HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN
26/09/2014 TARİHLİ VE 2203 SAYILI İDARÎ YARGI KUR'A KARARNAMESİ SONUCUNDA
YAPILAN EŞ BİRLEŞTİRMESİ İLE MAZERET KARARNAMESİ
S.No Sic.No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Gör ev
Atandığı Gör ev
1
33787
Hüseyin EMSAL
İzmir Bölge İdare Mah. Üyesi
Denizli Bölge İdare Mah.Üyeliği
2
37768
Songül HEKİM
Aydın Bölge İdare Mah. Üyesi
Denizli Vergi Mah.Üyeliği
3
37918
Hayrani AKYOL
Muğla Vergi Mah. Üyesi
Ankara Vergi Mah.Üyeliği
4
37979
Kamber AYIK
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ankara Bölge İdare Mah.Üyeliği
5
38054
Ali ÜZER
Denizli Vergi Mah. Üyesi
İzmir Vergi Mah.Üyeliği
6
101163 Kürşat SELÇUK
Muğla Vergi Mah. Üyesi
Denizli Vergi Mah.Üyeliği
7
101775 Berrin BAHADIR
Elazığ İdare Mah. Üyesi
Kayseri İdare Mah.Üyeliği
8
101793 Sezgin MUTLU
Denizli İdare Mah. Üyesi
İstanbul Vergi Mah.Üyeliği
9
102691 Sinan GÜLBAY
Danıştay Tetkik Hâkimi
Yozgat İdare Mah.Üyeliği
10 165651 Burhan ALTINIŞIK
Danıştay Tetkik Hâkimi
Kocaeli Vergi Mah.Üyeliği
11 165840 İhsan TURGUT
Adana Vergi Mah. Üyesi
Bursa İdare Mah.Üyeliği
12 167973 Ceren GÖRMEZ
Batman İdare Mah. Üyesi
Kırıkkale Vergi Mah. Üyeliği
13 167977 Fatma GÜNAY ÖRENLİ
Ankara İdare Mah. Üyesi
Şanlıurfa İdare Mah. Üyeliği
Download

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev