ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Mehmet BAYRAK ( Prof. Dr.)
2.
Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 23.02.1942
3.
Medeni Hali : Evli , İki çocuk babası
4.
Öğrenim Durumu:
5.
Derece
Lisans
Alan
Elektrik-Elektronik Müh.
Y. Lisans
Elektronik Müh.
Doktora
Elektronik Müh.
Sheffield
(U.K.)
Sheffield
(U.K.)
Sheffield
(U.K.)
Üniversite
Üniversitesi,
İngiltere
Yıl
1969
Üniversitesi,
İngiltere
1971
Üniversitesi,
İngiltere
1974
Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Unvanlar:
Dr. Öğretim Görevlisi
Elektrik-Elektronik Müh.
Hacettepe Üniversitesi
1975-1981
Doçent
Elektrik-Elektronik Müh.
Hacettepe Üniversitesi
1981-1982
Doçent
Elektrik-Elektronik Müh.
Al Fateh Üni. H.I.E (Libya)
1982-1988
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
Selçuk Üniversitesi
1988-1998
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1998-2001
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
Selçuk Üniversitesi
2001-2009
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
Batman Üniversitesi
2009-2009
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
Karabük Üniversitesi
2009-2010
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
Mevlana Üniversitesi
2010-2014
Profesör
Elektrik-Elektronik Müh.
KTO Karatay Üniversitesi
2014-Devam
Araştırma Alanları: Elektromagnetik Alanlar, Mikrodalga, İletim Hatları, Dalga Klavuzları,
Mikroşerit Antenler, Elektromagnetik Kirlenme, Telekomünikasyon.
6.
Çalışma Alanı-Ana Bilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
7.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.1. Yüksek Lisans Tezleri
1- “Görme Tabanlı Mobil Robot’un Farklı Renklerde Nesneleri Takibi”, M. Serter UZER, Yüksek Lisans Tez ,
S.Ü. Fen Bil. Enst., 2008, Konya.
2-“Yoğun Dalga Boyunu Bölerek Çoğullama (DWDM) Sistemlerinde Yeni Anahtarlama Teknikleri ve İlgili
Simülasyonlar”, Şenol ŞAHİN, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 2006, Konya.
3- “Komple Bir Kan Basıncı Ölçüm ve Korotkoff Sesleri Kayıt Sistemi”, Sabri ALTUNKAYA, Yüksek Lisans
Tezi, S.Ü Fen Bil. Enst. 2005, Konya.
1
4-“Durağan Rayleigh Sönümlemeli Kanallar İçin Verici Anten Seçimli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kafes
Kodları”, Özgür ÖZDEMİR, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü Fen Bil. Enst. 2004, Konya.
5- “Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) Ünitesi İle Ortam Sıcaklığının Ayarı”, Mehmet Emin
GÜNBATAR, Yüksek Lisans Tezi, YYÜ Fen Bil. Enst., 2002, Van.
6- “Fırçasız Doğru Akım (D.A.) Motorların Bulanık Mantık Yöntemi İle Kontrolü”, Naci GENÇ, Yüksek
Lisans Tezi, YYÜ Fen Bil. Enst., 2002, Van.
7- “Bir DC Servomotorun Modellenmesi ve Konum Kontrolünün Sayısal Kontrol Tekniği İle Yapılması”, Ömer
AYDOĞDU, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1999, Konya.
8- “Bilgisayar Kontrollü Bir Audio-metrenin Tasarımı ve İmalatı”, Ramazan ŞEKERCİ, Yüksek Lisans Tezi,
S.Ü. Fen Bil. Enst., 1997, Konya.
9- “Dönen Malzemelerin Titreşimlerini Önleyici Bilgisayar Destekli Elektronik Bir Cihazın Tasarımı ve
İmalatı”, Mesut KÜÇÜKİBA, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1996, Konya.
10- “Otomatik Genlik ve Frekans Değişimli, Hasta Tepkili, Kalıcı Hafızalı Bir KBB Odyometresinin Tasarımı,
İmalatı ve Uygulaması”, Hilmi AKDOĞAN, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1995, Konya.
11- “Bilgisayar Çıkışlı, Kavrama Kuvveti Lateralizasyonunu Ölçebilen Kalıcı Hafızalı, Tıbbi Bir Test
Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması”, Ercan YALDIZ, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1995,
Konya.
12- “8086 Mikroişlemcili, Çok Fonksiyonlu, Çevre Cihazlı Komple Bir Deney Setinin Tasarımı, İmalatı ve
Uygulaması”, M. Vehbi SAYIN, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1994, Konya.
13- “Ergometre Kullanarak Anaerobik Güç Ölçümü Yapabilen Bilgisayar Destekli Komple Bir Sistemin
Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması”, Yüksel ÖZBAY, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1993, Konya.
14- “Yüksek Sıcaklıklarda Örgülü Eşeksenli Kabloların Sergilediği Yüzey Aktarım Empedansları”, Ahmet
ORAL, Y.L. Diploma Tezi, H.Ü. Fizik Enst., 1979, Ankara.
15- “Örgülü Eşeksenli Kablolarda Kayıplar”, Necibe ABACI, Y.L. Diploma Tezi, H.Ü. Fizik Enst., 1979,
Ankara.
16- “Mikrodalga Frekanslarda Çeşitli Eşeksenli Kabloların ve Konnektörlerin Zayıflama ve Karakteristik
Empedansının Ölçülmesi” Aysel ŞAFAK, Y.L. Diploma Tezi, H.Ü Fizik Enst. 1977, Ankara.
7.2. Doktora Tezleri
1- “Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Eşik Tabanlı Fırsatcı Paket Gönderim Plan Tasarımı”, Hakkı Soy,
Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst. 2013, Konya
2- “Radyo Frekanslarında Elektromanyetik Kirliliğe GSM Bantlarının Etkisinin İstatistiksel Analizi” Özgür
GENÇ, Doktora Tezi, S.Ü Fen Bil. Enst. 2010, Konya.
3- “Değişik Kesitli Eşdüzlemsel İletim Hatlarının Konformal Dönüşüm Tekniği Kullanarak Analizi”, Mehmet
DUYAR, Doktora Tezi, S.Ü Fen Bil. Enst. 2006, Konya.
4- “WEB Tabanlı Mobil Robot Sistemi Tasarımı, Gerçekleştirilmesi ve Uygulamaları” Nihat YILMAZ,
Doktora Tezi, S.Ü Fen Bil. Enst. 2005, Konya.
5- “Sayısal Haberleşme Sistemlerinde Turbo Kodlama Tekniğinin İncelenmesi”, Selma ARICAN, Doktora
Tezi, S.Ü Fen Bil. Enst. 2003, Konya.
6- “Hücresel Yapay Sinir Ağları İle Görüntü İşleme”, Erkan DANACI, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst.,
2002, Konya.
7- “Puls Algılama Model Problemleri Ve İlgili Algoritmalar”, Ercan YALDIZ, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bil.
Enst., 2002, Konya.
2
8- “Lineer Motor Pa ra metrelerin in Değişken Frekanslarda Asenkron Motor Ya rd ımıyla
Simülasyonu”, Abdullah ÜRKMEZ, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bil. Enst., 1993, Konya.
8.
Yayınlar Listesi
A.1. Uluslararası SCI Dergilerinde Yayınlanan Araştırma Makaleleri
1-
23-
45678-
910-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak, Ridha Hamila, Naofal Al-Dhahir, “Decentralized
Multiuser Diversity with Oportunistic Pazket Transmission in MIMO Wireless Sensor Networks”, AEU
International
Journal
of
Electronics
and
Communications,
DOI
Information,
10.1016/j.aeue.2013.05.002.
Hakki Soy, Özgür Özdemir, and Mehmet Bayrak. "An Autonomous Packet Transmission Strategy
for Opportunistic Wireless Sensor Networks." International Journal of Distributed Sensor Networks
2012 (2012).
Mustafa Serter Uzer, Nihat Yılmaz ve Mehmet Bayrak, “Görme Tabanlı Mobil Robot ile Farklı
Renklerde Nesnelerin Gerçek Zamanlı Takibi”,Gazi Üniversitesi ,Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Vol.25,
No.4, S.759 – 766, Aralık 2010.
Özdemir, Ö., Altunbaş, İ., Bayrak, M., “ Performance of Super-Orthogonal Space-Time Trellis Codes with
Transmit Antenna Selection”, IET Com. ,Vol.4, No.16, pp. 1942 – 1951, Nov. 2010.
Genc, O., Bayrak, M., and Yaldiz, E., “Analysis of The Effects of GSM Bands to The Electromagnetic
Pollution in The RF Spectrum”, Progress in Electromagnetics Research, PIER 101, 17-32, 2010.
Genc, O., Bayrak, M., and Yaldiz, E., “Analysis of The Electromagnetic Pollution for a Pilot Region in
Turkey”, J. Electromagnetic Analysis & Applications, Vol.2, No.3, 138-143, 2010.
Babaoğlu, I., Fındık, O., Bayrak, M., “Effects of Principle Component Analysis on Assesment of Coronary
Artery Diseases Using Support Vector Machine”, Expert System With Applications, 37, 3, 2182-2185, 2010.
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN, and Mehmet BAYRAK, ”Conductor Loss Calculation
of Elliptical, Cylindrical Coplanar Waveguides and Coplanar Waveguides with Finite Conductor Thickness”,
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol.29, No:3-4, 185-195 (2009).
Volkan AKAN, Mehmet DUYAR, Erdem YAZGAN, and Mehmet BAYRAK, “Designs and Analyses of
Some RF/Microwave Passive Elements in Cylindrical CPWs”, Progress in Electromagnetics Research Letters,
Vol.8, 43-51 (2009).
İsmail BABAOĞLU, Ömer Kaan BAYKAN, Nazif AYGÜL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Mehmet
BAYRAK,"Assessment of Exercise Stress testing with Artificial Neural Network In Determining Coronary
Artery Disease Predicting Lesion Localization ", Expert Systems with Applications, Volume 36, Issue 2, Part
1, March 2009, Pages 2562-2566.
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN and Mehmet BAYRAK, “Two Novel Transmission
Lines with Vertical Conductors Added to Ground Planes”, Microwave And Optical Technology Letters,
Başvuru Kayıt No 152714, pp.1653-1656, Vol.49, No.7, July, 2007.
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN and Mehmet BAYRAK, “Quasi-Static Solutions of
Elliptical, Cylindrical Coupled Parallel Coplanar Waveguide and Coupled Parallel Coplanar Waveguide with
Finite Ground Planes”, Microwave And Optical Technology Letters, pp.1702-1708, Vol.49, No.7, July, 2007.
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN and Mehmet BAYRAK, “Analytical Attenuation
Calculation of Asymmetrical Coplanar Waveguide with Finite-Extent Ground Planes for Coplanar Waveguide
Mode”, Microwave And Optical Technology Letters, pp.2082-2087, Vol.49, No.9, September, 2007.
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN, Mehmet BAYRAK; “New Accurate Analytical Analysis
of Shielded Planer Transmission Lines”, John Wiley Microwave And Optical Technology Letters, Vol.48,
No.6, pp.1079-1085, June, 2006.
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN, Mehmet BAYRAK; “Analysis of Elliptical Coplanar
Coupled Waveguides with Finite Ground Width”, IEEE Trans. On Microw. Theor. And Tech., Vol.54, No.4,
pp.1388-1395, April, 2006.
M. BAYRAK and F.A.BENSON, “Intermodulation Products From Non-Linearities In Transmission Lines
And Connectors At Microwave Frequencies” Proc. of IEE, Vol.122, No.4, April-1975, England (U.K.).
A.2. Diğer Uluslararası Makaleler (EI, Compandex, INSPEC vb)
1-
E. YALDIZ, M. BAYRAK; “A Different Method Determining Dielectric Constant of Soil And Its FDTD
Simulations”, Journal of Mathematical and Computational Applications, Assoc. For Scientific
Research, Vol.8.No.3, pp.303-310, 2003, Manisa-Turkey.
3
2345-
M. BAYRAK, “Behaviour Of Metal Contacts At L-Band Frequencies” Modelling, Simulation And Control
A.,
AMSE Press, Vol. 16, No.1, 1988, pp. 13-24, France.
M. BAYRAK, “Design Features of a Coaxial Contact Measuring Device at S-Band Frequencies”
AMSEPeriod., Modelling, Simulation And Control A., Vol.14, No.4, pp.47-56,Autumn 1987, France.
M. BAYRAK, “An Asymmetric Stripline Hybrid-Ring Employed As An Admittance Transformer”
AMSE Period., Modelling, Simulation And Control A., AMSE Press, Vol.11, No.1, 1987, pp.1-14, France.
M. BAYRAK, “A Simplified Braid-Model Associated With Interwire Contacts At Higher
Frequencies”Modelling, Simulation And Control A., AMSE Press, Vol.9, No.2, 1987, pp.45-56, France.
A.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler
1-
Hakkı Soy, Yusuf Dilay, Adem Özkan, Cevat Aydın, Mehmet Bayrak, “Wireless Sensor Actuator
Networks in precision Agriculture: Recent Trends and Future Directions” 2. Int. Symp on ISITES-2014, PP:
1678-1687. Karabük / Turkey, 2014
Hakkı Soy, Yusuf Dilay, Adem Özkan, Cevat Aydın, Mehmet Bayrak, “Intelligent Control of Agricultural
Irrigation System Based on Wireless Sensor and Actuator Networks”, Proc.of the 16th Int. Inf.Soc. IS
2013, Multiconference, Intelligent Systems Sub-Conference, Vol A, pp.102-105, October 7-11, 2013,
Ljubjana- Slovenia.
3- Hakki Soy, Ozgur Ozdemir, Mehmet Bayrak, Ridha Hamila, and Naofal Al-Dhahir. "A threshold-based
opportunistic MAC protocol for MIMO wireless sensor networks." In Telecommunications (BIHTEL 2012)
IX International Symposium , pp. 1-6. October 25-27. 2012, Sarajeva, Bosnia-Herzegovina.
4- Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak; "Throughput Analysis of SNR and NSNR Based on
Opportunistic Wireless Sensor Networks", Proc. of the 5th Int. Conf. on Application of Inter. and Comm.
Technologies (AIC 2011), pp.547-550, October 12-14. 2011, Baku, Azerbaijan (ISBN: 978-1-612848-8327; IEEE Catalog No. CFP//56H-ART).
5- SOY Hakkı, ÖZDEMİR Özgür, BAYRAK Mehmet, “An Improved Opportunistic Packet
Transmission Scheme for Wireless Sensor Networks”, Proc. of Inter. Symp. on Electronics and
Telecommunications (ISETC 2010), pp.257-260, November 11-12, 2010, Timisoara, Romania.
6- SOY Hakkı, ÖZDEMİR Özgür, BAYRAK Mehmet, “Orthoganal Opportunistic Beamforming in Wireless
Sensor Networks with Multiple Antennas”, Proc. of 1st. Inter. Symp. on Computing in Science &
Engineering (ISCSE’10), pp.356-362, June 03-05 2010, Kuşadası, Türkiye.
7- Volkan Akan, Mehmet Duyar, Erdem Yazgan, and Mehmet Bayrak, “Designs and Analyses of
Some Cylindrical CPW Discontinuities”, EUROEM 2008, European Electromagnetics, 21-25 July 2008,
Lausanne, Switzerland.
8- Volkan AKAN, Mehmet DUYAR, Erdem YAZGAN, Mehmet BAYRAK; “Analytical Analysis of Coupled
Parallel Coplanar Waveguide with Finite Ground Planes”, European Microwave Week (Submitted
Young Eng. Prize), 07 Mart 2007.
9- Oğuz FINDIK, Mehmet BAYRAK, İsmail BABAOĞLU, Emre ÇOMAK, "Color Image
Watermarking Scheme Based on Efficient Preprocessing Support Vector Machines", 2008
International Conference on Intelligent Computing (ICI 2008), 398-406, 15-18 Sept. 2008, Shangai-China.
10- Özgür ÖZDEMİR, İbrahim ALTUNBAŞ, Mehmet BAYRAK; “Error Performance of Super-Orthogonal
Space-Time Trellis Codes with Transmit Antenna Selection”, 14 th. European Signal Processing
Conference EUSIPCO 2006, Sept. 2006.
11- Volkan AKAN, Mehmet DUYAR, Erdem YAZGAN, Mehmet BAYRAK; “Novel Analytical
Analysis Methods of Shielded Broadside Coupled Coplanar Waveguides”, Mediterranean Microwave
Symposium (MMS’2006), 19-21 Sept. 2006, Genova-ITALY.
12- Nihat YILMAZ, Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet BAYRAK; “Microcontroller Level Programming
Through Web-Robot”, Inter. Conf on Model. And Simul; 28-30 August 2006, Vol. I, 541-546, KonyaTURKEY.
13- Ş.SAĞIROGLU, N.YILMAZ, M. BAYRAK, “Design and Implementation of A Web Based
Mobile Robot”, Virtual International Conference on Intelligent Production Machines and Systems,
Wales, UK, July 4-15, 2005.
14- E. DANACI, M. BAYRAK, O.N. UÇAN, “Modelling The Error Terms of ANA by Random Neural
Network”, Proc. of 3rd Int. Conf. on Mathematical and Computational Applications, 2002, Konya, Turkey,
(168 -174).
15- S. ARICAN, M. BAYRAK, O.N. UÇAN, M.B. ÇAĞLI, “A New Class of Powerful Channel Coding
Schemes: Turbo Codes”, Proc. of 3rd Int. Conf. on Mathematical and Computational applications, 2002,
Konya, Turkey, (358-365).
2-
4
16- E. DANACI, O.N. UÇAN, M. BAYRAK, “VNA Calibration by Random Neural Network”, Conf. of
Precision Electromagnetic Measurement (CPEM'02), Ottawa, Canada, 2002.
17- M. BAYRAK, “Prediction Of Braid Losses Of Coaxial Cables At Microwave Frequencies” First Libyan
Inter. Conf. On Electronic And Electrical Engineering, Al-Fateh University, Code No.85-405, 1985, Tripoli,
Libya.
A.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1- Yusuf DİLAY, Hakkı SOY, Mehmet BAYRAK, “Hassas Tarımda Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı
ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 2 (2,Ek:A) sf: 21-26, 2012
2- Nihat YILMAZ, Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet BAYRAK; "Genel Amaçlı Web Tabanlı Mobil Robot:
SUNAR", Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Der.,Cilt 21, No 4, 745-752, 2006.
3- Nihat YILMAZ, Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet BAYRAK; “Landmark Detection Via ANN For
Web- Based Autonomous Mobile Robot: SUNAR ”, Selçuk Journal of Applied Mathematics (SJAM),
Vol.7, No.1, 45-62, 2006.
4- Selma ARICAN, O. Nuri UÇAN, Mehmet BAYRAK; “Ber-Performance Improvement of Turbo Codes
In Correlated Rayleigh Fading Channels with Diversity and Combining Methods”, Telekomunikasyon ve
Regülasyon Dergisi, Cilt-1, Sayı 1, s.74-80, 2005.
5- S. ARICAN, M. BAYRAK; O. N. UÇAN, “Turbo Kodların Yatay Sönümlemeli Kanallardaki
Performansının Çeşitleme ve Birleştirme Teknikleri ile Geliştirilmesi”, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Cilt.
18, Sayı 2, 2003, Konya.
A.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler
1-
2-
345-
6-
7-
8-
91011-
12-
Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak; "Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Dağıtılmış çok Kullanıcı
Çeşitlemesi ile Fırsatcı Haberleşme Planı Tasarımı", ASELSAN Haberleşme Teknolojileri Çalıştayı, 18-19
Kasım 2013, Ankara.
Hakkı Soy, Yusuf Dilay, Cevat Aydın, Mehmet Bayrak; "Kablosuz Algılayıcı ve Eyleyici Ağlar Yardımıyla
Konya Ovasında Tarımsal Su Tüketiminin Azaltılması", 1. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma
Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013, Konya.
Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak; "Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Güncel Gelişmeler: IEEE
802.//ac ile Yeni Nesil Gigabit Wi-Fi", Akademik Bilişim, 23-25 Ocak 2013, Antalya.
Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak; "Gelecek Nesil Mobil Haberleşme sistemleri; 3G, 4G ve Ötesi",
Akademik Bilişim, 2012, sayfa 211-218, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
Hakkı Soy, Mehmet Bayrak; "Akıllı Ulaşım Sistemleri Yardımıyla Karayolu Trafiğinde Taşıt ve Yol
Güvenliğinin Artırılması", III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Hizmetleri Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı, Cilt-2, Sayfa 91-96, 16-18 Mayıs. 2012, Ankara.
Hakkı SOY, Özgür ÖZDEMİR, Mehmet Bayrak, “MİMO Tabanlı Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Fırsatçı
Paket İletim Planı” SIU - 2011, IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan 2011,
Kemer-Antalya..
SOY Hakkı, ÖZDEMİR Özgür, BAYRAK Mehmet, “NSNR Tabanlı Fırsatçı Hüzme Biçimlendirme Planı ile
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Enerji Verimliliğinin Artırılması”, V. URSI Türkiye ’2010 Bilimsel Kongresi ve
Ulusal Genel Kurul Toplantısı, sayfa 478-481, 25-27 Ağustos 2010, ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampüsü,
Güzelyurt, KKTC.
SOY Hakkı, ÖZDEMİR Özgür, BAYRAK Mehmet, “Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Trafik İzleme”, Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyumu, 06-07 Mayıs 2010, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve
Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara.
Volkan AKAN, E.YAZGAN, M. DUYAR, M. BAYRAK, "Silindirik Eş-Düzlemli Dalga Kılavuzlarının
Analizi ve Gerçeklenmesi", IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi Ulusal Genel Kurul Toplantısı, Antalya, 2022 Ekim 2008.
Volkan Akan, Mehmet Duyar, Erdem Yazgan, and Mehmet Bayrak, "Bazı Silindirik Eş-düzlemli
Dalgakılavuzu Süreksizliklerinin RF/Mikrodalga Pasif Devre Elemanı olarak Tasarım ve Analizleri" ELECO2008 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2008, Bursa.
Genç, Ö., Bayrak, M., “100 kHz-3 GHz Frekans Spektrumunda Ortamdaki Elektromanyetik Kirliliğe GSM
Bandlarının Etkileri”, HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu,
İstanbul/Türkiye, 133-138, 21-24 Kasım 2007.
İsmail BABAOĞLU, Nazif AYGÜL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Mehmet BAYRAK; “Ekokardiografi
Sonuçlarının Arşivlenmesi ve Standardizasyonu Üzerine Bir Çalışma”, 3. Ulusal Tıp Bilişim
Kongresi /
Medical Information 06, Lara-Antalya/Turkey, s.65-69, Kasım-2006.
5
13- İsmail BABAOĞLU, Nazif AYGÜL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Mehmet BAYRAK; “Koroner Anjiyografi ve
Perküton Transluminal Kroner Anjiyoplasti Sonuçlarının Arşivlenmesi ve Standardizasyonu Üzerine Bir
Çalışma”, 3.Ulusal Tıp Bilişim Kongresi / Medical Information 06, Lara-Antalya/Turkey, s.60-64, Kasım-20.
14- Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN, Mehmet BAYRAK; “Eliptik ve Silindirik Kesitli
Kuplajlı Şerit İletim Kazanım Analizi”, URSI – Türkiye 2006, 6-8 Eylül, 2006, H.Ü., Ankara.
15- Sabri ALTUNKAYA, Mehmet BAYRAK ; “Korotkoff Ses Sinyalleri Kayıt Sistemi”, IEEE 14. Sinyal
İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU 2006, Antalya.
16- Sabri ALTUNKAYA, Mehmet BAYRAK; “Kan Basıncı Ölçüm ve Korotkoff Ses Sinyalleri Kayıt Sistemi”,
IEEE 14. Biyomedikal Müh. Ulusal Toplan., BIYOMUT-2006, İstanbul.
17- Volkan AKAN, Mehmet DUYAR, Gökşen Turgut ŞANSAL, Erdem YAZGAN, Mehmet BAYRAK; “Sonlu
Toprak Düzlem Genişliklerine ve Dielektrik Katman Kalınlığına Sahip Eş-Düzlemli Kuplajlı Dalga
Kılavuzunun Yarı-Durgun TEM Analizi ”, 11. Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi,
22-25 Eylül 2005, İstanbul.
18- N.YILMAZ, Ş.SAĞIROĞLU, E.YALDIZ, M. BAYRAK, “Mobil Robotlar için PID Pozisyon Kontrollü
Ultrasonik Mesafe Ölçüm Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Ulusalkongre 2005, s.199-202, 22-5
Eylül 2005, İstanbul.
19- A. O. ÖZKAN, M. BAYRAK, F. ÜNSAÇAR, Muciz ÖZCAN, “Bir Hastaya Ait EKG Verilerinin İletişim
Hattı Üzerinden Hasta İzleme Monitörüne Aktarılması”, 4rd. International Advanced Technologies
Symposium, Sept. 2005, Konya, Turkey, pp.313-318.
20- Özgür ÖZDEMİR, İbrahim ALTUNBAŞ, Mehmet BAYRAK, “Verici Anten Seçimli Üstün-Dik Uzay-Zaman
Kafes Kodlaması”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU 2005, 16-18 Mayıs 2005,
Kayseri.
21- Sabri ALTUNKAYA, Yalçın EZGİNCİ, Mehmet BAYRAK, “Mikrodenetleyici Temelli Otomatik Kan
Basıncı Ölçme ve Kayıt Sistemi”, Elk.-Elt. ve Bilg. Müh. Semp; ELECO 2004, 8 – 12 Aralık 2004, BURSA.
22- N.YILMAZ, Ş.SAĞIROĞLU, M. BAYRAK, “Web tabanlı AR-GE Robotu: SUGAR-1”, ASYU-INISTA
2004, Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu, YTÜ, İstanbul, s.127-130, 23-25 Haziran 2004.
23- S.ARICAN, O.N. UÇAN, M. BAYRAK; “ISI-Kanallar için Turbo Dengeleme Yapısının Tasarımı ve
Performans Analizi”, SİU 2004, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 28-30 Nisan 2004,
Kuşadası-AYDIN.
24- E. YALDIZ, M. BAYRAK, “Homojen Olmayan Dielektrik Yapıların Elektromağnetik Dalga Yayılmasına
Etkilerinin Sonlu Farklar Metodu İle İncelenmesi ”, GAP IV. Mühendislik Kong. (Uluslararası Katılımlı),
Şanlıurfa, Türkiye, 2002.
25- S. ARICAN, O.N. UÇAN, M. BAYRAK, M.B. ÇAĞLI, “Turbo Kodlar İçin SISO İteratif Kod Çözme
Algoritmalarının Karşılaştırılması”, GAP IV. Mühendislik Kong. (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye,
2002.
26- E. YALDIZ, Y.K.SİRENKO, M. BAYRAK, “Dielektrik Lensle Anten Yönelticiliğinin Artırılması”, SİU’2001,
25-27 Mayıs 2001, Gazi Mağusa, KKTC, s.175-179.
27- M. BAYRAK, M.V. SAYIN, “Çok Değişkenli Lojik Fonksiyonların Sadeleştirilmesi İçin Önerilen Bir
Yöntem”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, 11-17 Eylül 1995, Bursa.
28- M. BAYRAK, H. AKDOĞAN, “Otomatik Bir Odyometrenin Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması”, Elektrik
Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, 11-17 Eylül 1995, Bursa.
29- M. BAYRAK, E. YALDIZ, “Yeni Doğan Bebeklerin Kavrama Kuvvetini Ölçebilen, Bilgisayar Çıkışlı, Kalıcı
Hafızalı Tıbbi Bir Test Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi,
11-17 Eylül 1995, Bursa.
30- M. BAYRAK, Y. ÖZBAY, “Ergometre Kullanarak Anaerobik Kas Gücü Ölçebilen Bilgisayar Destekli Bir
Sistemin Tasarımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
VIII.
Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, Isparta.
31- M. BAYRAK, M.V. SAYIN, “Çok Fonksiyonlu Kontrol Sistemlerine Yönelik Bir Bilgisayar Kartının
Tasarımı ve Gerçeklenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
VIII.
Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, Isparta
32- M. BAYRAK, A. ÜRKMEZ, “Lineer Motor Parametrelerinin Değişik Frekanslarda Asenkron Motor
Yardımıyla Simülasyonu” Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, No.4, s.1069, 13-18 Eylül 1993, KTÜ,
Trabzon
33- M. BAYRAK, Y. EZGİNCİ, “Analog İşaretlerin Bilgisayarda Saklanarak Değerlendirilmesi ve Tıbbi
Uygulamaları” Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, No.3, s.858, 13-18 Eylül 1993,
KTÜ, Trabzon
34- M. BAYRAK, “Karmaşık Karakteristik Empedanslı Koaksiyal Bir İletim Hattı İçin Empedans dairesi Çizimi
Ve Çizimden Hat Kaybının Hesaplanması” Uluslararası Nazım Terzioğlu Mat. Semp., Temel Bilimler
Fakültesi, K.T.Ü., 1982, Trabzon.
35- M. BAYRAK, “Metal Temaslarda Üretilen İntermodülasyon İşaretleri-2” TÜBİTAK Bilim Kongresi, 29
Eylül - 3Ekim, 1980, Kuşadası.
6
A.6. Diğer Yayınlar
1-
Mehmet Bayrak, “Misk ü Amber – serbest vezin şiir denemeleri”, Dizgi Ofset Matbaacılık, TGH 0989985
BZF, 2014, Konya
2-
Prof.Dr. Mehmet Bayrak, "Elektrik Devreleri ve Devre Analizi", SÜRAT Üniversite Yayınları, ISBN
9786055301194, Baskı 2013-III, Başakşehir | İstanbul
3-
O.Nuri UÇAN, Erkan DANACI, Mehmet BAYRAK, “İşaret ve Görüntü İşlemede Yeni Yaklaşımlar (BölümII)”, s.24, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları, 2003, İstanbul.
4-
Erkan DANACI, O.Nuri UÇAN, Mehmet BAYRAK, Muhittin ALBORA, “İşaret ve Görüntü İşlemede Yeni
Yaklaşımlar (Bölüm-III)”, s.15, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları, 2003, İstanbul.
5-
Erkan DANACI, O.Nuri UÇAN, Mehmet BAYRAK, Muhittin ALBORA, “İşaret ve Görüntü İşlemede Yeni
Yaklaşımlar (Bölüm-V)”, s.20, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları, 2003, İstanbul.
6-
Mehmet BAYRAK, “Temel Elektrik ve Mağnetizma”, Ders Kitabı, Atlas Yayınları, 2002, İstanbul.
7-
Mehmet BAYRAK, “MYO’ları Hakkında Genel Bilgiler ve Açılabilecek Muhtemel Programlar”, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Basımları, 2001, Van.
8-
Mehmet BAYRAK, “Elektromağnetik Alan Teorisi - II”, Ders-Notları, 2. Baskı, Yayın No.39, Selçuk
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2001, Konya.
9-
Mehmet BAYRAK, “Öğrenci Rehberi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, 2000, VAN.
10-
Mehmet BAYRAK, "Elektromağnetik Alan Teorisi-I" Ders-Notları, 3. Baskı, Yayın No:12, Selçuk
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1999, Konya.
11- Mehmet BAYRAK, “Öğrenci Rehberi”, Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak., 1995, Konya.
12- Mehmet BAYRAK, “Mikrodalga Ölçümleri ve Uygulamaları Laboratuarı Deney Föyleri”, S.Ü.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1993, Konya.
13- Mehmet BAYRAK, "Microwave Measurements And Applications", Lecture Notes, HIE, Microwave And
Radar Eng. Department, 1987, Beniwalid, Libya.
14- Mehmet BAYRAK, "Various Undergraduate Level Experiments At Microwave Frequencies", Laboratory
Lecture Notes, HIE, Microwave And Radar Eng. Department, 1986, Beniwalid, Libya.
15- Mehmet BAYRAK, "Microwave Engineering", Lecture Notes, HIE, Microwave And Radar Engineering
Department, 1984, Beniwalid, Libya.
16- Mehmet BAYRAK, "Microwave Components", Lecture Notes, HIE, Microwave And Radar Engineering
Department, 1983, Beniwalid, Libya.
17- Mehmet BAYRAK, “Elektrik ve Mağnetizma", Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1982, Ankara, Turkey.
18- Mehmet BAYRAK, "Çözümlü Elektrik Problemleri - DC", Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1982, Ankara, Turkey.
A.7. Tez ve Raporlar
1- M. BAYRAK, “Konya’da Karatay Teknik Üniversitesi Adıyla İkinci Bir Üniversitenin Kurulmasına Yönelik
Teknik-Rapor”, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Aralık-2002, Konya.
2- M. BAYRAK, “Örgülü RF Kablolarında Temas Etkileri ve Elektromağnetik Işıma", Doçentlik Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1981, Ankara.
3- M. BAYRAK, “Intermodulation Products From Non-Linearities In Transmission Lines And Connectors At
Microwave Frequencies”, Ph.D. (Doktora) Thesis, Sheffield University, 1974, England (U.K.).
4- M. BAYRAK, “Losses at Coaxial Cables and Connectors at Microwave Frequencies”, M.Eng. (Yüksek
Lisans) Thesis, Sheffield University, 1971, England (U.K. )
7
9.
ATIFLAR
Atıf yapılan eser:
İsmail BABAOĞLU, Ömer Kaan BAYKAN, Nazif AYGÜL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Mehmet
BAYRAK,"Assessment of Exercise Stress testing with Artificial Neural Network In Determining
Coronary Artery Disease Predicting Lesion Localization ", Expert Systems with Applications,
Volume 36, Issue 2, Part 1, March 2009, Pages 2562-2566.
Atıf yapan eserler:
Babaoglu I, Findik O, Bayrak M Effects of principle component analysis on assessment of
coronary artery diseases using support vector machine EXPERT SYSTEMS WITH
APPLICATIONS 37 3 2182-2185 MAR 15 2010
Kobayakawa S, Yokoi H Evaluation for Prediction Accuracies of Parallel-type Neuron
Network IMECS 2009: INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF ENGINEERS AND
COMPUTER SCIENTISTS, VOLS I AND II 156-161, 2009
Atıf yapılan eser:
Mehmet DUYAR, Volkan AKAN, Erdem YAZGAN and Mehmet BAYRAK, “Analytical
Attenuation Calculation of Asymmetrical Coplanar Waveguide with Finite-Extent Ground Planes
for Coplanar Waveguide Mode”, Microwave And Optical Technology Letters, pp.2082-2087,
Vol.49, No.9, September, 2007
Atıf yapan eserler:
Duyar M, Akan V, Yazgan E, et al. Conductor loss calculation of elliptical, cylindrical coplanar
waveguides and coplanar waveguides with finite conductor thickness INTERNATIONAL
JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS 29 3-4 185195, 2009
Atıf yapılan eser:
Duyar, M.; Akan, V.; Yazgan, E.; Bayrak, M.; “Analyses of elliptical coplanar coupled
waveguides and coplanar coupled waveguides with finite ground width” Microwave Theory and
Techniques, IEEE Transactions on, Volume 54, Issue 4, June 2006 Pages:1388 – 1395
Atıf yapan eserler:
Carro PL, de Mingo J Analysis and Synthesis of Double-Sided Parallel-Strip Transitions IEEE
TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 58 2 372-380 FEB
2010.
Duyar M, Akan V, Yazgan E, et al. Conductor loss calculation of elliptical, cylindrical coplanar
waveguides and coplanar waveguides with finite conductor thickness INTERNATIONAL
JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS 29 3-4 1858
195 2009.
Duyar M, Akan V, Yazgan E, et al. Quasi-static solutions of elliptical, cylindrical-coupled
parallel coplanar waveguide, and coupled parallel coplanar waveguide with finite ground
planes MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 49 7 1702-1708 JUL
2007.
Atıf yapılan eser:
Bayrak, M. and Benson, F. A.,'Intermodulation Products from Non-linearities in Transmission
Lines and Connectors at Microwave Frequencies'. Proc. IEE. 1975. 122, (4), pp. 361-367
Atıf yapan eserler:
Shastry SVK; Hariharan VK; Wara T; Rambabu TVS; Rao MN
Passive Intermodulation In Microwave Space Systems
IETE TECHNICAL REVIEW 2001, Vol 18, Iss 6, pp 455-474.
Jargon JA; DeGroot DC
NIST Unveils Status Of PIM Testing
MICROWAVES & RF 2000, Vol 39, Iss 1, pp 72-+
Comizzoli RB; Crane GR; Fiorino ME; Frankenthal RP; Krautter HW; Peins GA; Siconolfi DJ;
Sinclair JD
Materials Reliability Issues With Coaxial Cable Systems For The Information Superhighway
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 1997, Vol 12, Iss 3, pp 857-865.
Boyhan JW; Lenzing HF; Koduru C
Satellite Passive Intermodulation: Systems Considerations
IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 1996, Vol 32, Iss 3,
pp 1058-1064.
LUI PL
Passive Intermodulation Interference In Communication-Systems
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING JOURNAL 1990, Vol 2, Iss 3, pp 109118.
GAVAN J
Main Effect Of Mutual Interference In Radio-Communication Systems Using Broad-Band
Transmitters
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 1986, Vol 28, Iss 4, pp
211-219
SHTEINSHLEIGER VB
Nonlinear Scattering Of Radiowaves From Metallic Objects
9
USPEKHI FIZICHESKIKH NAUK 1984, Vol 142, Iss 1, pp 131-145
POWERS EJ; HONG JY; KIM YC
Cross-Sections And Radar Equation For Non-Linear Scatterers
IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 1981, Vol 17, Iss 4,
pp 602-605
ARAZM F; BENSON FA
Nonlinearities In Metal Contacts At Microwave-Frequencies
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 1980, Vol 22, Iss 3, pp
142-149
BOND CD; GUENZER CS; CAROSELLA CA
Intermodulation Generation By Electron- Tunneling Through Aluminium-Oxide Films
PROCEEDINGS OF THE IEEE 1979, Vol 67, Iss 12, pp 1643-1652
AMIN MB; BENSON FA
Coaxial Cables As Sources Of Intermodulation Interference At Microwave-Frequencies
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 1978, Vol 20, Iss 3, pp
376-384
SHTEINSHLEIGER VB
Theory Of Electromagnetic-Wave Scattering By A Dipole Antenna Having A Non-Linear Junction
RADIOTEKHNIKA I ELEKTRONIKA 1978, Vol 23, Iss 7, pp 1329-1338
MATOS F
Brief Survey Of Intermodulation Due To Microwave Transmission Components
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 1977, Vol 19, Iss 1, pp
33-34
WILCOX JZ; MOLMUD P
Thermal Heating Contribution To Intermodulation Fields In Coaxial Waveguides
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 1976, Vol 24, Iss 2, pp 238-243.
Atıf yapılan eser:
M. BAYRAK, “Losses At Coaxial Cables And Connectors At Microwave Frequencies”, M.Eng.
(Yüksek Lisans) Thesis, Sheffield University, 1971, England (U.K. )
Atıf yapan eserler:
BADR AH, BENSON FA, RAHMAN MM, CURRENT CONDUCTION IN COAXIAL-CABLE
BRAIDS AT RADIO FREQUENCIES
IEE PROCEEDINGS-A-SCIENCE MEASUREMENT AND
TECHNOLOGY Volume: 128 Issue: 5 Pages: 354-357 Published: 1981.
10
10.
Projeler
1- Prof. Dr. Erdem YAZGAN (Proje Yürütücüsü H.Ü), Prof. Dr. Mehmet BAYRAK (Proje Danışmanı
S.Ü), “Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Şerit İletim Hatlarını Kullanarak Çeşitli Mikrodalga Devre
Elemanlarının Tasarlanması, Analizi ve Gerçekleştirilmesi”, TÜBİTAK Araştırma Projesi No. 105E022,
2008.
2- Mehmet BAYRAK, Nihat YILMAZ; “Mobil Robotlar İçin Yapay Zeka Yöntemleri İle Nesne Tanıma”,
Selçuk Üniversitesi BAP Destekli Proje, No.2003/038, 2003, KONYA.
3- M. BAYRAK, “Bulanık Mantık Kontrol Metodu Kullanılarak Sayısal İşaret İşlemci İle Bir Sistemin
Kontrolü”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (YÜAF) No: 99-MİM-42, 2002, Van.
4- M. BAYRAK, Ö.AYDOĞDU, “Bir DC Servomotorun Modellenmesi ve Konum Kontrolünün Sayısal
Kontrol Tekniği İle Yapılması”, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 98/028, 1999,
Konya.
5- M. BAYRAK, S. CANAN, “Bir PC İçin A/D-D/A Kartı Tasarımı ve Bilgisayarla Sayısal İşaret İşleme”,
Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No:95/043, Mart 1998, Konya.
6- M. BAYRAK, Y. EZGİNCİ, “Düşük Frekanslı Elektriksel Ve Fiziksel İşaretlerin Analizi”, Selçuk
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 97/023, 1997, Konya.
7- M. BAYRAK, R. ŞEKERCİ, “Komple Bilgisayar Kontrollü Bir Odyometre Tasarımı ve İmalatı”,
Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 96/034, 1997, Konya.
8- M. BAYRAK, M.V. SAYIN, “Tek Kart İle Sayısal İşaret İşleme ve Uygulama Düzeneği”, Selçuk
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 92/122, 1997, Konya.
9- M. BAYRAK, H. AKDOĞAN, “Otomatik Genlik ve Frekans Değişimli, Hasta Tepkili, Kalıcı Hafızalı
Bir KBB Odyometresinin Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması” Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
(SÜAF) No : 93/076, Konya, 1997.
10- M. BAYRAK, E. YALDIZ, “Bilgisayar Çıkışlı, Yeni-Doğanların Kavrama Kuvveti Lateralizasyonunu
Ölçebilen, Kalıcı Hafızalı, Tıbbi Bir Test Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi
Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 93/077, Selçuk Üniversitesi, 1995, Konya.
11- M. BAYRAK, Y. EZGİNCİ, “Sayısal İşaret İşleme Teknikleri İle Bioelektrik İşaretlerin
Örneklenmesi”, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 94/045, 1994, Konya.
12- M. BAYRAK, Y. EZGİNCİ, “Video İşaretlerinin Sayısal İşaretlere Çevrilip Saklanması ve Bu
Bilgilerin Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No.91/044, 1992, Konya.
13-M. BAYRAK, M.V. SAYIN, “Dijital ve Analog Sistemlerin Bilgisayarla Kontrolü”, Selçuk
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (SÜAF) No: 90/072, 1992, Konya.
11. Dergi Editörlüğü ve Bilimsel Yayın Hakemliği
1- Mehmet Bayrak, “Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi”, 22.01.2007, Sayı 34,
Elazığ.
2-Mehmet Bayrak, “Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi”, c.9, no.2, 2006, Isparta.
3- Mehmet Bayrak, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 26.04.2004,
Denizli.
4-Mehmet Bayrak, “Turkish Journal of Telecommunications”, Telekomunikasyon Kurumu, 2002-Devam
ediyor, Ankara.
5- Mehmet Bayrak, “Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi”, c.16, no.1, s.14, 2001,
Konya.
6-Mehmet Bayrak, “Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi”, 1995-1999, Konya.
11
12. Alanında Yayınlarla İlgili Katıldığı Etkinlikler
( Kongre, Sempozyum, Panel ve Diğer Bilimsel Toplantılar )
1- Mehmet Bayrak,Scientific Committe Member of ICI Conference, 2011, Mevlana Üniv. Konya.
2- Mehmet Bayrak, 2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Bilim
Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, 13-14 Mayıs 2010, Ereğli-Konya.
3- Mehmet Bayrak, ELECO-2008
26-30 Kasım 2008, Bursa.
Sempozyumu
Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum
Başkanlığı,
4- Mehmet Bayrak, Union Radio-Scientific ve Internationale Türkiye Ulusal Komitesi 3. Bilim
Kongresi 4. Ulusal Genel Kurul Toplantısına Bildirili Katılım, 6-8 Eylül, 2006, İstanbul.
5- Mehmet Bayrak, TÜBİTAK 1. RF Mikrodalga Ölçümleri Ulusal Çalıştayına Katılım, TÜBİTAK,
UME, 26-28 Eylül 2005, Gebze.
6- Mehmet Bayrak, Turkish Journal Of Telecommunications, 21.05.2002, Ankara, Telekomünikasyon
Kurumu.
7- Mehmet Bayrak, Karapınar Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Karapınar,
Konya, 2000.
8- Mehmet Bayrak, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 01.01.1995 01.01.1999, Konya.
9- Mehmet Bayrak, Seminer Organizasyon Komitesi Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi,
1998, Konya.
10- Mehmet Bayrak, Üniversite Eğitim-Öğretimi İle İlgili Panel, Panelist, Konya, 1997, Konya-FM.
11- Konya Mehmet Bayrak, Konya Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB Kurultayı ile İlgili Hazırlık
Çalışmaları Komisyonu Üyeliği, 28.04.1995, Konya.
12- Mehmet Bayrak, Üniversite’95 Paneli, Panelist, Konya, 1995, Konya Kon-TV ve Sabah Dershanesi
İşbirliği.
13- Mehmet Bayrak, “2000’li Yıllarda Bilgi Çağına Girerken Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi” Konulu
Kurultay, Kurultay Üyeliği, Taksim, İstanbul, 1994.
14- Mehmet Bayrak, Mühendislik Eğitimi Kurultayı, Kurultay Üyeliği, 1994, İstanbul.
15- Mehmet BAYRAK, İhtisas Komisyonu Üyeliği, MEB Merkezi Sınav Komisyonu Başkanlığı, 14 Eylül
1992, Ankara.
16- Mehmet Bayrak, International AMSE Conference on Modeling and Simulation, International
Scientific Committe Member, Cairo, Egypt, 1987.
17- Mehmet Bayrak, Enerji Ekonomisi ve Uygulamaları Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyesi,
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, 1988, Konya.
18- Mehmet Bayrak, İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyeliği, (H.Ü.’de Öğretim
Üyesi İken 3 Aylığına), 1977, U.K.
12
13. İdari Görevler
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Mevlana Üniversitesi (Vekâleten), 15.02.2013 – 15.08.2013
Üniversitelerarası Kurul Üyeliği:
Batman Üniversitesi, 2009.
Rektör Yardımcılığı:
Batman Üniversitesi, 2008-2009
Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), 1998-2001, Van.
Batman Üniversitesi, 2008 – 2009, Batman.
Mevlana Üniversitesi, 2010 – 2014, Konya.
Senato Üyeliği:
Selçuk Üniversitesi, 1988-1995, Konya.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1998-2001, Van.
Batman Üniversitesi, 2008 – 2009, Batman.
Mevlana Üniversitesi, 2010 – 2014 ,Konya.
Dekanlık:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Kurucu Dekanlığı, 1998-2001, Van.
Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2008 – 2009,Batman.
Dekan Yardımcılığı:
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, 1994-1996, Konya.
Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2010 – 2013, Konya.
Bölüm Başkanlığı:
KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elekrik-Elektronik Müh. Bölümü (asil), 2014 – Devam, Konya.
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 1988-1998 ve 2001-2009, Konya.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü (asil) ve Makina Müh.
Bölümü (vekaleten ), 1999-2001, Van.
Anabilim Dalı (A.B.D.) Başkanlığı [Bölüm A.B.D.] :
KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elekrik-Elektronik Müh. Bölümü Elektromanyetik Teori ve
Mikrodalga A.B.D, 2014 – Devam. Konya.
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ELEKTRONİK A.B.D., 1988-1998
ve 2001-2009, Konya.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü ELEKTRONİK A.B.D. ve
Makina Müh. Bölümü, MEKATRONİK A.B.D. (vekaleten), 1999-2001, Van.
Anabilim Dalı (A.B.D.) Başkanlığı [Fen Bilimleri Enstitüsü A.B.D.]:
KTO Karatay Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik – Bilgisayar Mühendisliği A.B.D., 2014 – Devam.
Konya.
Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elk.-Elt. Mühendisliği A.B.D., 1988-1998 ve 2001-2009, Konya.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elk.-Elt. Mühendisliği A.B.D. ve Makine Mühendisliği
A.B.D. (vekaleten), 1999-2001, Van.
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği:
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, 1988-1995, Konya.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, 1999-2001, Van.
13
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1999-2001, Van.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999-2001, Van.
Batman Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, 2008 – 2009,Batman.
Batman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2008 – 2009, Batman.
Mevlana Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010 – Devam, Konya.
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği:
Selçuk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi, 1997-2004, Konya.
Araştırma Merkezi Kurulu Üyeliği:
Selçuk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi, 1997-1999 ve 2001-2009, Konya.
Fakülte Kurulu Üyeliği:
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1988-1998 ve 2001-2009, Konya.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,1999-2001, Van.
Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 2008-2009, Batman.
Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,2010 –2014, Konya.
KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2014 – Devam, Konya
14. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1- Konya Teknoloji Geliştirme Derneği Üyeliği, 2004 - Devam , Konya.
2- Telekomünikasyon Kurulu Bilimsel Dergi (Danışma) üyeliği, 2002- Devam , Ankara.
3- Mühendislik Dekanları Konseyi üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi Dekanı sıfatıyla,
1999-2001, Ankara
4- T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Derneği üyeliği, 1991- Devam , Ankara.
5- TMMO, Elektrik Mühendisliği Odası (EMO) üyeliği 1980- Devam , Ankara.
6- TSE’ de Elektrik Komitesi Üyeliği, 1977-1982, Ankara
7- AMSE Bilimsel Kurulu (Modelling and Simulation) üyeliği, 1983-1988, Fransa.
15. Ödüller
1- Etibank Genel Müdürlüğü Adına İngiltere’ de Lisans ve Lisansüstü Öğrenimi için kazandığı “ T.C. Devlet
Bursu”, 1963-1971, Ankara, Türkiye.
2- İngiltere’ de, İngiliz Milli Savunma Bakanlığı’ ndan kazandığı “Doktora Bursu”, 1971-1974, Sheffield, U.K.
3- “Misk-ü Amber” isimli şiiri ile aldığı “Mansiyon Ödülü”, S.Ü., Müh.- Mim. Fakültesi, Şiir-95 Yarışması, 1995,
Konya, Türkiye.
4- TÜBİTAK-ULAKBİM, UBYT Makale Teşvik Ödülleri, 2006 (2 adet), 2007 (3 adet), 2010 (3 adet).
5- S.Ü. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Makale Teşvik Ödülleri, 2006 (2 adet), 2007 (3 adet).
6- “Varolmak” isimli şiiriyle aldığı “Mansiyon Ödülü”, Batman Üniversitesi, Şiir-2009 Yarışması, 2009,
Batman, Türkiye.
7- Mevlana Üniversitesi Makale Teşvik Ödülü , ( 1 adet ), 2011 ,Konya,Türkiye.
16. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Dersin Adı
Güz
Elektromanyetik Alan Teorisi
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
-
Öğrenci
Sayısı
42
2011-2012
Bahar
Elektromanyetik Dalga Teorisi
3
-
42
14
Elektromanyetik Alan Teorisi
Electromagnetic Field Theory
3
3
-
40
8
Elektromanyetik Dalga Teorisi
Electromagnetic W ave Theory
Modern Electronic
Communication (Lisansüstü)
3
3
-
40
7
3
-
8
Güz
2012-2013
Bahar
17. Akademik Yükseltme ve Atama Jüri Üyelikleri
A) Profesörlüğe Yükseltilerek Kadroya Atama Jüri Üyeliği
Prof.Dr. Mahmut ÜN, Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 2012, İstanbul.
Prof.Dr. Mustafa Uğur ÜNVER; Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü, Elektrik Tesisleri A.B.D. , 2011, Konya.
Prof.Dr. Bekir KARLIK; Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgisayar Bilimleri A.B.D. , 2010, Konya.
Doç. Dr. Saadetdin HERDEM; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Devreler ve Sistemler A.B.D., 2006, Konya
Doç. Dr. M. Kemal KIYMIK; Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Telekomünikasyon
A.B.D., 2004, Kahraman Maraş
6. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ; Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tekniği
A.B.D., 2003, Denizli
7. Doç. Dr. Kenan DANIŞMAN; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Devreler ve Sistemler A.B.D. , 2000, Kayseri
1.
2.
3.
4.
5.
B) Doçentlik Bilim Sınavı ve Kadroya Atama Jüri Üyelikleri
Dr. Sinem Çöleri ERGEN (Koç Üniversitesi), Sınav Boğaziçi Üniv., 2014, İstanbul.
Dr. Niyazi ODABAŞIĞLU (İstanbul Üniv.), Sınav Boğaziçi Üniv., 2014, İstanbul.
Dr. Erdal KORKMAZ (Fatih Üniversitesi), Sınav H.Ü., 2014, Ankara.
Dr. Fatih ÜSTÜNER (TÜBİTAK UME), Sınav H.Ü., 2014, Ankara
Dr. Kemal DELİHACIOĞLU (Kilis 7 Aralık Üniversitesi), Sınav H.Ü., 2014, Ankara.
Doç.Dr. Ercan YALDIZ; Atama, Selçuk Üniversitesi, 2013, Konya.
Dr. Uğur Murat LELOĞLU (ODTÜ), Sınav Boğaziçi Üniv., 2013, İstanbul.
Doç.Dr. Osman BİLGİN; Atama, Selçuk Üniversitesi, 2012, Konya.
Dr. İsmail GÜVENÇ (DOCOMO Innov. INC. USA), Sınav Bilkent Üniv., 2012, Ankara.
Dr. Yakup HAMEŞ (Mustafa Kema Üniversitesi), Sınav Bilkent Üniv., 2012, Ankara.
Dr. Murat KARTAL (İTÜ), Sınav ODTÜ, 2012, Ankara.
Dr. Asım Eğemen YILMAZ (Ankara Üniversitesi), Sınav Bilkent Üniv., 2011, Ankara.
Dr. Ahmet Tanju YELKENCİ (Marmara Üniversitesi), Sınav Bilkent Üniv., 2011, Ankara.
Doç.Dr. Raşit ATA; Atama, Celal Bayar Üniversitesi, 2011, Manisa.
Dr. Selçuk HELHEL, (Akdeniz Üniversitesi),Sınav H.Ü., 2010, Ankara.
Dr. Uğur CEMHASAR (Atatürk Üniversitesi), Sınav ODTÜ, 2010, Ankara.
Dr. Gonca ÇAKIR, (Kocaeli Üniversitesi) Sınav ODTÜ, 2010, Ankara.
Dr. Ali KARA, (Atılım Üniversitesi), Sınav ODTÜ, 2010, Ankara.
Dr. Şimşek DEMİR (ODTÜ); Sınav; Işık Üniversitesi, 2005, İstanbul.
Dr. Çiğdem GÜLER (HÜ); Sınav; Işık Üniversitesi, 2005, İstanbul.
Dr. Turgut İKİZ (ÇÜ); Sınav; Işık Üniversitesi, 2005, İstanbul.
Dr. Namık YENER (Kocaeli Üniversitesi); Sınav; Işık Üniversitesi, 2005, İstanbul.
Dr. Vakur BEHÇET (Bilkent Üniversitesi); Sınav; Işık Üniversitesi, 2005, İstanbul.
Doç.Dr. Saadetdin HERDEM (SÜ); Atama; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Devreler ve Sistemler
A.B.D., 2004, Konya.
25. Dr. Mustafa ALKAN (Niğde Üniversitesi); Atama; Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Telekomünikasyon
A.B.D., 1999, Niğde.
26. Dr. Mehmet ALTUNER (Erciyes Üniversitesi); Sınav; Yıldız Teknik Üniversitesi, 1995, İstanbul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
15
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Dr. Mustafa GÜNDÜZALP (9 Eylül Üniversitesi); Sınav; Yıldız Teknik Üniversitesi, 1995, İstanbul.
Dr. H. Hüseyin ERKAYA (Osman Gazi Üniversitesi); Sınav; Boğaziçi Üniversitesi, 1994, İstanbul.
Dr. Kemal FİDANBOYLU (Marmara Üniversitesi); Sınav; İTÜ, 1994, İstanbul.
Dr. Mehmet Ali EBEĞLU (Dumlupınar Üniversitesi); Sınav; İTÜ, 1992, İstanbul.
Dr. Mustafa ALÇI (Erciyes Üniversitesi); Sınav; İTÜ, 1992, İstanbul.
Dr. Mehmet Suat MELEK (Boğaziçi Üniversitesi); Sınav; İTÜ, 1989, İstanbul.
Dr. Baki KOYUNCU (ODTÜ); Sınav; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1989, Ankara.
C) Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama Jüri Üyeliği
1.
Dr. Hakkı SOY (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi); Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü,
2013, Konya.
2.
Dr. Özgür ÖZDEMİR (SÜ); Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, 2013, Konya.
3.
Dr. Mustafa Cenk YETİŞ; Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Haberleşme ABD, 2012, Konya.
4.
Dr. Levent SEYFİ (SÜ); S.Ü. Mühendislik Fakültesi, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
ABD, 2012, Konya.
5.
Dr. Abdülkadir ÖZCAN, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 2011, Konya.
6.
Dr. Refik Çağlar KIZILIRMAK, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 2011, Konya.
7.
Dr. Muhammed M. Şükrü SALMAN, Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ABD,
2011, Konya.
8.
Dr. Yalçın IŞIK (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Silifke MYO, 2007, Konya.
9.
Dr. Muciz ÖZCAN (SÜ), Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Teknik Bilimler MYO, 2007, Konya.
10. Dr. Ömer AYDOĞDU (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektrik Makinaları
A.B.D., 2007, Konya.
11. Dr. Nurettin ÇETİNKAYA (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektrik Tesisleri
A.B.D., 2006, Konya.
12. Dr. Nihat YILMAZ (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Devreler ve Sistemler A.B.D.,
2006, Konya.
13. Dr. Musa AYDIN (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektrik Tesisleri A.B.D., 2005,
Konya.
14. Dr. Selma ARICAN (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Telekomünikasyon A.B.D.,
2004, Konya.
15. Dr. Mehmet BULUT (Muğla Üniversitesi), Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, Teknik Eğitim Fakültesi,
2001, Muğla.
16. Dr. Osman BİLGİN (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektrik Makinaları A.B.D.,
2003, Konya.
17. Dr. Ercan YALDIZ (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektronik A.B.D., 2007,
Konya.
18. Dr. Ramazan AKKAYA (Yıldız Üniversitesi), Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak, Elektrik
Makineleri A.B.D.,1998, Konya.
19. Dr. Bekir Sami TEZEKECİ (Niğde Üniversitesi) Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak, Elektronik A.B.D., 1995,
Niğde.
20. Dr. Abdullah ÜRKMEZ (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektrik Tesisleri A.B.D.,
1993, Konya.
21. Dr. Şaban ERGÜN (SÜ); Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak. Elektronik A.B.D., 1992,
Konya
16
22. Dr. Adnan GÖRÜR (Erciyes Üniversitesi); Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak,
Telekomünikasyon A.B.D., 1992, Kayseri
23. Dr. Cebrail ÇİFTLİKÇİ (Erciyes Üniversitesi); Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Müh-Mim. Fak,
Telekomünikasyon A.B.D., 1991, Kayseri.
Güncelleme tarihi: 24.09.2014
17
Download

Özgeçmiş Dosyası İçin Tıklayınız - Elektrik