23-24 Mayıs 2014
Cuma - Cumartesi
Programın Amacı
Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer
uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile paylaşarak delillerin elde edilmesi, adli
makamlara yararlı olunması ve bununla birlikte can ve mal kaybının asgari safhalara indirilmesi
amaçlanmaktadır.
Kriminoloji (Suç Bilimi)
:
Toplumu veya kişiyi suça iten nedenleri ayrıntılı olarak inceleyen, bunların ortaya çıkmasında rol
oynayan fen bilimleri ve sosyal bilimlerden faydalanarak sentezleyen bilim dalıdır.
Kriminal Teknik
:
Meydana gelen bir suçun bir çok bilim dalı ışığında bilimsel verilere dayanarak teknik olarak
ortaya çıkarılmasıdır. Kriminal teknikte ağırlıklı olarak günümüzde geliştirilmiş ve bilgisayar
destekli cihazlar kullanılmaktadır. Suçludan delile değil, delilden suçluya gitme amaçlanmıştır. Bu
teknikte Kimya, Fizik, Biyoloji, Astronomi, Zooloji gibi bilim dallarından yararlanılmaktadır.
Olay Yeri İnceleme
:
Meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her
türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen
bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili
yerlere gönderilmesi işlemlerinin yürütülmesidir.
Kimler Katılabilir?
Emniyet ve Jandarma İlgili Birimleri, İtfaiye Birimleri, Sivil Savunma ve Arama Kurtarma
Birimleri, Güvenlik ve Soruşturma İlgili Birimleri, Sigorta İlgili Birimleri, Sigorta Eksperleri, İş
Güvenliği Uzmanları, Üniversitelerin İlgili Birimleri, İlgili Bilirkişiler ve Hukuk Müşavirleri.
Seminer Yeri
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi
Enstitüsü Toplantı Salonu
Maslak / Sarıyer İstanbul
Katılım Sertifikası
Semineri tamamlayanlara katılım sertifikası verilecektir.
Fiyatı
500.- TL + KDV
Eğitim ücretlerine öğlen yemekleri ve kahve molası ikramları dahildir.
Konu Başlıkları ve Uzman Konuşmacılar
23 Mayıs 2014 - Cuma
09:00 – 10:30
Prof. Dr. Sevil ATASOY
İ.Ü. Adli Tıp Ens. E. Müd. Öğr. Üyesi
•Açılış konuşması
•Kriminoloji ve kriminal teknikler, tarihçesi
•Fiziksel ve kimyasal delil teknikleri hakkında genel bilgi
10:30 – 10:45
Ara
10:45 – 12:30
Prof.Dr. Salih CENGİZ
İ.Ü. Adli Tıp Ens Fen Bil. ABD. Öğr. Üyesi
•Olay yeri inceleme ve teknikler
•Olay yerinin güvenlik altına alınması, muhafazası ve delillerin toplanması
•Olay yerinden alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz ve yöntemleri
•Örnek laboratuvar çalışmaları ve vakalar
12:30 – 13:30
Yemek
13:30 – 14:30
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
İTÜ Öğr Üyesi (Rektör Yrd.)
•Hava taşıtları (kazalar)
•Olay yeri inceleme esasları
•Ülkemizde ve Dünya’da meydana gelen uçak kazaları ve yangınları
14:30 – 14:45
Ara
14:45 – 15:45
Prof.Dr. Nevzat ALKAN
İ.Ü.Çapa Tıp Fak. Adli Tıp ABD. Öğr Üyesi
•Türkiye’de ve Dünya’da kriminal teknikler, laboratuvar ve işlevleri
•Adli Tıp yapısı ihtisas daireleri ve ihtisas kurulları ve görevleri
•Adli olaylarda kimlik belirlenmesi, (Adli Kimlik – Tıbbı Kimlik)
•Şüpheli cesetlerde adli tıp bulguları ve önemi
•Adli Tıp vakaları
15:45 – 16:00
16:00 – 17:00
Ara
Yrd. Doç. Dr. Hülya YÜKSELOĞLU
İ.Ü. Adli Tıp Ens Fen Bil.ABD. Öğr.Üyesi
•Olay yerinde incelemeler, deliller ve önemi
•Olay yeri incelemede standardizasyon ve akreditasyon
•DNA analizleri ve esasları
•Örnek adli vakalar
Konu Başlıkları ve Uzman Konuşmacılar
24 Mayıs 2014 - Cumartesi
Dr. Salih GÜNGÖR
E. Emniyet Müdürü
•Kriminal teknik ve kriminal laboratuvarların çalışma esasları
•Sabotaj eylemleri ve tarihçesi
•Türkiye’de ve Dünya’da meydana gelen terör saldırıları, örnekler
•Olay yeri incelemede tutanak düzenleme teknikleri
•Olay yeri incelemesinde bulundurulması gereken teknik cihazlar ve yeni teknolojiler
09:00- 10:30
10:30 – 10:45
Ara
10:45 – 11:45
Yrd.Dr. Yusuf Tunç DEMİRCAN
İ.Ü.Adli Tıp Ens. Sos.Bil.ABD. Öğr.Üyesi
•Olay yeri incelemelerinde hukuksal boyut
•Suç ve suç unsurları (Yangın ve patlama olaylarında taksir-kast- kusur-kusursuz sorumluluk)
ilkeleri
•Adli bilimci olmanın etik koşulları
11:45 – 12:30
Av. Ahmet KARAÖZ
Analist Uzman
•Adli olayların ceza ve hukuk mahkemeleri yönünden değerlendirilmesi
•Örnek rapor hazırlama
•Yangın Olayları Tahkikat Analizleri ve Metodolojileri
12:30 – 13:30
Yemek
13:30 – 15:00
Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU
İ.Ü. Öğr.Üyesi
•Yangın türleri ve Yangın yerindeki tehlikeler
•Yangın güvenlik önlemleri ve çeşitleri
•Ülkemizde meydana gelen yangınlar ve çıkış sebepleri
15:00 – 15:15
Ara
15:15 – 17:00
Şahin İPLİKÇİ
İ.Ü. Adli Bilimler Uzm.
İ.T.Ü. Öğr.Gör.
•Delil toplama yöntemleri
•Patlayıcı çeşitleri, patlama teorileri, gaz, toz patlamaları (jel ve sıvı patlayıcılar)
•Şüpheli olaylarda kriminal incelemeler (çok yönlü inceleme)
•Maddelerin X-Ray görüntüleri
•Ülkemizde yaşanan terör saldırılarına ait örnek olaylar
•Korunma teknikleri, önlemler (Şok-Panik) oluşumu, Rapor hazırlama
23-24 Mayıs 2014
Cuma - Cumartesi
KATILIM KAYIT FORMU
İrtibat Bilgileri
Adı Soyadı
:_______________________________________
Görevi
:_______________________________________
Telefon No’su
:_______________________________________
Kurum veya Firma Adı
:_______________________________________
Adresi
:_______________________________________
_______________________________________
Vergi Dairesi / No
:_______________________________________
Lütfen bu formu ödeme dekontu ile birlikte
(0212) 599 31 30 nolu faksa veya [email protected] e-posta adresine iletiniz!
İrtibat Bilgileri :
Mete EBREN
Güven AKTÜRK
Konferans Direktörü
Genel Müdür
Tel: 0549 439 70 70
Tel: 0549 438 70 70
Ödeme Bilgileri :
Banka
: T.C. ZİRAAT BANKASI - 2080 Cennet Mahallesi / İSTANBUL
Hesap No
: 67519977-5001
Hesap Adı
: AKADEMİ NETWORK YÖNETİM VE EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
IBAN No
: TR59 0001 0020 8067 5199 7750 01
Download

Slayt 1 - Akademi Network