ENERJİSİNİ ARAYAN
TÜRKİYE
Açılış Konuşmaları
İTÜ REKTÖRÜ
Prof. Dr. Mehmet KARACA (13:00 - 13:15)
MMG Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ÖZDEMİR (13:15 - 13:30)
Oturum Başkanı
Prof. Dr Fatma ARSLAN (13:30 - 13:40)
İTÜ Maden Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan KURAL
İTÜ Maden Fakültesi, Maden
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Kömür Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Enerji Kaynağıdır.
Çevre Dostu Olarak Kullanmak Zorundayız.
Prof. Dr Gündüz ATEŞOK
İTU Maden Fakültesi, Cevher
Hazırlama Müh. Bölüm Başkanı
Prof. Dr Abdurrahman SATMAN
İTÜ Maden Fakültesi, Petrol ve
Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
Gelişen Türkiye’de Enerji-Enerjide Kömürün Yeri
Prof.Dr.Üner ÇOLAK
İTÜ Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir
Enerji ABD Başkanı
Türkiye’nin Enerji Çeşitliliğinde Nükleer Enerji
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALIK
İstanbul Üniversitesi, Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Abdüsselam
ALTUNKAYNAK
İTÜ Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanı
Rüzgâr Türbini Teknolojileri ve Lisansız Elektrik Enerjisi Üretimi
Doç.Dr. Hatice AYATAÇ
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve
Bölge Planlaması Bölümü
16:00 - 16:30
Sürdürülebilir Kentsel Enerjinin Planlanması
Türkiye’de ve Dünyada Enerji,
Petrol, Doğalgaz ve
Jeotermalin Durumu ve Geleceği
Dalgadan Enerji Üretilmesi
Soru cevap
TARİH - SAAT YER
Tarih : 18 ŞUBAT 2014 (SALI)
Saat : 13:00 - 16:30
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Fakültesi (Maslak)
İhsan Ketin Konferans Salonu
mmgorgtr
mmgorgtr
www.mmg.org.tr
www.itu.edu.tr
www.mines.itu.edu.tr
Download

YEr TArİH - SAAT - İstanbul Teknik Üniversitesi