BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 YURTDIŞI ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI İKİNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Yerleştirmeye hak kazanan adaylar ve yerleştirildikleri
programlar için tıklayınız.
Kayıt İşlemleri:
1-
2-
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kayıtlar 01 Eylül 2014 ile 26 Eylül 2014 tarihleri
arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen
yapılacaktır.
Başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarının yanı
sıra, kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de
sunulması gerekir;
Lise diplomasının aslı ile Türkçe veya İngilizce
dışındakilerin onaylı tercümesi,
Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan
diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim
Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden
alınacak Denklik Belgesi aslı (İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınabilir),
Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ile Türkçe
veya İngilizce dışındakilerin onaylı tercümesi
Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade
edilmek üzere aslı,
Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontu,
4 adet vesikalık fotoğraf.
Maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini
sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir en az 1.000
TL’lik banka hesabı veya kendisine destek olacak
kişinin destek mektubu ile birlikte en az 1.000 TL’lik
banka hesabı.
Önemli hususlar:
12-
3-
Kabul mektupları adayların e-posta adreslerine
gönderilecektir.
Ülkemize vize ile ya da vize muafiyetinden
yararlanarak gelen yabancı öğrenciler için 6458 sayılı
kanunun 39. Maddesindeki şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla “Öğrenim Meşruhatlı Vize”
aranmayacaktır.
Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta iken
üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan
öğrenciler için de 6458 sayılı kanunun 39.
Maddesindeki şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla “Öğrenim Meşruhatlı Vize” aranmayacaktır.
BATMAN UNIVERSITY 2014-2015 FOREIGN STUDENTS
SECOND PLACEMENT RESULTS
Please, click to see the candidates and programs the
students have been placed in.
Enrolment Process:
1-
2-
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Enrolment will be performed at the Students’ Affairs
Office in person from 01 September 2014 to 26
September 2014.
In enrolment, the candidates are required to submit
the original documents needed for application; in
addition, they should submit the following documents
for final enrolment;
Original high school diploma and its certified
translation except for Turkish or English diplomas,
Original equivalency certificate which shows that the
high school diploma has equivalence with diplomas
received in Turkey and which can be obtained from
T.R. National Education Ministry or Representatives
of Turkey (this document can be attained from
National Education Administrations in provinces and
towns),
Original Transcript and its certified Turkish
translation except for Turkish and English original
transcripts,
Copy of the passport and original passport which will
be submitted for crosscheck and then will be given
back,
Bank document which shows that the tuition has been
deposited,
4 photographs,
At least 1.000 TL bank accounts at one of the Turkish
banks or a sponsor letter with his/her at least 1.000
TL bank account to ensure that the candidate has the
financial power to carry out education in Turkey.
Important Points:
1.
2.
3.
Acceptance letter will be sent to the candidates’ email
addresses.
For the foreign students coming to Turkey by visa or
utilizing visa exception will not be asked for
“Education Visa” provided that they comply with the
conditions explained in 39 article of Code 6458.
The candidates who have received the right to attend
our university while they are staying in Turkey with
residence permission will not be asked for “Education
Visa” provided that they comply with the conditions
explained in 39 article of Code 6458.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 YURTDIŞI ÖĞRENCİ İKİNCİ YERLEŞTİRMEDE KAYIT HAKKI KAZANANLAR LİSTESİ
2014-2015 THE LIST OF INTERNATIONAL STUDENTS ACCEPTED TO ENROLL
Arkeoloji
Archaeology
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Conservation and Restoration of Cultural Assets
Fen-Edebiyat Fakültesi
Faculty of Sciences and Arts
Sosyoloji
Sociology
Tarih
History
Tarih (İÖ)
History (EP)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
İkt. ve İdari Bilimler Fak.
Faculty of Administration and
Economics
İşletme
Management
İşletme (İÖ)
Management (EP)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Electrical & Electronics Engineering
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Electrical & Electronics Engineering (EP)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Faculty of Engineering and
Architecture
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mechanical Engineering (EP)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metallurgy and Material Engineering
Yunus Dzhebarov
Farruh Matvopayev
Ahmet Pırıyev
Ashyr Bahtyyarov
Abdul Fayez Rahımı
Tirkeş Şahaliyev
Shuhrat Satdarov
Jumadurdy Kadyrberdıyev
Myrat Hommadov
Mukaddas Subanova
Ali Mungan
Dilaram Hamrayeva
Atageldi Hudaykulow
Anna Hudaykulov
Yazgeldy Shammıyev
Jahan Cholykowa
Maksat Charyyev
Nargiza Nurbayeva
Yhlas Nurmyradov
Batyr Tashpulatov
Kübra Çelebi
Orazmyrat Hezzıyev
Odiljon Astanakulow
Saman Süleyman
Ebrahim Ahmed Ali Al-Naamani
Loukman Cheik Ali
Eziz Bayjayev
Övezgeldi Hayıtov
Osama Galow
Anvar Akhundov
Sevim Akdag
Ayly Achylov
Khadeja Morad (hatice murat)
Sara Aldroube
J'afar B. T. Manaa
Ali Ahmed Ali Al-Naamani
Muhammad Alkadrı
Fadı Saddık
Marwa Saıed Ahmad (merve seyid ahmet)
Hasan Almoussa
Agit Şiro
Dibu Diyab
Atamrat Atdayev
Ezız Berdıyev
Hevin Mahmoud
Qutaıba Jamal Hasan Abdallah
Uktam Baymuradov
Raperin Aziz
Abdulrahman Hajı
Mergen Hudaykulov
Cihad Elhüseyin
Mhd. Walıd Abdı
Meylıs Achylov
Allamyrat Orazmyradov
Judıe İbrahim
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petroleum and Natural Gas Engineering
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Faculty of Engineering and
Architecture
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ)
Petroleum and Natural Gas Engineering (EP)
Sağlık Yüksekokulu
School of Health
Hemşirelik
Nursing
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Energy Systems Engineering
Teknoloji Fakültesi
Faculty of Technology
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Energy Systems Engineering (EP)
İmalat Mühendisliği
Manufacturing Engineering
Otomotiv Mühendisliği
Automotive Engineering
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
School of Tourism and Hotel
Management
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Tourism and Hotel Management
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking and Insurance
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking and Insurance (EP)
Meslek Yüksekoulu
Vocational School
Elektrik
Electricity
Elektrik (İÖ)/Electricity (EP)
Electronik Teknolojisi/Electronic Technology
Gıda Teknolojisi
Food Technology
Mervan Ali
Muhıddın Rustamov
Mohammed Jaber Ahmed Ali Al-Rawbah
Bakar Mause Ahmed
Abdulhamit Ömer
Atabek Muhammetov
Muntaser Ali
Mıran Ismaıl
Zakaria Mansour
Dlovan Jomaa
Luqman Mohamad
Ammar Chamsı
Muhammed Ali Fettah
Rahime Hüseyin
Kovan Jamil
Ahmad Alhmeır
Abdul Malek Charaf Eddin
Atamyrat Garrıyev
Hasan Abdo
Nurtach Hayıdova
Begench Allaberdıyev
Agamyrat Bayramov
Zabihullah Faizullah
Oral Yuldaşow
Saıtzhan Seylıyev
Ahmed Muradov
Bagtyyar Hudayarov
Nurberdı Arbapov
Mekan Jumakulov
Resul Rahmanov
Mohamad Khaır Saleh
Atabek Mırzayev
Yasser Husseın
Palwan Dolyyew
Zarif Mamatkuliyev
Dllar Abbas
Aydan Hüseynova
Bahram Rozyyev
Hekım Hallyyev
Ylyas Dovletgeldiyev
Ruslan İshbayev
Eldar Chariyev
Agajuma Akmuradov
Mekan Allamov
Elnara Mammadova
Solin İsmail
Halyk Allaberdıyev
Muhammet Berdigylyjov
Mergen Dövletgeldiyev
Salamat Saparova
Utkır Anwarov
Mamurjan Sattorov
Shahıda Narmuradova
Bahram Alibayev
Shırmyrat Rahamov
Vepa Atajanov
Mıralım Sattarov
Bekpulat Haydarov
Tursunoy Kuryazova
Meslek Yüksekoulu
Vocational School
Giyim Üretim Teknolojisi
Clothes Production Technology
İnşaat Teknolojisi
Construction Technology
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Jewelry and Jewelry Design
Makine (İÖ)
Machinery (EP)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Accounting and Tax Applications (EP)
Otomotiv Teknolojisi
Automotive Technology
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Automotive Technology (EP)
İlk ve Acil Yardım
First Aid and Emergency
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Vocational School of Health
Services
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
First Aid and Emergency(EP)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Establishments Administration
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Medical Documentation and Secretarial
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Medical Laboratory Techniques
Firyuza Koşayewa
Rovshen Durdıyev
Mıralı Rovshanov
Kurbanbay Serdarow
Hıba Jouneh
Babamurat Onbayew
Nazar Durdıyev
Ruslan Nurmamedov
Bahtiyar Ergeshov
Shahboz Yuldashov (Şahboz Yuldaşov)
Bazargul Achılova
Shahnoza Kopalova
Zakir Beshimov
Alıjan Artykov
Ahmet Babakulıyev
Begench Hudaykuliyev
Hydyrguly Durdykulov
Yhlas Yazberdıyev
Madına Mamedkulıyeva
Arslanbek Hojakulov
Babajan Jumayew
Aygul Hydyrova
Saydulla Sayıtkulov
Hamza Begmuratov
Nargıza Sultanova
Mohanad Younes
Muhamed Yusuf /Mohammad Yousef
Rustam Kuwandykow
Zeynep Yusuf / Zıenab Yousef
Suliman Murad
Download

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014