JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU
Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksekokul
mezunlarından sınavla aşağıda belirtilen sınıflarda muvazzaf subay statüsünde erkek/kadın personel
alınacaktır.
ALIMI YAPILACAK SINIF ve BRANŞLAR

Mühendis Sınıfı (Bilgi Sistemleri - Elektrik / Elektronik - Matematik)

Öğretmen Sınıf (Hukuk - Fransızca - İtalyanca - Bilgisayar/ Bilgi ve İletişim Tek. - Halkla ilişkiler Davranış Bilimleri - Kriminalistik - Psikoloji - İstatistik)

Sağlık Sınıfı (Tabip - Diş Tabibi)

Kimyager Sınıfı (Kimyager)
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
a.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek
Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25 ve 26’ncı maddelerinde düzenlenmiş olan “En az 4 yıl
süreli fakülte ve yüksekokulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile yedek subaylık hizmetini yaptıkları
sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat edenlerde aranacak nitelikleri taşımak.”
c. Lisans son sınıf/mezunu adaylar için başvuru yılı itibari ile, 27 (01 Ocak 1988 ve daha sonra
doğanlar başvurabilecektir.), Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle
32 (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.) yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan
gün almamış olmak,
ç. Başvuru Kılavuzunda kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksekokul lisans düzeyinde mezun olmuş
veya kayıt kabul tarihine kadar (Ağustos 2015) mezun olabilecek durumda olmak ya da lisansüstü
eğitimine devam eden adaylar için 09 Mart 2015 tarihine kadar mezun olmak,
d. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan dolayı
hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
Muvazzaf subay sınavına adaylar başvurularını, 09 – 26 Ocak 2015 tarihleri
www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasından yapacaklardır.
arasında,
3. SINAVLARIN TARİHİ , YERİ VE ŞEKLİ:
a. Muvazzaf subay sınavının birinci aşamasını oluşturan genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavı,
14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.
b. Yazılı Sınav sonrasında başarılı olan adaylar, 09 - 13 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak olan
İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat)
çağrılacaktır.
4. ÖN SAĞLIK MUAYENE:
Adayların, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının
düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri,
vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk
körlüğü vb. sağlıkla ilgili ön sağlık muayenesi yapılacaktır. Gerekli nitelikleri taşımayan adaylar
elenecektir.
5. FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ (FKDT):
ŞINAV
MEKİK
1500 M.KOŞU
YAŞ GRUBU
ERKEK
BAYAN
ERKEK
BAYAN
ERKEK
BAYAN
1’İNCİ GRUP 17-25 YAŞ
12
5
12
5
8 dk. 09 sn.
11 dk. 39 sn.
2’NCİ GRUP 26-30 YAŞ
8
4
8
4
8 dk.19 sn.
11 dk. 59 sn.
3’ÜNCÜ GRUP 31-35 YAŞ
6
3
6
3
8 dk. 29 sn.
12 dk. 09 sn.
Adayların, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olabilmeleri için tabloda gösterilen
standartlara ulaşmaları gerekmektedir.
6. MÜLAKAT:
Mülakat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade
edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin
gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir.
7. SINAV SONUÇLARI VE DUYURULAR:
Yazılı sınav ve ikinci aşama seçme sınavları sonuçları ile kesin kayıt ve kabul işlemlerine ilişkin
duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
8. İLETİŞİM:
Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı
Korg.Naci Tınaz Kışlası
06580 Anıttepe / ANKARA
Tel: (0312) 456 36 28 - 456 36 29
İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr
Download

jandarma genel komutanlığından duyuru