BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 YURTDIŞI ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI ÜÇÜNCÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Kayıt İşlemleri:
1-
2-
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kayıtlar 18 Eylül 2014 ile 26 Eylül 2014 tarihleri
arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen
yapılacaktır.
Başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarının yanı
sıra, kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de
sunulması gerekir;
Lise diplomasının aslı ile Türkçe veya İngilizce
dışındakilerin onaylı tercümesi,
Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan
diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim
Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden
alınacak Denklik Belgesi aslı (İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınabilir),
Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ile Türkçe
veya İngilizce dışındakilerin onaylı tercümesi
Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade
edilmek üzere aslı,
Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontu,
4 adet vesikalık fotoğraf.
Maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini
sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir en az 1.000
TL’lik banka hesabı veya kendisine destek olacak
kişinin destek mektubu ile birlikte en az 1.000 TL’lik
banka hesabı.
Önemli hususlar:
12-
3-
Kabul mektupları adayların e-posta adreslerine
gönderilecektir.
Ülkemize vize ile ya da vize muafiyetinden
yararlanarak gelen yabancı öğrenciler için 6458 sayılı
kanunun 39. Maddesindeki şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla “Öğrenim Meşruhatlı Vize”
aranmayacaktır.
Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta iken
üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan
öğrenciler için de 6458 sayılı kanunun 39.
Maddesindeki şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla “Öğrenim Meşruhatlı Vize” aranmayacaktır.
BATMAN UNIVERSITY 2014-2015 FOREIGN STUDENTS
THIRD PLACEMENT RESULTS
Enrolment Process:
1-
2-
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Enrolment will be performed at the Students’ Affairs
Office in person from 18 September 2014 to 26
September 2014.
In enrolment, the candidates are required to submit
the original documents needed for application; in
addition, they should submit the following documents
for final enrolment;
Original high school diploma and its certified
translation except for Turkish or English diplomas,
Original equivalency certificate which shows that the
high school diploma has equivalence with diplomas
received in Turkey and which can be obtained from
T.R. National Education Ministry or Representatives
of Turkey (this document can be attained from
National Education Administrations in provinces and
towns),
Original Transcript and its certified Turkish
translation except for Turkish and English original
transcripts,
Copy of the passport and original passport which will
be submitted for crosscheck and then will be given
back,
Bank document which shows that the tuition has been
deposited,
4 photographs,
At least 1.000 TL bank accounts at one of the Turkish
banks or a sponsor letter with his/her at least 1.000
TL bank account to ensure that the candidate has the
financial power to carry out education in Turkey.
Important Points:
1.
2.
3.
Acceptance letter will be sent to the candidates’ email
addresses.
For the foreign students coming to Turkey by visa or
utilizing visa exception will not be asked for
“Education Visa” provided that they comply with the
conditions explained in 39 article of Code 6458.
The candidates who have received the right to attend
our university while they are staying in Turkey with
residence permission will not be asked for “Education
Visa” provided that they comply with the conditions
explained in 39 article of Code 6458.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 YURTDIŞI ÖĞRENCİ ÜÇÜNCÜ YERLEŞTİRME KAYIT HAKKI KAZANANLAR LİSTESİ
2014-2015 THE LIST OF INTERNATIONAL STUDENTS ACCEPTED TO ENROLL AS THE THIRD PLACEMENT
Arkeoloji
Archaeology
Fen-Edebiyat Fakültesi
Faculty of Sciences and Arts
Sanat Tariihi
Tarih (İÖ) History (EP)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Management And Economics Fac.
İşletme (İÖ)
Management (EP)
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mechanical Engineering (EP)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Faculty of Engineering and
Architecture
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metallurgy and Material Engineering
Sağlık Yüksekokulu
School of Health
Hemşirelik
Nursing
Teknoloji Fak.
Technology Faculty
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Energy Systems Engineering (EP)
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking and Insurance
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
AZAT HOJAMUHAMMEDOW
KUSEY ALYUSUF
AKJAGUL BADAYEVA
AZIZBEK KURBANOV
IBRAHIM ABDULLAH ALHAMO
NADİA AZİZ
AMJAD ALFARROUH
AMMAR HAMAD
MUHTEZ HAC MUHAMMED
AHMAD SABİT MOHAMMAD ESMAİL
BEKRI BEKUR
ABDULLAH AFES
MOHAMAD AL ALI
CİNAN MUHAMMED
JUMANAZAR JORAYEV
ABDULLAH ABDULREZZAK
OTABEK BABANOV
HASAN ALHAMOUD
NUREL HUDA ASSABEEH
YUSUF ŞAKİR
FARİDA SHARİFİ
KEVSER MUSTAFA
ROGEEN ABDALKAREEM
HANAN KHALOUF
HASAN ÖBEYİT
SAEID ALSHAIKH
ALAA ALSALMAN
MUHAMMED MURİ
MHD.NOUR HASAN
AHMAD TURKMANİ
BİLAL HATİP
AHMED HAMO
HAMİDULLAH FAZEL AHMAD
HUSSEN ALKHAZNAWI
MUHAMMED ŞAKİRİ
MAHMUT ALLANAZAROV
Elektronik Teknolojisi
DICVAR ABDÜRRAHİM
SAMİULLAH MOHAMMAD DAOUD
AHMAD NAWİD ABDUL WAHAB
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Meslek Yüksekoulu
Vocational School
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
FUAT ELHÜSEYİN
OSAMA DAOUD
AHMED AHMED
EFIN DEKORI
İnşaat Teknolojisi
Construction Technology
AHMET İSMAİL
NURŞİN AHMED
NOORİA HOSSİANY
Kimya Teknolojisi
EVIN ÖMER
RAMAN MAHMUD
MUHAMMED ELSARI
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Jewelry and Jewelry Design
Makine (İÖ)
Machinery (EP)
RUSTAM JORAYEV
SAFAA OMAR
EMEL ĞAZNEWI
ABDULCHAKOOR ALKHAZNAWI
SSAİD MUSTAFA HASHİMİ
NİSRİN ÖMER
MOHAMMAD MANAR ALKHAZNAWI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Accounting and Tax Applications
GULYETAR GURBANOVA
HASSN ALKHAZNAWI
MOHAMMAD MASOUM ALKHAZNWI
Meslek Yüksekoulu
Vocational School
Otomotiv Teknolojisi
Automotive Technology
NOH MASRI
MOHAMMAD KAMAL
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
ŞEYMA DADA
MUHAMMAD MEHTAB AZEEM
AHMED ELSEYİD
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
First Aid and Emergency(EP)
KIWAN SULAIMAN
Firaz HÜSEYİN
XAQAN EFENDİYEV
ZOZAN SEÇEN
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Establishments Administration
HASAN İBRAHİM
CİVAN EL MUHAMMED
SEHER BİLGİ
HEMRİN KELEŞ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Health Services
MACİDE ARYAN
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Medical Documentation and Secretarial
ABDUL RAMIN SULTAN KHIL
WAFAA ISMAIL
KEFA ELHAMO
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Medical Documentation and Secretarial
ŞİLAN MUHAMMED
ALAADDİN ARYAN
LİLAF ABDİ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Medical Laboratory Techniques
BOTAN SULAİMAN
NUHA IBRAHIM
Download

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 YURTDIŞI ÖĞRENCİ