İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru dilekçesi (Ek:1)
2) 2 Adet Mezuniyet belgesi (Diploma)
3) Sağlık Raporu (Ek:2)
( Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını:
şaşılık, Sağlık raporunda yazması gereken ibare: Körlük,
Topallık, İşitme Kaybı, Çehrede Sabit Eser, Uzuv
Noksanlığı, Kekemelik Ve Benzeri Engeller
Bulunmamaktadır. Hizmetli-Memur olur.)
Ek 2 de belirtilen hastanelerden temin edilecektir.
4) 2 Adet Askerlik durumu beyanı (Askerlik
yapmış ise terhis belgesi)
5) İki adet vesikalık fotoğraf,
6) Mal bildirimi (Ek:3)
7) 4 Adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma
formu (Resim Yapıştırılmış Ve İmza Atılmış)
(Ek:4)
8) 2 Adet Yerleştirme Sonuç belgesi,
9) 3 Adet Nüfus cüzdanı fotokopisi,
10) 2 Adet Adli Sicil ve Arşiv Kaydı ( Evli
Bayanlar evlenmeden önceki soy isimlerine göre
de adli sicil ve arşiv kaydı alacaklardır.)
Yukarıda yazılı belgelerin 3 iş günü içerisinde
Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na
gönderilmesi gerekmektedir.
Download

İstenen Belgelerle İlgili Açıklama