CAMİLER
AKŞEHİR ULU CAMİ:
Akşehir’de, Ahi Celal
mahallesinde, Ulu Cami
Caddesi ile Kalaycı Sokağın
kesiştiği köşede Eski
Akşehir’in ortasında yer
almaktadır. Akşehir’in eski
çarşıları ve idari kurumları bu
caminin etrafında çevrili idi.
 Camiye bitişik olarak yapılan
minaresindeki kitabe caminin ne zaman
yapıldığı hakkında bilgi vermektedir. Bu
kitabeye göre 1213 tarihinde Sait Hacı
Necmeddin Necipzade Ebu Said tarafından
yaptırıldığı belirtilir.
 Vakıf kayıtlarında
Alaeddin Cami ismi ile
geçer . 1477 tarihli vakıf
kaydına göre Selçuklu
sultanı Alaeddin
Keykubat minareye
bitişik küçük mescidi
yıktırarak yerine bu
camiyi yaptırmıştır.
Caminin çini
süslemelerle bezenmiş
mihrabınında bu
dönemde yapıldığı kabul
edilmektedir. Avlusunda
şadırvan bulunmaktadır.
HASANPAŞA İMARET
CAMİSİ
Kileci Mahallesinde,
Hıdırlık caddesi ile Şehit
Hasan Beyazıd Caddesinin
kesiştiği köşededir.
Kitabesine göre Rumeli
beylerbeyi Abdülhayoğlu
Hasan paşa tarafından
1510 tarihinde
yaptırılmıştır.
 İçinde imareti olan külliye
olarak yapıldığı için halk
arasında İmaret Cami
olarak bilinir. Cami en iyi
korunan Osmanlı
eserlerindendir. Akşehir
‘deki tek Osmanlı
camisidir. Caminin Son
cemaat yerini örten
kubbelerinin içi kalem işi
süslemelerle bezenmiştir.
Caminin önünde 12 tane
sütunu olan bir şadırvan
vardır.
 İmaret Camii girişinin
sol tarafındaki ilk
sütunun aşağısındaki
tunç bileziğin üzeri,
Akşehir'e uğrayanların
yazılarıyla bir anı
defteri gibi
doldurulmuştur. Bu
yazılardan en
önemlisi Evliya
Çelebi'ye aittir.
İPLİKÇİ CAMİ :Kuşçu
mahallesi çarşı içinde
bulunan caminin etrafında
yapıldığı dönemde iplikçi
dükkanları olduğu için
İplikçi cami denmiştir. Fatih
dönemi kayıtlarında
Anbardar Kerim Camii
ismiyle geçer. Şair Haki’nin
şiirinde ise Yeni cami adı ile
anılır.
Batı cephesinde bulunan
kitabeye göre 1337
yılında yapılmıştır. 1894
yılında çıkan yangından
sonra büyük bir onarım
geçirmiştir. Caminin
doğu- batı ve kuzey
cephesinde olmak üzere
üç kapısı bulunmaktadır.
Caminin güneyinde
içerden girişi olan bir
minaresi bulunmaktadır.
FERRUHŞAH MESCİDİ:
Anıt Mahallesi’nde Türbe
Sokağında Seyyid Mahmut
Hayrani Türbe’sinin
avlusunda yer alır.
Kitabesine göre 1224
yılında Konyalı Kuloğlu
Ferruhşah tarafından
yaptırılmıştır. Yapının
altında bir mumyalık
bulunmaktadır.1402 yılında
meydana gelen Timur ile
Yıldırım Beyazıt arasında
yapılan Ankara Savaşı’ndan
sonra Timur’un Yıldırım
Beyazıt’ı burada hapsettiği
söylenmektedir.
Download

akşehirin tarihi meknları