Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğüne staj başvurusunda
bulunacak öğrencilerin dikkatine;
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü için 15 kişilik staj
kontenjanı ayırmıştır. TÜİK staj yönergesinde TÜİK Staj dönemlerinin “Haziran, Temmuz ve
Ağustos aylarının ikinci Pazartesi günü” başlayacak şekilde olacağı ifade edilmektedir.
Haziran döneminin başlangıcı Ege Üniversitesi final dönemine denk geldiğinden
öğrencilerimizin Haziran döneminde TÜİK’de staj yapmaları sigorta primlerinin
ödenemeyecek olması nedeniyle mümkün görünmemektedir. TÜİK’de staj yapmak isteyen
öğrencilerin dönem tercihlerini belirten dilekçe ile birlikte not dökümlerini (transkript) staj
komisyonu üyelerinden birine belirtilen tarih ve saatte teslim etmeleri gerekmektedir.
18/04/2014 tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
Staj Komisyon üyeleri:
Doç. Dr. Sevcan Demir Atalay
17/04/2014 Saat: 13:00 – 17:00 arası
Yrd. Doç. Dr. Burcu Aytaçoğlu
18/04/2014 Saat: 11:00-12:00 / 13:00 – 16:00 arası
Download

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge