İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Etkinlik Adı:
“Adli Belge İncelemelerde Kriminal Teknikler Ve Hukuksal
Boyut
-Belge İncelemeleri (Sahtecilik Türleri)
-Belge Üzerinde Tahrifat (Kimyasal Analizler ve Yöntemler)
-Soruşturmada tahkikat analizler ve Metodolojisi”
Konuşmacı:İ.Ü.Adli Bilimler,Yangın ve Patlayıcı Maddeler Uzm.
Sn. Öğr. Gör. ŞAHİN İPLİKÇİ
Analist Uzm. Sn.Öğr. Gör. AV. AHMET KARAÖZ
Sn.Kimyager Esra İŞAT
(İstanbul Adli Bilimler Enstitüsü)
Tarih: 2 Aralık 2014
Saat: 14:00
Yer: İ.T.Ü Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği
Bölümü D-201 No’lu Salon
Düzenleyen: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği
Bölümü
Download

Slayt Başlığı Yok - İstanbul Teknik Üniversitesi