Lisansız Elektrik Üretimi Başvuru Sahibinin Bilgileri
Sıra No
Başvuru
Tarihi
Santral Adı
Gücü
(kW)
Türü
Santralin Adresi
Firma / Şahıs Adı
Firma / Şahıs
Telefon
Firma/Şahıs Adres
Abone/Müşteri
Numarası
Değerlendirme
Sonucu
1
14.02.2014
GES
100
GÜNEŞ
Küçük San. Sit. A/4 Bl.
No:8 Boyabat/SİNOP
Ramazan TUNA
0368 315 07
84
Küçük San. Sit. A/4
Bl. No:8
Boyabat/SİNOP
6000275144
KABUL
2
T.C. AMASYA
VALİLİĞİ
21.02.2014
Çevre ve
Şehircilik İl
Müdürlüğü
50
GÜNEŞ
Kirazlıdere Mah. Kemal
ILICAK Cad. No:4
Merkez/AMASYA
Kirazlıdere Mah.
T.C. AMASYA VALİLİĞİ
Kemal ILICAK Cad.
Çevre ve Şehircilik İl 0 358 218 11 66
No:4
Müdürlüğü
Merkez/AMASYA
4001697305
KABUL
3
26.02.2014
ÇORUM OSB
GES
250
GÜNEŞ
Yeniköy-ÇORUM
Çorum Organize Sanayi 0364 254 92 Çorum İli Ankara Yolu
Müdürlüğü
29-34
12.km Merkez Çorum
2110
KABUL
4
Çorum Gıda
ve Tarım
27.02.2014
Hayv. İl
Müdürlüğ
60
GÜNEŞ
Çepni Mah.Hıdırlık Cad.
Çorum
Çorum Gıda ve Tarım
Çepni Mah. Hıdırlık
0364 213 27 40
Hayv. İl Müdürlüğ
Cad. Çorum
4001688316
KABUL
Download

1 14.02.2014 GES 100 GÜNEŞ Küçük San. Sit. A/4 Bl. No:8 Boyabat