Değerli Meslektaşlarımız,
Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif
Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve
tamamlayıcı tıp ile kanıta dayalı tıp uygulamalarını bütüncül olarak değerlendiren ve
İntegratif (bütünleştirici/bütüncül) Tıp olarak tanımlanan yöntem ve uygulamalar ile ilgili
kanıta dayalı bilgileri gözden geçirerek, 2014 yılının Ekim ayında Sırbistan`ın Belgrad şehrinde
düzenlenecek olan 7. Avrupa İntegratif Tıp Kongresi`nin ışığında ülkemizdeki mevcut durumu
değerlendirmektir.
Ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığı`nın ilgili birimleri tarafından, geleneksel, tamamlayıcı
ve alternatif tıp uygulamaları konusunda birçok ülkeye örnek olabilecek mevzuat çalışmaları
yürütülmektedir. İntegratif Tıp kavramı da bu hızlı değişim içinde ülkemizde hak ettiği yeri
alacaktır. Bu kongrede tanımlanan uygulamaların dışında, ülkemizde henüz düzenlemesi
bulunmayan yöntemler de tartışılacak ve yetkili kurumların ilerleyen tarihlerde yapacağı
düzenlemelere bir katkı sunulacaktır.
Türk ve İslam medeniyeti tıp bilginlerini hatırlamak, onları rahmet ve minnetle bir kez daha
anmak amacıyla her oturuma bir bilginin ismi verilmiştir. Bu kongre ile ülkemizde konuyla
ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı
sağlanacaktır.
En iyi dileklerimizi sunar, katılımınızı bekleriz,
Dr.Sedat Yıldız
Kongre Başkanı
KONGRE BAŞKANI
Uzm.Dr.Sedat Yıldız
İntegratif Tıp Derneği (Başkan)
KONGRE SEKRETERİ
Hasan Ünlü
İntegratif Tıp Derneği (Sekreter)
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Nurgün Platin
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (Emekli)
Prof.Dr.Sebahat Gözüm
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Doç.Dr.Kıymet İkbal Karadavut
Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm.Dr.Gülsemin Ertürk Çelik
Yeni Ortadoğu Cerrahi Tıp Merkezi
KATILIMCI VE KONUŞMACILAR
Dr.Altunay Ağaoğlu
Klasik Homeopati Derneği Başkanı, İzmir
Mustafa Ağaoğlu, D.C.
Kayropraktik Derneği, İzmir
Yrd.Doç.Dr.Turgay Altınbilek
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul
Prof.Dr.Taner Aydın
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Ankara
Prof.Dr.Fikriye Figen Ayhan
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara
Uzm.Dr.Saltuk Aytaçoğlu
Medikal Ozon Oksijen Derneği
Doç.Dr.Aynur Başaran
Özel Özlem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Konya
Prof.Dr.Pınar Borman
Hacettepe Üniversitesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara
Fizyoterapist Adem Çalı
Osteopati-Spor Fizyoterapisi, İstanbul
Doç.Dr.İrem Tatlı Çankaya
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara
Doç.Dr.Selçuk Çömlekçi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Isparta
Uzm.Dr.Sevilay Eriş
Tarsus Medical Park Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Mersin
Dr.Burak Esendal, D.C.
Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul
Prof.Dr. İsmet Eşer
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Prof.Dr.Sebahat Gözüm
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Antalya
Doç.Dr.Dent.Mehmet Gürsel
İntegratif Tıp Derneği, Isparta
Doç.Dr.Kıymet İkbal Karadavut
Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Dr.Elif Kaya
İntegratif Tıp Derneği, İstanbul
Uzm.Dr.İlker Solmaz
Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
Prof.Dr. Nur Şenel
GATA Hemşirelik Yüksekokulu (Emekli)
Prof.Dr.Sultan Taşcı
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Fizik Tedavi Teknikeri Hasan Ünlü
İntegratif Tıp Derneği Sekreteri, Isparta
Dr.Ümmü Gül Yıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
Uzm.Dr.Sedat Yıldız
İntegratif Tıp Derneği Başkanı
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörü, Isparta
KONGRENİN ANA BAŞLIKLARI



















Ağrı Tedavisine İntegratif Tıp Yaklaşımı
İntegratif Hemşirelik
Egzersiz ve Sağlıklı Yaşam
Elektromanyetik Dalgalar ve Sağlık
Fitoterapi
İnanç ve Şifa
Homeopati
İntegratif Kadın Hastalıkları ve Doğum
İntegratif Onkoloji
İntegratif Spor Hekimliği
Kayropraktik
Kronik Hastalıklara Yaklaşım
Nöral Terapi
Osteopati
Proloterapi
Psiko-Nöro-İmmünoloji
Refleksoloji
Ozon Terapi
Yaşam Kalitesi Kavramı
ÖNEMLİ TARİHLER
İlk duyuru: 13 Ocak 2014
Kayıt başlangıç tarihi: 17 Şubat 2014
Bildiri kabulü başlangıç tarihi: 17 Şubat 2014
Sponsor kabulü başlangıcı: 17 Şubat 2014
Ön program: 24 Şubat 2014
İkinci duyuru: 24 Şubat 2014
İndirimli kayıt için son tarih: 22 Ekim 2014
Son Program: 1 Eylül 2014
Bildiri kabulü için son tarih: 27 Ekim 2014
Bildirilerin onaylanması: 29 Ekim 2014
Atölyeler: 31 Ekim 2014
Açılış ve ödül töreni: 1 Kasım 2014
Kongre: 1-2 Kasım 2014
Kapanış töreni: 2 Kasım 2014
Kimler katılmalıdır?
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilgi duyan, doğal tedavi yöntemleri ile ilgili
bilgi sahibi olmak isteyen veya devam eden çalışmaları olan sağlık çalışanları. Bu eğitim
hekimler, hemşireler, fizyoterapistler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını
ilgilendiren oturumlar içermektedir.
Kongre nerede düzenlenecek?
Limak Ambassadore Boutique Hotel, Boğaz Sokak. No:19. Kavaklıdere/Ankara. Telefon:
+90 (312) 4284848
Kongreye katılanlar hangi belgeyi alır?
Katılımcılara kongreye katıldıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Atölyelere katılım
ayrıca belgelendirilecektir.
Kongre WEB sitesi ve iletişim e-posta adresi nedir?
Kongre ile ilgili bilgilere www.integratiftip.com sitesinden
[email protected] adresine ileterek ulaşabilirsiniz.
veya
sorularınızı
Transfer imkanı var mıdır?
Havaalanı ile eğitimin yapılacağı ve konaklamanın sağlanacağı otel arasında ücretli
transfer hizmeti sağlanacaktır. Organizasyon sekreteryasıyla iletişime geçiniz.
Davet mektubu isteyebilir miyim?
Çeşitli nedenlerle (çalıştıkları kurumdan izin alabilmek gibi) davet mektubu isteyen
katılımcılara kongre sekreteryası tarafından davet mektupları gönderilecektir. İstek
üzerine gönderilen davet mektubu katılımcının kayıt ve/veya konaklama ücretinin
karşılandığı anlamına gelmez.
.
7. AVRUPA İNTEGRATİF TIP KONGRESİ IŞIĞINDA ÜLKEMİZDEKİ DURUM
-KANIT VE KÜLTÜREL DEĞERLER-
1 KASIM 2014 - CUMARTESİ
08:00-09:30
Kayıt
1. Bölüm Oturum Başkanı: Prof.Dr.Sultan Taşcı
Açılış Töreni
09:30-10:15
“Açılış Konuşması ve İntegratif Tıp”
Protokol Konuşmaları
Ödül Töreni
İbn-i Sina Oturumu
10:15-10:45
Prof.Dr.Sebahat Gözüm
“İntegratif Hemşirelik”
Akşemseddin Oturumu
10:45-11:00
Uzm.Dr.Sedat Yıldız
“7.Avrupa İntegratif Tıp Kongresi ve Uluslararası Yaklaşımlar”
Tartışma
11:00-11:30
Kahve arası
2. Bölüm Oturum Başkanı: Doç.Dr.Aynur Başaran
Ali Bin Abbas Oturumu
11:30-12:00
Doç.Dr.İrem Tatlı Çankaya
“Fitoterapi”
Ebe Hatun Oturumu
12:00-12:30
Yrd.Doç.Dr.Turgay Altınbilek
“Psikonöroimmünoloji”
Tartışma
12:30-13:30
Öğle arası
13:30-13:45
Uydu Toplantı: Vitalfeld-Terapi - Dr.Med.Aslan İpek
3. Bölüm Oturum Başkanı: Prof.Dr.Nur Şenel
Safiye Hüseyin Elbi Oturumu
13:45-14:15
Doç.Dr.Aynur Başaran
“Egzersiz ve Sağlıklı Yaşam”
Şerafettin Ali Bin İsa Oturumu
14:15-14:45
Doç.Dr.Kıymet İkbal Karadavut
“Yaşam Kalitesi”
El Razi Oturumu
14:45-15:00
Uzm.Dr.Sevilay Eriş “Kupa Terapisi”
15:00-15:15
Hasan Ünlü “Refleksoloji”
Tartışma
15:15-15:45
Kahve arası
4. Bölüm Oturum Başkanı: Prof.Dr.Taner Aydın
Sabuncuoğlu Şerefeddin Oturumu
15:45-16:00
Dr.Altunay Ağaoğlu “Homeopati”
16:00-16:15
Uzm.Dr.İlker Solmaz “Proloterapi”
16:15-16:30
Uzm.Dr.Saltuk Aytaçoğlu “Ozon Terapi ve Anti Aging”
Tartışma
17:00-18:00
Eğitim Çalıştayı
Osteopati Tanıtım Toplantısı
Kupa Terapisi ve Refleksoloji Tanıtım Toplantısı
Kayropraktik Tanıtım Toplantısı
2 KASIM 2014 - PAZAR
5. Bölüm Oturum Başkanı: Prof.Dr.F.Figen Ayhan
İbn Nefis Oturumu
09:30-10:00
Fizyoterapist Adem Çalı
“Osteopati”
Ahi Çelebi Oturumu
10:00-10:30
Dr.Burak Esendal, D.C.
“Kayropraktik, Dünyada ve Ülkemizde Genel Durum”
Hulusi Behçet Oturumu
10:30-11:00
Dr.Burak Esendal, D.C.
“Kayropraktik Eğitimi”
Tartışma
11:00-11:30
Kahve arası
6. Bölüm Oturum Başkanı: Doç.Dr.İrem Tatlı Çankaya
Gazi Yaşargil Oturumu
11:30-12:00
Prof.Dr.Pınar Borman
“İntegratif Onkoloji”
Farabi Oturumu
12:00-12:30
Prof.Dr.Taner Aydın
“İntegratif Spor Hekimliği”
Tartışma
12:30-13:30
Öğle arası
7. Bölüm Oturum Başkanı: Prof.Dr.Sebahat Gözüm
Şanizade Ataullah Efendi Oturumu
13:30-14:00
Prof.Dr.Sultan Taşcı
“Hemşirelikte İntegratif Uygulamalara İlişkin Kanıtlar”
Muhammed bin Mahmud Şirvani Oturumu
14:00-14:30
Prof.Dr.İsmet Eşer
“Terapötik Dokunma”
Mukbilzade Mümin Oturumu
14:30-15:00
Prof. Dr. Nur Şenel
“Terapötik Dokunma: Teoriden Uygulamaya”
Tartışma
15:00-15:30
Kahve arası
8. Bölüm Oturum Başkanı: Doç.Dr.Mehmet Gürsel
Sabit bin Kurra Oturumu
15:30-16:00
Doç.Dr.Selçuk Çömlekçi
“Elektromanyetik Alan ve Sağlık”
16:00-16:15
Dr.Elif Kaya “Alternatif Beslenme Teorileri”
16:15-16:30
Dr.Ümmü Gül Yıldız “İntegratif Kadın Hastalıkları ve Doğum”
Tartışma
17:00
Kapanış Töreni ve Programın Sonu
Destekleri için teşekkürler…
www.berkmed.com
www.globaldiagnostics.eu
www.dripek.de
SERGİ
Türk ve İslam medeniyeti tıp bilginleri sergisi
ATÖLYE
Refleksoloji (31 Ekim 2014 – yarım gün) (Tüm sağlık çalışanları için)
Kupa terapisi (31 Ekim 2014 - yarım gün) (İnsizyon/enjeksiyon
yetkisi olan sağlık çalışanları için)
* Atölyelere katılım ücreti kongre kayıt işlemi yapılanlar için 120TL`dir. Dışarıdan katılımiçin 200TL`dir.
Bu ücret sadece eğitime katılım, eğitim sırasında kullanılacak malzemeler, eğitim notları ve katılım
belgesini kapsar. Atölyelere katılım için kongreye kayıt şartı aranmamaktadır. Eğitim saatini
belgeleyen katılım belgesi verilecektir. Atölyeler yeterli katılım olması durumunda düzenlenecektir.
Yeterli katılım sağlanırsa son haftaiçi kayıt onayı gönderilecektir.
ÖDÜLLER
2014 Yılı En iyi bildiri ödülü
İntegratif Tıp Derneği En İyi Bildiri Ödülü Plaketi ve eğitim destek ödülü
2014 Yılı İntegratif Tıp Derneği Bilim Ödülü
İntegratif Tıp Derneği Bilim Ödülü Plaketi
2014 Yılı İntegratif Tıp Derneği Başarı Ödülü
İntegratif Tıp Derneği, Başarı Ödülü Plaketi
Organizasyon Sekreteryası
İntegratif Tıp Derneği
Manuel Akademi
Turizm, Eğitim, Organizasyon,
Tanıtım
Fax: +90 (246) 2370814
Web: www.manuelakademi.com
e-posta: [email protected]
SORULARINIZ İÇİN [email protected] e-posta adresini kullanabilirsiniz.
İletişim
Dr.Sedat Yıldız
+90 5077677322
[email protected]
www.drsedatyildiz.com
www.integratiftip.com
Kayıt Ücretleri
Dernek üyeliği olmayanlar için
275 Euro
İntegratif Tıp Derneği üyeleri için
250 Euro
Firma Temsilcisi
200 Euro
Günübirlik katılım
150 Euro
Yukarıda belirtilen ücrete; kongre programına katılım, açılış kokteyli, eğitim sırasında kullanılacak
basılı materyaller, katılım belgesi, öğle yemekleri, kahve molaları, ikramlar, İntegratif Tıp Derneği`ne
üyelik dahil %18 KDV hariçtir. İndirimler ve burslar için sekreterya ile iletişim kurabilirsiniz.
Konaklama
Limak Ambassadore Hotel
Ankara
Tek kişilik oda
180 Euro
Çift kişilik odada kişi başı
110 Euro
Yukarıda belirtilen ücrete; belirtilen oteller veya organizasyon sekreteryasının organize edeceği aynı
sınıf otellerde 2 gece oda/kahvaltı konaklama dahil, %8 KDV hariçtir. Alternatif konaklama
seçenekleri, indirimler ve burslar için sekreterya ile iletişim kurabilirsiniz.
Transfer
Misafirin ulaşacağı Havalimanı veya Otogar ile Konaklama Oteli arasında iki yönlü transfer toplam
ücreti 120 € + %18 KDV`dir. Bu ücret katılımcının programına uygun olarak lüks araçlar ile transferinin
planlanması ve takibini içerir.
*** Kayıt işlemi için kayıt bedelinin belirtilen hesaplara yatırılması ve dekontun veya ödeme
bilgilerinin [email protected] adresine gönderilmesi gereklidir.
Ödeme Bilgileri
Banka Adı: Halkbank
Şube Adı: Isparta Sanayi Sitesi Şubesi
Şube Kodu: 549
Kurumsal Hesap Adı: Mustafa Yıldız (Manuel Akademi)
TL: 09001004
IBAN: TR59 0001 2009 5490 0009 0010 04
EURO: 58000035
IBAN: TR07 0001 2009 5490 0058 0000 35
Eğitim ücretinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının organizasyon sekreteryası ve
iletişim bölümüne e-posta, faks veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Kayıt ve konaklama
ödemeleri Euro veya TL ödeme günündeki Merkez Bankası döviz efektif satış kuru esas alınacaktır.
Ödemelerde banka transfer masrafları katılımcıya aittir.
Diğer bilgiler: Organizasyon tarihine 60 günden fazla kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinin %50`si
ve varsa konaklama ödemelerinin %50`si kesilerek kalan kayıt ücreti iade edilecektir. Organizasyon tarihine 60 gün ve daha
az kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinden hesaplanan KDV oranı, kayıt ücretinin %50`si ve
konaklama ücreti kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Tüm geri ödemeler planlanan eğitim tarihinden sonra yapılacaktır.
Mustafa Yıldız Turizm, Eğitim, Organizasyon, Tanıtım organizasyon tarihlerinde, eğitim yerinde, eğitmenlerde, bilimsel
programda, maksimum katılımcı sayısında, eğitim yerinde, otelde değişiklik yapma ve otel rezervasyonlarının dolması
durumunda benzer koşullarda alternatif otel önerme hakkına sahiptir. Mustafa Yıldız Turizm , Eğitim, Organizasyon, Tanıtım
belirtilen hesaplar dışında yapılan ödemelerden sorumlu değildir.
Download

İntegratif Tıp