Lisansız GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İçin Başvuru Süreci, Yapılacaklar Ve Öneriler:
1- Arazi bulunması, en az orta gerilim hattının direğine yakın olmalı (maliyet açısından) ,
1 MW için yaklaşık 20 dekar arazi olması gerekir. Arsa mahiyetinde ise sıkıntı yok,
(M2 fiyatı 2 TL ile 10 TL arası), tarla niteliğinde ise, Marjinal tarım arazisi olması
gerekir, bu arazinin marjinalliği Tarım il müdürlüğünden yazı ile alınmalıdır. Daha
sonra belediye veya özel idareden imar izni alınmalı bu süreçler oldukça uzun, tarım
ve mera arazisi ise süreç daha da uzun,
2- Daha sonra aşağıdaki evrakla MEDAŞ’a başvuru,
a- Yönetmelikte Ek- 1 Başvuru Dilekçesi ve Başvuru formu ve Ek-2
b-Tapu veya Kiralama Belgesi
c-İmza sirküleri
d-Tek hat şeması
e-Dekont
f- Marjinal Tarım arazisi olduğuna ilişkin tarım il müdürlüğünden yazı veya mera veya orman
arazi tahsis yazısı
e-MEDAŞ abonelik belgesi
f-ÇED raporu
g- alanın koordinat bilgileri
3- MEDAŞ’tan onay alındıktan sonra, yerin durumuna göre belediye veya il özle idareye
alanın GES için uygunluğu ve konstrüksiyonların statik hesaplarının uygunluğu
başvurusu
abcd-
Dilekçe
Tapu
Statik hesaplar,
MEDAŞ onayı
4- TEDAŞ’a başvuru için proje hazırlatılması yaklaşık 20.000 bin TL
efghi-
Dilekçe
Tapu
Belediye ve İl Özel idaresi Onayı
MEDAŞ Bağlantı antlaşması
Proje
5- Santral kurulumu ve mahsuplaşma
Download

Lisansız GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İçin Başvuru Süreci