II. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Duyurusu
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) ve Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği (TÜSAD) birlikteliğinde geçen yıl ilkini düzenlediğimiz "I. İş Sağlığı ve Meslek
Hastalıkları Sempozyumu"nu yoğun ilgi ve katılımla tamamladık. Bunun verdiği
isteklendirme ve sorumluluk bilinciyle, bu yıl ikincisine hazırlanıyoruz.
İlk olması nedeniyle, geçen yıl karma bir program hazırlamıştık. Bu yıldan itibaren
“Branşınızın meslek hastalıklarını biliyor musunuz?” sorusundan hareketle, temalı
sempozyumlar serisi olarak sürdürmek niyetindeyiz. Mesleğe bağlı hastalık ve ölüm yükü
açısından ilk sırada yer alan Mesleki Akciğer Hastalıkları‘nı bu yılki sempozyumumuzun
başlığı olarak belirledik. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) ile, göğüs
hastalıkları alanının iki önemli uzmanlık derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
(TÜSAD) ve Türk Toraks Derneği (TTD) el ele vererek bu sempozyumu yapma kararı aldık.
Erişkinde görülen bütün akciğer hastalıklarının % 10 ile 25’inin, KOAH ve astımın % 15’inin,
erkeklerde görülen akciğer kanserinin %20’den fazlasının mesleklere bağlı olduğu
düşünülürse, hem konu tercihimizin, hem de birlikte olmamızın önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Sonraki yıllarda da başka uzmanlık dernekleriyle benzer paylaşımları sürdüreceğiz.
Sempozyumda işyerleri, meslekler, tehlikeler ve risklerden sağlık gözetimine, sağlığın
korunmasından erken tanı ve tanıya, tanıdan yasal bildirime, maluliyet ve tazminata, mesleki
rehabilitasyona, haklar ve sorumluluklara uzanan bir çizgide mesleki akciğer hastalıkları
sadece tıbbi değil, yasal ve sosyal boyutlarıyla da irdelenecektir. İşyeri hekimi, aile hekimi,
klinisyen başta olmak üzere, her düzeyde hekime mesleki akciğer hastalıklarına yaklaşım
konusunda derli toplu bir bakış açısı sunulmaya çalışılacaktır.
İlkini “İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları” adıyla yaptığımız sempozyumun kapanış
bildirgesinde, ikinciden itibaren adını “Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları” olarak
değiştirme kararı almış idik. Bunu bu sempozyumumuzla gerçekleştirmiş oluyoruz.
Birincisinde olduğu gibi bu sempozyumumuzun da yüksek katılımla gerçekleşeceğini ve
sizler tarafından beğenileceğini umuyoruz. “II. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Sempozyumu"nun ajandanızda yer almasını ve bu alandaki çabalara ortak olmanızı rica
ediyoruz.
Saygılarımızla
Filiz KOŞAR
TÜSAD Başkanı
Arzu YORGANCIOĞLU
TORAKS Başkanı
Cebrail ŞİMŞEK
İMUD Başkanı
Sempozyum Başkanları
Ahmet Uğur Demir, Arif Keleşoğlu
Sempozyum Sekreterleri
Sevtap Gülgösteren, Mehmet Erdem Alagüney, Ayşe Coşkun Beyan
Tarih : 12-14 Haziran 2015,
Yer : Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
İletişim Adresi: Şima Kılıçarslan TÜSAD Ankara Şube Sekreteri
Mustafa Kemal Mh. 2132.sok. Ege apt. 9/6 ÇANKAYA/ANKARA
Cep Tel:0533 399 72 76 Tel:312 219 42 99 Faks:312 219 42 99
Download

II. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu