HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
Basın Bürosu
30.06.2014
2014 Yılı Ana Kararnamesi Kapsamında, Yeniden İnceleme Taleplerinde Artış Olduğu ve Bu
Taleplerin Kurul Tarafından Önceki Yıllara Nazaran Olumsuz Olarak Değerlendirildiğine İlişkin Bir
Kısım Basın ve Yayın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Basın Açıklaması
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından çıkartılan 2014 yılı adlî yargı yaz
kararnamesine ilişkin bazı basın yayın organlarında yapılan yorumlarda; yeniden inceleme taleplerinde
ciddi artışların olduğu, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yeniden inceleme talebinde bulunmaktan
çekindikleri, yeniden inceleme taleplerinin önceki yıllara nazaran Kurul tarafından olumsuz olarak
değerlendirildiği dile getirilmiştir.
Aşağıdaki tablo değerlendirildiğinde, 2011 yılından itibaren çıkarılan kararnamelerden sonra yapılan
yeniden inceleme taleplerinin sayısı ve bu taleplerin kabul edilme oranı dikkate alındığında söz konusu
yorumların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
ADLÎ YARGI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN YENİDEN İNCELEME İSTATİSTİĞİ
YENİDEN İNCELEME
YILI
TALEP
KABUL
RET
KABUL YÜZDESİ
2011
198
29
169
14,65%
2012
278 *
91
187
32,73%
2013
380 **
101
279
27,00%
2014
340 ***
101
239
29,71%
* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/06/2012 tarih ve 347 sayılı kararıyla
kapatılmasına karar verilen adliyelerden bir kısmının tekrar açılması nedeniyle; 15/06/2012 tarihinde 5,
26/06/2012 tarihinde 111 olmak üzere toplam 116 adli yargı hâkim ve C.Savcısının ataması iptal edilmiş
olup, bu iptaller yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir.
** 2013 Ana Kararnamesinden önce mesaj gönderilen Hâkim ve C.Savcılarının yaptıkları yeniden
inceleme talepleri kararnameden sonra gelen yeniden inceleme taleplerine eklenmiştir.
*** 26/06/2014 tarihine kadar gönderilen yeniden inceleme talepleri
Download

2014 Yılı Ana Kararnamesi Kapsamında, Yeniden İnceleme