15 May 2014
Time
Red Hall
Blue Hall
9:30
Hall 2
This symposium is supported by Tübitak
Hall 3
Registration
10:00
Opening Ceremony
10:30
Chairperson: Müfit Gülgeç
11:15
Hall 1
Ali Akurgal
Türkiye’de Mühendis Olmak
Chairperson: Celal Zaim Çil
Panel
13:00
14:00
15:30
15:45
Lunch
A Chairperson: Tolga Pusatlı
B Chairperson: Çağlar Arpali
A Chairperson: Sadık Eşmelioğlu
1) E-­‐ticarette Kullanılan Ödeme Sistemleri ve Yakın alan İletişim Destekli 1) Cep Telefonunun Elektromanyetik Işımasının Termal Görüntüleme İle 1) Analysis of Cracks on Adobe Structures in Nicosia/North Cyprus
1) A Roadmap for successful E-­‐governance in Iraq and the challenges Mobil Cüzdanlar
Analizi
Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Mete Mutlu Balkı
faced
Engin Özbey, Özgür Tolga Pusatlı
Fikret Yalçınkaya, Ahmet Özer
Thaer E. Ibrahem, Sadık Eşmelioğlu, Osamah M. Ibraheem
2 ) Statik İtme ve Dinamik Analiz Yöntemleri Kullanılarak Merkezi Çaprazlı 2) Bilgisayar Yönelimli Quadrocopterler için İletişim Tasarımı Yöntemi
2) Üçlü Hidrofon Yapısındaki Çekili Dizinlerde Kardioid Işın Demetleme
Çerçevelerin Yapısal Performanslarının Değerlendirilmesi
2) Software Size Estimation Using Function Point Analysis – A Case Study Ahmet Anil Müngen, Ahmet Çınar, Fatih Özcan, Levent Özparlak
Erdal Mehmetcik
Ayşegül Gültekin, Esra Mete Güneyisi
for a Mobile Application
Volkan Tunalı
3) Bireysel GPS İzlemeli, İş Verimi Arttırma Yöntemi
3) Effect of LED Sources on the Performance of MIMO FSO Systems
3) Exact Finite Element for a Beam-­‐Column on Elastic Winkler Foundation Sümeyye Kayaokay, Ahmet Anıl Müngen
Muhsin C. Gökçe, Yahya Baykal, Murat Uysal
Subjected to Vibration
3) Mood detection according to Facial Expression
Çiğdem Dinçkal, Bülent Nedim Alemdar, H. Polat Gülkan
Yasir Mustafa Wais, Sadık Eşmelioğlu
4) Üç Boyutlu Derinlik Bilgileri Yardımıyla Modelleme Yöntemlerinin 4) Optical Transmittance in Turbulent Underwater Medium
İncelenmesi
Aysan Keskin, Yahya Baykal, Yalçın Ata
4) El Yatırma Yöntemi İle Kompozit Parça Üretimi
4) Visualizing the Sentimental Distribution of Turkey Using the Twitter Ahmet Çınar, Erdal Özbay
İsmail Durgun
Data Stream
Break
A Chairperson: Gül Tokdemir
B Chairperson: Emre Yengel
C Chairperson: Ziya Esen
B Chairperson: Orhan Gazi
1) Uyku EEG Sinyalinden EKG Gürültülerinin Elenmesi
Cüneyt Yücelbaş, Seral Özşen, Bünyamin Ergül, Şebnem Yosunkaya
1) 5 MWel Kurulu Gücünde bir Güneş Santralinin EBSILON İle Tasarlanması
Aybars E. Yangın, M. Zeki Yılmazoğlu, Sergej Pulyaev
1) EPS Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sisteminin Isıl Performansının İncelenmesi
Güler Gaygusuzoğlu, Adem Bakış
1) Joint Structures for Convolutional Product and Space Time Trellis Codes
Ahmed Amer Saeed, Orhan Gazi
2) Image-­‐Based Remote Control Using FPGA
Hilal Bingöl, Gizay Kısa, Tuğba Başayar, Fatih Genç, Emre Yengel
2 ) Plazma Püskürtme Yöntemi ile Deflektör Yüzeyine Termal Bariyer Kaplama (TBK) Yapılması
Ali Erdem Eken, Tolga Köktürk, Özge Mencek
2) Performance of BICM-­‐ID on AWGN and Mobile Communication Channels
Omar Khazal Siddeq Ismaeil, Orhan Gazi
2) Sağlıklı Yaşam için Mobil Hayat
Ahmet Çınar, Ahmet Anıl Müngen, Gökhan Yılmaz
3) GPU Üzerinde Uygulanan Seviye Kümesi Yöntemi Tekniklerinin İncelenmesi
Ahmet Çınar, Zafer Güler
3) RGB Tabanlı Basit Bir Spektrofotometre ile Sulu Çözeltide Glikozun Optik Soğurmasının Ölçümü
Timuçin Emre Tabaru, Ömer Galip Saraçoğlu, Erdem Aslan
4) EKG Verilerinden Çıkarılan Farklı Özelliklerin YSA ve YBS Sınıflayıcıların Sonuçlarına Etkisi
4) Levent İnsansız Suüstü Aracı
Şule Yücelbaş, Gülay Tezel
Alper Erdener, Halil Onur Şirin, Ayhan Özgür
17:30
C Chairperson: Serhat Küçükali
Cocktail*
3) Kalsiyumca Zengin Ortamlarda Üreaz Aktiviteli Bioçimento Üretimi
3) Convolution Product Code (CPC) in Cooperative Channel Coding
Zehra Karhan, Burhan ErgenVolkan Pelitli, H. Merve Başar, Özgür Doğan Ali Hadi, Orhan Gazi
4) 4G Standartlarıyla Uyumlu Performansı Artırılmış Düşük Gürültülü Yükselteç Tasarımı
Onur Aladak, Sefa Usta, Mehmet Ali Belen, Peyman Mahouti
Saat
10:00
Red Hall
Chairperson: Can Çoğun
16 May 2014
Blue Hall
Hall 1
Hall 2
This symposium is supported by Tübitak
Hall 3
Dr. Ianto Guy
The Development of Autonomous Off-­‐Highway Vehicles at Harper Adams University
10:45
Break
11:00
A Chairperson: Sibel Tarıyan Özyer
B Chairperson: Barbaros Preveze
1) Doküman Tabanlı NoSQL Veritabanları: MongoDB ve CouchDB Yatay Ölçeklenebilirlik Karşılaştırması
Süleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Sayar, Adnan Kavak
1) Bilişsel Ağlarda SNR – Düğüm Yoğunluğu İlişkisi Kullanılarak en iyi Rota 1) Çarpan Akışkan Jetler Kullanarak Yamuk Kanatçıklı Yüzeyler Üzerindeki 1) Computation of Reduced Diagnosers for the Fault Diagnosis of Hızı ve en iyi Güç Tüketimi için Optimum Düğüm Yoğunluğunun Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Discrete Event Systems
Saptanması
Tamer Çalışır, Sinan Çalışkan, Mustafa Kılıç, Şenol Başkaya
Bora Eser Kart, Klaus Werner Schmidt
Barbaros Preveze, İbrahim Bozkurt
2) R-­‐236fa Kullanılan Bir Ejektör İçerisindeki Türbülanslı Akış ve Isı 2) Kapalı Bir Ortamdaki Sıvının Sıcaklık Denetiminde PID Denetleyicinin 2) IPv4 Teknolojisi İle IPv6 Teknolojisinin Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Performans Analizi
Analizi
Hasan Mulcar, Kamil Arslan, Emrah Deniz, Nevzat Onur
Ahmet Gani, Ö. Fatih Keçecioğlu, Hakan Açıkgöz, M. Enes Kuyumcu
İrem Sarıhan, N. Özlem Ünverdi
3) Experimental and Numerical Ingestigation of Heat Transfer From 3)Abstraction-­‐Based Modeling and Control For Reconfigurable Machine 3) Ağ Güvenliği ve Uygulamaları
Electronic Components in a Rectangular Channel With an Impinging Jet Tools (RMT)
Berna Sayi, K. Can Özmen, N. Özlem Ünverdi
Mustafa Kılıc, Tamer Calışır, Şenol Başkaya
Harith M.Khalid, Klaus Werner Schmidt
2) Captcha Karakterlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tanınması
Süleyman Eken, Ahmet Sayar
3) Yazılım Geliştirme ve Bakım Sürecinde Sanal Makinelerin Kullanımı
Selçuk Bozcan, Ahmet Erdinç Yılmaz
4) Servis Odaklı Mimarilerde Web Servislerin Versiyonlaması İçin Stratejiler
Fatih Balıkçı, Fatih Yücalar
12:30
B Chairperson: Ulaş Beldek
4) Bir Kombinin Isı Hücresinde Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Mustafa Alptekin, Tamer Çalışır, Şenol Başkaya
4) E-­‐Prescription Compatible Tailor-­‐Made Pharmacy Automation System with Inventory Control and Auto Reorder Capabilities
Onat Halis Totuk
C Chairperson: Polat Gülkan
A Chairperson: Utkan Eryılmaz
Lunch
13:30
A Chairperson: Emre Sermutlu
B Chairperson: Behcet Uğur Töreyin
1) Çok Amaçlı Optimizasyon Algoritmalarının Karşılaştırmasında Kullanılan Metrikler Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler
Ö. Tolga Altınöz, A. Egemen Yılmaz
1) Termal Görüntülemede Polarite Değişiminin Yüz Tanıma Performansına Etkisi
Abdurrahman Özdemir, Osman Torunoğlu, Şafak Saraydemir, Hasan Koçer
2) Predicting the Upper Body Power of Cross-­‐Country Skiers Using Support Vector Machines
M. Fatih Akay, Shahaboddin Daneshvar, Özge İşoğlu, Dan Heil
3) Farklı Radyal Baz Fonksiyonları Entegre Edilmiş Genetik Algoritmada Optimizasyon Performansının Analizi
Fatih Yaman, Asım Egemen Yılmaz, Kemal Leblebicioğlu
4) Prediction of Maximal Oxygen Uptake Using Multilayer Perceptron Combined with Feature Selection
Erman Aktürk, Mehmet Fatih Akay
15:00
4) Fiber Optik Modülasyon Tekniklerinin Analizi ve Uygulamaları
Selçuk Hırdan, N. Özlem Ünverdi
C Chairperson: Haşmet Türkoğlu
1) Influence of Some Geometric Highway Parameters on its Performance 1) aselTAT: ASELSAN Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsisi (TDST) Mahdi I. Thamer, Amjad R. Hameed
Algoritması Test ve Analiz Aracı
İnci Yüksel Ergün, Melih Günay
2) Tramvay Sisteminde Güvenlik
Zübeyde Öztürk, Esin Kasımoğlu, Onur Öztürk
2) Proje Risk Yönetiminin Analitik Yaklaşımlarla Desteklenmesi ve 2) Uydu Haberleşmesinde, Modülasyon Tekniklerinin Link Denklemlerine Uygulama Örneği
Etkisi
3) Türkiye’de Otopark Probleminin Çözümüne Bir Katkı: Çok Katlı Tam Mustafa Hafızoğlu, Utkan Eryılmaz, Öncü Hazır
Türkan Kurt, Nursel Akçam
Otomatik Otoparklar
Mustafa Sinan Yardım, Müştak Ağrikli
3) Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Tıbbi İmge Erişimi
3) Hiperspektral Görüntülerde Çevrimiçi Öğrenme Tabanlı Seyrek Zehra Karhan, Burhan Ergen
Kodlama
4) Pompa-­‐Depolamalı Hidroelektrik Santral Yapımı için Potansiyel İrem Ülkü, Behçet Uğur Töreyin
Hidroelektrik Rezervuarlarda Saha Uygunluk İndeksinin Geliştirilmesi: 4) A Tabu Search Algorithm for Integrated Project Scheduling and Control
Türkiye Örneği
Klaus Werner Schmidt, Öncü Hazır, Utkan Eryılmaz
Serhat Küçükali
Closing Speech
* Bus departure hours: 19:00 -­‐ 19:30
Parallel Sessions
A
Information Systems
B
Electronic and Communication Systems
C
Civil Engineering, Machanical Systems and Materials Engineering
Download

15 May 2014 - 7. Engineering and Technology Symposium