ADLİ BİLİMLERDE YENİ UFUKLAR SEMPOZYUMU
12 ŞUBAT 2014 ANKARA
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler
Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen, düzenleme kurulu başkanlığını EGM Kriminal Dairesi
Başkanı 1.Sınıf Emn. Müdürü Kemal PELİT’in ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.Hamit HANCI ‘nın üstlendiği, Sempozyum sekreteryası EGM
Kriminal Dairesi Başkanlığı KATEM Şube Müdürü 3. Sınıf Emn. Müdürü Cem Mehmet
Çetin, Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve
Prof. Dr. Aslıhan Avcı tarafından yürütülen sempozyum başarı ile sona ermiştir.
Sempozyuma EGM Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi FINDIKLI, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer KARAER , Ankara
Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık , TOBB Hukuk
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi
Hakim İç Denetçi Hk. Serdar YENİDÜNYA, TEM Daire Başkan Yardımcısı Ahmet SULA,
TEM Daire Başkan Yardımcısı Aydın Bey, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ertan BEŞE, , Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Genel
Sekreteri Dr. Ufuk AYHAN, Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refia
PALABIYIKOĞLU, Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa PINARCI,
Kırıkkale Emniyet Müdürü Hasan ONAR, EGM Koordinasyon ve Harekat Daire Başkanı 1.
Sınıf Emn. Müdürü Seyit DEMİRCİ ve geniş bir adli bilimci izleyicisi katılmıştır.
Sempozyum açılış konuşmasında Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı
kolluk güçlerinin üstlendiği vazifelerin önemini, bu vazifelerin daha iyi ve etkili hale
getirilmesinin önemine değinmiştir..
1.Oturum Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ertan BEŞE’nin
başkanlığında başlamıştır.
İlk konuşma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı Prof. Dr. Gürol
Cantürk tarafından Ölü Muayenesi ve Olay Yeri İncelemesi üzerine yapılmıştır. Prof. Dr.
Cantürk konuşmasında olay mekanizmasının çözümlenmesinde titizlikle gerçekleştirilen olay
yeri incelemesi ve ölü muayesinin ehemmiyetini, konu ile ilgili yapılan tıbbi uygulama
hatalarının yol açtığı sorun ve sonuçları anlatmıştır..
Gömülmüş Cesetlerde Kimliklendirme konulu konuşmasında Prof. Dr. Ayla Sevim
Erol Antropolojik incelemelerin adli bilimlerde sağladığı zamansal ve finansal katkılardan, iş
yüküne pozitif etkisinden bahsetmiştir. Bununla birlikte diğer bilim dallarıyla ortak
çalışmanın daha hızlı ve doğru sonuç vereceğine dikkat çekmiştir.
Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi konulu konuşmasında EGM Kriminal
Dairesi Başkanlığı KATEM Şube Müdürü Cem Mehmet Çetin, felaket kurbanlarının
kimliklendirilmesinin toplumsal önemini vurgulayarak, Afganistanda vuku bulan uçak
kazasında kaybettiğimiz Türk Vatandaşlarının kimliklendirilmesi üzerine yaptıkları titiz ve
meşakkatli çalışmayı anlatmıştır..
Dr.Gökhan Öğünç Bilgisayarlı Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemleri ve
Veri Bankası üzerine yaptığı konuşmasında geliştirdikleri yerli program olan BALİSTİKA’yı,
bu programın milli gelire katkılarını belirterek, BALİSTİKA’nın sahip olduğu gelişmiş
özellikleri sebebiyle Dünya piyasasında gördüğü talebe dikkat çekmiştir.
2. Oturum Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer
Karaer’in başkanlığında gerçekleşmiştir..
Kaçak İmal Edilen İçkiler ve Metil Alkol Zehirlenmeleri üzerine yaptığı konuşmada
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, kaçak içki
imalinin özellikle Turizm sektörüne olumsuz etkisinden ve halk sağlığına zararından
bahsetmiş, Yetkili mercilerin bu konuda yasal önemleri ve denetimleri arttırması gerektiğini
belirmiştir.
Prof. Dr. Aslıhan Avcı Toksikolojik Analizlerde İleri Yöntemler konulu
konuşmasında olay yerinden laboratuara uzanan iş ve işlemlerin analiz sonuçlarını direkt
etkilediğini, preanalitik dönemde titiz yürütülen çalışmanın adli olayların
sonuçlandırılmasında birincil öneme sahip olduğunu söylemiştir.
Adli Bilimlerde İnternet ve Sosyal medya İlişkisi üzerine yaptığı konuşmada Emniyet
Amiri Oğuzhan Orak sayıları artan sosyal medya kullanıcılarının bilgi paylaşımı hızlarının
tahminin çok ötesinde olduğunu belirtirken yaptıkları bir anket çalışmasının sonucunda sosyal
medyadan adli bilimlerin ve adli haberlerin hangi vasıtalarla yapıldığını tespit ettiklerini ve
özellikle facebook, twitter gibi ağların başı çektiğini söylemiştir.
Psikolojik Otopsi konulu konuşmasında Ankara 3. Aile Mahkemesi Psikoloğu Gülşah
Şükran Yıldız psikolojik otopsinin tıbbi otopsi için sağladığı önemli katkılardan bahsederken
özellikle intihar vakalarına ve bu vakalarda yapılacak psikolojik otopsinin negatif otopsi
ihtimalini düşüreceğini belirtmiştir. Psikolojik otopside elde edilen bilgi ve verilerin kaynağı
olan aile, arkadaş ve diğer sosyal ilişki & alışkanlıkların ehemmiyetini vurgulamıştır.
Sempozyumun ikinci kısmı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Eğitmen Öcal Kayabaş önderliğinde K-9 tanıtımı ve Narkotik görev
köpeklerinin başarılı gösterisi ile başlamıştır.
EGM Kriminal Dairesi Başkanlığının Patlayıcı görev köpeklerinin gösterisini
ardından,
EGM Kriminal Dairesi Laboratuarlarının kapsamlı tanıtımı ve birimlerin tek tek
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Birimler tarafından alanları doğrultusunda hazırlanan sunumlar
eşliğinde katılımcılar çalışma alanları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmiştir.
Sempozyuma ilişkin resimlere erişim için
https://plus.google.com/photos/114249692967547857497/albums/5979600107128451089
Download

ADLİ BİLİMLERDE YENİ UFUKLAR SEMPOZYUMU 12 ŞUBAT