T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTININ;
Tarihi
:24.03.2014
Saati
:09.00
Yeri
:Dekanlık Toplantı Salonu
Sayısı
:8
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim taslağının belirlenmesi,
2. Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN ile
Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem ÖZMEN ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet
AYDOĞAN’ın, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Erasmus Akademik Personel Ders Verme
Hareketliliği kapsamında Polonya’nın Yaşam Bilimleri Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ders
vermek üzere, 06-12 Nisan 2014 tarihleri arasında 7 (yedi) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39.
maddesi uyarınca masrafları Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından
karşılanmak suretiyle Polonya’da görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi,
3. Fakültemiz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek ÖZTÜRK’ün, 2013-2014
eğitim-öğretim yılı Erasmus Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında
Litvanya’nın Vytautas Magnus Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi’nde ders vermek üzere, 1018 Mayıs 2014 tarihleri arasında 9 (dokuz) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca
masrafları Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından karşılanmak suretiyle
Litvanya’da görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi,
4. Fakültemiz Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya
TAŞÇI’nın, İstanbul Üniversitesinde yapılacak olan “VetIstanbul Group Congress 2014” adlı
kongreye poster bildiri ile katılmak üzere, 27 Nisan-01 Mayıs 2014 tarihleri arasında 5 (beş) gün
süre ile İstanbul’da harcırahlı ve yolluklu olarak görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi,
5. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde okutulan İç Hastalıkları-III (4/B) dersinin,
dersi veren öğretim üyesinin talebi doğrultusunda Haftalık Ders Programında zorunlu değişiklik
yapılması konusunun görüşülmesi,
6. Fakültemize 2013-DGS ile yerleşen 1312401092 no’lu Mustafa USLU’nun ders muafiyeti
talebine ilişkin dilekçesi doğrultusunda, Mezuniyet ve İntibak Komisyonumuzun aldığı kararın
görüşülmesi,
7. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mümtaz NAZLI’nın, VEDEK tarafından düzenlenecek olan Genel
Kurul Toplantısına katılmak üzere, 06-07 Nisan 2014 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile 2547 Sayılı
Kanunun 39. maddesi gereğince harcırahlı-yolluklu olarak Ankara’da görevlendirilmesi
konusunun görüşülmesi,
8. Erasmus Programı kapsamında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yurtdışında
öğrenim gören dört öğrencimize ait Erasmus Birim Koordinatörünün hazırladığı not
dönüşümlerinin görüşülmesi,
9. Fakültemizde ders veren bazı öğretim üyelerimizin program dahilinde ders telafisi yapabilme
taleplerinin görüşülmesi,
10. Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde 1. Sınıfa yatay geçişle gelen Bilal
AYHAN’ın ders muafiyeti talebine ilişkin dilekçesi doğrultusunda, Mezuniyet ve İntibak
Komisyonumuzun aldığı kararın görüşülmesi,
11. Fakültemiz 2004 yılı mezunu Asu YAŞAROĞLU KOZAKÇI’nın Akdeniz Üniversitesinden almış
olduğu diplomasını kaybettiğine dair dilekçesinin görüşülmesi.
Download

2014-08 nolu toplantı - Veteriner Fakültesi