JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN
DUYURU
Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Subay ve Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksekokul
mezunlarından sınavla aşağıda belirtilen sınıflarda sözleşmeli subay ve astsubay statüsünde erkek/bayan personel alınacaktır.
ALIMI YAPILACAK SINIFLAR
· Sözleşmeli Subay Sınıfları: Jandarma, İstihkâm, Muhabere, Bakım, İkmal, Personel ve Maliye
· Sözleşmeli Astsubay Sınıfı: Jandarma
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Sözleşmeli Subaylık için ERKEK, Sözleşmeli Astsubaylık için BAYAN olmak,
c. 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay
Yönetmeliği’nin 6’ncı ve 9’uncu maddelerinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarında aranacak nitelikleri
taşımak.”
ç. Sözleşmeli Subaylığa müracaat edebilmek için başvuru kılavuzunda kaynak olarak belirtilen en az 4 yıl süreli lisans
programlarından mezun olmak veya kayıt kabul yada ön sözleşmeye davet edileceği Ocak 2015 tarihinden önce mezun
olabilecek durumda olmak,
d. Sözleşmeli Subaylığa müracaat edebilmek için başvuru kılavuzunda kaynak olarak belirtilen lisans programlarından mezun
olan veya mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru yılı itibariyle, 27, (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar
başvurabileceklerdir.) ile lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle, 32 yaşından büyük olmamak. (01
Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
e. Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için başvuru kılavuzunda kaynak olarak belirtilen en az 4 yıl süreli lisans
programlarından veya başvuru kılavuzunda kaynak olarak belirtilen önlisans programlarından mezun olmak yada en geç ön
sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Temmuz 2014 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
f. Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için başvuru tarihi itibariyle 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler/
bitirebilecek durumda olanlar için 24, (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) 4 yıl ve daha fazla süreli
yüksek öğrenim bitirenler/bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak. (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar
başvurabileceklerdir.)
2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
Sözleşmeli subay ve astsubay sınavına adaylar başvurularını, 04 Şubat - 03 Mart 2014 tarihleri arasında,
www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasından yapacaklardır.
3. SINAVLARIN TARİHİ , YERİ VE ŞEKLİ:
a. Sözleşmeli subay ve astsubay sınavının birinci aşamasını oluşturan genel kültür yazılı sınavı, 05 Nisan 2014 Cumartesi günü
Ankara’da yapılacaktır.
b. Yazılı Sınav sonrasında başarılı olan adaylar 21 Nisan - 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan İkinci Aşama Seçme
Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat) çağrılacaktır.
4. ÖN SAĞLIK MUAYENE:
Adayların, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik,
yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik
ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlıkla ilgili ön sağlık muayenesi yapılacaktır. Gerekli nitelikleri
taşımayan adaylar elenecektir.
5. FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ (FKDT):
YAŞ GRUBU
ŞINAV
MEKİK
1500 M.KOŞU
ERKEK
BAYAN
ERKEK
BAYAN
ERKEK
BAYAN
1’İNCİ GRUP 17-25 YAŞ
12
5
12
5
8 dk. 09 sn.
11 dk. 39 sn.
2’NCİ GRUP 26-30 YAŞ
8
4
8
4
8 dk.19 sn.
11 dk. 59 sn.
3’ÜNCÜ GRUP 31-35 YAŞ
6
3
6
3
8 dk. 29 sn.
12 dk. 09 sn.
Adayların, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olabilmeleri için tabloda gösterilen standartlara ulaşmaları
gerekmektedir.
6. MÜLAKAT:
Mülakat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde
pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip
olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir.
7. SINAV SONUÇLARI VE DUYURULAR:
Yazılı sınav ve ikinci aşama seçme sınavları sonuçları ile kesin kayıt ve kabul işlemlerine ilişkin duyurular
www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
8. İLETİŞİM:
Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı
Korg.Naci Tınaz Kışlası
06580 Anıttepe / ANKARA
Tel: (0312) 456 36 28 - (0312) 456 36 29
İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 4643)
Download

jandarma genel komutanlığından duyuru