DÖNEM IV
Dönem IV – 185
Dönem IV – 186
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM IV STAJ PROGRAMI
Dönem Başlama Tarihi: 08. 09. 2014
Dönem Bitiş Tarihi: 20. 06. 2015
Yarıyıl Tatili (30 Aralık 2013 - 03 Ocak 2014)
SÜRE
KODU
AKTS
İÇ HASTALIKLARI
10 Hafta
15
TIP 4102
ÇOCUK
HASTALIKLARI
8 Hafta
12
TIP 4107
RADYOLOJİ
2 hafta
3
TIP 4101
GENEL CERRAHİ
7 Hafta
15
TIP 4106
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
3 Hafta
5
TIP 4104
KADIN HAST. ve
DOĞUM
7 Hafta
10
TIP 4105
KARDİYOLOJİ
3 Hafta
5
STAJLAR
1. STAJ DİLİMİ TIP 4103
2. STAJ DİLİMİ
3. STAJ DİLİMİ
4. STAJ DİLİMİ
TOPLAM
Dönem IV Koordinatörü
Dönem IV Koordinatör
Yardımcıları
40 Hafta
: Prof. Dr. Muzaffer POLAT
: Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÖKTALAY
: Yrd. Doç. Dr. Salahettin AKÇAY
60
AMAÇ: Dönem IV tıp eğitiminin amacı, ilk üç dönemde alınan bilgilerin kliniğe uyarlanması
ve alınan bilgi ve becerilerin klinikte kullanılmasıdır. Ayrıca Hekimlik sanatına yönelik
uygulamalı ve kuramsal eğitim görmeleri de planlanmıştır.
PROGRAM: Dönem IV, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Radyodiagnostik olmak üzere 7
stajdan oluşmaktadır. Stajlar 10 haftalık dilimler halinde 4 grupta düzenlenecek olup, ilgili
anabilim dalı tarafından staj içeriği düzenlenecektir.
Öğrenciler staj süreleri boyunca hastaların muayene ve tedavisinde aktif olarak yer
alacaklardır. Bununla beraber bulundukları staj boyunca ilgili anabilim dalları tarafından
yürütülen seminer, olgu sunumu, makale ve çeviri saati gibi etkinliklere de katılacak ve klinik
konferansları izleyeceklerdir.
İlk üç dönemde verilen tıbbi becerilerin devamı olarak, bu dönem stajları içinde de
becerilerin kliniğe uygulanması sağlanacaktır. Öğrenciler dört gruba ayrılacak ve stajlar
dönüşümlü olarak gerçekleştirilecektir.
Dönem IV – 187
2014- 2015 DÖNEM IV EĞİTİM PROGRAMI
STAJ
DİLİMİ
(10 hafta)
17.11.2014
23.01.2015
02.02.2015
10.04.2015
13.04.2015
19.06.2015
İÇ HASTALIKLARI (TIP 4103)
10 hafta
A
B
C
D
ÇOCUK HASTALIKLARI (TIP 4102)
6 hafta
B
C
D
A
RADYOLOJİ
2hafta (TIP 4107)
ÇOCUK
HASTALIKLARI
2 hafta (TIP 4102)
B1
B2
C1
C2
ÇOCUK
HASTALIKLARI
2 hafta (TIP 4102)
RADYOLOJİ
2 hafta (TIP 4107)
B2
B1
C2
C1
GENEL CERRAHİ
7 hafta (TIP 4101)
3.
C
D
D
A
GÖĞÜS HASTALIKLARI
3 hafta (TIP 4106)
KADIN HAST. ve DOĞUM
4 hafta (TIP 4104)
4.
ARA BÜTÜNLEME SINAVI (30. Ocak 2015)
2.
14.11.2014
YARIYIL TATİLİ (26 Ocak - 30 Ocak 2015)
1.
08.09.2014
D1
D2
A1
A2
D2
D1
A2
A1
A
B
B
C
KADIN HAST. ve
DOĞUM
3 hafta (TIP 4104)
KARDİYOLOJİ
3 hafta (TIP 4105)
D1
D2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
KARDİYOLOJİ
3 hafta (TIP 4105)
KADIN HAST. ve
DOĞUM
3 hafta (TIP 4104)
D2
D1
A2
A1
B2
B1
C2
C1
Dönem IV – 188
DÖNEM IV BECERİ LABORATUVARI KONU BAŞLIKLARI
Genel Cerrahi ve Acil
- Damar yolu açma (klinik)
- Apse drenajı ve pansumanı (klinik)
- Temel sütür tekniği (klinik)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Yenidoğan refleksleri
- Yenidoğan bakımı
- Yenidoğanın doğum odasında ileri yaşam desteği
- Sağlam çocuk muayenesi yapabilme becerisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Emzirme eğitimi
- Gebede meme bakımı
- Gebede servikal açıklık ve silinme muayenesi
- Kadında üretral kateter takma (Klinik)
- Leopod manevraları
- Doğum (klinik)
- Epizyotomi (Maket)
İç Hastalıkları
- Lavman (klinik)
- Nazogastrik sonda uygulanması
- Rektal muayene ve tüp (klinik)
- Endoskopi (video)
- Rektal ilaç uygulama
Kardiyoloji
- EKO (video veya hasta üzerinde)
- ANJİO (video veya hasta üzerinde)
Göğüs Hastalıkları
- Solunum ekzersizleri (klinik)
- Peak flow metre kullanımı
- Göğüs muayenesi (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon,oskültasyon)
- İnhalar kullanımı
- Diskus kullanımı
- Turbuhaler kullanımı
- Spacer kullanımı
- Oksijen verilme yöntemleri
- Arteryel kan gazı numunesi alma (klinik)
- Spirometre yapılırken izlenmesi
- Bronkoskopi izlenmesi
- Tüberkülin testi uygulama ve değerlendirme
NOTLAR
Dönem IV - 189
Dönem IV - 190
GENEL CERRAHİ
STAJI
SÜRE
7 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Yavuz KAYA
Staj Sorumlusu:
Doç. Dr. Aslan SAKARYA
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Teoman COŞKUN
Prof. Dr. Yamaç ERHAN
Prof. Dr. Hasan AYDEDE
Prof. Dr. Eray KARA
Doç. Dr. Necmettin GÜVENCE
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 191
GENEL CERRAHİ TIP 4101
STAJIN AMACI:
Bu staj süresinde;
1. Cerrahinin temel prensiplerinin öğrenilmesi;
2. Cerrahi hastada anamnez, fizik muayene ile olası ön tanıları oluşturabilme; yardımcı
laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı tanıya gidebilme;
3. Abse açma, dikiş atma, dikiş alma, yara pansumanı gibi temel cerrahi girişimleri yapabilme
becerisi kazanma konusunda eğitim alınması amaçlanmaktadır.
HEDEFLER :
Bu staj sonunda öğrencilerin;
1. Genel cerrahi hastasından anamnez alabilmeleri; fizik muayene yapabilmeleri;
2. Genel cerrahi hastasına tanı koyabilmeleri, hastanın takibini yapabilmeleri ve tedavi
metodlarını tartışabilmeleri;
3. Postoperatif erken dönemde cerrahi hastasının takibinde önemli olan parametreleri bilmeleri
ve normalden sapmaları anlayıp yorumlayabilmeleri;
4. Basit temel cerrahi girişimleri yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 192
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Staj Tanıtımı ve Staj çalışma düzeninin belirlenmesi
Yara bakım uygulaması
Paratiroid Bezi Hastalıkları
Paratiroid Bezi Hastalıkları
Öğle Arası
Gastroözefageal Reflü-1
Gastroözefageal Reflü-1
Gastroözefageal Reflü-2
Serbest Çalışma
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
PRATİK: Rektal Tuşe
PRATİK: Rektal Tuşe
Kolon ve Rektum Malign Hastalıkları
Kolon ve Rektum Malign Hastalıkları
Öğle Arası
Kolon ve Rektum Malign Hastalıkları
Kolon ve Rektum Malign Hastalıkları
Kolon ve Rektum Malign Hastalıkları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
PRATİK: Genel ve soruna yönelik öykü alma
PRATİK: IM enjeksiyon uygulaması
Tiroid Bezi Benign Hastalıkları
Tiroid Bezi Benign Hastalıkları
Öğle Arası
Tiroid Bezi Benign Hastalıkları
Tiroid Bezi Benign Hastalıkları
Tiroid Bezi Benign Hastalıkları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
Akut Pankreatit
Akut Pankreatit
Akut Pankreatit
Akut Pankreatit
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PRATİK: Ayırıcı tanı yaklaşımını geliştirme
PRATİK: Ayırıcı tanı yaklaşımını geliştirme
Genel Transplantasyon İlkeleri
Genel Transplantasyon İlkeleri
Öğle Arası
Organ Transplantasyonları
Organ Transplantasyonları
Organ Transplantasyonları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 193
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Meme muayenesi
PRATİK: Meme muayenesi
Safra Kesesi Hastalıkları
Safra Kesesi Hastalıkları
Öğle Arası
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
Safra Yolları Hastalıkları
Safra Yolları Hastalıkları
Safra Yolları Hastalıkları
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
PRATİK: İlaç dışı tedavi planlama
PRATİK: İlaç dışı tedavi planlama
Kolonun Benign Hastalıkları-1
Kolonun Benign Hastalıkları-1
Öğle Arası
Kolonun Benign Hastalıkları-2
Kolonun Benign Hastalıkları-2
Kolonun Benign Hastalıkları-2
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
PRATİK: Karın Muayenesi
PRATİK: Karın Muayenesi
Akut Karın
Akut Karın
Öğle Arası
Mezenter Vasküler Hastalık
Mezenter Vasküler Hastalık
Mezenter Vasküler Hastalık
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Karın Ön Duvarı Fıtıkları
Karın Ön Duvarı Fıtıkları
Karın Ön Duvarı Fıtıkları
Karın Ön Duvarı Fıtıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
PRATİK: FM ve vital bulguları değerlendirme
PRATİK: FM ve vital bulguları değerlendirme
Özefagusun Benign Hastalıkları
Özefagusun Benign Hastalıkları
Öğle Arası
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Özefagus Tümörleri
Özefagus Tümörleri
Özefagus Tümörleri
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 194
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
3. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Lokal anestezi uygulamaları
PRATİK: Lokal anestezi uygulamaları
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
Morbid Obesite Cerrahisi
Morbid Obesite Cerrahisi
Öğle Arası
Cerrahide Nutrisyon
Cerrahide Nutrisyon
Cerrahide Nutrisyon
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
PRATİK: Baş boyun muayenesi
PRATİK: Baş boyun muayenesi
GİS Nöroendokrin Tümörleri
GİS Nöroendokrin Tümörleri
Öğle Arası
GİS Nöroendokrin Tümörleri
GİS Nöroendokrin Tümörleri
GİS Nöroendokrin Tümörleri
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
PRATİK: Aksilla muayenesi
PRATİK: Aksilla muayenesi
Sıvı-Elektrolit Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi
Sıvı-Elektrolit Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
Öğle Arası
Asid-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi
Asid-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi
Asid-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
Anal Bölgenin Benign Hastalıkları
Anal Bölgenin Benign Hastalıkları
Anal Bölgenin Benign Hastalıkları
Anal Bölgenin Benign Hastalıkları
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
Öğle Arası
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Mide-Duedonum Tümörleri
Mide-Duedonum Tümörleri
Mide-Duedonum Tümörleri
PRATİK: Tiroid muayenesi
PRATİK: Tiroid muayenesi
Mide-Duedonum Tümörleri
Mide-Duedonum Tümörleri
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
Öğle Arası
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 195
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
4. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Vital bulguların değerlendirilmesi
PRATİK: Akciğer Grafisinin yorumlanması
Anal Kanser ve Perianal Prekanseröz Lezyonlar
Anal Kanser ve Perianal Prekanseröz Lezyonlar
Öğle Arası
Pelvik Taban Disfonksiyonları
Pelvik Taban Disfonksiyonları
Pelvik Taban Disfonksiyonları
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
PRATİK: Yoğun bakım hastasının değerlendirilmesi
PRATİK: Yoğun bakım hastasının değerlendirilmesi
Kronik Pankreatit ve Pankreas Kistleri
Kronik Pankreatit ve Pankreas Kistleri
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Pankreas ve Periampuller Tümörler
Pankreas ve Periampuller Tümörler
Pankreas ve Periampuller Tümörler
PRATİK: IV medikasyon hazırlama
PRATİK: IV medikasyon hazırlama
Cerrahi Dalak Hastalıkları
Cerrahi Dalak Hastalıkları
Öğle Arası
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Şok Tanı ve Tedavi Prensipleri
Şok Tanı ve Tedavi Prensipleri
Şok Tanı ve Tedavi Prensipleri
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Portal Hipertansiyon Cerrahisi
Portal Hipertansiyon Cerrahisi
Portal Hipertansiyon Cerrahisi
Portal Hipertansiyon Cerrahisi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
PRATİK: Hasta ile iletişim
PRATİK: Hasta ile iletişim
Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
Öğle Arası
Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 196
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
5. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Acil hastaya yaklaşım
PRATİK: Acil hastaya yaklaşım
İnce Barsak Hastalıkları
İnce Barsak Hastalıkları
Öğle Arası
Enterokutan Fistüller
Enterokutan Fistüller
Enterokutan Fistüller
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
PRATİK: Parenteral tedavi uygulaması
PRATİK: Parenteral tedavi uygulaması
Adrenal Bezin Cerrahi Hastalıkları
Adrenal Bezin Cerrahi Hastalıkları
Öğle Arası
Adrenal Bezin Cerrahi Hastalıkları
Adrenal Bezin Cerrahi Hastalıkları
Adrenal Bezin Cerrahi Hastalıkları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
PRATİK: Sütür materyalleri
PRATİK: Sütür materyalleri
Peritonitler
Peritonitler
Öğle Arası
İntraabdominal Abseler
İntraabdominal Abseler
İntraabdominal Abseler
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
Akut Appendisit
Akut Appendisit
Akut Appendisit
Akut Appendisit
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PRATİK: Sütür atma uygulaması
PRATİK: Sütür atma uygulaması
Mide-Duodenum Benign Hastalıkları
Mide-Duodenum Benign Hastalıkları
Öğle Arası
Mide-Duodenum Benign Hastalıkları
Mide-Duodenum Benign Hastalıkları
Mide-Duodenum Benign Hastalıkları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 197
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
6. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Sütür alma uygulaması
PRATİK: Sütür alma uygulaması
Hemostaz-Kanama-Transfüzyon
Hemostaz-Kanama-Transfüzyon
Öğle Arası
Hemostaz-Kanama-Transfüzyon
Hemostaz-Kanama-Transfüzyon
Hemostaz-Kanama-Transfüzyon
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
PRATİK: Meme muayenesi
PRATİK: Meme muayenesi
Memenin Benign Hastalıkları
Memenin Benign Hastalıkları
Öğle Arası
Memenin Benign Hastalıkları
Memenin Benign Hastalıkları
Memenin Benign Hastalıkları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
PRATİK: Nazogastrik sonda uygulaması
Genitoüriner Sistem Muayenesi
Karaciğer Abseleri ve Kistleri
Karaciğer Abseleri ve Kistleri
Öğle Arası
Karaciğer Abseleri ve Kistleri
Karaciğer Abseleri ve Kistleri
Karaciğer Abseleri ve Kistleri
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
Travma
Travma
Karaciğer Tümörleri
Karaciğer Tümörleri
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
Y. ERHAN
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
A. SAKARYA
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PRATİK: Laboratuvar sonuçlarını değerlendirme
PRATİK: Laboratuvar sonuçlarını değerlendirme
Enflamatuvar Barsak Hastalıkları
Enflamatuvar Barsak Hastalıkları
Öğle Arası
Barsak Obstrüksiyonları
Barsak Obstrüksiyonları
Barsak Obstrüksiyonları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 198
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
E. KARA
7. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Aksilla muayene
PRATİK: Aksilla muayene
Üst GİS Kanamaları
Üst GİS Kanamaları
Öğle Arası
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Alt GİS Kanamaları
Alt GİS Kanamaları
Alt GİS Kanamaları
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
Y. KAYA
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
PRATİK: Servis hasta takibi
PRATİK: Servis hasta takibi
Tiroid Bezinin Malign Hastalıkları
Tiroid Bezinin Malign Hastalıkları
Öğle Arası
Tiroid Bezinin Malign Hastalıkları
Tiroid Bezinin Malign Hastalıkları
Tiroid Bezinin Malign Hastalıkları
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
PRATİK: Yoğun bakım hasta takibi
PRATİK: Yoğun bakım hasta takibi
Cerrahide Metabolik Endokrin Yanıt
Cerrahide Metabolik Endokrin Yanıt
Öğle Arası
Cerrahide Metabolik Endokrin Yanıt
Cerrahide Metabolik Endokrin Yanıt
Cerrahide Metabolik Endokrin Yanıt
PRATİK: Olgu bazında hasta değerlendirmesi
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
Memenin Malign Hastalıkları
Memenin Malign Hastalıkları
Memenin Malign Hastalıkları
Memenin Malign Hastalıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
T. COŞKUN
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
H. AYDEDE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
N. GÜVENCE
STAJ SONU TEORİK VE PRATİK SINAVI
Öğle Arası
DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 199
A. SAKARYA
Dönem IV – Genel Cerrahi Stajı - 200
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI STAJI
SÜRE
8 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Staj Sorumlusu:
Yrd. Doç. Dr. Ayşen TÜREDİ YILDIRIM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Aykan ÖZGÜVEN
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 201
TIP 4102 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
STAJIN AMACI:
Bu staj süresinde;
1. Çocukluk çağının farklı dönemlerindeki gelişim basamakları ve gereksinimlerinin her öğrenci
tarafından teorik ve pratik olarak göstererek öğrenilmesi,
2. Çocuklarda beden ve ruh sağlığının korunmasında anne sütü ile beslenme, D vitamini, demir,
flor verilmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama, metabolik hastalıkların tanısında tarama
testleri, akut romatizmal ateş geçirmiş çocuklara penisilin proflaksisi gibi koruyucu pediatri
hizmetlerinin öğrenilmesi;
3. Çocuk sağlığının bozulduğu durumların erken fark edilmesi amacıyla Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AD Yan Dallarının temel konularının teorik ve pratik olarak öğrenilmesi;
4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD stajı yapan her öğrencinin, sağlam çocuk ve/veya hastanın
muayenesini yapabilmesi, tanıya gidebilmesi ve tedavisini düzenleyebilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER :
Bu staj sonunda öğrencilerin;
1.
Çocukluk
çağının
farklı
dönemlerindeki
gelişim
basamakları
ve
ihtiyaçlarını
açıklayabilmeleri;
2. Koruyucu pediatri hizmetlerini belirtebilmeleri;
3. Çocuk sağlığının bozulduğu durumların erken fark edilerek girişim ve tedavileri
uygulayabilmeleri ve gerekli olduğu durumlarda bir üst merkeze zamanında yönlendirebilmeleri
hedeflenmektedir.
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 202
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Staj Tanıtımı ve Staj çalışma düzeninin belirlenmesi
Staj Tanıtımı ve Staj çalışma düzeninin belirlenmesi
Poliklinik/Servis çalışması
Poliklinik/Servis çalışması
Öğle Arası
Atopik Dermatit
Klinik Açıdan Alerjik İnflamasyonlar
Anaflaksi ve İlaç Alerjisi
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
A. A. ÖZGÜVEN
PRATİK: Genel solunum sistemi bakısı ve göğüs
Muayenesi/Nörolojide muayene
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
İdrar yolu enfeksiyonu
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
Alerjik Rinit
Serbest Çalışma
H. YÜKSEL
M. POLAT
PRATİK: KB Ölçümü ve Kardiyak Oskültasyon/
Çocuk Nefrolojide Anamnez ve Fizik Bakı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Vaskulitik Sendromlar ve Böbrek Tutulumu
Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu
Pediatrik Astım
Serbest Çalışma
Ş. COŞKUN
İ. AKİL
PRATİK: Kranial ve Ekstrapiramidal sistem
muayenesi / Yenidoğan Muayenesi
Hipertansiyon
Jüvenil Romatoid Artrit
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. POLAT
G.BİLGİLİ
Ş. COŞKUN
Ş. COŞKUN
PRATİK: Pediatrik Nörolojide Muayene/Karın
Muayenesi
Akut nefritik sendrom
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Malabsorbsiyon Sendromlarına Genel Bakış
Kistik Fibroziste Gis
Çölyak Hastalığı
Serbest Çalışma
M. POLAT
E. KASIRGA
İ. AKİL
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 203
H. YÜKSEL
H. YÜKSEL
Ö. YILMAZ
İ. AKİL
P. ERTAN
H. YÜKSEL
İ. AKİL
P. ERTAN
H. YÜKSEL
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM
ÜYESİ
PRATİK: Çocuk Nefrolojide Anamnez ve Fizik Bakı/
Lenfatik Sistem Muayenesi
Besin Alerjisi
Serbest Çalışma
Öğle Arası
GİS Kanamaları
Akut Hepatitler
Kronik Hepatitler
Serbest Çalışma
İ. AKİL
A. A. ÖZGÜVEN
PRATİK: Yenidoğan muayenesi/ Kranial ve
Ekstrapiramidal Sistem Muayenesi
G.BİLGİLİ
M. POLAT
A. A. ÖZGÜVEN
A. A. ÖZGÜVEN
Abdominal Tümörler
Şok
Öğle Arası
Siroz Ve Portal İpertansiyon
Gastroenteritler
Akut Dehidratasyon
Serbest Çalışma
PRATİK: Karın muayenesi /Kan Basıncı Ölçümü ve
Kardiyak Oskültasyon
Ürtiker-Anjioödem
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Gastroözofageal Reflü
Gastroduodenal Hastalıklar
Yaşa göre Beslenme
Serbest Çalışma
Ö. YILMAZ
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
Ş.COŞKUN
Ö. YILMAZ
E. KASIRGA
E. KASIRGA
E. KASIRGA
PRATİK: Lenfatik Sistem Muayenesi / Çocukta Genel
Solunum Sistem Bakısı ve Çocuk Göğüs Muayenesi
Adrenal ve Gonad
Adrenal ve Gonad
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
H.YÜKSEL
B. ERSOY
B. ERSOY
PRATİK: İdrar Yolu Enfeksiyonlu Çocuk / Pediatrik
Nörolojide Muayene
Adrenal ve Gonad
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Diyabet
Diyabet
Diyabet
Serbest Çalışma
İ.AKİL
M. POLAT
B. ERSOY
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 204
B. ERSOY
B. ERSOY
B. ERSOY
3. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM
ÜYESİ
PRATİK: Altını Islatan Çocuk / Kalp Yetmezliği
Muayene ve Kalp Hst. Ekstrakardiyak Bulgular
İ. AKİL
Ş. COŞKUN
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Rikets
Rikets
Malnütrisyon
Serbest Çalışma
B. ERSOY
B. ERSOY
E. KASIRGA
PRATİK: Çocuk Nefrolojide Anamnez ve Fizik Bakı /
Periferik Yayma
P. ERTAN
A. YILDIRIM
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Epilepsili Çocuğa Yaklaşım
Epilepsili Çocuğa Yaklaşım
Febril Konvülziyon-Nonepileptik Paroksismal
Fenomenler
Serbest Çalışma
PRATİK: Pediatrik Astım Atağına Yaklaşım/ Pediatrik
Endok. Anamnez, Fizik Bakı ve Puberte Değ.
Bronşektazi ve Primer siliyer diskinezi
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Tiroid
Tiroid
Şuuru Kapalı Çocuğa Yaklaşım
Serbest Çalışma
PRATİK: Periferik Yayma İncelemesi /
Böbrek Yetmezlikli Çocuk
Çocukluk Çağı Aşıları
Çocukluk Çağı Lenfadenopatileri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PRATİK: Kalp Yetmezliği Muayene Bulguları ve
Kalp Hastalıklarında Ekstrakardiyak Bulgular /
Pediatrik End Anamnez, Fizik Bakı ve Puberte Değer.
Kanama Diyatezleri-1
Paratiroid
Öğle Arası
Psikomotor Gelişim Geriliği
Lösemiler
Lösemiler
Serbest Çalışma
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 205
M. POLAT
M. POLAT
M. POLAT
H. YÜKSEL
B. ERSOY
H. YÜKSEL
B. ERSOY
B. ERSOY
M. POLAT
H. GÜLEN
P. ERTAN
A. A. ÖZGÜVEN
A. A. ÖZGÜVEN
Ş. COŞKUN
B. ERSOY
H. GÜLEN
B. ERSOY
M. POLAT
H. GÜLEN
H. GÜLEN
4. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Ateşli Çocuğa Yaklaşım/ Pediatrik Astım
Atağına Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Hemolitik Anemiler
Hemolitik Anemiler
Kanama Diyatezleri-2
Serbest Çalışma
Ö. YILMAZ
H. YÜKSEL
PRATİK: Tümörlerde Tanısal Yaklaşım/ Böbrek
Yetmezlikli Çocuk
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Yenidoğanın Solunum Sorunları
Yenidoğanın Solunum Sorunları
Yenidoğanın Fizik Bakısı
Serbest Çalışma
A. ÖZGÜVEN
P.ERTAN
PRATİK: Boy Kısalığına Yaklaşım/Anemik Hastaya
Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Yenidoğan İnfeksiyonları
Yenidoğan Canladırması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
B. ERSOY
A. YILDIRIM
PRATİK: Anemik hastaya yaklaşım
Böbrek yetmezlikli çocuk
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. GÜLEN
İ. AKİL
H. YÜKSEL
Ö. YILMAZ
PRATİK: Hipertansif çocuk
Döküntüsü olan çocuğa yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Metabolik Asidoz ve Alkalozlar
Yenidoğan Hematolojik Hastalıkları
Yenidoğan Metabolik Sorunları
Serbest Çalışma
P. ERTAN
Ö. YILMAZ
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 206
A. YILDIRIM
A. YILDIRIM
H. GÜLEN
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
İ. AKİL
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
5. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Solunum Sıkıntısı Olan Bebeğe Yaklaşım/
Boy Kısalığına Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Döküntülü Hastalıklar
Hematürili hastaya yaklaşım
Anne Sütü İle Beslenme
Serbest Çalışma
H.YÜKSEL
B.ERSOY
PRATİK: Artritli Çocuğa Yaklaşım/ Hipertansif
Çocuk PY İnceleme
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Prematüre ve Sorunları
Prematüre ve Sorunları
İntrauterin Büyüme Geriliği
Serbest Çalışma
Ş. COŞKUN
İ. AKİL
PRATİK: Döküntülü Çocuğa Yaklaşım/ Sarılıklı
Yenidoğana Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Kronik Böbrek Hastalığı
Doğuştan Metabolik Hastalıklar
Doğuştan Metabolik Hastalıklar
Serbest Çalışma
Ö. YILMAZ
G. BİLGİLİ
PRATİK: Boy Kısalığına Yaklaşım/ İdrar Yolu
Enfeksiyonu Olan Hastaya Yaklaşım
Yineleyen Wheezing’te Ayırıcı Tanı
Kronik öksürük
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
B. ERSOY
P. ERTAN
H. YÜKSEL
Ö. YILMAZ
PRATİK: Hematürili Hastaya Yaklaşım / Artritli
Çocuğa Yaklaşım
Doğum travmaları
Hipoksik iskemik ensefalopati
Öğle Arası
ITP
Tromboz
İdrar kaçıran çocuk
Serbest Çalışma
P.ERTAN
Ş. COŞKUN
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 207
A. A. ÖZGÜVEN
P. ERTAN
E. KASIRGA
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
P. ERTAN
B. ERSOY
B. ERSOY
H. GÜLEN
A. YILDIRIM
İ. AKİL
6. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Sarılıklı Yenidoğana Yaklaşım/ Solunum
Sıkıntısı Olan Bebeğe Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Yenidoğan Hiperbilirubinemileri
Yenidoğan Hiperbilirubinemileri
Nefrotik Sendrom
Serbest Çalışma
G.BİLGİLİ
H.YÜKSEL
PRATİK: Artritli Çocuğa Yaklaşım/ Metabolik
Asidozlu Hastaya Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Nutrisyonel Anemiler
Nutrisyonel Anemiler
Renovasküler Hipertansiyon
Serbest Çalışma
Ş. COŞKUN
İ. AKİL
PRATİK: İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk/ Kas
Güçsüzlüğüne Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
Kistik Fibrozisde Solunum Yolu Tutulumu
Postenfeksiyöz Hastalıklar
Serbest Çalışma
P. ERTAN
M. POLAT
PRATİK: Üst solunum yolu obstrüksiyonu ve
horlaması olan çocuğa yaklaşım
Pediatrik Tüberküloz
SSS infeksiyonları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. YÜKSEL
PRATİK: Diyabetli Hastaya Yaklaşım/ Guatrlı
Hastaya Yaklaşım
Seks Kromozomu Bozukları
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Lenfomalar
İmmun Yetmezlikler
Nörokütanöz Sendrom-SSS’nin Gelişim Anomalileri
Serbest Çalışma
B.ERSOY
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 208
G. BİLGİLİ
G. BİLGİLİ
P. ERTAN
A. YILDIRIM
A. YILDIRIM
P. ERTAN
P. ERTAN
H. YÜKSEL
M. POLAT
Ö. YILMAZ
M. POLAT
B.ERSOY
A. A. ÖZGÜVEN
Ö. YILMAZ
M. POLAT
7. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM
ÜYESİ
PRATİK: Şokla Başvuran Çocuğa Yaklaşım/ Bilinci
Kapalı Hastaya Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Konjestif Kalp yetmezliği
Obstrüktif Kalp Hastalıkları
Siyanotik Kalp Hastalıkları
Serbest Çalışma
Ş. COŞKUN
M. POLAT
PRATİK: Ödemli Çocuğa Yaklaşım/ Ödemli Çocuğa
Yaklaşım
İ. AKİL
P.ERTAN
Ş. COŞKUN
Ş. COŞKUN
Ş. COŞKUN
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Çocukluk Çağı SSS Tümörleri ve Retinoblastom
Yenidoğan Kalp Hastalıklarına Yaklaşım
Myokardit, Perikardit, Endokardit
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
Ş. COŞKUN
Ş. COŞKUN
PRATİK: Altını Islatan Çocuk/ Peteşi, Ekimoz ve
Kanamalı Hastaya Yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Soldan Sağa Şantlı Kalp Hastalıkları
Akut Romatizmal Ateş
Akut Böbrek Yetmezliği
Serbest Çalışma
P. ERTAN
A. YILDIRIM
PRATİK: Çocukluk Çağı Malignitelerinde Tanısal
Yaklaşım Ve Laboratuvar Bulguları/ Peteşi ve
Ekimozlu Hastaya Yaklaşım
Proteinürili çocuk
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
H. GÜLEN
PRATİK: Prematüre bebek değerlendirmesi
Enfeksiyonlu yenidoğana yaklaşım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Ateş Yüksekliğine Yaklaşım
Nöromusküler Hastalıklar
Nöromusküler Hastalıklar
Serbest Çalışma
G.BİLGİLİ
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 209
Ş. COŞKUN
Ş. COŞKUN
İ. AKİL
İ. AKİL
Ö. YILMAZ
M. POLAT
M. POLAT
8. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Üst solunum yolu obstrüksiyonuna
yaklaşım/ Diyabetli hastaya yaklaşım
Onkolojik Aciller
Kemik ve Yunuşak Doku Tümörleri
Öğle Arası
Brusella-Salmonella
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. YÜKSEL
B. ERSOY
A. A. ÖZGÜVEN
A. A. ÖZGÜVEN
PRATİK: Şokla Başvuran Hastaya Yaklaşım/
Hematürili Çocuk
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Santral Sinir Sistemini Progresif Hastalıkları
Nefrolitiazis
Vezikoureteral Reflü
Serbest Çalışma
Ş. COŞKUN
İ. AKİL
PRATİK: Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım/
Çocukluk Çağı Malignitelerinde Tanısal Yaklaşım Ve
Laboratuvar Bulguları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Yenidoğan İnfeksiyonları
Yenidoğan Canladırması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
M. POLAT
İ. AKİL
P. ERTAN
M. POLAT
A. A. ÖZGÜVEN
G.BİLGİLİ
G.BİLGİLİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
STAJ TEORİK VE PRATİK SINAVI
Öğle Arası
STAJ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
Dönem IV – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı - 210
A.YILDIRIM
İÇ HASTALIKLARI
STAJI
SÜRE
10 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR
Staj Sorumlusu:
Yrd. Doç. Dr. Aysun TORAMAN
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ
Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
Doç. Dr. Gamze GÖKSEL
Doç. Dr. Elmas KASAP
Yrd. Doç. Dr. Mine MİSKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 211
TIP 4103 İÇ HASTALIKLARI
STAJIN AMACI:
İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesindeki tüm bilim dallarının (alerji - immunoloji,
endokrinoloji, gastroenteroloji, hematoloji, nefroloji, romatoloji, tıbbi onkoloji) teorik ve pratik
derslerinin bu staj kurulu düzeyinde pekiştirilmesi ve altıncı sınıftaki intörnlük seviyesindeki
eğitim hazırlıkların tamamlanması amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu staj sonunda öğrencilerin;
1- İç hastalıkları Anabilim Dalı bünyesindeki alerji-immunoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji,
hematoloji, nefroloji, romatoloji, tıbbi onkoloji bilim dalları ile ilişkili teorik derslerdeki
içerikleri kavrayarak tanı, ayırıcı tanı ve sentez yapabilmeleri,
2- Pratik uygulamalarda hastayı iç hastalıkları ile ilgili tüm yönleriyle değerlendirilebilmeleri,
3- Pratik uygulamalarda ayrıntıları uygulayarak iç hastalıkları ile ilişkili uygun girişimleri
yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 212
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Staj tanıtımı, Tıbbi Öykü alma ve hasta muayene
esasları
PRATİK: Genel Dahili Muayene Yöntemleri-1
PRATİK: Genel Dahili Muayene Yöntemleri-1
Öğle Arası
PRATİK: Karın Muayenesi
PRATİK: Karın Muayenesi ve karın ağrısı
PRATİK: Terminal dönemdeki hastaya palyatif bakım
uygulamaları
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
PRATİK: Erişkin gastroenteroloji, Anamnez,Fizik Bakı ve
Vital bulgular
PRATİK: Endoskopi- klinik yaklaşım
PRATİK: Hematolojik tetkiklerin değerlendirilmesi
PRATİK: Hematolojik tetkiklerin değerlendirilmesi
Öğle Arası
PRATİK: Laboratuar sonuçlarının değerlendirilmesi
PRATİK: Laboratuar sonuçlarının değerlendirilmesi
PRATİK: Romatolojik öykü alma
PRATİK: Romatolojik öykü alma
T. BURAN
PRATİK: Böbrek yetmezlikli hastalarda anamnez alma ve
tetkiklerin istenmesi
PRATİK: Hiponatremik hastaya yaklaşım
PRATİK: Ödemli hastaya yaklaşım ve ödem etyopatogenezi
PRATİK: Hipokalemihipotansiyon birlikteliğine yaklaşım
Öğle Arası
PRATİK:Nötropenik hastaya yaklaşım
PRATİK:Nötropenik hastaya yaklaşım
PRATİK:İmmünolojik Yetmezlik düşünülen hastaya tanı ve
tedavi yaklaşımları
A.TORAMAN
PRATİK: Hareket sistemi muayenesi
PRATİK: Hareket sistemi muayenesi
PRATİK: Kalsiyum metabolizmasına yaklaşım
PRATİK: Fosfor metabolizmasına yaklaşım
Öğle Arası
PRATİK: Plk-hasta başı vizit kanamalı hastaya yaklaşım
PRATİK: Plk-hasta başı vizit kanamalı hastaya yaklaşım
PRATİK: Hasta başı, Lap lı hastaya yaklaşım
PRATİK: Hasta başı, Lap lı hastaya yaklaşım
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
PRATİK: Endokrin sistemin değerlendirilmesi-anamnez,FM
PRATİK: Endokrin sistemin değerlendirilmesinde lab.
sonuç
PRATİK: Kemoterapi yan etkilerinin değerlendirilmesi
PRATİK: Kemoterapi yan etkilerinin değerlendirilmesi
Öğle Arası
PRATİK: Endoskopik İşlemlerin değerlendirilmesi
PRATİK: Üst gis girişimlerin değerlendirilmesi
PRATİK: Tiroid muayenesi
PRATİK: Tiroid hastalıklarına yaklaşım
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 213
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
T. BURAN
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
E. KASAP
E. KASAP
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
A. TORAMAN
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
E. KASAP
E. KASAP
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK - Yutma güçlüğü olgusuna yaklaşım
PRATİK - Yutma güçlüğü olgusuna yaklaşım
PRATİK- Antijen Hazırlanması, T Lenfositlere
Sunumu
PRATİK- Otoimmun Hastalıklar
Öğle Arası
Özefagus hastalıkları
Özefagus Hastalıkları
Dispepsili olguya yaklaşım
Dispepsili olguya yaklaşım
T: BURAN
T. BURAN
C. KIRMAZ
Mide sekresyonları ve motilite bozuklukları
Mide sekresyonları ve motilite bozuklukları
Anemi- Anemilerin Sınıflaması
Mikrositer Anemiler
Öğle Arası
Peptik Ülser
Peptik Ülser
SLE
SLE
T. BURAN
T. BURAN
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
PRATİK-Asitli olguya yaklaşım
PRATİK-Asitli Olguya yaklaşım
PRATİK-Malabsorbsiyonlu olguya yaklaşım
PRATİK-İshalli olguya yaklaşım
Öğle Arası
Hemolitik anemiler
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı VizitHepatosplenomegalisi Olan Hastaya Yaklaşım
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
T. BURAN
T. BURAN
Sistemik skleroz
Behçet hastalığı
Kan transfüzyonu ve komplikasyonları
Kan transfüzyonu ve komplikasyonları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
İmmun Eksiklik Sendromları ve Tedavileri
İmmun Eksiklik Sendromları ve Tedavileri
Makrositer Anemiler
Pansitopeni, Aplastik anemi
Öğle Arası
Karın ağrılı olguya yaklaşım
Karın ağrılı olguya yaklaşım
Sjögren Sendromu
Romatolojikgeriyatrik vakaya yaklaşım
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 214
C. KIRMAZ
E: KASAP
E. KASAP
T. BURAN
T: BURAN
E. KASAP
E. KASAP
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
T. BURAN
T: BURAN
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
3. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Esansiyel hipertansiyon (etyopatogenez)
Esansiyel hipertansiyon (sınıflama)
Myelodisplastiksendrom
Kronik lösemiler
Öğle Arası
Gögüs ve kardiovasküler sistem muayenesi
Gögüs ve kardiovasküler sistem muayenesi
PRATİK: Periferik Yayma Yapma ve
Değerlendirme
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
PRATİK- Hepatit markerlerin değerlendirilmesi
PRATİK- Hepatik komalı olguya yaklaşım
Hematolojik aciller
Hematolojik aciller
Öğle Arası
Hemokromatoz
Kanama diatezleri
Esansiyel hipertansiyon (tedavi)
PRATİK-Hemodiyaliz Kateter Pansumanı ve Bakım
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
Gastrit ve Helikobakter pilori
Gastrit ve Helikobakter pilori
Renalparankimal HT
Diğer sekonder HT
Öğle Arası
Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
PRATİK- Akut Böbrek Yetmezliğine Yaklaşım
PRATİK- Hipertansif Hastaya Yaklaşım
T. BURAN
T. BURAN
A. TORAMAN
A. TORAMAN
Akut nefritik sendrom
Nefrotik sendrom
Gis kanamaları
Gis kanamaları
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
T. BURAN
T. BURAN
E. KASAP
E. KASAP
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
E. KASAP
E. KASAP
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kronik böbrek yetmezliği
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Anemi
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Perikardit
RenalOsteodistrofi
Öğle Arası
PRATİK: Hasta başı- Kanamalı Hastaya yaklaşım
PRATİK: Kanamalı Hastaya Yaklaşım
Reaktif Artrit - PsöriatikArtrit
Gut ve Kristal Artropatiler
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 215
A. TORAMAN
A. TORAMAN
A. TORAMAN
A. TORAMAN
T. BURAN
T. BURAN
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
4. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Diyaliz Endikasyonu ve Renal Replasman
Akut Böbrek Yetmezliği-Etiyopatogenez
Akut Böbrek Yetmezliği-Tedavi
Asemptomatik Proteinuri
Öğle Arası
Akut lösemiler
Plazma Hücre Diskrazileri
PRATİK- Kanama Diatezinin Değerlendirilmesi
PRATİK- Kanama Diatezinin Değerlendirilmesi
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
PRATİK- Gazlı Hastaya Yaklaşım
PRATİK- Konstipasyonlu hastaya yaklaşım
Trombositopeniler-ITP
Antitrombotik Tedavi
Öğle Arası
Mide tümörleri
Mide tümörleri
PRATİK- Aferez ve kan transfüzyonu uygulamaları
PRATİK- Aferez ve kan transfüzyonu uygulamaları
T. BURAN
T. BURAN
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
Primer Glomerül Hastalıkları
Primer Glomerül Hastalıkları
Multipl Myelom
Hemopoetik kök hücre tedavisi
Öğle Arası
Viral Hepatitler
Viral Hepatitler
Wegener Granülomatozu
Churg-Strauss Sendromu
A. TORAMAN
A. TORAMAN
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
İmmun kökenli ve metabolik karaciğer hastalıkları
İmmun kökenli ve metabolik karaciğer hastalıkları
Sekonder Glomerül Hastalıkları
Renovasküler Hipertansiyon
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
A. TORAMAN
A. TORAMAN
Tubulo-intersitisyel Hastaliklar -1
Tubulo-intersitisyel Hastaliklar-2
Pankreas Hastalıklarına Yaklaşım
Pankreas Hastalıklarına yaklaşım
Öğle Arası
PRATİK- Nazogastrik sonda takılması
PRATİK- Laboratuar Sonuçlarını Değerlendirme
Ankilozan Spondilit
PRATİK- Romatolojik Muayene
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
E. KASAP
E. KASAP
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 216
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
T. BURAN
T. BURAN
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
E. KASAP
E. KASAP
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
5. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
DİC
Trombositoz nedenleri
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı Vizit- Özefagus
Varisli Hastaya Yaklaşım
Öğle Arası
Vasküler Karaciğer Hastalıkları
Vasküler Karaciğer Hastalıkları
PAN-Mikroskopik polianjiitis
Takayasu arteriti-temporal arterit
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
Alkolik ve Non alkolik staetohepatit ve toksik hepatit
HCC ve transplantasyon
Myeloproliferatif hastalıklar
Hodgkinlenfoma
Öğle Arası
Non-Hodgkinlenfomalar
Non-Hodgkinlenfomalar
PRATİK- Plk-hasta başı vizit anemili hastaya
yaklaşım
Serbest Çalışma
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
Siroz ve komplikasyonları
Siroz ve komplikasyonları
Siroz ve komplikasyonları
Trombofili
Öğle Arası
PRATİK- Endoskopik İşlemlerin Değerlendirilmesi
PRATİK- Endoskopik İşlemlerin Değerlendirilmesi
Romatoid Artrit
Romatoid Artrit
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
İ. AYDOĞDU
İnflamatuar barsak hastalıkları
İnflamatuar barsak hastalıkları
İnflamatuar barsak hastalıkları
İnflamatuar barsak hastalıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
Kolon polipleri
Kolon polipleri
Barsak tümörleri
Barsak Tümörleri
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
Öğle Arası
Barsak Tümörleri
Barsak Tümörleri
PRATİK- Simetrik Küçük Eklem Artriti Olan
Hastaya Pratik Yaklaşım
Serbest Çalışma
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 217
H. YÜCEYAR
H.YÜCEYAR
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
E. KASAP
E. KASAP
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
T. PIRILDAR
6. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Tiroid acilleri
Hirsutismus
Gonad hastalıkları
Gonad hastalıkları
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Öğle Arası
PRATİK: Hasta dosyası hazırlayabilme
PRATİK: Hasta dosyası hazırlayabilme
PRATİK- Endokrin sistem muayenesi
PRATİK- Tiroid muayenesi
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları
Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları
Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları
Ca-P-Vit D Metabolizması
Öğle Arası
Hiperparatiroidi
Hipoparatiroidi
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı Vizit-Diabetik
hastaya yaklaşım
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Sürrenal bez hastalıkları
Sürrenal bez hastalıkları
Sürrenal bez hastalıkları
Hiperlipidemiler
Öğle Arası
PRATİK- Poliklinik Ve Hasta Başı VizitDiyabetik Komplikasyonları Olan Hastaya Yaklaşım
PRATİK- Poliklinik Ve Hasta Başı VizitNodüler Guatr Saptadığımız Hastaya Pratik Yklşm
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Osteomalazi-osteoporoz-Paget hastalığı
Osteomalazi-osteoporoz-Paget hastalığı
Tiroid bezi hastalıkları
Tiroid bezi hastalıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Tiroid bezi hastalıkları
Tiroid bezi hastalıkları
Diabetes Mellitus patogenezi
Diabetes Mellitus tanısı
Öğle Arası
Diabetes Mellitus tedavisi
Diyabet acilleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 218
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
7. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Diabetes Mellitus Komplikasyonlarının tedavisi
İnsülin direnci ve Metabolik Sendrom
İnsülin direnci ve Metabolik Sendrom
PRATİK-İnsülin Enjeksiyon Tek. Uygulama
Öğle Arası
PRATİK- Kas iskelet sistem muayenesi
PRATİK- Kas iskelet sistem muayenesi
PRATİK- Kas iskelet sistem muayenesi
PRATİK- Kas iskelet sistem muayenesi
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
PRATİK- İlaç Dışı Tedaviyi Planlayabilme
PRATİK- İlaç Dışı Tedaviyi Planlayabilme
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı VizitParenteral Nütrisyon Teknikleri
Öğle Arası
PRATİK- Tedavinin Gerekliliğini
Değerlendirebilme
PRATİK-Diyabetik komada gelen hastada prt ykl
Serbest Çalışma
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Hızlı ilerleyen glomerülonefrit
PRATİK- Böbrek Yetmezliği Olan Hasta Takibi
PRATİK- Üriner Sistem Muayenesi
A. TORAMAN
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
T. PIRILDAR
Z. HEKİMSOY
T. PIRILDAR
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
G. GÖKSEL
Z. HEKİMSOY
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Akut pankreatit
Kronik pankreatit
Malign Olmayan Lökosit Hastalıkları
Geriyatrik vakalarda Hematolojik sorunlar
E. KASAP
E. KASAP
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı VizitAntihipertansif seçiminde pratik yaklaşım
PRATİK- Erken Tanı İçin Uygun Tarama
Yöntemlerini Seçebilme, Uygulayabilme Ve Yönlen
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. TORAMAN
A. TORAMAN
A. TORAMAN
A. TORAMAN
PRATİK: Baş boyun muayenesi
PRATİK: Baş boyun muayenesi
PRATİK: Baş boyun muayenesi
PRATİK: Baş boyun muayenesi
Öğle Arası
İskemik kolitler
İskemik Kolitler
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı VizitVaskülitiksendromlara pratik yaklaşım
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 219
E. KASAP
E. KASAP
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
8. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Üst Solunum Alerjik Hastalıkları ve Tedavileri
Üst Solunum Alerjik Hastalıkları ve Tedavileri
Gebelik ve GİS Hastalıkları
Gebelik ve Karaciğer Hastalıkları
Öğle Arası
Malabsorbsiyon sendromları
Malabsorbsiyon Sendromları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
Alt Solunum Yolu Alerjileri ve Tedavileri
Alt Solunum Yolu Alerjileri ve Tedavileri
PRATİK- İmmünolojik ve Alerji Testlerinin
Değerlendirilmesi
Öğle Arası
PRATİK- Alt GİS Girşimlerin Değerlendirilmesi
PRATİK- Üst GİS Girşimlerin Değerlendirilmesi
Fonksiyonel Barsak Hastalıkları
Fonksiyonel Barsak Hastalıkları
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
İlaç Alerjisi
Gıda Alerjisi
Geriyatrik vakalarda immünolojik-alerjik değerlendir
PRATİK-Alerjen Spes. İmmünoterapi Uygulama Tkn
Öğle Arası
PRATİK-GİS Kanamalı hastaya pratik yaklaşım
PRATİK- Endoskopik İşlemlerin Değerlendirilmesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
Alerjen Spesifik İmmünoterapi
Ürtiker
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı VizitHipertansif Kriz Tanısı Koyduğumuz Hastaya Yklşm
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
PRATİK- İmmünizasyon
PRATİK- İmmünizasyon
PRATİK- Solunum Fonksiyon Testlerinin Yapılmas
PRATİK- Solunum Fonksiyon Testlerinin Değer.
Öğle Arası
FMF ve amiloidoz
PRATİK- Poliklinik Ve Hasta Başı VizitBüyük eklem artriti olan hastaya pratik yaklaşım
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 220
T. BURAN
T. BURAN
E. KASAP
E. KASAP
E. KASAP
E. KASAP
T. BURAN
T. BURAN
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
9. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
ÖĞRETİM ÜYESİ
KONU
Serbest Çalışma
PRATİK: Kemoterapi hazırlanması 1.GRUP
PRATİK KT uygulamalarının değerlendirilmesi
1.GRUP
PRATİK Onkolojik ağrıya yaklaşım 1.GRUP
Öğle Arası
Onkolojik aciller ve paraneoplastik sendromlar
Kanserde ağrı tedavisi ve Primeri Bilinmeyen
Metastatik Kanserler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PRATİK: Kemoterapi hazırlanması 2.GRUP
PRATİK KT uygulamalarının değerlendirilmesi
2.GRUP
PRATİK Onkolojik ağrıya yaklaşım 2.GRUP
Öğle Arası
Kanser tanımı tarama,tanı ve korunma
Kanserde tedavi prensipleri
PRATİK- Uygun Laboratuar Testi ve Diğer Tanı
Araçlarını Değerlendirebilme
Serbest Çalışma
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL,
C. KIRMAZ
PRATİK- Poliklinik ve Hasta Başı VizitAlerjen Spesifik İmmünoterapi Takibi
AIDS
PRATİK: Solunum fonksiyon testlerinin yapılması
Öğle Arası
PRATİK: Solunum fonksiyon testlerinin
değerlendirilmesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
Antihipertansiflerin yan etkilerine klinik yaklaşım
Proteinürili hastaya yaklaşım
Hematürili hastaya yaklaşım
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
Plk-hasta başı vizit anemili hastaya yaklaşım
Plk-hasta başı vizit anemili hastaya yaklaşım
Plk-hasta başı vizit anemili hastaların takibi
Serbest Çalışma
Öğle Arası
PRATİK:Hasta başı: Sarılıklı Hastaya yaklaşım
PRATİK:Hasta başı: Sarılıklı Hastaya yaklaşım
PRATİK:Hasta başı: Sarılıklı Hastaya yaklaşım
Serbest Çalışma
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 221
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
E. KASAP
E. KASAP
E. KASAP
10. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Gıda alerjisi olan hastalarda tanı ve tedavi
yaklaşımları
Arı alerjisi olan hastalarda tanı ve tedavi yaklaşımları
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Osteoporozlu hastaya yaklaşım
Osteoporozlu hasta eğitimi
Diyabetik hasta eğitimi
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
Kanser tanılı olguya genel yaklaşım
Kanser tanılı olguya genel yaklaşım
Kanser tanılı olguya genel yaklaşım
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Metabolik asidozlu hastaya yaklaşım
Metabolik alkalozlu hastaya yaklaşım
Respiratuar asidoz ve alkaloz
Serbest Çalışma
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
PRATİK: Alt GİS kanamalı olguya yaklaşım
Alt GİS kanamalı olguya yaklaşım
PRATİK: Romatolojik sistem muayenesi
Romatolojik sistem muayenesi
Öğle Arası
Hastanın hematolojik yönden değerlendirilmesi
İlaç Uygulama-Rektum
Anal Bölge Hastalıkları
Anal Bölge Hastalıkları
T: BURAN
T. BURAN
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
Romatolojik sistem muayenesi
Romatolojik sistem muayenesi
Trombositopenili hastaya yaklaşım
Trombositopenili hastaya yaklaşım
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
A. TORAMAN
A. TORAMAN
A.TORAMAN
İ. AYDOĞDU
T. BURAN
E. KASAP
E. KASAP
STAJ SONU TEORİK VE PRATİK SINAVI
Öğle Arası
STAJ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
Dönem IV – İç Hastalıkları Stajı - 222
M. MİSKİOĞLU
KADIN HASTALIKLARI
VE
DOĞUM
STAJI
SÜRE
7 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Faik Mümtaz KOYUNCU
Staj Sorumlusu:
Yrd. Doç. Dr. Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Semra ORUÇ KOLTAN
Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL
Prof. Dr. H. Tayfun ÖZÇAKIR
Prof. Dr. Yeşim BAYTUR
Doç. Dr. Yıldız UYAR
Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖKER
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 223
TIP 4104
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
STAJIN AMACI:
Bu staj süresinde ;
1. Yoğun teorik dersler ve sonrasında pratik uygulamalar ile kadın hastalıkları ve doğum
konusunda bilgi, beceri, tutum kazanılması;
2. Acil obstetrik ve jinekolojik hastaya yaklaşımın belirtilmesi,
3. Seminer ve literatür saatlerine katılımın sağlayarak bilimsel tartışma ortamlarına
alışmalarının sağlanması ve bu tür tartışmalara katılma cesaretlerinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Kadın Hastalıkları ve Doğum hastasından anamnez alabilmeleri, fizik muayene yapabilmeleri
ve acil durumları ayırt edebilmeleri;
2. Doğum hastasına tanı koyabilmesi, hastanın takibini yapabilmesi ve tedavi yöntemlerini
tartışabilmeleri;
3. Postoperatif erken dönemde hastaların takibinde önemli olan parametreleri bilmeleri ve
normalden sapmaları anlayıp yorumlayabilmeleri;
4. Dikiş atma, dikiş alma, yara pansumanı gibi temel cerrahi girişimleri yapabilmeleri;
5. Kadın hastalıkları ve doğum hastasında öykü, fizik muayene ile olası ön tanıları
oluşturabilmeleri; yardımcı laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile ayrıcı tanıya
gidebilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 224
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Stajın tanıtımı
Pelvik anatomi
Pelvik anatomi
Ürogenital Sistem Embriyolojisi
Öğle Arası
Gebelik (plasental, fetal ve maternal) fizyolojisi
Gebelik (plasental, fetal ve maternal) fizyolojisi
Seksüel Gelişim Bozuklukları
Seksüel Gelişim Bozuklukları
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
N.K. KUŞÇU
N.K. KUŞÇU
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Doğum Eylemi, Normal Spontan Doğum
Yaptırabilme
Distosiler
Distosiler
Öğle Arası
Normal Gebelik ve Prenatal Bakım
Normal Gebelik ve Prenatal Bakım
Normal Gebelik ve Prenatal Bakım
Serbest Çalışma
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Erken Doğum
Y. UYAR
Ektopik Gebelik
A.GÖKER
Gebelik ve Diyabet
Y. BAYTUR
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
SEMİNER
Öğle Arası
Adelosan ve pediyatrik hastaya yaklaşım
Adelosan ve pediyatrik hastaya yaklaşım
Yenidoğan bakımı ve resüsitasyonu
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Fetal Enfeksiyonlar
Fetal Enfeksiyonlar
Prenatal tanı
Prenatal tanı
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
PID
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İnkontinans, Prolapsus Ve Pelvik Taban
Bozuklukları
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Çoğul Gebelikler
Abortuslar
N.K.KUŞÇU
N.K.KUŞÇU
Öğle Arası
Puerperyum
Kontrasepsiyon ve aile planlaması
Kontrasepsiyon ve aile planlaması
Postpartum Kanamalar
A. GÖKER
A. GÖKER
A. GÖKER
A. GÖKER
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 225
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prenatal Tanı (Fetal Cerrahi)
Genetik
Y. BAYTUR
Teratoloji
Teratoloji
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Y. BAYTUR
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Dismenore ve PMS
Sürmaturasyon
PRATİK: Anne ve bebek sağlığını
değerlendirme ölçütleri
A GÖKER
A GÖKER
Y.UYAR
Y.UYAR
Erken Membran Rüptürü
İntrauterin fetal gelişme kısıtlanması
İntrauterin fetal gelişme kısıtlanması
Gebelik ve kalp hastalıkları
Öğle Arası
Üreme fizyolojisi
Üreme fizyolojisi
Endometriyozis
Endometriyozis
F. M. KOYUNCU
F. M. KOYUNCU
F. M. KOYUNCU
F. M. KOYUNCU
Disfonksiyonel uterin kanamalar
Disfonksiyonel uterin kanamalar
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
Gebelik ve cerrahi hastalıklar
SEMİNER
Öğle Arası
A.GÖKER
Gebelikte dahili hastalıklar
Cinsel yolla geçen enfeksiyonlar
Cinsel yolla geçen enfeksiyonlar
Y.UYAR
T. ÖZÇAKIR
T. ÖZÇAKIR
T. ÖZÇAKIR
T. ÖZÇAKIR
Y. UYAR
Y. UYAR
Serbest Çalışma
Gebelik ve Hipertansiyon
Gebelik ve Hipertansiyon
Fetusun İyilik Hali
Amniotik sıvı anomalileri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
F. M. KOYUNCU
F. M. KOYUNCU
F. M. KOYUNCU
F. M. KOYUNCU
Serviksin premalign ve malign hastalıkları
Serviksin premalign ve malign hastalıkları
Serviksin premalign ve malign hastalıkları
Serviksin premalign ve malign hastalıkları
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Puberte ve Bozuklukları
Puberte ve Bozuklukları
Hiperandrojenemi
Hiperandrojenemi
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 226
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
T. ÖZÇAKIR
T. ÖZÇAKIR
3. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Overin benign ve malign hastalıkları
Overin benign ve malign hastalıkları
Overin benign ve malign hastalıkları
Overin benign ve malign hastalıkları
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
3. Trimester Kanamaları
Polikistik Over Sendromu
Polikistik Over Sendromu
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
Menapozda Sağlığı İzleyebilme ve
Yönlendirme
PRATİK:Gebe muayenesine pratik yaklaşım
Jinekolojide operasyon türleri
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
T. ÖZÇAKIR
PRATİK: Gebelikte Tarama Testlerinin
Yorumlanması
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi
Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Preoperatif değerlendirme ve postoperatif
bakım
PRATİK: Ultrason Kullanımı
Doğuma hazırlık sınıfları ve gebe eğitimi
N.K. KUŞÇU
N.K. KUŞÇU
N.K. KUŞÇU
A. GÖKER
Uterus korpusunun premalign ve malign
hastalıkları
Endometriyumun premalign ve malign
hastalıkları
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
13.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Y. UYAR
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
Serbest Çalışma
Vulva ve vajinanın benign ve malign
hastalıkları
Vulva ve vajinanın benign ve malign
hastalıkları
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
Öğle Arası
08.45 – 09.30
SEMİNER
Öğle Arası
Öğle Arası
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
PRATİK: Kadın genital organlarının pelvik
muayene ve ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
PRATİK:PCOS’lu hastaya yaklaşım
Öğle Arası
PRATİK: Hasta Muayenesi
A.GÖKER
PRATİK: İnfertil Hastaya Yaklaşım
N.K. KUŞÇU
N.K. KUŞÇU
A.GÖKER
A.GÖKER
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 227
4. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Gebelikte Alloimmünizasyon
Gebelikte Alloimmünizasyon
Uterusun benign hastalıkları
Uterusun benign hastalıkları
Öğle Arası
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
PRATİK: Postpartum kanamalı hastaya
yaklaşım
A.GÖKER
A.GÖKER
A.GÖKER
PRATİK: İnvaziv girişimler için hasta hazırlan.
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
İnfertil Çifte Yaklaşım
İnfertil Çifte Yaklaşım
Ovulasyon indüksiyonu ve Yardımcı Üreme
Teknikleri
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
Öğle Arası
PRATİK: Gebe Fizik Muayenesi
PRATİK: Gebe Fizik Muayenesi
PRATİK: Gebe Ultrasonografi Muayenesi
PRATİK: İnkontinanslı hastaya yaklaşım
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
PRATİK: Jinekolojik Cerrahi Uygulamaları
Amenore
Amenore
SEMİNER
Öğle Arası
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
S ORUÇ KOLTAN
S ORUÇ KOLTAN
PRATİK: Erken Doğum Eyleminde Strateji Ne
Olmalıdır?
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
PRATİK:PCOS’un USG ile değerlendirilmesi.
N. K. KUŞÇU
PRATİK: Hasta muayenesi
PRATİK: Hasta muayenesi
PRATİK:Hirsutizmli hastanın değerlendirilmesi
PRATİK:DUK’lu hastanın değerlendirilmesi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
PRATİK: Obstetrik temel ultrasonografi-1
PRATİK: Obstetrik temel ultrasonografi-2
PRATİK: Obstetrik temel ultrasonografi-3
PRATİK: Gestasyonel Diyabette Akciğer Matur.
Öğle Arası
PRATİK:Yüksek riskli gebeleri belirleyebilme
ve yönlendirme
PRATİK: Vaginal / servikal smear almak ve
pipelle ile endometrial örnekleme tekniği
Serbest Çalışma
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
N. K. KUŞÇU
A.GÖKER
A.GÖKER
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 228
5. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Kadın Genital Organların
Değerlendirilmesi
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
PRATİK: Pelvik Kitlenin USG ile
Değerlendirilmesi
Öğle Arası
PRATİK: Genital Akıntısı Olan Kadında
Mikrosopik Değerlendirme
PRATİK: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların
Uzun Dönem Sekelleri Açısından Değerlen.
Serbest Çalışma
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
PRATİK: Jinekolojik cerrahi uygulamaları
PRATİK: Jinekolojik cerrahi uygulamaları
PRATİK: Histerektomi teknikleri
PRATİK: Pelvik Ağrı : Olgu Sunumu
Öğle Arası
A.GÖKER
A.GÖKER
A.GÖKER
A.GÖKER
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
PRATİK: Kolposkopi uygulaması
PRATİK: Kolposkopi uygulaması
PRATİK: Servikal patolojide kullanılan tdv
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
PRATİK: IUGR’da doğum ne zaman olmalı
PRATİK: IUGR
PRATİK: Normal Doğum
SEMİNER
Öğle Arası
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
PRATİK: Obstetrik Hastanın Perioperatif
Değerlendirilmesi
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
Serbest Çalışma
PRATİK: Jinekolojik Hastanın Perioperatif
Değerlendirilmesi
Serbest Çalışma
PRATİK: Epizyotomi teknikleri
PRATİK: Epizyotomi teknikleri
PRATİK: Kontrasepsiyon uygulaması
PRATİK: Kontrasepsiyon uygulaması
Öğle Arası
Serbest Çalışma
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
A.GÖKER
A.GÖKER
PRATİK: Hiperemezis gravidarum tanısı
PRATİK: Hiperemezis gravidarum tanısı
PRATİK: Hiperemezis gravidarumlu hastaya
yaklaşım
PRATİK: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların
Uzun Dönem Sekelleri Açısından
Değerlendirilmesi.
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
Y. UYAR
Öğle Arası
13.30 – 17.15
Serbest Çalışma
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 229
6. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: PKOS’un Hormonal Değerlendirilmesi
PRATİK: Tedavinin Gerekliliğini Değerlendirme
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
PRATİK: Erken Doğum Eylemi: Olgu tartışması
PRATİK: Erken Doğum Eylemi: Olgu tartışması
PRATİK: Gestasyonel Diyabet Tanısında Kullanılan
Tarama ve Tanı Testleri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
PRATİK: Gebelikte kalp hastasının doğumu
PRATİK: Gebelikte kalp hastasının doğumu
PRATİK: Gebelikte kalp hastasının izlemi
SEMİNER
Öğle Arası
PRATİK: Kanamalı gebeye yaklaşım
PRATİK: Kanamalı gebeye yaklaşım
PRATİK: Kanamalı gebede görüntüleme yöntemleri
Serbest Çalışma
A.GÖKER
A.GÖKER
A.GÖKER
PRATİK: Klinik Tablonun Aciliyetini Değerlendirme
PRATİK: Tedavinin Gerekliliğini Değerlendirebilme
PRATİK: Sık İstenen Laboratuar Sonuçlarını Değer.
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
PRATİK: Operatif Doğum 1
PRATİK: Operatif Doğum 2
PRATİK: Operatif Doğum 3
Serbest Çalışma
Öğle Arası
PRATİK: İnfertil hastada temel laboratuvar testleri
PRATİK: İnfertil hastada temel laboratuvar testleri
PRATİK: İnfertil hastada HSG görüntülerinin değer.
Serbest Çalışma
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 230
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
Y. UYAR
7. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Ayırıcı Tanı Yaklaşımı Gerçekleştirme
PRATİK: Uygun Laboratuar Testi ve Diğer Tanı
Araçlarını Seçebilme
PRATİK: Gebelikte Beslenme
PRATİK: İlaç Dışı Tedaviyi Planlayabilme
Öğle Arası
PRATİK:Endometriyal Örneklerme Teknikleri
PRATİK:Endometriyal Örneklerme Teknikleri
PRATİK: Tanı İçin Uygun Tarama Yöntemlerini
Seçebilme, Uygulayabilme ve Yönlendirme
Serbest Çalışma
A.GÖKER
A.GÖKER
PRATİK: İUİ için sperm hazırlama
PRATİK: İUİ uygulama
PRATİK: Hipertansif gebeye yaklaşım
PRATİK: İUİ sırasında spermin mikroskobik
değerlendirilmesi
Öğle Arası
PRATİK: Onkolojik Hasta Preoperatif Hasta
Değerlendirilmesi ve Hazırlanması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
N. K. KUŞÇU
Y. UYAR
PRATİK: Primer Amenore için Olgu Sunumu
PRATİK: Primer Amenore için Olgu Sunumu
PRATİK: Sekonder Amenore için Olgu Sunumu
SEMİNER
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. GÖKER
A. GÖKER
A. GÖKER
A.GÖKER
N. K. KUŞÇU
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
A.GÖKER
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
STAJ SONU TEORİK VE PRATİK SINAVI
Öğle Arası
DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
B.ARTUNÇ ÜLKÜMEN
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 231
Dönem IV –Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı - 232
KARDİYOLOJİ
STAJI
SÜRE
3 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Hakan TIKIZ
Staj Sorumlusu:
Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Uğur Kemal TEZCAN
Doç. Dr. Özgür BAYTURAN
Yrd. Doç. Dr. Salaheddin AKÇAY
Dönem IV – Kardiyoloji Stajı- 233
TIP 4105 KARDİYOLOJİ
STAJIN AMACI:
Bu staj süresinde;
1. Dönem I, II ve III’de kardiyovasküler hastalıklara ait öğrenilen teorik bilgilerin
pekiştirilmesi;
2. Kardiyovasküler hastalıklardaki fizyopatolojik mekanizmaların irdelenmesi;
3. Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bilgilerinden tanıya ulaşmanın geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu staj sonunda öğrencilerin;
1. Meslek pratiğinde sık görülen kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisini
belirtebilmeleri;
2. Tüm ölümlerin ilk sırasında yer alan kardiyovasküler hastalıklara pratik yaklaşımın
yapabilmeleri;
3. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmanın önemini kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem IV – Kardiyoloji Stajı- 234
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Staj Tanıtımı
PRATİK- Elektrokardiyografik değerlendirme
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Öğle Arası
PRATİK- Elektrokardiyografik değerlendirme
PRATİK- Elektrokardiyografik değerlendirme
PRATİK- Elektrokardiyografik değerlendirme
PRATİK- Elektrokardiyografik değerlendirme
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Aritmiler, Senkop
Aritmiler, Senkop
Aritmiler, Senkop
Aritmiler, Senkop
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
Öğle Arası
PRATİK- Aritmiler,Senkop
PRATİK- Aritmiler,Senkop
PRATİK- Aritmiler,Senkop
PRATİK- Aritmiler,Senkop
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
U.K. TEZCAN
PRATİK- Kan basıncı ölçümü
PRATİK- Kan basıncı ölçümü
Hipertansiyon
Hipertansiyon
Öğle Arası
PRATİK- Kan basıncının değerlendirilmesi
PRATİK- Kan basıncının değerlendirilmesi
PRATİK- Kan basıncının değerlendirilmesi
PRATİK- Kan basıncının değerlendirilmesi
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
PRATİK- Kolesterol ölçümü
PRATİK- Kolesterol ölçümü
Dislipidemi
Dislipidemi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
PRATİK- Kardiyak oskültasyon
PRATİK- Kardiyak oskültasyon
Kalp Kapak Hastalıkları
Kalp Kapak Hastalıkları
Öğle Arası
PRATİK- Kardiyak üfürümler
PRATİK- Kardiyak üfürümler
PRATİK- Kardiyak üfürümler
PRATİK- Kardiyak üfürümler
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
Dönem IV – Kardiyoloji Stajı- 235
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK- KAH’da anamnez
PRATİK- KAH’da anamnez
Koroner Arter Hastalıkları
Koroner Arter Hastalıkları
Öğle Arası
PRATİK- KAH’da fizik muayene
PRATİK- KAH’da elektrokardiyografi
PRATİK- KAH’da laboratuar yöntemleri
PRATİK- KAH’da laboratuar yöntemleri
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
PRATİK- KAH’da EKG
PRATİK- KAH’da EKG
Koroner Arter Hastalıkları
Koroner Arter Hastalıkları
Öğle Arası
PRATİK- Supraventriküler taşikardi
PRATİK- Ventriküler taşikardi
PRATİK- Kardiyoversiyon
PRATİK- Kardiyoversiyon
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
PRATİK- KAH’dan korunmada yaşam tarzı
PRATİK- İnfektif endokardit
Endokard-Miyokard-Perikard Hast.
Endokard-Miyokard-Perikard Hast.
Öğle Arası
PRATİK- Perikardiyal efüzyon
PRATİK- Perikardiyal tamponad
PRATİK- Perikardiyosentez
PRATİK- Perikardiyosentez
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
PRATİK- Kardiyomiyopatilerde kardiyak
oskültasyon
Kardiyomiyopatiler
Kardiyomiyopatiler
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AKÇAY
PRATİK- Efor stres testi
PRATİK- Efor stres testi
Aort hastalıkları
Aort hastalıkları
Öğle Arası
PRATİK- Transtorasik ekokardiyografi
PRATİK- Transtorasik ekokardiyografi
PRATİK- Transoesophageal ekokardiyografi
PRATİK- Transoesophageal ekokardiyografi
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
Dönem IV – Kardiyoloji Stajı- 236
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U: K: TEZCAN
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
H. TIKIZ
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
3. Hafta
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK- Kalp yetmezliğinde kardiyak oskültasyon
PRATİK- Kalp yetmezliğinde kardiyak oskültasyon
Kalp Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
Öğle Arası
PRATİK- Kalp yetmezliğinde periferik ödem
PRATİK- Kalp yetmezliğinde periferik ödem
PRATİK- Kalp yetmezliğinde periferik ödem
PRATİK- Kalp yetmezliğinde periferik ödem
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AKÇAY
PRATİK- Geçici pacemaker uygulaması
PRATİK- Kalıcı pacemaker uygulaması
Kardiyojenik Şok
Akciğer Ödemi
Öğle Arası
PRATİK- Intrakardiyak defibrilatör
PRATİK- Intrakardiyak defibrilatör
PRATİK- Loop recorder izlemi
PRATİK- Loop recorder izlemi
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
Ö. BAYTURAN
PRATİK- Risk skorlama cetveli
PRATİK- Risk skorlama cetveli
Noninvazif Tanı Yöntemleri
Noninvazif Tanı Yöntemleri
Öğle Arası
PRATİK- Holter EKG izlemi
PRATİK- Holter EKG izlemi
PRATİK- Event recorder izlemi
PRATİK- Event recorder izlemi
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma
Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma
Pulmoner Emboli
Pulmoner Emboli
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AKÇAY
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
U. K. TEZCAN
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
STAJ SONU TEORİK VE PRATİK SINAVI
Öğle Arası
DEĞERLENDİRME ve GERİ BİLDİRİM
Dönem IV – Kardiyoloji Stajı- 237
A. R. BİLGE
Dönem IV – Kardiyoloji Stajı- 238
GÖĞÜS HASTALIKLARI
STAJI
SÜRE
3 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Arzu YORGANCIOĞLU
Staj Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÖKTALAY
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Pınar ÇELİK
Prof. Dr. Ayşın ŞAKAR COŞKUN
Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAVLUCU
Dönem IV – Göğüs Hastalıkları - 239
TIP 4106
GÖĞÜS HASTALIKLARI
STAJIN AMACI:
Bu staj süresinde ;
Göğüs Hastalıklarında sık görülen hastalıkların tanı ve tedavi prensiplerinin öğretilmesi,
anamnez alma, solunum sistemi muayenesi, laboratuar ve radyolojik incelemeler hakkında
bilgi ve deneyim kazandırılması, hasta-hekim ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu staj sonunda öğrencilerin;
1. Göğüs hastalıkları alanında sık rastlanan hastalıkların tanı, tedavisi konusunda yeterli bilgi
ve beceriyi kazanabilmeleri;
2. Önemli akciğer hastalıklarına yönelik koruyucu hekimlik alanında yeterli bilgi ve beceriyi
kazanabilmeleri;
3. Arteriyel kan gazı alma, tüberkülin testi gibi uygulamaları yapma, solunum fomksiyon
testi, akciğer grafisi gibi uygulamaları yorumlama becerilerini kazanabilmeleri;
4. Dikkatli anamnez alma, solunumsal fizik muayene yapma, hasta dosyasına kayıt yapma
becerilerini kazanabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem IV – Göğüs Hastalıkları - 240
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK – Staj tanıtımı, Vizitte hasta sunumu,
hasta izlemi, Anamnez, fizik muayene
Solunum Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi
Solunum Fizyolojisi
Öğle Arası
Solunum sistemi patojenleri ve tüberküloz
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Akciğer Grafisi Değerlendirme
Akciğer Grafisi Değerlendirme
A. YORGANCIOĞLU
A. YORGANCIOĞLU
T. VAROL
A. YORGANCIOĞLU
S SÜRÜCÜOĞLU
A. YORGANCIOĞLU
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Anamnez alma, hasta sunumu
Anamnez alma, hasta sunumu
Öğle Arası
Fizik muayene
Fizik Muayene
PRATİK: Fizik muayene
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Arter Kan Gazı
Solunum fonksiyon testleri
Öğle Arası
Meslek Hastalıkları
PRATİK: Arteryel kan gazı değerlendirme
PRATİK: Fizik muayene
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Solunumsal Farmakoloji (solunum Sistemi
ilaçları, ilaç seçimi)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
K. VURAL
K. VURAL
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
Öğle Arası
Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
Abse, Paraziter Akciğer Hastalıkları
PRATİK: Arteryel kan gazı alımı
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
Dönem IV – Göğüs Hastalıkları - 241
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (Astım)
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (Astım)
Öğle Arası
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (Astım, Olgu)
Pulmoner Hipertansiyon
PRATİK: Bronkoskopi
Serbest Çalışma
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Tüberküloz
Tüberküloz
Öğle Arası
Tüberküloz
Pulmoner Tromboemboli
PRATİK: PPD uygulama ve değerlendirme
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
İnterstisyel AC hastalıkları
İnterstisyel AC hastalıkları
Öğle Arası
Plevra Hastalıkları
Plevra Hastalıkları
PRATİK: Akciğer grafisi değerlendirme
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Sarkoidoz
Pulmoner Rehabilitasyon
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Solunum Yetmezliği
Solunum Yetmezliği
Öğle Arası
Sigaranın zararları ve bıraktırma yöntemleri
PRATİK: Sigara bırakma polikliniği
PRATİK: Mekanik ventilasyon
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
Dönem IV – Göğüs Hastalıkları - 242
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
Y.HAVLUCU
Y.HAVLUCU
Y.HAVLUCU
T. GÖKTALAY
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
Y. HAVLUCU
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
3. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.15
Cuma
08.40 – 09.30
09.40 – 10.30
10.40 – 11.30
11.40 – 12.30
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
Obstrüktif AC Hastalıkları (KOAH)
Obstrüktif AC Hastalıkları (KOAH)
Öğle Arası
Obstrüktif AC Hastalıkları (KOAH, Olgu)
Kor Pulmonale, Bronşektazi
PRATİK: SFT değerlendirme
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
AC Kanseri
AC Kanseri
Öğle Arası
Öksürüğe yaklaşım
PRATİK: Öksürüğe yaklaşım
PRATİK: Oksijen verilme yolları
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: İnhaler cihazlar ve nebulizasyon
Uyku Apne Sendromu
Öğle Arası
Göğüs ağrısına yaklaşım
PRATİK :Göğüs ağrısına yaklaşım
PRATİK: Akciğer grafisi değerlendirme
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
P.ÇELİK
P.ÇELİK
P.ÇELİK
P.ÇELİK
PRATİK: Vizitte hasta sunumu, hasta izlemi
PRATİK: Nefes darlığına yaklaşım
Nefes darlığına yaklaşım
Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlu.
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
T. GÖKTALAY
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
A.YORGANCIOĞLU
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
P. ÇELİK
A.ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
A. ŞAKAR COŞKUN
T. GÖKTALAY
STAJ SONU PRATİK VE TEORİK SINAVI
Öğle Arası
STAJ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
Dönem IV – Göğüs Hastalıkları - 243
T. GÖKTALAY
Dönem IV – Göğüs Hastalıkları - 244
RADYODİAGNOSTİK
STAJI
SÜRE
2 HAFTA
BAŞKAN
Prof. Dr. Şebnem ÖRGÜÇ
Staj Sorumlusu:
Prof. Dr. Serdar TARHAN
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Yüksel PABUŞÇU
Prof. Dr. Cihan GÖKTAN
Prof. Dr. Gökhan PEKİNDİL
Prof. Dr. Mine ÖZKOL
Doç. Dr. Gülgün YILMAZ OVALI
Dönem IV – Radyodiagnostik Stajı - 245
TIP 4107 RADYODİYAGNOSTİK
STAJIN AMACI:
Bu staj süresinde ;
1. Radyolojik inceleme tetkik yöntemlerinin, endikasyonlarının, tanı algoritmasının, normal
bulguların ve temel patolojilerin radyolojik görünümlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu staj sonunda öğrencilerin;
1. Görüntüleme yöntemlerinin temel prensiplerini belirtebilmeleri,
2. X-ışınlarının biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma prensiplerini kavrayabilmeleri,
3. Radyolojik terminolojiyi belirtebilmeleri,
4. Tanısal algoritmayı sayabilmeleri,
5. Normal radyoanatomi ve radyolojik bulguları belirtebilmeleri,
6. Temel patolojilerdeki radyolojik bulgulara yaklaşımı yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem IV – Radyodiagnostik Stajı - 246
1. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Staj Tanıtımı ve Olgu sunumu
Radyolojik Terminoloji ve giriş
Radyoloji fiziği ve korunma yöntemleri
Temel tanı yöntemleri
Öğle Arası
Kardiyovasküler sistem radyolojisi
Kardiyovasküler sistem radyolojisi
Kardiyovasküler sistem radyolojisi
PRATİK – Radyolojik cihazlar
C. GÖKTAN
G. PEKİNDİL
Y. PABUŞÇU
Y. PABUŞÇU
Olgu sunumu
Akciğer grafisine yaklaşım
Akciğer kitleleri
Akciğer parankim hastalıkları
Öğle Arası
Mediasten Patolojileri
Hava yolu hastalıkları
Plevra hastalıkları
PRATİK - Akciğer Grafileri
M. ÖZKOL
C. GÖKTAN
C. GÖKTAN
C. GÖKTAN
Olgu sunumu
Kranyum ve intrakranial konjenital patolojiler
Santral ve sinir sistemi travması
İntrakranial enfeksiyon ve enfestasyonlar
Öğle Arası
İntrakranial tümörler
Serebrovasküler hst.
İntrakranial vasküler patolojiler
PRATİK - Kranial BT-MRG yorumlama
S. TARHAN
S. TARHAN
S. TARHAN
S. TARHAN
Spinal travma
Baş boyun radyolojisi
Omurga ve omurilik lezyonları
Beyaz cevher hastalıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
G. YILMAZ
G. YILMAZ
G. YILMAZ
G. YILMAZ
Olgu sunumu
Pediatrik toraks radyoloji
Pediatrik abdomen radyoloji
Pediatrik nöroradyoloji
Öğle Arası
Pediatrik kas iskelet radyoloji
Yenidoğan ve premature
Pediatrik travma radyoloji
PRATİK - pediatrik grafiler
Y. PABUŞÇU
M. ÖZKOL
M. ÖZKOL
M. ÖZKOL
Dönem IV – Radyodiagnostik Stajı - 247
Y. PABUŞÇU
Y. PABUŞÇU
Y. PABUŞÇU
Y. PABUŞÇU
C. GÖKTAN
C. GÖKTAN
C. GÖKTAN
C. GÖKTAN
S. TARHAN
S. TARHAN
S. TARHAN
S. TARHAN
M. ÖZKOL
M. ÖZKOL
M. ÖZKOL
M. ÖZKOL
OVALI
OVALI
OVALI
OVALI
2. HAFTA
GÜN VE SAAT
Pazartesi
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Salı
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Çarşamba
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Perşembe
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
Cuma
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Olgu sunumu
Kas iskelet sistemi genel yaklaşım
Artritler
Kırıklarda radyolojik yaklaşım
Öğle Arası
Kemik tümörlerde radyolojik yaklaşım
Meme radyolojisi
Meme kanseri
PRATİK - Kas iskelet- meme grafileri
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
Olgu sunumu
Abdominal görüntüleme yöntemleri
Üst GİS radyolojisi
Alt GİS radyolojisi
Öğle Arası
Karaciğer, safra yolları radyolojisi
Pankreas, dalak radyolojisi
Akut batın radyolojisi
PRATİK - Gastrointestinal sistem
M. ÖZKOL
G. PEKİNDİL
G. PEKİNDİL
G. PEKİNDİL
Olgu sunumu
Üriner sistem radyolojisi
Üriner sistem radyolojisi
Kadın genital sistem radyolojisi
Öğle Arası
Erkek genital sistem radyolojisi
Girişimsel radyoloji
Girişimsel radyoloji
PRATİK - Ürogenital sistem
G. YILMAZ OVALI
G. YILMAZ OVALI
Y. PABUŞÇU
G. PEKİNDİL
PRATİK - Olgularla interaktif uygulama
PRATİK - Olgularla interaktif uygulama
PRATİK - Olgularla interaktif uygulama
PRATİK - Olgularla interaktif uygulama
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Y. PABUŞÇU
C. GÖKTAN
G. PEKİNDİL
S. TARHAN
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
G. PEKİNDİL
G. PEKİNDİL
G. PEKİNDİL
G. PEKİNDİL
G. PEKİNDİL
S. TARHAN
S. TARHAN
Y. PABUŞÇU
PRATİK STAJ SINAVI
Öğle Arası
TEORİK STAJ SINAVI
DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
Dönem IV – Radyodiagnostik Stajı - 248
Ş. ÖRGÜÇ
Yılsonu Bütünleme
06.07.2014 - 10.07.2014
Dönem IV - 249
Dönem IV - 250
Download

öğretim üyeleri