BTDB7-13-IH-37652
MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ
1. Film Mikrofon Kiti
1.1. Mikrofon; drama/film çekimlerinde kullanılacaktır.
1.2. Mikrofon kapasitif, minyatür tipte ve polar diyagramı omnidirectional olacaktır.
1.3. TRT kurumunda kullanılmakta olan Sennheiser SK50, Shure UR1, Sony WRT822
model beltpack ünitelerine uygun dönüştürücü konnektörlere sahip olacaktır.
Telsiz sistemle kullanılmadığı durumlar için 48V. ile beslemek için gerekli
dönüştürücü sağlanacaktır.
1.4. Mikrofonu elbise altına gizleyerek tutturmak için gerekli aksesuarları olacaktır.
1.5. Elbise altına yerleştirilerek gizlendiğinde, sürtünme kaynaklı gürültüleri, açık
havadaki çekimlerde ise rüzgardan kaynaklanacak gürültüleri izole edecek
aksesuarlara sahip olacaktır.
1.6. Eğer var ise yukarıda bahsedilenler haricindeki standart aksesuarları da
sağlanacaktır.
2. Telsiz Mikrofon Sistemi
2.1. Sistem ,yaka tipi mikrofonu, el tipi mikrofonu, minyatür kafa seti ve beltpackleri ile
beraber olmak üzere teklif edilecektir. Sistemde yaka tipi ve minyatür kafa tipi
mikrofonlar aynı bel-tipi vericiler ile çalışacak olup minyatür kafa setleri için
ayrıca bel-tipi verici teklif edilmeyecektir.
2.2. Đstenilen çalışma frekansı anahtarlanarak seçilebilmelidir. Otomatik frekans tarama
özelliği olacaktır.
2.3. Telsiz mikrofon sistemi, Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kısa Mesafe
Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği’nin Kablosuz Mikrofon Sistemleri ve
Dinlemeye Yardımcı Cihazlar ile ilgili 15. Maddesinde belirtilen kriterlere uygun
ve UHF bandında, özellikle 750 ile 840 MHz arasında çalışabilir olacaktır.
Sistemin alıcı ve verici kanal frekans ayarları yüklenici firma tarafından sistemin
kurulacağı yerde yapacağı frekans tarama işleminden sonra uygun olan
frekanslarda Đdare’nin onayı ile yapılacaktır.
2.4. Sistem aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.
a. True diversity veya marcad diversity sistem olacaktır.
b. Sistem FM veya sayısal modülasyonlu olacaktır.
c. RF çıkış 50 mW olarak çalışabilecektir..
d. Alıcılar en az iki kanallı olacaktır.
e. Aktif anten sistemli olacaktır ve gerekli anten kablosu birlikte
verilecektir.
2.5. Telsiz sistemi mevcut yazılımı ile birlikte bilgisayar yardımıyla uzaktan kontrol
edilebilecektir. Sistemin güvenli çalışma mesafesi stüdyo ortamında en az 100 m
olacaktır.
2.6. Sistem, istenen frekans aralığında hiçbir kesinti/bozulma yapmadan (GSM
frekanslarından da etkilenmeyecek şekilde) çalışabilecektir. Sistemin sorunsuz
çalışabilmesi için gerekli aktif anten, booster, anten splitter sağlanacaktır.
2.7. Sistemde alıcı ünite için çalışma frekans aralığı en az 50 Hz-18 kHz bandında
olacaktır.
2.8. Sistemde alıcı ünite için toplam harmonik distorsiyon 1 kHz için % 0,4’den daha
küçük olmalıdır.
2.9. Sistemde RF ve AF durum göstergeleri olacaktır.
1
BTDB7-13-IH-37652
2.10. Alıcı sistem 220 V, 50 Hz AC gerilim ile beslenecektir ve 19” genişliğinde olup
raka monte edilebilir olacaktır.
2.11. Alıcıda ön dinleme sağlamak için ses seviye kontrollü izleme çıkışı olacaktır. Ses
çıkış seviyesinin ayar aralığı belirtilecektir.
2.12. Alıcıda squelch imkanı olacaktır.
2.13. Verici ve alıcıda aynı gürültü indirgeme sistemi olmalıdır.
2.14. Anten tipi belirtilecektir. Alıcı ve vericilerin ses çıkış konnektör tipleri
belirtilecektir.
2.15. Alıcı ve verici arasında otomatik senkronizasyon özelliği olacaktır.
2.16. El tipi mikrofonlar için el tipi verici teklif edilecektir.
2.17. Yaka tipi mikrofonlar ve minyatür kafa tipi mikrofonlar bel-tipi vericisi ile
çalışacaktır.
2.18. El ve beltpack tipi vericiler bataryadan beslenecektir. Batarya tipi AA olacaktır ve
süresi en az 5 saat çalışmaya izin verecektir.
2.19. El tipi vericilerin üzerinde, batarya seviyesi, kanal, frekans bilgilerini gösteren
göstergeleri olacaktır.
2.20. Mikrofon standart rüzgar başlığı sağlanacaktır.
2.21. Yaka ve el tipi mikrofon renkleri tercihen siyah, değilse kurşuni gri olacaktır.
2.22. Kafa tipi mikrofon ten rengine uygun olacaktır.
2.23. El tipi mikrofonun kutupsal paterni kardioid veya super kardioid olacaktır.
2.24. El tipi mikrofon vericisi içerisinde dahili anten olacaktır.
2.25. Yaka tipi mikrofon kapasitif (condenser) olup, kutupsal paterni omnidirectional
olacaktır.
2.26. Yaka tipi mikrofon minyatür tipte olacaktır.
2.27. Yaka tipi mikrofonların ses basınç seviyesi ≥130dB olacaktır.
2.28. Yaka tipi mikrofonun yaka/kravat klipsi ve muhafaza çantası sağlanacaktır.
2.29. Kafa tipi mikrofon kapasitif (condenser)olup, kutupsal paterni omnidirectional
olacaktır.
2.30. Kafa tipi mikrofonların ses basınç seviyesi ≥130dB olacaktır.
2.31. Bel tipi vericiyi giysi üzerine tutturabilmek için uygun klipsli bir aksesuar
sağlanacaktır.
2.32. Kafa tipi mikrofonlar her iki kulağa takılacak biçimde olacaktır.
2.33. El tipi mikrofonların kafası değişebilir olacaktır.
3. Dinamik Mikrofon
3.1. Dinamik Solist Mikrofonu
3.1.1.
Mikrofon vokal ve kayıt amaçlı kullanılacaktır.
3.1.2.
Mikrofonun kapsülü dinamik tipte olmalıdır.
3.1.3.
Mikrofonun polar diyagramı kardioid olacaktır.
3.1.4.
Mikrofonun taşıma çantası ve tutturma aparatı sağlanacaktır. Diğer
standart aksesuarları da sağlanacaktır.
3.1.5.
Mikrofonda "yakınlık (proximity) etkisi" olarak da bilinen bass tip-up
etkisinin önleyecek özellikte, kapsül koruyucu haznesi yuvarlak tipte
olacaktır.
3.1.6.
Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır
a. Frekans Aralığı
: 90 Hz-15 kHz
b. Hassasiyet (mV, dBV/Pa)
: ≥1,7 mV
2
BTDB7-13-IH-37652
3.2. Dinamik Enstrüman, Vokal Mikrofonu
3.2.1.
Mikrofon kayıt amaçlı kullanılacaktır.
3.2.2.
Mikrofonun kapsülü dinamik tipte olmalıdır.
3.2.3.
Mikrofonun polar diyagramı kardioid veya hiperkardioid olacaktır.
3.2.4.
Mikrofon enstrümanlara yakın mesafede kullanılacağından kapsül
koruyucu haznesi bu uygulamaya uygun yapıda olacaktır.
3.2.5.
Mikrofonun taşıma çantası ve tutturma aparatı sağlanacaktır. Diğer
standart aksesuarları da sağlanacaktır.
3.2.6.
Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır
a. Frekans Aralığı
: 80Hz-15 kHz
b. Hassasiyet (mV, dBV/Pa)
: ≥1,5 mV
4. Enstrüman Mikrofonu ( yapıştırmalı)
4.1. Mikrofon kondansatör tipte olacak, yaylı ve telli sazlarda kullanılabilecektir.
4.2. Mikrofonların beslemesi 48 V phantom ile beslenebilmelidir.
4.3. Kutupsal (polar) paterni figure of eight veya omnidirectional olacaktır.
4.4. Standart olan mikrofon aksesuarları sağlanacaktır. Konnektörü XLR- 3 pin
olacaktır.
4.5. Mikrofon yapıştırılabilir olacak ve yapışkan malzemesi de birlikte verilecektir.
4.6. Mikrofon hafif ve minyatür tipte olmalıdır.
4.7. Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır.
a. Frekans Aralığı
: 20 Hz–18 kHz
b. Maksimum SPL Seviyesi
: ≥ 95 dB
c. Hassasiyet
: ≥ 2 mV/Pa
5. Yorum Sistemi
5.1. Commentator Sistemi 19” raka monte edilebilir tipte ana ünite (base-station) ile
spiker ünitesi (commentator box) ve çift taraflı, kapalı tipte mikrofonlu
kulaklıktan oluşacaktır.
5.2. Commentator Sistemi, ana ünite ile spiker ünitesi verilecek kablo ile
kullanılabilecektir. Bunun için uygun koaksiyel veya fiber veya Ethernet girişçıkış özelliği olacaktır.
5.3. Yorum Kontrol Ünitesi (Base-Station)
5.3.1. Ana ünite üzerinde en az efekt sesi için 1 adet IS (International Sound)
girişi, yabancı spiker sesi vb. amaçla kullanılmak üzere kılavuz ses için 2
adet Guide girişi, intercom amaçlı kullanılmak üzere 1 adet CO-ORD
girişi ve 1 adet CO-ORD çıkışı ile 1 adet PGM-OUT çıkışı olacaktır.
5.3.2. Koordinasyon devreleri olacak, spiker ünitesi ile karşılıklı çağrılar
gönderilebilecektir.
5.3.3. Ana ünite üzerinden kaynakların (International Sound, Guide 1-2 vb.)
seviye ayarları yapılabilecektir.
5.3.4. Tüm ses giriş/çıkışları mono analog ses formatında olacaktır.
5.4. Yorumcu Ünitesi (Commentator Box)
5.4.1. Spiker ünitesi, en az 3 adet spikerin/yorumcunun aynı anda kullanımına
uygun olacak ve herbiri için seviye ayarları mümkün olacaktır.
5.4.2. Spiker ünitesinin en az 3 adet mikrofon girişi ve en az 3 adet kulaklık çıkışı
olacaktır.
5.4.3. Mikrofon girişlerinden biri “line” girişine uygun olacaktır.
3
BTDB7-13-IH-37652
Phantom power özelliği her bir kaynak için seçilebilecektir.
Spiker ünitesi üzerinde harici mix çıkışı olacaktır.
Koordinasyon devreleri olacak, karşılıklı çağrılar gönderilebilecektir.
Enerjisini kablo üzerinden (ana üniteden) alacaktır.
Mikrofon girişleri için XLR3 pin, kulaklıklar çıkışları da ¼” stereo phone
jack tipte olacaktır.
5.4.9. Spiker kulaklıklarına mix, efekt (IS), kılavuz (guide 1-2), CO-ORD
seslerini verme imkanı olacaktır ve bu seslerin herbiri için; kulaklığın
istenen kanalına (L-both-R) panlanması ve seviyelerinin ayarlanması için
spiker ünitesi üzerinde gerekli anahtar ve potlar olacaktır.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.
5.5. Mikrofonlu Kulaklık
5.5.1.
Mikrofonlu ve çift taraflı kulaklığın, bağlantı kablosu minimum 1 m
uzunluğunda, tek taraflı kablo yönlendirme özellikli, kulaklık için stereo
TRS ve mikrofonu için 3 pin-XLR-konnektörlü bağlantı kablosu
sağlanmalıdır.
5.5.2.
Đlave uzatma kablosu mikrofonlu kulaklık ile birlikte verilecektir.
5.5.3.
Mikrofonlu kulaklığın mikrofon modülleri ve kulaklık yastıkları
kolaylıkla değiştirilebilir tipte olmalıdır.
Kulaklık:
5.5.4.
Kulaklık dinamik, çift taraflı, yumuşak yastıklı ve kapalı tipte, parçalı
kafa bantlı ve active grad özellikli olacaktır.
5.5.5.
Tek taraflı dinleme sağlayan flip-away özellikli olacaktır.
5.5.6.
Kulaklığın üretildiği malzeme doğal ve hafif olacaktır.
5.5.7.
Kulaklığın fiziksel görünüşü kaba olmayacaktır ve estetik, hafif, küçük ve
ergonomik, başlığı ayarlanabilir olmalıdır.
5.5.8.
Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:
a. Frekans aralığı
: 30Hz – 15 kHz
b. SPL @ 1 kHz
: ≥ 90 dB
c. Empedansı
: 600 Ω(stereo)
d. THD
:<1%
Mikrofon:
5.5.9.
Mikrofon; sağ veya sol taraftan kullanılabilmelidir.
5.5.10. Mikrofon bağlantısı esnek gooseneck veya ayarlanabilir tipte olmalıdır.
5.5.11. Mikrofon küçük ve estetik olmalıdır.
5.5.12. Mikrofon dinamik tipte olmalıdır.
5.5.13. Mikrofonun polar diagramı super/hyper kardioid veya kardioid olmalıdır.
5.5.14. Mikrofonun sünger başlığı mikrofon ile birlikte verilmelidir.
5.5.15. Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:
a. Frekans aralığı
: 100Hz – 15 kHz
b. Hassasiyet
: 1 mV/Pa- 0,4 mV/Pa
4
BTDB7-13-IH-37652
6. Dijital Efekt Cihazı
6.1.1.
Cihaz stereo ve mono efekt işlemleri için kullanılacaktır.
6.1.2.
Cihaz, Reverb, Chorus, Delay, Multi Pitch-Shift, EQ v.b .efekt işlemlerini
gerçekleştirebilecektir.
6.1.3.
Bu programların kullanıcı parametreleri değiştirilebilir ve kaydedilebilir
olacaktır.
6.1.4.
Cihaz, yukardaki efektleri içeren en az 100 fabrika presetine ve en az 100
kullanıcı presetine sahip olacaktır.
6.1.5.
Cihazın aynı sinyal üzerinde iki efekt işlemini yapma özelliği olacaktır.
6.1.6.
“Room Size” oda boyutları parametreleri değiştirilebilecektir.
6.1.7.
Cihaz üzerinde Program parametreleri, sinyal ayarları, hafıza
v.b.işlemlerin izlenebildiği bir LCD display olacaktır.
6.1.8.
Program ve ilgili parametreler cihaz üzerindeki butonlarla
değiştirilebilecektir.
6.1.9.
Cihaz üzerinde giriş/çıkış sinyal seviyelerini gösteren ledli PPM metreler
olacaktır.(Sağ ve Sol kanal için )
6.1.10. Cihazın giriş ve çıkışları iki kanal (left-right) olacaktır.
6.1.11. Cihazın hem AES/EBU giriş/çıkışları ve hem de analog giriş/çıkışları
olacaktır.
6.1.12. Sayısal ve analog I/O, cihaz üzerinden seçilebilecektir.
6.1.13. Analog giriş/çıkış seviyeleri ayarlanabilir olacaktır.
6.1.14. Örnekleme oranı 44.1 kHz’den 96 kHz’e kadar seçilebilir olacak ve
örnekleme oranını gösteren bir göstergesi olacaktır.
6.1.15. Cihaz 19” genişliğinde olup raka monte edilebilir olacaktır.
6.1.16. Cihaz aşağıda belirtilen teknik değerleri sağlayacaktır:
Sayısal Giriş-Çıkışlar:
a. Konnektörler
: XLR(AES/EBU)
b. Formatlar
: AES/EBU (24 bit)
c. Örnekleme Oranı
: 48 kHz
Analog Girişler:
a. Konnektörler
: XLR dengeli (balanced)
b. Empedans
: ≥10 k Ohm, dengeli
(balanced)
c. Max. Giriş Seviyesi
: ≥+22 dBu
d. A/D Çevirme
: 24 bit
e. Dinamik Aralık
: ≥ 100 dB
f. Toplam Harmonik Distorsiyon
: ≤ %0,01
g. Frekans Tepkisi
: 20 Hz-20 kHz aralığında,
≤ ±0,2dB
h. Crosstalk
: < -80 dB 20 Hz-20 kHz
aralığında
Analog Çıkışlar:
a. Konnektörler
: XLR
b. Empedans
: ≤ 600 Ohm, dengeli
(balanced)
c. Max. Çıkış Seviyesi
: ≥+22 dBu
d. D/A Çevirme
: 24 bit
e. Dinamik Aralık
: ≥ 100 dB
f. THD
: ≤ %0,01
g. Frekans Tepkisi
:20Hz-20kHz aralığında,
≤ ±0,5dB
5
BTDB7-13-IH-37652
7. Seçilebilir Paternli Kapasitif Mikrofon ( en az 3 patern)
7.1. Mikrofon, kondansatör tipte olacak, kayıt amaçlı, enstrüman, özellikle yaylı sazlar
ve vokal kullanımına uygun olacaktır.
7.2. Mikrofonun en az 3 adet seçilebilir tipte kutupsal (polar) paterni olacaktır ve bu
paternler omnidirectional, kardioid ve figure of eight (veya figure-8 plus) tipte
olacaktır.
7.3. Bass filtresi olacaktır.
7.4. Mikrofon 48 V phantom ile beslenebilecektir.
7.5. Taşıma çantası ve tutturma aparatı sağlanacaktır.
7.6. Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır.
a. Frekans Aralığı
: 30 Hz-18 kHz
b. Kaynak Empedansı
: ≤ 200 Ω
c. Sinyal/Gürültü Oranı (SNR)
: ≥ 65 dB
d. Maksimum Ses Basınç Seviyesi : ≥115 dB
e. Hassasiyet (mV/Pa)
: ≥ 15mV/Pa
7.7. 3 adet mikrofon için 1 adet Shock Mount Kiti verilecektir.
8. Kardioid Mikrofon (kısa tüfek)
8.1. Mikrofon, kondansatör, kısa tipte tüfek olacak
kullanılabilecektir.
8.2. Mikrofonun polar paterni kardioid olacaktır.
8.3. Mikrofon 48 V phantom ile beslenebilecektir.
8.4. Standart olan mikrofon aksesuarları sağlanacaktır.
8.5. Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır:
a.
b.
c.
d.
e.
Frekans Aralığı
Kaynak Empedansı
Sinyal/Gürültü Oranı (SNR)
Maksimum Ses Basınç Seviyesi
Hassasiyet (mV/Pa)
ve
stereo
kayıtlarda
:20 Hz-20 kHz
: ≤ 200 Ω
: ≥ 70 dB
: ≥130 dB
: ≥ 10 mV/Pa
9. Analog/ Dijital Çevirici
9.1. Analog sesleri AES /EBU sayısal ses sinyallerini çevirmek üzere kullanılacaktır.
9.2. Çeviricinin 4 adet Analog dengeli (balanced) ses girişi bulunacak ve bu girişleri 2
adet 110 ohm dengeli AES çıkışa çevirecektir.
9.3. Kart tipi olacaktır.
9.4. Referans girişi olacaktır.
9.5. Çevirici kartlarının, video senkronizasyonu için en az 1saniye ayarlanabilir ses
geciktirme özelliği olacaktır. Eğer teklif edilecek adc tek başına 1 sn delay
özelliğini sağlıyamıyorsa ilave teçhizat ile bu özellik sağlanabilir.
9.6. Çevirici kartı SNMP ya da benzeri protokollerle uzaktan kontrol etmek mümkün
olacaktır.
9.7. Geciktirme ayarı uzaktan yapılabiliyorsa, gerekli software veya ünite birim
sağlanacaktır.
9.8. Aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır:
a. A/D conversion
: 24 bit
b. Örnekleme frekansı
: 48 kHz
c. Dijital ses çıkış formatı
: AES-3
6
BTDB7-13-IH-37652
d. Dijital ses çıkış empedansı ve konnektörü : 110 ohm dengeli
(değil ise gerekli dönüştürücü ile birlikte teklif edilecektir.)
e. Analog ses giriş konnektör tipi
: belirtilecektir
10. Dijital/ Analog Çevirici
10.1. Çeviricinin 2 adet SMPTE 276M dengelenmiş (balanced) 110 ohm AES ses girişi
bulunacaktır.
10.2. 24 bit Digital ses to Analog çevirim mümkün olacaktır.
10.3. Girişlerde, 48kHz örnekleme oranı mümkün olacaktır.
10.4. Toplam 4 adet balans Analog ses çıkışı aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
a. Çıkış empedansı
: < 100 ohm
b. Frekans tepkisi
: < ± 0.1 dB (20Hz ve 20Khz arası)
c. SNR
: > 100 dB
11. Çeviriciler için kasa
11 ve 12 maddelerde teklif edilecek çeviriciler için redundant power supply’ı olan
19’’ rack tipi kasa teklif edilecektir.
12. Aktif Mikrofon Dağıtıcı (Mikrofon Splitter)
12.1. Sistem dış çekimlerde mikrofonların kayıt ve seslendirme konsoluna dağıtılması
amacıyla kullanılacaktır.
12.2. En az 48 adet mikrofonun dağıtımı yapılacaktır.
12.3. Mikrofon dağıtıcısı kart tipi ise 19“ rak tipi kasalara yerleştirilecektir.
12.4. Mikrofon dağıtıcısı kart tipi değil ise Cihaz 19” genişliğinde olup raka monte
edilebilir olacaktır.
12.5. Mikrofon dağıtıcı kasaları portatif, taşınabilir, tekerlekli 19” raka yerleştirilerek
teslim edilecektir.
12.6. Mikrofon dağıtıcılarının yerleştirildiği rak kolay taşınabilir hafif malzemeden
olacaktır.
12.7. Sahnede kullanılacak olan mikrofon dağıtıcısının tek girişi ve en az 3 adet çıkışı
olacaktır.
12.8. Giriş ve çıkış balanslı ve konnektör tipleri XLR-3 pin tipte olacaktır.
12.9. Giriş ve/veya çıkışta şase kesme anahtarı olacaktır.
12.10. 15 dB lik zayıflatıcı anahtar olacaktır.
12.11. Fantom beslemeyi geçirecektir.
12.12. 48 adet mikrofn girişinin dağıtıldığı sistemin toplam rak yüksekliği rak birimi
cinsinden (RU) belirtilecektir.
12.13. Bir kasaya yerleştirilebilecek mikrofon dağıtıcı kart sayısı belirtilecektir.
12.14. Cihaz aşağıda belirtilen teknik değerleri sağlayacaktır :
a. Giriş Empedansı
b. Çıkış Empedansı
c. Frekans Tepkesi
d. THD
e. Crostalk
: ≥2 k Ω
: ≤ 600 Ω, balanslı
: ±1 dB (20 Hz - 20 kHz arasında)
: ≤ % 0,05 (nominal değerlerde)
: ≥ 90 dB olacaktır.
7
BTDB7-13-IH-37652
13. Mikrofon Sehpası
13.1. Kısa Mikrofon Sehpası
13.1.1. Kısa tipte mikrofon sehpası enstrümanlar için kullanılacaktır ve
teleskopik boom kollu üç ayaklı olacaktır.
13.1.2. Mikrofon sehpasının üç ayağı katlanabilir tipte olmalıdır.
13.1.3. Mikrofon sehpasının kullanımı ergonomik olmalıdır.
13.1.4. Mikrofon sehpası dayanıklı olmalıdır ve teleskopik ayar kısımları sağlam
olmalıdır.
13.1.5. Mikrofon sehpası dış ortamda kullanılabilir olmalıdır. Yağmur, kar vb.
nemli ortamlardan etkilenmeyecek ve paslanmayacak şekilde üretilmiş
olmalıdır.
13.1.6. Mikrofon sehpasına çeşitli tipte mikrofonlar takılabilmesi için, farklı tipte
mikrofon adaptörleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
13.1.7. Teklif edilen kısa tipte mikrofon sehpalarının (enstrüman için) her biri
için ayrı ayrı olmak üzere 2 taraflı mikrofon tutturma aparatı verilecektir.
13.1.8. Sehpa mikrofon takıldığında devrilmeyecek şekilde dengeli olmalıdır.
13.1.9. Sehpanın uzunluğu 90cm ile 160cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
13.1.10. Boom kolu en az 45cm ile 72cm aralığında ayarlanabilmelidir ve
teleskopik tipte olmalıdır.
13.1.11. Sehpa estetik görünümlü ve siyah renkte olmalıdır.
13.1.12. Mikrofon sehpasının ağırlığı maksimum 2,5kg olmalıdır.
13.2. Ekstra Kısa Mikrofon Sehpası
13.2.1. Ekstra kısa tipte mikrofon sehpası, yerden yapılan çekimlerde
enstrümanlar için kullanılacaktır ve teleskopik boom kollu üç ayaklı
olacaktır.
13.2.2. Mikrofon sehpasının üç ayağı katlanabilir tipte olmalıdır.
13.2.3. Mikrofon sehpasının kullanımı ergonomik olmalıdır.
13.2.4. Mikrofon sehpası dayanıklı olmalıdır ve teleskopik ayar kısımları sağlam
olmalıdır.
13.2.5. Mikrofon sehpası dış ortamda kullanılabilir olmalıdır. Yağmur, kar vb.
nemli ortamlardan etkilenmeyecek ve paslanmayacak şekilde üretilmiş
olmalıdır.
13.2.6. Mikrofon sehpasına çeşitli tipte mikrofonlar takılabilmesi için, farklı tipte
mikrofon adaptörleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
13.2.7. Sehpa mikrofon takıldığında devrilmeyecek şekilde dengeli olmalıdır.
13.2.8. Sehpanın uzunluğu 25cm ile 30cm aralığında sabit tipte olmalıdır.
13.2.9. Boom kolu en az 45cm ile 70cm aralığında ayarlanabilmelidir ve
teleskopik tipte olmalıdır.
13.2.10. Sehpa estetik görünümlü ve siyah renkte olmalıdır.
13.2.11. Mikrofon sehpasının ağırlığı maksimum 3kg olmalıdır.
13.3. Uzun Mikrofon Sehpası
13.3.1. Uzun mikrofon sehpası; solist ve vokaller için kullanılacaktır.
13.3.2. Mikrofon sehpasının kullanımı ergonomik ve tek elle ayarlanabilir tipte
olmalıdır.
13.3.3. Sehpa mikrofon takıldığında devrilmeyecek şekilde dengeli olmalıdır.
8
BTDB7-13-IH-37652
Sehpa, mekanik titreşimlerin mikrofona ulaşmasını engelleyecek şekilde
tasarlanmış olmalıdır.
13.3.5. Mikrofon sehpası dayanıklı olmalıdır ve mikrofon sehpasının ayar
kısımları sağlam olmalıdır.
13.3.6. Mikrofon sehpası dış ortamda kullanılabilir olmalıdır. Yağmur, kar vb.
nemli ortamlardan etkilenmeyecek ve paslanmayacak şekilde üretilmiş
olmalıdır.
13.3.7. Mikrofon sehpası ile birlikte solist ve vokal kullanımına uygun kısa tipte
boom kolu verilecektir.
13.3.8. Mikrofon sehpasına çeşitli tipte mikrofonlar takılabilmesi için, farklı tipte
mikrofon adaptörleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
13.3.9. Mikrofon sehpasının tabanı dökme demirden ağır, düz, yuvarlak ve çapı
maksimum 25 cm olmalıdır.
13.3.10. Sehpanın uzunluğu en az 110cm ile 175cm aralığında ayarlanabilir
olmalıdır.
13.3.11. Sehpa estetik görünümlü ve siyah renkte olmalıdır.
13.3.12. Mikrofon sehpasının ağırlığı maksimum 3kg olmalıdır.
13.3.4.
13.4. Taşıma Çantası
13.4.1. Taşıma çantası, teklif edilen mikrofon sehpalarına uygun tipte, 2 adet
mikrofon sehpasının katlanmış haliyle ayrı ayrı yerleştirilebileceği iki
bölmeli olmalıdır.
13.4.2. Taşıma çantaları su geçirmez naylon, sağlam tutma kollu olmalıdır.
14. DI BOX
14.1. Gitar, klavye ve benzer enstrümanların çıkış sinyallerini sistem seviyesine uygun
hale getirmek için kullanılacaktır.
14.2. Girişte kademeli zayıflatıcı anahtarı olacaktır
14.3. Giriş konnektör tipi ¼ jak ve XLR-3 pin, çıkış konnektör tipi XLR-3 pin olacaktır.
14.4. Şase kesme anahtarı olacaktır.
14.5. Dahili 9 V bataryası ve 48 V fantom besleme gücü ile çalışabilecektir.
14.6. Cihaz aktif olacaktır.
14.7. Cihaz aşağıda belirtilen teknik değerleri sağlayacaktır:
a. Giriş Empedansı : ≥ 20 kOhm
b. Frekans Tepkesi : ± 1 dB (30 Hz-20 kHz arasında)
c. THD
: ≤ % 0,01 (1 kHz’ de)
15. Nota Sehpası
Nota sehpası alüminyumdan üretilmiş, hafif, 3 parçalı katlanabilir olacaktır.
Nota tablası çıkartılıp kolayca takılabilir ve kilitlenebilir tipte olmalıdır.
Nota sehpasının yüksekliği 70cm ile 150cm aralığında ayarlanabilir olacaktır.
Nota tablası en az 52x36 cm boyutunda ve siyah renkte olmalıdır.
Teklif edilen nota sehpasının nota tablasının, teklif edilen mikrofon sehpalarına
tutturulabilmesi için, uygun özellikte tutturma aparatı her bir nota sehpası ile
birlikte verilecektir.
15.6. Sehpa estetik görünümlü ve siyah renkte olmalıdır.
15.7. Nota sehpasının ağırlığı maksimum 2,5kg olmalıdır.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
9
BTDB7-13-IH-37652
16. Aktif Salon Seslendirme Hoparlörü
16.1. Hoparlörler salon seslendirme amaçlı kullanılacaktır ve aktif tipte 3 yollu
olacaktır.
16.2. Hoparlörler mikrofon/line girişine ve loop-through (pass-thru) özelliğine sahip
olacaktır.
16.3. Hoparlörlerin çalıştığını gösteren indikatörleri ve seviye/kazanç ayarı olacaktır.
16.4. Hoparlörler siyah renkte olmalıdır.
16.5. 220 V (± %10) , 50 Hz şehir şebekesinde beslenebilmelidir.
16.6. Her bir hoparlör ile birlikte tekerlekli taşıma sandıkları verilecektir. Taşıma
sandıkları, aynı zamanda hoparlörler taşıma sandıkları üzerine konarak
kullanılabilecek şekilde üretilmiş olacaktır.
16.7. Hoparlörler aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:
a. Hoparlör bas çapı
: en az 12” olmalıdır.
b. Hoparlörün gücü
: toplam minimum 1000W RMS
c. Frekans Cevabı (± 3 dB)
: 60 Hz -18 kHz
d. Max SPL değeri (@1m)
:≥ 130 dB SPL
e. Nominal Yayılım Açıları
: minimum H 90° x V 40°
f. Giriş Konnektörleri
: XLR 3-pin balanced-loop-through
g. Giriş formatı
: analog ses
17. Aktif Sahne Seslendirme ve Monitöring Amaçlı Hoparlör
17.1. Hoparlörler sahne seslendirme ve monitoring amaçlı kullanılacaktır ve aktif tipte
2 yollu olacaktır.
17.2. Hoparlörler mikrofon/line girişine ve loop-through (pass-thru) özelliğine sahip
olacaktır.
17.3. Hoparlörlerin çalıştığını gösteren indikatörleri ve seviye/kazanç ayarı olacaktır.
17.4. Taşıma için tutma kulpları olmalıdır.
17.5. Hoparlörler siyah renkte olmalıdır.
17.6. 220 V (± %10) , 50 Hz şehir şebekesinde beslenebilmelidir.
17.7. Hoparlörler için tek veya iki hoparlörün birlikte taşınmasına uygun tipte taşıma
sandığı hoparlörlerle birlikte verilecektir.
17.8. Hoparlörün ağırlığı maksimum 20 kg ve mümkün olduğunca küçük boyutta
olacaktır.
17.9. Hoparlörler aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:
a. Hoparlör bas çapı
: 12" olmalıdır.
b. Hoparlörün gücü
: toplam minimum 400W RMS
c. Frekans Cevabı (± 3 dB)
: 60 Hz -18 kHz
d. Max SPL değeri (@1m)
≥ 120 dB SPL
e. Nominal Yayılım Açıları
: minimum H 90° x V 40°
f. Giriş Konnektörleri
: XLR 3-pin balanced-loop-through
g. Giriş formatı
: analog ses
18. Đnterkom Matriksi (Mevcut Clear-com panellerle kullanılacak, rak tipi 32x32)
18.1. Teklif edilecek interkom matriks minimum 32x32’lik bir merkezi yapıya sahip
olacaktır: Kurumda mevcut olan ve aşağıda listesi verilen teçhizatla sorunsuz
çalışacaktır:
- 5 adet kontrol paneli (Clear –com marka I-Series panel)
- 1 adet telsiz interkom sistemi (Clear –com marka)
10
BTDB7-13-IH-37652
- 6 adet kamera,
- 2 adet telefon hibrit,
- 2 adet 2 telli sistem
Söz konusu ekipmanlardan interface gerektirenler için interface matriks ile birlikte
teklif edilecektir.
18.2. Matrikse direkt ve interface (arabirim) yolu ile bağlanan tüm cihazlar herhangi bir
aksaklığa sebebiyet vermeksizin, kendilerinden beklenen tüm fonksiyonları fullperformans yerine getirecek ve birbirleri ile sistem uyumu içerisinde
çalışacaklardır.
18.3. Teklif edilen interkom matriksinin portları line seviyesinde (balanslı) ses
giriş/çıkışı yapmaya imkân tanıyacak özellikte olacaktır. Değil ise arabirim teklif
edilecektir.
18.4. Teklif edilecek interkom matriks ve mevcut teçhizattan oluşacak olan sistemin
programlanması (hangi abonelerin kimlerle ve ne tip komünikasyona gireceği)
Windows XP veya Vista tabanlı PC ile olacaktır. PC den program yüklenmesi
anında olacak ve bu yükleme esnasında sistemin çalışmasında herhangi bir
aksama olmayacaktır.
18.5. Cihazların programlanmasını, işletmesini sağlayacak gerekli yazılım, orijinal CDDVD, lisansları ile birlikte temin edilecektir.
18.6. Đnterkom matriksi; içerisinde yer alan abonelerle, tek tek veya grup olarak, birkaç
abone ile veya tüm aboneler ile karşılıklı, tek yönlü veya çift yönlü görüşme
imkânı
programlanabilecektir.
Yapılacak
bu
görüşmeler
karşılıklı
konuşma/dinleme veya sadece konuşma veya sadece dinleme olarak mümkün
olabilecek biçimde, yazılım yolu ile ayarlanabilir olacaktır.
18.7. Đnterkom sistemi, hangi abonelerin kimlerle ve ne tip komünikasyona gireceği
hususunda programlanabilecek, yapılan program üzerinde gerek duyulan
değişiklikler yapılabilecektir.
18.8. Matriks ile kontrol panelleri arasındaki bağlantılar birbirinden bağımsız olacaktır.
(Her bir abone için bir port).
18.9. Sistem performansında herhangi bir kayıp olmaksızın, merkezi cihaz - kontrol
panelleri, merkezi cihaz ve bağlı diğer üniteler vs. arasındaki bağlantı mesafesi
250 m.’ye kadar çıkabilecektir.
18.10.
Sistem kapatılıp tekrar açıldığında en son programlanmış hali ile tekrar
devreye girecektir.
18.11.
Sistemde herhangi bir durumda herhangi bir panelin veya matrikse
bağlanan diğer cihazlardan herhangi birinin devre dışı kalması durumunda
sistem normal çalışmasına devam edecektir.
18.12.
Đnterkom matriksi, yedek güç kaynağına sahip olacaktır.
18.13.
Cihazın genişliği 19” raka monte edilebilecek şekilde olacaktır ve gerekli
rak montaj kiti sağlanacaktır.
11
Download

Muhtelif Ses Teçhizatı 2014-5561 Teknik Sartname