Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu
31 Mayıs-1 Haziran 2014
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi
Düzenleyen Kurumlar
EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D
Adli Bilimciler Derneği Adli Bilişim Komisyonu
Sempozyum Başkanları
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Kemal PELİT. EGM Kriminal Dairesi Başkanı
Prof.Dr.Gürol CANTÜRK. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D
Başkanı
Sempozyum Sekreteryası
Cem Mehmet ÇETİN. EGM Kriminal Dairesi Başkan Yardımcısı
Dr.Hamdi Murat YILDIRIM. Bilkent Üniversitesi - Adli Bilimciler Derneği Adli
Bilişim Komisyonu Genel Sekreteri
Prof.Dr.Ahmet KOLTUKSUZ. Yaşar Üniversitesi
Av.Devrim KARAKÜLAH. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri.
Yard.Doç.Dr. Sedat AKLEYLEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
PROGRAM
31 Mayıs 2014 Cumartesi
9.00-9.30 Açılış Konuşmaları
Prof.Dr.Gürol CANTÜRKAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Kemal PELİT. EGM Kriminal Dairesi Başkanı
Prof.Dr.Ayhan ELMALI. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Remzi FINDIKLI. Polis Akademisi Başkanı.
9.30 – 12.00 1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertan BEŞE. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri
Fakültesi Dekanı
1-Roy Shamir.CelleBrite
Mobil Dital Delilerin İncelenmesi
2- Prof.Dr.Ahmet KOLTUKSUZ. Yaşar Üniversitesi
Adli Bilişim Çalışmalarında Metodoloji Sorunu
10.30-11.00 ARA
3-Prof Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgi Güvenliği Mühendisliği A.D Başkanı
Karşı Adli Bilişim ve Siber Güvenlik
4-Yunus BALI. Adli Bilişim Uzmanı. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
Dijital Delillerde Labratuvar İncelemesi.
12.00-13.00 Yemek Arası
13.00 – 15.30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Zafer KARAER. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enst.Müdürü
1- Yard.Doç.Dr.Hatice KELEŞ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
Görüntü İşleme
2-Oğuzhan ORAK. MSc. Bilişim ve Adli Görüntü İncelemeleri Uzmanı. E.G.M.
Kriminal Dairesi Başkanlığı -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Bulanık Görüntülerin Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri İle Onarılması
14.00-14.15 ARA
3-Dr.Cem YÜKSEL. E.G.M. Kriminal Dairesi Başkanlığı
Adli Ses İncelemeleri
4- Mehmet DİŞÇEKEN. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Adli Bilişimde Doğru Bilinen Yanlışlar
1 Haziran 2014 Pazar
9.30 – 12.00 3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr.İbrahim DEMİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enst. Müdürü
1- Steve Gregory.Guidance Software / Tableau
İleri Seviye Dijital Delil İnceleme Yöntemleri
2- Dr.Hamdi Murat YILDIRIM. Adli Bilimciler Derneği Adli Bilişim Komisyonu
Başkanı
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
10.30-11.00 ARA
3-Rafet ÖNGÖÇMEN. Adli Bilişim Uzmanı .EGM.
Adli Bilişimde Olay Yeri İnceleme ve Dijital Delillere İlk Müdahale
4- Av.Devrim KARAKÜLAH. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri.
Adli Bilişim Hukuku
12.00-13.00 Yemek Arası
13.00 – 15.30 4. Oturum
Oturum Başkanı:Prof.Dr.Ziya TELATAR Ankara Üniversitesi Mühendislik
FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü –GAMA MYO Müdürü.
1- Prof.Dr.FatoşT.Yarman VURAL ODTÜ.
Dijital Belgelerin Hukuk Sisteminde Kullanımı
2-Ahmet Haşim ALAGÜNEY. EGM Kriminal Dairesi
Biyometrik Yüz Tanıma
14.00-14.15 ARA
3- Yard.Doç.Dr. Sedat AKLEYLEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
E-imza ve Kayıtlı Elektronik Eposta
4- Dr. Hamdi Murat Yıldırım: Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri Bölümü.
Kriptografik Protokoller: Uygulamalar ve Güvenlik
Poster Sunumları
1-Ceza Muhakemesinde Bir Koruma Tedbiri Olarak Bilişim Sistemlerinde Arama
Ve El Koyma
Emine Tuğ İLÇİN.
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik AD. Doktora Öğrencisi
2-Steganografideki Bilgi Gizleme Araçları Üzerine Bir Araştırma
Öğr.Gör.İsmaıl Karadoğan* - Yard.Doç.Dr.Resul Daş**
*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Elbistan Yüksek Okulu
**Fırat Universitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
3-Dijital Delillendirme Süreçlerindeki Zafiyetler
R. Engür Pişirici
Bilgisayar Merkezi, Bilkent Üniversitesi
4-Adli Bilişimde Sahte Deliller
R. Engür Pişirici
Bilgisayar Merkezi, Bilkent Üniversitesi
5- Dolandırıcılık Analizi ve Veri Madenciliği (Bankaların Kredi Verirken
Yaptıkları Risk Değerlendirmesi Üzerine Yapılan Dolandırcılıklar)
Yard. Doç. Dr. Ömer Utku ERZENGİN. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Ana Bilim Dalı
6-İçerik Tetiklemeli Parçalı Özet Fonksiyonların Adli Bilişimde Kullanımı
Using Context Triggered Piecewise Hashing on Computer Forensics
Halil Kemal Taşkın
Oran Teknoloji, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
7-Dosya ve Tam Disk Şifrelemenin Adli Bilişime Etkileri
Murat Demircioğlu
Oran Teknoloji, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
8-Elektronik Oylamada Varolan Açıklıklar ve Kriptografik Önlemler
Ahmet Sınak*- Dr.Mehmet Sabır Kiraz**
*Kriptografi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara,
Türkiye ve Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Fen Fakültesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Konya, Türkiye.
** TUBITAK BILGEM UEKAE, Kocaeli, Türkiye
9- Mobese Görüntülerinin İncelenmesi.
Murat Doğan
Katılım 150 Kişi ile sınırlıdır iletişim: [email protected]
Download

Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu