Bir Ar-Ge Bölümü için Yönetim Bilişim Sistemi
Uygulaması
Sadık ARSLAN
Kentkart Ege Elektronik A.Ş.
Fatih YÜCALAR
Celal Bayar Üniversitesi
Eskişehir, 05.02.2015
kentkart kimdir?
• kentkart 1998 yılında kurulmuş
bir Ar-Ge firmasıdır
•
•
•
•
•
Ana Çalışma alanları:
Otomatik ücret toplama sistemleri
Otomatik araç yönetimi
Yolcu bilgilendirme sistemleri
Araç içi video güvenlik sistemleri
Alternatif ödeme sistemleri
2
İçerik
• Giriş
• Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri
• Sistemlerin Tasarımı
• Tasarlanan Hata Takip Sistemi
• Hata Takip Sistemi Jira Adaptasyonu
• Tasarlanan Proje Yönetim Sistemi
• Proje Yönetim Sistemi Jira Adaptasyonu
• Tartışma ve Sonuçlar
3
Giriş
• Ar-Ge faaliyetleri karmaşık bir yapıya sahiptir
• Faaliyetlerin yönetimini zordur
• Ar-Ge esnasında çalışılan projeler test
edilmektedir
• Karşılaşılan hatalar raporlanmaktadır
• Hatalar tasarım uzmanlarınca çözümlenmektedir
• Çözümler tekrar test edilmektedir
• Sistem test-çözüm-test-çözüm-… şeklinde bir
döngü ile çalışmaktadır
• Çözümlenen hata kapatılmaktadır
4
Giriş
• Ar-Ge faaliyetlerinde paralel olarak birçok proje
yürütülmektedir
• Projelerdeki adımların, süreçlerin ve zamanların
takibi oldukça kritiktir
• Koordinasyon etkeni projelerin başarısı için çok
önemlidir
5
Giriş
• Hataların takip edilmesi ve projelerin yönetilmesi
için piyasada birçok bilişim sistemi bulunmaktadır
• Hata Takip Sistemleri, Ar-Ge çalışmaları sonucunda
karşılaşılan hataların kaydı, takibi, raporlanması,
yönetilmesi vb. işlevleri yerine getirmektedir
• Bu sistemler, hataların etkin ve verimli bir şekilde
takibine
ve
sonuca
ulaşılmasına
yardımcı
olmaktadırlar
• Proje Yönetim Sistemleri projelerin yürütülmesini,
takibini,
bölümlere
ayrılmasını
ve
sonuca
ulaştırılmasını sağlayan uygulamalardır
6
Giriş
• Bu araştırmanın temel hedefi, genelde orta
büyüklükteki firmaların, özelde de Kentkart Ege
Elektronik A.Ş. firmasının Ar-Ge bölümlerinde
kullanılmak üzere, Hata Takip ve Proje Yönetim
Sistemlerinin uygulanmasıdır
• Amaç, Ar-Ge hatalarının ve üzerinde çalışılan
projelerin sistemli bir şekilde takip edilmesi,
kaydedilmesi ve raporlanmasıdır
• Çalışmada, piyasadaki Hata Takip ve Proje Yönetim
Sistemleri kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır
7
Giriş
• Araştırmaya göre maddi, teknik ve yönetimsel
açıdan uygun bulunan Atlassian firmasının Jira
isimli sistemi çalışmada kullanılmıştır
• Bu uygulama ile tüm Ar-Ge tasarım proje
takiplerinin yapılması sağlanmış, test işlemleri için
hataların kaydını ve çözümlerini içeren bir veri
tabanı oluşturulmuştur
• Firmaların yönetimi için tüm süreçlerin takibini
sağlayan yönetimsel bir bilişim sistemi kurulmuştur
8
Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri
• Hata Takip sistemleri 1970’den beri kullanılmakta
olup geliştirilen sistemlerin kullanıcıları veya testçileri
tarafından bir hata ile karşılaşılması durumunda, form
doldurulması şeklinde çalışır
• Doldurulan formlar genellikle,
• Hatayı açıklayan bir özet,
• Hatanın oluşma şekli,
• Tekrardan oluşturulabilmesi için adımlar,
• Diğer tanımlama bilgilerini içerir
9
Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri
• Proje yönetimi yazılımlarının ana odağı, projelerdeki,
• Planlama,
• Zamanlama,
• İzleme
ve
kontrol
için
kullanılan
proje
yöntemlerinin avantajlarını en üst düzeye
çıkarmak,
• Kullanılan zamanı ve çabayı en aza indirmektir
10
Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri
• Yazılım projelerinde hata oluşumunu ve proje
zamanlarını etkileyen faktörleri,
• Müşteri gereksinimlerini anlamak,
• Proje özellikleri,
• Projenin ölçeği,
• Projenin içindeki modüllerin büyüklükleri,
• Mantıksal karmaşıklık, olarak sıralanabilmektedir
• Proje Yönetim Sistemlerinin kullanımı istenilen
hedefe ulaşma konusunda oldukça önemlidir
11
Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri
• Günümüzde, Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ticari,
ücretsiz, açık kaynak kodlu vb. farklı türlerde birçok
Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemi bulunmaktadır
• Bu sistemler ayrı ayrı bulunabilirken, bazı araçlarda ise
aynı ürünün içerisinde birlikte de bulunabilirler
• Ayrıca, bu sistemler yazılım geliştirme, donanım
geliştirme, eğitim, sağlık, bilimsel çalışmalar, kalite
yönetimi, inşaat, tarım gibi birçok alanda hataların takip
edilmesinde kullanılmaktadır
• Çalışma sürecinde Bugzilla, Jira, Mantis, Microsoft
Project ve Primavera gibi programlarında bulunduğu
50’den fazla farklı Hata Takip ve Proje Yönetim sistemi
incelenmiştir
12
Sistemlerin Tasarımı
• Çalışma kapsamında Atlassian firmasıdan Jira bilişim
sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir
• Bu sistem seçilirken,
• Maliyet,
• Kullanım kolaylığı,
• Teknik destek alma kolaylığı,
• Veri tabanı altyapısının uygunluğu,
• Hem Hata Takip hem de Proje Yönetimi araçlarını
birlikte sunması, gibi birçok kıstas göz önünde
alınmıştır
• Böylece çalışanlar tek bir platformdan tüm sistemi
kullanabileceklerdir
13
Tasarlanan Hata Takip Sistemi
• Ar-Ge bölümü için basit bir organizasyon temelde
Donanım Tasarım Bölümü, Yazılım Tasarım Bölümü
ve her ikisinin de tasarım çıktılarını test eden bir Test
bölümünden oluşmaktadır
14
Tasarlanan Hata Takip Sistemi
• Ar-Ge Donanım Tasarım Bölümü çalışanı,
• Mikroişlemci
tabanlı
teknolojilerin
araştırılması ve geliştirilmesi,
• Donanımların alt seviye yazılımlarının
gerçekleştirilmesi,
• Üretimi yapılan donanımların yazılım grubu
tarafından kullanılması için gerekli destek
faaliyetlerinin yürütülmesi,
• PCB (Baskılı Devre) ve şematik çizimi ve
tedariği, gibi görevleri yerine getirmek ile
sorumludur
15
Tasarlanan Hata Takip Sistemi
• Bir Ar-Ge Yazılım Bölümü çalışanı,
• Gelen alt yazılımları tamamlanmış cihazlar
için üst seviye yazılımların yazılması,
• Gerekli
veri
tabanı
yazılımlarının
gerçekleştirilmesi,
• Sahadan gelen problemlerin incelenmesi,
gibi görevleri yerine getirmektedir
16
Tasarlanan Hata Takip Sistemi
• Test grubu ise bu tasarım gruplarından gelen tüm
çıktıların test edilmesi ve onaylanması ile
sorumludur
• Müşteriye veya sahaya gidecek her ürün test
grubundan onay almalıdır
• Yazılım ve Donanım grubu müdürleri, projelerin
yönetilmesi ve takibiyle mükelleftirler
17
Tasarlanan Hata
Takip Sistemi
• Bir gömülü sistem
tasarım
projesinde,
temel
donanım
geliştirme basamakları:
• Teknik inceleme
• Şema tasarımı
• PCB tasarımları
• Alt
seviye
yazılım
çalışmaları
• Donanım testleri
• Hata raporlama
• Çözüm için geri dönüş
• Proje sonu
18
Tasarlanan Hata
Takip Sistemi
• Temel
yazılım
geliştirme
basamakları:
• Benzer çalışma var mı?
• Algoritma geliştirme
• Yazılım
mimarisi
oluşturma
• Kod geliştirme
• Yazılım testleri
• Hata raporlama
• Çözüm için geri dönüş
• Proje sonu
19
Tasarlanan Hata
Takip Sistemi
• Hata Takip Sistemi’ndeki
ana hata yönetimi iş akışı:
• Tasarımcılar
ve
yöneticiler de sisteme
hata kaydı girebilirler
• Tasarımcıya
hata
atanır
• Atama doğru kişiye
yapıldı mı?
• Hata üstünde çalışma
• Hata kapatma
20
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
•
•
•
•
•
•
Jira kurulum dosyası çalıştırılarak sistem kurulmuştur
Web arayüzü erişim arayüzü olarak kullanılmıştır
Sistemi ilk kuran kişi sistemin ilk yöneticisi olmaktadır
Kullanıcı adı ve şifre sorgulaması yapılmaktadır
Sisteme kullanıcısı kontrol paneli arayüzü ile karşılaşmaktadır
Bu arayüzde;
• Projelere ulaşım,
• Hatalara ulaşım,
• Hata açabilme,
• Kullanıcı profilini ayarlama,
• Son aktiviteleri görebilme,
• Sistem
yöneticileri de özel grup ve kullanıcı ekleme,
yapabilmektedir
21
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Hata takip sistemi kullanıcı kontrol paneli
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Ar-Ge çalışmalarına özel toplamda 4 fazladan grup açılmıştır:
• HW-Developers
• HW-Test
• SW-Developers
• SW-Test
• Kişilere proje tabanlı görev atama yapılabilmektedir
• Bir kişi bir projede HW-Test grubunda iken, aynı kişi diğer
projede SW-Developper olabilmektedir
• Kişiler farklı projelerde farklı görevlere atanabilir
• Ancak
firmadaki
kişilerin
görevleri
proje
tabanlı
değişmemektedir. Yani donanım tasarımcısı, yazılım tasarımcısı
çalışmamakta veya yazılım tasarımcısı, donanım tasarımcısı
olarak çalışmamaktadır
23
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Takip Sistemi gruplar
Hata Takip Sistemi kişiler
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Kişilere proje bazlı görev atama
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Yeni
projeler
sadece
sistem
yöneticileri
tarafından
eklenebilmektedir
• Sistem yöneticileri firmadaki Yazılım ve Donanım Tasarım
Bölümleri müdürleridir
• Yeni proje oluşturulacağı zaman bir proje seçim ekranı gelmektedir.
• Burada JIRA Classic ve Software Development seçimleri Ar-Ge
Bölümüne en uygun proje tipleridir.
• Bir projedeki,
• 30 günlük geçmiş periyottaki grafiği,
• Proje hakkındaki aktivitelerin sıralanışı,
• Hataların öncelik sırası,
• Hataların kimlere atanmış olduğunun dökümü,
• Word olarak hata raporu, alınabilmektedir
27
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Sistemdeki proje tipleri
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Proje listesi
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Proje hata grafiği
Proje hata aktiviteleri
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Proje hata grafiği
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Proje bazlı hata listesi
Hata takip ekranı – 1
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Hata takip ekranı – 2
Hata takip Word belgesi çıktısı
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Sistemin tüm kullanıcıları hata girişi yapabilmektedirler
• Ancak sadece test grubu çözülmüş hataları kapatabilir
• Hata kaydı girilirken,
• Hangi ortamda ortaya çıktığı,
• Ne kadar öncelikli olduğu,
• Kimin atadığı,
• Projenin adı,
• Hata tipi,
• Hatanın özeti,
• Atanacak kişi,
• Hata hakkında kime rapor verileceği,
• Hatanın tanımı,
• Hatanın çözüm zamanı gibi bilgiler giriş yapılır
Yeni hata girişi
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Proje tabanlı bazı raporlar alınabilmektedir:
• Girilen hataların ortalama yaş grafiği
• Girilen hataların atanan kişilere göre pasta
grafiği
• Kayıt hakkındaki tüm gelişmeler
takipçilerine iletilebilmektedir
• E-posta kirliliği olmasını istemeyen
bildirimleri kapatabilmektedir
e-posta
ile
kullanıcılar
39
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Hataların ortalama yaş grafiği
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
Hataların atanan kişilere göre oran grafiği
Hata Takip Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Özellikle büyük projelerde hata takibi yapmak ve
istenen hatayı bulmak oldukça zordur
• Bu nedenle arama yaparken birçok hedef daraltıcı kriter
girilmesi gerekmektedir.
• Aramalar,
• Proje ismi,
• Hata tipi,
• Hatanın durumu,
• Atanan kişi,
• Anahtar kelime, gibi değişkenler girilerek
yapılabilmektedir
42
Hata arama ekran görüntüsü
Tasarlanan Proje Yönetim Sistemi
• Proje Yönetim sisteminin temel amacı işlerin sistemli,
kayıtlı olması ve belirlenen zamanların takibinin
sağlanmasıdır
• Bu amaçlar doğrultusunda bir projeye ait tüm işler
öncelikle parçalara ayrılır
• İşler tek tek Jira Proje Yönetim Sistemi’ne girilir
• İşler kaydedilirken özellikle zaman bilgisi, hem
Jira’nın zaman bölgelerine hem de tanım kısımlarına
kaydedilir
44
Tasarlanan Proje
Yönetim Sistemi
• Proje Yönetim Sistemi’ne
girilen işler için akışlar:
• Proje yöneticileri de olan,
Donanım
ve
Yazılım
Bölümlerinin yöneticileri iş
girişi yapar
• Çalışmanın sonlandığının da
kontrolünü
yapan
ve
sistemsel olarak işi kapatan
kişiler de yöneticilerdir
45
Proje Yönetim Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Yeni proje için Project Management seçilir
• Projenin ismi, proje lideri kısımları doldurulur ve projenin açılışı
gerçekleştirilir
46
Proje Yönetim Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Kayıtlar projelerdeki işlerdir
• Proje takip sistemindeki işler,
• Tasarım işleri,
• Sahadaki kurulum,
• Malzeme tedariği,
• Müşteri ile ilişkiler,
• Alınacak CE sertifikaları vb. konulardır
• Açılmış olan işler ile proje takibi yapılmış olur
47
Proje yönetimi için iş kaydı girme
Proje Yönetim Sistemi Jira
Adaptasyonu
• Projelere atanmış işler liste halinde
proje sayfasından görülebilir
• Atama yapılmış işler tek tek
incelenebilir
• Benzer raporlamalar Proje Yönetim
Sistemi’nde de bulunmaktadır
• Zaman takip raporu proje yönetimi
açısından önemlidir
• Bu raporda,
• Tahmin edilen zamana,
• Tahmin edilen kalan zamana,
• Gerçekte harcanan zamana,
• Bu zamanlar üzerinden doğruluk
bilgilerine ulaşılabilmektedir
49
Proje Yönetim Sistemi Jira
Adaptasyonu
Proje için zaman takip raporu
Tartışma ve Sonuçlar
• Yapılan çalışmada, orta ölçekli firmların ihtiyaçlarına uygun
olacak Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri araştırması
yapılmıştır
• 50’den fazla bilişim sistemi incelenmiş ve Atlassian firmasına
ait Jira programı Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri için
tercih edilmiştir
• Tercih esnasında maliyet, kullanım kolaylığı, teknik destek
alma kolaylığı gibi birçok kriter göz önünde bulundurulmuştur
• Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri için ayrı ayrı sistemsel
işleyişler ele alınmıştır
• Her iki sistem için de yönetimsel çalışma mantığı akış şemaları
yardımıyla belirlenmiştir
• Bu akış şemaları kullanılarak Jira programında benzer bir
yöntem entegrasyonu yapılmıştır
51
Tartışma ve Sonuçlar
• Jira’da proje açma, hata ve iş girişleri yapma, rapor alma vb.
prosedürler belirlenmiştir
• Sistem,
Ar-Ge
bölümlerinde
çalışanların
tümünün
kullanabileceği arayüze göre tasarlanmıştır
• Veri tabanı ve Atlassian firmasına ödenen ücretin arttırılması
durumunda sistemin kişi sayısı ve proje sayısı anlamında
genişleme olanağı sınırsızdır
• Sonuçta, proje öncesi hedeflenler doğrultusunda, Hata Takip
ve Proje Yönetim Sistemleri orta büyüklükte firmaların Ar-Ge
bölümlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır
• Gelecekte, Teknik servis, üretim, satış vb. bölümleri de bu
proje ile elde edilen bilgi birikimi sayesinde sisteme kolaylıkla
adapte edilebilir.
52
Teşekkürler…
Sorular?
Download

Document