TEMEL EĞİTİM (İlkokul - Ortaokul) ve ORTAÖĞRETİM’DE (Lise) EĞİTİM
GÖREN MİLLİ SPORCULARA YÖNELİK ÇALIŞMA
Değerli katılımcı;
Bu çalışma, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından İlkokul, Ortaokul ve
Lise’de Eğitim Gören Milli Sporcuların Eğitim sorunlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Bu çalışma sonunda yapılan tespitler sporcularımızın eğitim sorunları için üretilecek
çözümlere ışık tutacaktır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Gazanfer Doğu
Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyesi
Doğum yılınız
: ………………..
Cinsiyetiniz
:(
) Bayan
Eğitim Durumunuz
:(
) İlkokul ………Sınıf
(
) Ortaokul ……. Sınıf
(
) Lise…………..Sınıf
Üniversite eğitimi almak istiyorum : (
(
) Erkek
) Evet
(
) Hayır
Üniversitede eğitim almak istediğiniz bölüm: …………………..
Geleceğiniz açısından hangisini daha önemli görüyorsunuz: (
) Spor
Annenizin mesleği
: …………………….
Babanızın mesleği
: …………………….
Spor yaptığınız Branş
: ……………………..
Kaç yıldır lisanslı olarak spor yapıyorsunuz
: …………………….
( ) Eğitim
Sporcusu olduğunuz kulüp, branşınızın hangi liginde mücadele ediyor (varsa) :………………
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katlıyorum
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Antrenörlerin ders saatlerini dikkate almadan antrenman planlamaları derslere devamı
zorlaştırmaktadır.
Antrenörümün eğitime spordan daha az önem vermesi eğitimi olumsuz etkilemektedir.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Antrenman tesisi ile okul arasındaki mesafenin uzak olması derslere düzenli biçimde devamı
zorlaştırmaktadır.
Spor, okulda arkadaşlarla zaman geçirmeyi kısıtlamaktadır.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(İlkokul, Ortaokul ve Lise’de Eğitim Gören Milli Sporculara Yönelik
Çalışma)
Her bir maddeyi dikkatli biçimde okuyarak size uygun olan maddeyi X
ile işaretleyiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Sabah antrenmanlarından kaynaklanan yorgunluk gün içerisinde derslere odaklanmamı
olumsuz yönde etkilemektedir.
Akşam antrenmanlarından kaynaklanan yorgunluk okul dışı ders çalışma performansımı
olumsuz yönde etkilemektedir.
Kamp ve müsabaka sebebiyle okul ortamından uzaklaşmak derslerden geri kalmama neden
olmaktadır.
Antrenman saatleri derslere devamı olumsuz yönde etkilemektedir.
Bazı öğretmenlerin derslerde kolaylık sağlaması, yeterli eğitim almamızı engellemektedir.
Spordan kaynaklı yaşanılan sakatlıklar eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir.
Spora odaklanmak, eğitime uyum sağlamayı zorlaştırmaktadır.
Sporculuktan dolayı öğretmenler not verirken daha toleranslı davranmaktadır.
Antrenmanlarla ilgili olarak okul idaresinden izin almada, sıkıntılar yaşanmaktadır.
Kamplarla ilgili olarak okul idaresinden izin almada sıkıntılar yaşanmaktadır.
Müsabakalar ile ilgili olarak okul idaresinden izin almada sıkıntılar yaşanmaktadır.
Sporcusu olduğum kulübün antrenmanları zorunlu kılması, eğitimi olumsuz etkilemektedir.
Kulüp, aile ve okul idaresi arasında işbirliğinin olmaması eğitimde olumsuzluk yaratmaktadır.
Spor, okulda yapılan sosyal faaliyetlere katılımı engellemektedir.
Spor, okulda yeni arkadaş edinmeyi zorlaştırmaktadır.
Sporculuğumun bana okuldaki arkadaşlarım arasında popüler hava yaratması derslerime
odaklanmamı zorlaştırmaktadır.
Spordan kazanılan para eğitime önemi azaltmaktadır.
Ekonomik olarak yapılan spor, geleceği garanti altına almamaktadır.
Okuldaki ders programı (saatleri) yeterli antrenman yapmayı engellemektedir.
Okuldaki ders programı (saatleri) uygun zamanda antrenman yapmayı engellemektedir.
Okuldaki ders programı (saatleri) antrenmanlardan önce uygun şekilde beslenmeyi olumsuz
etkilemektedir.
Öğretmenlerin yapılan sporu önemsiz görmeleri sporu olumsuz etkilemektedir.
Download

ilk,orta ve lise öğrencisi ml.sp.anketi