Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Volume III, 2014
Authors, Papers
Page
A.Selçuk Köylüoğlu, Feyzullah Alaca, GÜNEŞ ENERJİSİNİN YEREL YÖNETİMLER
1-10
TARAFINDAN UYGULANMASI VE ÇARPAN ETKİSİ
Abbas Alpaslan Koçer, Murat Öztürk, Mehmet Karakılcık, GÜNEŞ HAVUZU
11-19
TABAKALARININ TERMODİNAMİK ANALİZİ
Alptuğ YATAĞANBABA, İrfan KURTBAŞ, FAZ DEĞİŞİMLİ ISI DEPOLAMA MADDESİ
20-27
OLARAK PARAFİNİN ISIL İLETKENLİĞİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Amor Gama, Chérif Larbes, Ali Malek, Abd Elfateh Belaid, Reski Khelifi, Fatah
28-32
Bedaouche, Optical study of a new sun-pointing sensor detector for a sun tracking
system applied to parabolic trough collectors
Aslıhan Kurnuç, Yusuf Ali Kara, FAZ DEĞİŞTİREN MADDE İÇEREN BİNA GÜNEY
33-41
DUVARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Birol Kılkış, Optimization of Hybrid Solar, Wind, and Heat Pump Application in
41-54
Sustainable Greenhouses
Samet Yeşiller, Çağrı Bostancı, Alican Bozkurt, LİNEER FRESNEL KONSANTRE GÜNEŞ
55-65
ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE TERMİK SANTRALLERDE UYGULANMASI
Cemil Özbay, R.Güler YILDIRIM, Solar Energy Potential in Turkey and Use of Renewable
66-71
Energy Resources
Emrah GÜNGÖR, Melih Soner ÇELİKTAŞ, Technology Roadmap for Concentrated Solar Power
72- 81
Systems
Fatiha Yettou, Boubaker Azoui, Ali Malek, Narayan L Panwar, Amor Gama, Toufik Arrif,
82 - 92
Hakim Merarda, Second law experimental analysis of box type solar cooker
Gamze Bayram, Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş, Erkan Dikmen, Ali Öz, ANALYSIS WITH COMPUTER
92- 99
PROGRAM OF SOLAR ABSORPTION COOLING SYSTEM
Fehmi Gül, Samet Bakırcı, Hakan Serhad Soyhan, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN TAKSİ
99- 114
Hüseyin Yağlı, Cuma Karakuş, Ali Koç, Sergej Pulyaev, Ozan Akgöz, Usability of Waste Heat by
115- 122
Organic Rankine Cycle and Exergy Analysis
İlker Balkaya, İsmail Bozkurt, Ayhan Atız, Mehmet Karakılçık, Performance Investigation of a
123- 129
Potassium Chloride Solar Pond
İsmail Bozkurt, Sibel Deniz, Ayhan Atız, Mehmet Karakılçık, Comparision of the Temperature
129-134
and Density Distributions in the Solar Pond with Sodium Chloride and Magnesium Chloride
Melike Selcen Ayaz , Adnan Sözen, Engin ÖZBAŞ, Tayfun MENLİK, Mustafa AKTAŞ,
Kurtuluş BORAN, Erdem Çiftçi, The Effect Of The Use Of Cooling Fluid Containing NanoSized Metal Oxides On Performance In Mini Diffusion Absorption Coolers
Murat Koç, Ahmet Elbir, Murat Öztürk, Thermodynamic analysis of a heat pump system with
cooling tower
135-142
143-149
Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Volume III, 2014
H. Bora Karayaka, David Souders, Nadir Yilmaz, A CFD Based 2-D Validation Study of the
150-157
Dynamics of a Semi-submerged Sphere in Heave Motion
Seyda Tilev Tanriover, Abdullah Kahraman, Erhan Çalışkan, Selahattin İncecik,
Ceyhan Kahya, Sema Topçu, Bülent Aksoy, THE PERFORMANCE ANALYSIS OF WRF ON GHI
PREDICTION IN TWO DIFFERENT REGIONS OF TURKEY
Yalçın Ezginci, Ömer Lök, Eğitim Amaçlı Mini güneş Takip ve Elektrik Enerjisi Üretimi
Uygulaması
158-172
172-179
Download

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy