FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ
GÜZ YARIYILI
SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
FİZ 500
Seminer**
0
0
0
18
FİZ 501
Analitik Mekanik
3
0
3
6
FİZ 503
X-Işınları
3
0
3
6
FİZ 505
İleri Sayısal Çözümleme I
3
0
3
6
FİZ 507
İleri Kuantum Mekaniği I
3
0
3
6
FİZ 509
Matematiksel Fizik I
3
0
3
6
FİZ 511
İleri Katıhal Fiziği I
3
0
3
6
FİZ 513
Katıların Optik Özellikleri
3
0
3
6
FİZ 515
Atom Ve Moleküllerin Elektronik Yapı
Teorisi I
3
0
3
6
FİZ 517
Grup Teori I
3
0
3
6
FİZ 519
İleri Atom Fiziği I
3
0
3
6
FİZ 521
Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniğ I
3
0
3
6
FİZ 523
Yarı İletken Fiziği
3
0
3
6
FİZ 525
İleri Elektromagnetik Teori
3
0
3
6
FİZ 527
Spektroskopi Yöntemleri
3
0
3
6
FİZ 529
X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I
3
0
3
6
FİZ 531
Radyasyon Fiziği
3
0
3
6
FİZ 533
Doğrusal Olmayan Titreşimler
3
0
3
6
FİZ 535
Yarı İletken Yüzey Fiziği I
3
0
3
6
FİZ 537
Metal Fiziği I
3
0
3
6
FİZ 539
Faz Dönüşümleri
3
0
3
6
FİZ 541
Nükleer ve Parçacık Fiziği
3
0
3
6
7
BAHAR YARIYILI
SEÇMELİ DERSLER
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
T
U
K
AKTS
FİZ 500
Seminer**
0
0
0
18
FİZ 502
Moleküler Modelleme
3
0
3
6
FİZ 504
Kristalografi
3
0
3
6
FİZ 506
İleri Sayısal Çözümleme II
3
0
3
6
FİZ 508
İleri Kuantum Mekaniği II
3
0
3
6
FİZ 510
Matematiksel Fizik II
3
0
3
6
FİZ 512
İleri Katıhal Fiziği II
3
0
3
6
FİZ 514
Kristal Örgü Dinamiği
3
0
3
6
FİZ 516
Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı
Teorisi II
3
0
3
6
FİZ 517
Grup Teori II
3
0
3
6
FİZ 520
İleri Atom Fiziği II
3
0
3
6
FİZ 522
Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II
3
0
3
6
FİZ 524
Lazer Fiziği
3
0
3
6
FİZ 526
Medikal Fizik
3
0
3
6
FİZ 528
X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II
3
0
3
6
FİZ 530
Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri
3
0
3
6
FİZ 532
Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı
3
0
3
6
FİZ 534
Yarıiletken Yüzey Fiziği II
3
0
3
6
FİZ 536
Metal Fiziği II
3
0
3
6
FİZ 538
Faz Diyagramları ve Alaşım Tekniği
3
0
3
6
FİZ 540
Deneysel Teknikler ve Data Analizi
3
0
3
6
*
: Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır.
**
: Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir
defa almak zorundadır
8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 501
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Analitik Mekanik
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK
Dersin İçeriği
Bağlar, D’Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri, Hamilton ilkesi değişimlerin
hesabı, Lagrange denklemlerinin Hamilton ilkesinden elde edilmesi, İki cisim
merkezi kuvvet problemi, Katı cisim hareketinin kinematiği, Ortogonal
dönüşümler, Hamilton hareket denklemleri
Klasik fizik yasalarını kullanarak, makroskopik
cisimlerin hareketini tanımlayan analitik ifadeleri
Oluşturmak ve çözmektir.
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
1. TW. Kibble, F.H. Berkshire, “Klasik Mekanik”, (Çeviri Ed.:Kemal Çolakoğlu).
2. Emine Rızaoğlu, Naci Sünel, “Klasik Mekanik”.
3. H. Goldstein “Klasik Mekanik”, (Çeviri: Vural Cinemre).
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
9
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 503
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
X-Işınları
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK
Dersin İçeriği
X-ışınları, x-ışınlarının elde edilmesi, kristal yapılar, x-ışınlarının kristallerle
etkileşimi.
Dersin Amacı
X-ışınları ve kristallerle etkileşimi konusunda bilgi vermektir.
Önerilen Kaynaklar
1. Ders Notları
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
10
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 505
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
İleri Sayısal Çözümleme I
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER
Dersin İçeriği
Adi ve Kısmi Diferansiyel denklemlerin Matematica paket programı ile çözülmesi,
Nümerik Diferansiyel Denklem Çözümleri, Schrödinger Denkleminin Sayısal
Çözümleri, Asimtotik İterasyon Metodu
Dersin Amacı
Yüksek Lisans tez çalışmalarında Sayısal çözümleme yapacak öğrencilere
matematica paket programını tanıtmak ve kullanarak fizik problemlerinin
çözümünü yapmak
Bekir Karaoğlu, Sayısal Fizik, 2004
Önerilen Kaynaklar
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
11
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 507
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
İleri Kuantum Mekaniği I
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Ziya SAĞLAM
Dersin İçeriği
Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri, Dalga Paketleri Ve Dalga Denklemi,
Schrödinger Denklemi, Dalga Mekaniğinin Prensipleri, Tek Boyutta Problemler,
WKB Yaklaşımı, Değişim Ve Ek Etki Teorileri, Kuantum Mekaniğinde Vektör
Uzayları, Operatörlerin Özdeger Ve Özfonksiyonları,
Lisans döneminde görülmüş olan Kuantum Mekaniği dersinin daha kapsamlı
olarak öğretilmesi
Dersin Amacı
Önerilen Kaynaklar
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
1. Ders Notları
2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
12
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 509
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Matematiksel Fizik I
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER
Dersin İçeriği
Vektör Analizi, Küresel Koordinatlarda Vektör Analizi, Tensörler, Determinantlar
ve Matrisler
Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye
öğretmek
Dersin Amacı
Önerilen Kaynaklar
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
13
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 511
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
İleri Katıhal Fiziği I
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Engin DELİGÖZ
Dersin İçeriği
Kristalik örgüler, Katıların yapısı , Dalgaların esnek saçılması ve deneysel
teknikler, Katılarda kimyasal bağlar, Atomik titreşimler, Elektron seviyeleri ve
enerjileri, Metaller ve yarıiletkenlerde elektron ve fononlarının termodinamiği,
Elektriksel ve termal iletkenlik
Katıhal fiziğinin temel araştırma konularında fiziksel ve matematiksel kavramları
öğretmek.
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
1. Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, 1988
Solid State Physics, Ashcroft –Mermin,Saunders College Pub. ,1994
2. Solid State Physics, C.Kittel, Wiley,1986
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
14
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 513
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Katıların Optik Özellikleri
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Katıların optik özellikler, soğurma spektrumu, maddenin ışığı soğurması,
lüminesans, madde içi fotoiletkenlik, fotomagnetoelektrik olayı.
Katıların optik özellikleri konusunda temel bilgi vermektir.
Önerilen Kaynaklar
1. Ders Notları
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
15
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 515
Düzey
Dersin İsmi
Eğitim Şekli:
Yüksek Lisans
Güz
Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi I
Eğitim Dili:
Türü
Ulusal Kredisi
AKTS Kedisi
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Yusuf YAKAR
Seçmeli
3
Dönem
6
Dersin İçeriği
Schrödinger denklemi, operatör kavramı, beklenen değer kavramı, binom
katsayıları, küresel harmonik fonksiyonları, gama ve incomplete gama
İntegralleri, fourier integral dönüşümlerini tanımlamak. Hartree-Fock-Roothaan
yaklaşımı, Slater atom orbitalleri, kürsel harmaniklerin dödürülmesi ve iki Slater
atom orbitalinin çarpımı, bir Slater orbitalinin başka bir merkeze taşınması, çok
merkezli integrallerinin analitik çözümünü elde etmek.
Dersin Amacı
Çok merkezli integrallerin çözümünde kullanılan Slater tipi orbitalleri ve diğer baz
fonksiyonlarını tanımak. Bu integrallerin çözümünde karşılaşılan Laguerre ve
Legendre Polinomları, binom katsayıları, gama, incomplete gama ve beta,
Fourier dönüşüm integralleri gibi teorik olarak atomik ve moleküler yapı
hesaplamalarında sıkça karşılaşılan temel kavramları öğrenciye kazandırmak
Önerilen Kaynaklar
1. Ders notları
2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal,
H.Gümüş,1999.
3. Levine, I. N.,Quantum Chemistry , Prentice Hall, New Jersey (2000)
4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., “Kuantum Mekaniği I”, Bilim Yayıncılık, Ankara,
2000.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
16
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 517
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Grup Teorisi I
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Dursun
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Atom ve moleküllerin simetrisi, dönmesi, öteleme, grup kavramı, grup
postülaları, alt gruplar, sınıflar, nokta grupları tanımlamak. Grup temsilleri, grup
karakterleri, ortogonallik teoremi, Moleküler Simetri ve Simetri Grupları
Dersin Amacı
Fizikte yaygın bir şekilde uygulama alanı bulunan, kısa yoldan hesap sonucuna
götüren grup teorinin kurallarını ve uygulama alanlarını öğrenmek, Grup
Teorisinin genel kavramlarını tanıtmak, fiziksel problemlere uygulamasıyla ilgili
örnekler çözmek, molekül fiziğine uygulamalar yaparak dalga fonksiyonlarının
oluşturulmasında sağladığı kolaylıkları öğrenciye öğretmek
Önerilen Kaynaklar
1. Ders notları
2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc.
New York (1971)
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
17
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 519
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
İleri Atom Fiziği I
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Fotoelektrik olayı, Siyah cismin ışıması, Compton olayı, X-ışınları, Bohr modeli,
Stern-Gerlach deneyi, De Broglie hipotezi, kuantum mekaniğinin temelleri,
Heisenberg belirsizlik prensibi, Schrödinger denklemi, işlemciler, açısal
momentum, merkezcil kuvvetler, yaklaşık yöntemler, enerji özdeğerleri,
özfonksiyonları tanımlamak suretiyle yukarıda tanımlanan bazı fiziksel
parametreleri hidrojen atomu ve iyonlarında uygulamak.
Dersin Amacı
Atomik boyuttaki parçacıkları ve fiziksel olayları tanımak, Modern fizik
yöntemleriyle bu olayları açıklayabilmek. Önceden yapılmış ve fiziğe yerleşmiş
deneyleri anlamak, Kuantum mekaniğini hatırlamak ve atomlara uygulamasını
öğrenmek. Tek elektronlu atomlarda uygulamayı görmek ve sonuçları deneysel
değerlerle değerlendirmek.
Önerilen Kaynaklar
1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal,
H.Gümüş,1999.
2. Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur
3. Ders Notları
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
18
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 521
Düzey
Dersin İsmi
Eğitim Şekli:
Yüksek Lisans
Güz
Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği I
Eğitim Dili:
Türü
Ulusal Kredisi
AKTS Kedisi
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Yusuf YAKAR
Seçmeli
3
Dönem
6
Dersin İçeriği
Schrödinger Denklemi, kutu içinde parçacık, operatörler özellikleri ve açısal
momentum, açısal momentum ve hidrojen atomu, moleküler yapılar, molekullerin
dönme ve titreşim enerjileri, molekullerde elektronik geçişleri öğrencilere
tanımlamak
Dersin Amacı
Kuantum mekaniğinin postulaları. Schrödinger denkleminin çözümü. Operatörler
ve özdeğerler. Kuantum Mekaniğindeki çeşitli teoremler. Atom ve moleküllerde
ab-initio hesaplamaları.
Önerilen Kaynaklar
1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry , Prentice Hall, New Jersey (2000)
2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill
Publishing Company New York (1982)
3. P.W. Atkins, Moleküler quantum meckanics. 1983.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
19
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 523
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Yarıiletken Fiziği
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Engin DELİGÖZ
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Yarıiletken fiziğinde temel kavramlar, Yarıiletken istatistiği, İletim mekanizmaları,
Yaratılama yok olma mekanizmaları, p-n eklemleri, Yarıiletken lazerler,
Yarıiletken büyütme teknikleri.
Dersin Amacı
Yarıiletken fiziğinin temel kavramalarını alarak, temel yarıiletken maddeleri
analiz edebilmek, yarıiletken malzemeler tasarlayabilmek.
Önerilen Kaynaklar
1. Semiconductor Physics (K. Seeger),
2. Physical Properties of Semiconductors (C.M. Wolfe, N. Holonyak, G.E.
Sillman),
3. Physics of Semiconductor Devices (Sze)
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
20
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 525
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
İleri Elektromagnetik Teori
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Ziya SAĞLAM
Dersin İçeriği
Elektrostatik, sınır değer problemleri, Mağnetizma, Dielektrik, mağnetostatik.
Ulusal Kredisi
Seçmeli
3
AKTS Kedisi
6
Dersin Amacı
Elektrostatiğin temel prensiplerinin ileri düzeyde örnekler çözülerek öğrenilmesi
ve bunun sonucunda elektromağnetik etkileşmelerin iyi anlaşılması. Ayrıca
elektrodinamiğe hazırlık.
Önerilen Kaynaklar
1. Elektromağnetik Teori, D. J. Griffits, Çev.: Bekir Karaoğlu, ARTe – Gilgitek
Yay. (1996)
2. Elektromağnetik Teori, Pollack & Stump, Çeviri Edt.: Ş. Türköz, Z. Z. Aydın,
M.ç Zengin, Gazi Kitabevi.(2004)
3. Klasik Elektrodinamik, J. J. Jackson, Çev.(Ders notu) Z. Z. Aydın, A. Ü. Fen
Fak. Yay.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
21
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 527
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Spektroskopi Yöntemleri
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU
Ulusal Kredisi
Seçmeli
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Spektroskopinin temel prensipleri, Mikrodalga spektroskopisi, İnfrared
spektroskopisi, Raman spektroskopisi, Atomların elektronik spektroskopisi, İki
atomlu moleküller, Çok atomlu moleküller, Moleküllerde simetri, Molekül
spektroskopisi
Dersin Amacı
Spektroskopinin tanımı ve çeşitli spektroskopi tekniklerinin açıklanması ile birlikte
fizikçi için günlük yaşantıda bu fiziğin öneminin aktarılmasıdır
Önerilen Kaynaklar
1. Basic Principles of Spectroscopy, R. Chang., Mc Graw Hill, NewYork.
2. Fundamentals of Molecular Spectroscopy, C.N. Banwell., Mc Graw Hill,
NewYork.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
22
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 529
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I
Yüksek
Güz
Lisans/Doktora
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Elektromanyetik radyasyon, X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, dedektör
gelişimi, X ve -ışını kaynağı ve özellikleri, -ışını ve nükleer seviyelerin
uyarılması, nükleer seviyelerin deeksitasyonu, Fotoelektrik soğurma,
Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Karakteristik X-Işını Şiddet
İfadelerinin Elde Edilmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular
(kolimatörler, zırlama )
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
 X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi,
 Fotoelektrik soğurma
 Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi,
 Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular,
konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen
konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde
kullanabilecek.
Önerilen Kaynaklar
1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with
an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 keV. PTB Report PTBRa-31, 1993, pp. 1–39.
2. J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and
mass energy-absorption coefficients 1 keV to 20 MeV for elements Zs1 to 92
and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards
and Tech. NISTIR-5632, 1995.
3. J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical
Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 keV, Report No 513626, 1973.
4. B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p.493.
5. J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 keV.
UCRL report 51326, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 1973.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
23
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
Düzey
FİZ 531
Dersin İsmi
Dönem
Yüksek
Radyasyon Fiziği
Lisans/Doktora
Ulusal Kredisi
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ
Dersin İçeriği
Radyasyonun madde ile etkileşimi, alfa, beta, gamma, nötron radyasyonları,
ölçüm teknikleri, radyasyondan korunma ilkeleri, dozimetri.
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
Radyasyonu ve onun etkilerini, Radyasyondan korunma yüntemlerini
konularını ve kavramlarını öğrenir.
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
1. Ders Notları
2. Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma, Doç. Dr. Gürcü Gürcan
YÜLEK, SEK Yayınları,14. 1992.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
24
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 533
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Doğrusal Olmayan Titreşimler
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN
Dersin İçeriği
Doğrusal titreşimler, doğrusal olmayan kuvvet etkisinde serbest titreşimler,
sönümlü serbest titreşimler, singüler noktalar ve singülerite uygulamaları,
Lienard ve Dufting metodları, beslemeli salınımlar, beslemeli sistemlerde
zorlamalı salınımlar, Hill denklemi, kararlılık ve uygulamaları.
Dersin Amacı
Lineer olmayan sistemlerin temel prensiplerinin öğrenilmesi ve bu prensiplerin
fiziksel sistemlere uygulanması.
Önerilen Kaynaklar
1. J.J.Stoker, Nonlinear Vibrations, Interscience, NY,1950;
2. N. Minorsky, Nonlinear Ossilations, Van Nostrant, NY,1962.
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 535
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yarı İletken Yüzey Fiziği I
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZKAYA
Dersin İçeriği
Kristal yapılar, yüzeylerin atomik yapısı, yüzeyin gazlarla etkileşimi, yüzeylerin
elektronik yapısı, yüzey fiziğinde deneysel teknikler.
Dersin Amacı
Yüzey fiziğinde kullanılan teorik ve deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi
olmak.
Önerilen Kaynaklar
1. Surface Science (Springer Study edition), K. Oura, V. G. Lifshits, A. A.
Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama.
2. Surfaces and Interfaces of Solid Materials (Springer Study edition), H. Lüth.
3. Introduction to Surface Physics (Oxford Science Publications), M. Prutton.
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
26
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 537
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Metal Fiziği I
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL
Dersin İçeriği
Elementler, Metalin Yapısı, Kristal Yapısının Metallerin Özelliklerine Etkisi,
Anizotropi, 8-N Kuralı, Polimorfizm, Katı Çözeltiler, Basit metalik Yapılarda Farklı
Elementlerin Atomlarının Yerleşimi, Elektron Fazları, Metalik Kristallerde
Elektronlar, Metalik Bağ, Metallarin Elekronik Teorileri, Bir Örgüdeki elektron
Hareketi, Geçiş elementlerinin elektronik yapıları, Kristal Kusurları, Dislokasyon
Teorisi
Metallerin yapısını Fizik kanunları ve kuralları kullanarak anlamak
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
4. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, “Structure of Metals”
5. S.H. AVNER, “Introduction to Physical Metallurgy”.
6. W. Weissavach “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, (Çeviri: Selahattin Anık).
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
27
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 539
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Faz Dönüşümleri
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL
Dersin İçeriği
Kritik olaylar ve faz dönüşümleri, Polimorfik Değişimler, Faz Dönüşümünün
Morfolojisi, Widsmantatten Yapılarında Örgü İlişkileri, Çökelti Şekli, Ötektik
Reaksiyonlar ve Süreksiz Çökeltiler, Yaşlandırma esnasında meydana Gelen
Değişiklikler, Spinodal dekompozisyon, Massive Dönüşümleri, Faz Kararlılığı,
Kapalı bir sistemde denge, Faz dönüşümlerine sıcaklığın etkisi, Faz
dönüşümlerine basıncın etkisi, Faz dönüşümlerine kompozisyonun etkisi, Faz
dönüşüm derecesi, İç kararlılık, Tek fazlı sistem, İki fazlı sistem, Dalgalanmalar,
Kararlı, kararsız ve yarı kararlı durumlar, Yapısal kusurlar, Yüzey serbest
enerjisi, Yüzey gerilimi, Difüzyon.
Allotropik faz dönüşümü gösteren katılarda meydana gelen yapısal dönüşümlerin
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
incelenmesi
Önerilen Kaynaklar
7. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, “Structure of Metals”
8. S.H. AVNER, “Introduction to Physical Metallurgy”.
9. W. Weissavach “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, (Çeviri: Selahattin Anık).
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
28
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 541
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Nükleer ve Parçacık Fiziği
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Sezgin AYDIN
Dersin İçeriği
Çekirdeğin temel özellikleri: Çekirdeğin hacmi, şekli, yük dağılımı, spin ve parite;
Bağlanma enerjisi, yarı deneysel kütle formülü; Sıvı damlası modeli; Fission ve
Fusion, Yük simetrisi ve nükleer kuvvetler; Izospin; alfa, beta ve gama
bozunumları, Nükleer reaksiyonlar, reaksiyon mekanizması, bileşik çekirdekler
ve direk reaksiyonlar; Temel parçacıklar (Quark, baryon, mezon, lepton), Spin ve
Parite belirlenmesi.
Nükleer ve parçacırk fiziğinin temelini oluşturan konuların daha ileri seviyede
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
ögretilmesi.
Önerilen Kaynaklar
10.
11.
Nükleer Fizik, Kenneth S. Krane
Nuklear and Particle Physics, Brain R. Martin
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
29
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 502
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Moleküler Modelleme
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Moleküler Modellemede Temel Kavramlar, Moleküler Mekanik Metodlar, HartreeFock Teorisi, Temel Setler, Geometri Optimizasyonu, Yoğunluk Fonksiyonu
Teorisi, Elektron Korelasyon Metodları, QM/MM Karma Modeller.
Moleküler modellemede temel kavramları öğrenciye vermektir.
Önerilen Kaynaklar
1. Ders Notları
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
30
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 504
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Kristalografi
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
X-Işınının kristallerle etkileşimi, Toz Kırınımı, Tek Kristal Kırınımı, Kristal
yapıların belirlenmesi.
Kristalografi konusunda temel bilgi kazandırmaktır.
Önerilen Kaynaklar
1. Ders Notları
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
31
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 506
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
İleri Sayısal Çözümleme II
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER
Dersin İçeriği
Asimtotik İterasyon Metodu, Varyasyon Metodu, Schrödinger Denkleminin AİM
ile çözümü.
Yüksek Lisans Tez aşamasına geçecek öğrencilere Schrödinger denkleminin
AİM, Varyasyon gibi nümerik metotlar kullanarak nasıl çözüldüğünü öğretmek
1. Ders Notu
Dersin Amacı
Önerilen Kaynaklar
Ulusal Kredisi
Seçmeli
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
32
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 508
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
İleri Kuantum Mekaniği II
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Ziya SAĞLAM
Ulusal Kredisi
Seçmeli
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Kuantum Mekaniğinde Açısal Momentum, Küresel Simetrik Sistemler Ve
Saçılma Teorisi, Radyal denklem, Hidrojen Atomu, Elektronların Elektromanyetik
alanla etkileşmesi, Pertürbasyon Teorisi
Dersin Amacı
Tez çalışmasına başlayacak arkadaşların bilgilerini tazelemek ve daha ayrıntılı
hesaplamalar yapabilmelerini sağlamak
Önerilen Kaynaklar
1. Ders Notu
2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
33
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 510
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Matematiksel Fizik II
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER
Dersin İçeriği
Sonsuz Seriler, Kompleks Değişkenler, Rezidu Cebiri, Özel Fonksiyonlar, Fourier
Serileri, İntegral Dönüşümleri
Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye
öğretmek
1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken
Dersin Amacı
Önerilen Kaynaklar
Ulusal Kredisi
3
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
AKTS Kedisi
6
Not
34
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 512
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
İleri Katıhal Fiziği II
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Engin DELİGÖZ
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Elektrik ve termal iletkenlik, Plazmon, polariton ve polaronlar, Optik süreçler ve
eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, Süperiletkenlik, dielektrik özellikler,
Manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans,
Yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği.
Dersin Amacı
Elektrik ve termal iletkenlik, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve
eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, süperiletkenlik, dielektrik özellikler,
manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans,
yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği ile ilgili temel bilgileri
öğrenmek.
Önerilen Kaynaklar
1. Introduction to Solid State Physics, Charles Kittel, John Wiley & Sons, 1986
2. Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman ,Wiley , 1988
3. Solid State Physics, Ashcroft –Mermin ,Saunders College Pub. ,1994
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
35
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 514
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Kristal Örgü Dinamiği
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Doç. Dr. Engin DELİGÖZ
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Tek boyutlu örgülerde dalga yayılması ve örgünün kuantumlanması, Elastik
sabitler ve elastik dalgalar, üç boyutlu örgülerde örgü titreşimlerinin
kuantumlanması ve dispersiyon bağıntıları, Phenomenolojik modeller, spesifik ısı
ve debye modeli, katılarda yavaş nötronların saçılım teorisi.
Dersin Amacı
Örgü dinamiği ve hesaplamaları ile ilgili temel kavramları vermek; bazı kristal
sistemlerinde analiz ve hesaplama bilgileri ile donatmak
Önerilen Kaynaklar
1. A.K. Ghatak, Lattıce Dynamıcs
2. Charles Kittel, Introductıon To Solıd State Physıcs, 7th Edıtıon, John Wiley
and Sons,
3. G.Burns, Solıd State Physıcs, Academic Press
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
36
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 516
Düzey
Dersin İsmi
Eğitim Şekli:
Yüksek Lisans
Bahar
Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi II
Eğitim Dili:
Türü
Ulusal Kredisi
AKTS Kedisi
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Doç. Yusuf YAKAR
Seçmeli
3
Dönem
6
Dersin İçeriği
Bir ve iki merkez tek elektron integrallerinden overlap, elektron çekirdek etkileşim
ve kinetik enerji integrallerinin analitik çözümlerini yapmak ve hesaplamak.
Ayrıca yine bir ve iki merkez iki -elektron integrallerinden Coulomb, Exchange,
Hibrid ve diğer fiziksel parametrelere karşılık gelen integrallerin analitik
ifadeleriyle birlikte degerlerini hesaplamak Slater Tipli Atom Orbitallerinin Bir
Merkezden Başka Bir Merkeze Taşınması, Elektron yük yoğunluğu, elektron yük
yoğunluğunun çok merkezli integrallerde kullanımını vermek.
Dersin Amacı
Atomik ve molekülerin elektronik yapıları hakkında bilgi vermek. Bu yapıların
aydınlatılmasında karşılaşılan çok merkezli integralleri Hartree-Fock Roothaan
yaklaşımı altında çözmek.
Önerilen Kaynaklar
1. Ders notları
2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal,
H.Gümüş,1999.
3. Levine, I. N.,Quantum Chemistry , Prentice Hall, New Jersey (2000)
4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., “Kuantum Mekaniği I”, Bilim Yayıncılık, Ankara,
2000.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
37
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 518
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Grup Teorisi II
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Grup temsilleri, karakter tablolarının oluşturulması, indirgenebilir temsiller, temsil
teorisinin kuantum mekaniğine uygulanması, indirgenemez temsiller için baz
fonksiyonları, dönme grubu ve açısal momentum, Hibrid Orbitaller ve Moleküler
Orbitalleri öğrencilere tanımlamak
Dersin Amacı
Molekül üzerinde uygulamalar yapmak. Sağladığı kolaylıkları görmek, moleküler
titreşimler gibi örnekler çözmek, Grup teorinin moleküllerin yapı ve özelliklerinde
kullanılmasını öğrenmek.
Önerilen Kaynaklar
1. Ders notları
2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc.
New York (1971)
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
38
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 520
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
İleri Atom Fiziği II
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Burhan DAVARCIOĞLU
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Bir elektronlu atomların elektromanyetik ışınımla etkileşmesi, dipol yaklaşıklığı,
seçim kuralları. Hidrojen tipi atomların ince ince ve aşırı ince yapısı, elektrik ve
manyetik alanla etkileşimi. İki ve daha fazla elektronlu atomlar, merkezcil alan
yaklaşımı, Hartree-Fock Roothaan yöntemi, öz uyumlu alan yöntemi, spin-spin
etkileşimi ve spin- yörünge etkileşimi, çok elektronlu atomların elektromanyetik
alanla etkileşimini tanımlamak. Çok elektronlu sistemlerin Slater determinantı ve
enerjilerinin hesaplanmasını öğrencilere aktarmak.
Dersin Amacı
Bir ve çok elektronlu atomların elektronik yapılarını daha detaylı olarak anlamak.
Bunları anlamak için kullanılan çeşitli yöntemleri öğrenmek ve yeni sistemlere
hazırlık yapmak.
Önerilen Kaynaklar
1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal,
H.Gümüş,1999.
2. Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken , H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur
3. Ders notları
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
39
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 522
Düzey
Dersin İsmi
Eğitim Şekli:
Yüksek Lisans
Bahar
Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II
Eğitim Dili:
Türü
Ulusal Kredisi
AKTS Kedisi
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Dersin Sorumluları
Doç. Yusuf YAKAR
Seçmeli
3
Dönem
6
Dersin İçeriği
Pertürbasyon teorisi, varyasyon, pauli ilkesi, elektron spini, bir ve iki elektronlu
atomlar, iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, moleküllerde ab initio
hesaplamaları yaparak öğrencilere aktarmak
Dersin Amacı
Çeşitli yaklaşık yöntemleri kullanarak Atom ve moleküllerde ab initio yöntemiyle
hesaplamalar yapabilmek.
Önerilen Kaynaklar
1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000)
2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill
Publishing Company New York (1982)
3. P.W. Atkins, Moleküler quantum mechanics. 1983.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
40
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 524
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Lazer Fiziği
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Populasyon tersinimi ve pompalama, Üç seviyeli ve dört seviyeli lazer sistemleri,
Boşluk ve geri besleme, Başlangıç durumu, Q-kilitleme teknikleri, Koherent ve
girişim, Lazer teorisinin elemanları, Uzaktan etkilenen yayınım ve kazanç
katsayısı, Osilasyon, Lazerlerin ve mazerlerin tipleri, Verimlilik ölçüm sistemleri.
Dersin Amacı
Lazerin oluşumu, lazer sistemleri ve tekniğinin fiziksel bağıntılarının detayları ile
oluşturulmasıdır.
Önerilen Kaynaklar
1. Elementary Solid State Physics, M.A. Lowell.
2. Laser Physics Handbook Vol.1-2, Mc Graw Hill, NewYork.
3. The theory of atomic spectra, E. U. Condon and G. H. Shortley, Cambridge
University Press, Cambridge.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
41
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 526
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Medikal Fizik
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Dersin İçeriği
Terminoloji, Modelleme ve ölçüm, Vücut içindeki ve dışındaki kuvvetler, Tıpta
sıcaklık ve soğukluk-enerji, iş ve güç, basınç, Solunum fiziği, Kardiovaskülar
sistemin fiziği, Vücut içinde elektrik, Tıpta elektrik ve manyetizmanın
uygulamaları, Gözün ve görmenin fiziği, Diagnostik, X-ışınlarının fiziği, Nükleer
tıp fiziği, Radyasyon terapi fiziği.
Dersin Amacı
Tıp alanında fizikçilerin çalışmalarına temel oluşturmak üzere fiziğin medikal
alanda uygulamalarının öğretimesidir.
Önerilen Kaynaklar
1. Medical Physics, J.R. Cameron and J. G. Skofronik., Cambridge University
Press
2. Essential of Nuclear Medicine, M. V. Merrick., Churchill Livingstone, England.
3. Nükleer Tıp Fiziği, Doç. Dr. Mustafa Demir, İ.Ü yayınları.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
42
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 528
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II
Yüksek
Bahar
Lisans/Doktora
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Ulusal Kredisi
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ
Dersin İçeriği
Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılması, elastik ve inelastik saçılmalar,
form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörü, tesir
kesiti ve diferansiyel tesir kesiti, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları.
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
 Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılmasını,
 elastik ve inelastik saçılmaları
 form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma
faktörünü,
 tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesitlerini,
 soğurma etkileri ve soğurma katsayıları
konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen
konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde
kullanabilecek.
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with
an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 keV. PTB Report PTBRa-31, 1993, pp. 1–39.
2. J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and
mass energy-absorption coefficients 1 keV to 20 MeV for elements Zs1 to 92
and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards
and Tech. NISTIR-5632, 1995.
3. J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical
Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 keV, Report No 513626, 1973.
4. B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p.493.
5. J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 keV.
UCRL report 51326, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 1973.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
43
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
Düzey
FİZ 530
Dönem
Yüksek
Dersin İsmi
Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ
Dersin İçeriği
Radyasyonun genel özellikleri; Gazlı radyasyon sayaçları; Katı radyasyon
sayaçları; Nötron sayaçları; Yavaş ve hızlı nötron ölçme metotları; Puls işleme ve
şekillendirme; Lineer ve Logic (mantık) pulse fonksiyonları;
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
Radyasyon sayaçları konularını ve kavramlarını öğrenir.
Lisans/Doktora
Ulusal Kredisi
3
Bahar
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
44
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 532
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN
Dersin İçeriği
Temel tanımlar ve birimler, temel rölativistik formalizm, hızlandırıcıların
sınıflandırılması ve genel kullanım alanları, kütle merkezi enerjisi ve ışınlık, lineer
hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, ikincil demetler, sinkrotron ışınımı, zigzaglayıcılar
ve salındırıclar, serbest elektron lazeri, sinkrotron ışınımın kullanım alanları,
ikincil demetlerin kullanım alanları, enerji yükselteçi: hızlandırıcıya dayalı yeni tip
nükleer reaktör, Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi.
Ders içeriği kısmında verilmiş olan konuların öğrenilmesi.
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
1. E.J.N. Wilson, Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press,
2001.
2. D.A. Edwards and M.J. Syphers, An Introduction to the Physics of High
Energy Accelerators, John Wiley and Sons, 1993.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
45
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 534
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Yarı İletken Yüzey Fiziği II
Yüksek Lisans
Güz
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZKAYA
Dersin İçeriği
Ab initio pseudopotansiyel yaklaşımı, yüzeye atom tutunması, Grup III-V ve
grup IV yarıiletken yüzeylerin yeniden yapılanmaları.
Dersin Amacı
Yarıiletken yüzeylerin teorik modellemesi hakkında bilgi sahibi olmak.
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
Önerilen Kaynaklar
1. Surface Science (Springer Study edition), K. Oura, V. G. Lifshits, A. A.
Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama.
2. Surfaces and Interfaces of Solid Materials (Springer Study edition), H. Lüth.
3. Introduction to Surface Physics (Oxford Science Publications), M. Prutton.
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
46
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 536
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Metal Fiziği II
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL
Dersin İçeriği
İstiflenme Hataları; Tane sınırları ve Tane Şekilleri, Plastik deformasyon, Kayma
ile deformasyon, Kayma Mekanizması, İkizlenme ile Deformasyon, Kayma ve
İkizlenme Kristalografisi, İkizler, Deformasyon İkizleri, Stereografik Projeksiyon,
Süperörgüler, Süperörgü çeşitleri, L12 veya Cu3AuI tipi süperörgüler, B2 tipi
süperörgüler, L10 veya CuAuI tipi süperörgüler, DO3 ve L21 süperörgüler, DO19
veya Mg3Cd tipi süperörgüler
Metallerin yapısını Fizik kanunları ve kuralları kullanarak anlamak
Dersin Amacı
Önerilen Kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
1. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, “Structure of Metals”
2. S.H. AVNER, “Introduction to Physical Metallurgy”.
3. W. Weissavach “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, (Çeviri: Selahattin
Anık).
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
47
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 538
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Faz Diagramları ve Alaşım Tekniği
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL
Dersin İçeriği
Faz Diyagramlarının Koordinatları, Denge Diyagramları, Gibbs Faz yasası,
Denge Diyagramlarının Çizimi, İki Bileşenli alaşımların Denge Sistemi, Sıvı ve
Katı halde Birbiri İçerisinde Hiçbir Oranda Çözünememe, Sıvı ve katı halde Her
Oranda Çözünebilme, Denge Diyagramları ile İlgili Önemli Bulgular, Sıvı fazda
tamamen çözünme, katı fazda çözünememe, Sıvı halde mükemmel çözünme,
katı halde kısmi çözünebilme, Katı Çözelti alaşımının Denge soğutması,
Difüzyon, Homojenizasyon, Katı Çözelti Alaşımlarının Özellikleri, Ötektik alaşım
sistemlerinin Özellikleri, Bileşiklere ait denge diyagramları, Katı halde dönüşüm
gösteren denge sistemleri, Alaşım yapılarında dengesizlikler, Kristal
segregasyonu, Yaşlandırma Sertleştirmesi, Peritektik Reaksiyonu, Monotektik
reaksiyon, Alotropi, düzenli-Düzensiz Dönüşüm, Ötektoid reaksiyon, Peritektoid
reaksiyon, Kompleks Diyagramlar, Üç bileşenli denge sistemleri ile ilgili
uygulamalar
Faz Dönüşümlerine ait denge diyagramlarını çözebilmek ve bu bilgileri teorik ve
Dersin Amacı
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
pratik uygulamalar üzerinde tecrübe etmek
Önerilen Kaynaklar
Değerlendirme Metodu
12.
13.
14.
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Ders Notları “Alaşım Tekniği”
S.H. AVNER, “Introduction to Physical Metallurgy”.
W. Weissavach “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, (Çeviri: Selahattin Anık).
Ön Koşul
Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%60)
Yok
Not
48
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Lisansüstü (Yüksek Lisans) Programında Açılan Dersler
Dersin Kodu
FİZ 540
Düzey
Dönem
Dersin İsmi
Deneysel Teknikler ve Data Analizi
Yüksek Lisans
Bahar
Eğitim Şekli:
Eğitim Dili:
Türü
Teorik dersler, ödevler
Türkçe
Seçmeli
Dersin Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Sezgin AYDIN
Dersin İçeriği
Deneysel datanın yorumlanması ve analizi; Hassaslık, hata analizi, gauss
dağılımı, lineer ve lineer olmayan eğrilerin fit edilmesi, Yarı-iletken detektörler ve
çalışma prensipleri, signal alma, Detektorde gürültü azaltma ve filtreleme,
Fourier dönüşümleri,
Dersin Amacı
Nükleer fizik çalışmalarının temelini oluşturan yarı-iletken dedektörlerin çalıma
Ulusal Kredisi
3
AKTS Kedisi
6
prensiplerinin ögretilmesi ve alından datanın analizi için gerekli önbilginin
aktarılması
Önerilen Kaynaklar
1. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, W. Leo
2. Radiation Detection and Measurement, Glenn F. Knoll
Değerlendirme Metodu
Ön Koşul
Ara Sınav (%50) + Genel Sınav (%50)
Temel seviyede İngilizce ve bilgisayar
bilmek.
Not
49
DERS KATALOĞU
FİZ … UZMANLIK ALAN DERSİ (4-0) 0 (ZORUNLU)
Yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve
inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sunulması.
FİZ 500 SEMİNER (0-0) 0 (SEÇMELİ)
Yüksek lisans öğrencilerinin seçtikleri bir konu hakkında araştırma ve inceleme yaparak
sonuçlarının sunulması.
FİZ 501 ANALİTİK MEKANİK (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Bağlar, D’Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri, Hamilton ilkesi değişimlerin hesabı, Lagrange
denklemlerinin Hamilton ilkesinden elde edilmesi, İki cisim merkezi kuvvet problemi, Katı cisim
hareketinin kinematiği, Ortogonal dönüşümler, Hamilton hareket denklemleri
FİZ 503 X-IŞINLARI (3-0) 3 (SEÇMELİ)
x-ışınları, x-ışınlarının elde edilmesi, kristal yapılar x-ışınlarının kristallerle etkileşimi
FİZ 505 İLERİ SAYISAL ÇÖZÜMLEME I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Adi ve Kısmi Diferansiyel denklemlerin Matematica paket programı ile çözülmesi, Nümerik
Diferansiyel Denklem Çözümleri, Schrödinger Denkleminin Sayısal Çözümleri, Asimtotik
İterasyon Metodu
FİZ 507 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri, Dalga Paketleri Ve Dalga Denklemi, Schrödinger Denklemi,
Dalga Mekaniğinin Prensipleri, Tek Boyutta Problemler, WKB Yaklaşımı, Değişim Ve Ek Etki
Teorileri, Kuantum Mekaniğinde Vektör Uzayları, Operatörlerin Özdeger Ve Özfonksiyonları,
FİZ 509 MATEMATİKSEL FİZİK I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Vektör Analizi, Küresel Koordinatlarda Vektör Analizi, Tensörler, Determinantlar ve Matrisler
FİZ 511 İLERİ KATIHAL FİZİĞİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Kristalik örgüler, Katıların yapısı, Dalgaların esnek saçılması ve deneysel teknikler, Katılarda
kimyasal bağlar, Atomik titreşimler, Elektron seviyeleri ve enerjileri, Metaller ve yarıiletkenlerde
elektron ve fononlarının termodinamiği, Elektriksel ve termal iletkenlik
FİZ 513 KATILARIN OPTİK ÖZELLİKLERİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Katıların optik özellikler, soğurma spektrumu, maddenin ışığı soğurması, lüminesans, madde içi
fotoiletkenlik, fotomagnetoelektrik olayı
50
FİZ 515 ATOM VE MOLEKÜLLERİN ELEKTRONİK YAPI TEORİSİ I (3-0) 3
(SEÇMELİ)
Schrödinger denklemi, operatör kavramı, beklenen değer kavramı, binom katsayıları, küresel
harmonik fonksiyonları, gama ve incomplete gama İntegralleri, fourier integral dönüşümlerini
tanımlamak. Hartree-Fock-Roothaan yaklaşımı, Slater atom orbitalleri, kürsel harmaniklerin
dödürülmesi ve iki Slater atom orbitalinin çarpımı, bir Slater orbitalinin başka bir merkeze
taşınması, çok merkezli integrallerinin analitik çözümünü elde etmek
FİZ 517 GRUP TEORİSİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Atom ve moleküllerin simetrisi, dönmesi, öteleme, grup kavramı, grup postülaları, alt gruplar,
sınıflar, nokta grupları tanımlamak. Grup temsilleri, grup karakterleri, ortogonallik teoremi,
Moleküler Simetri ve Simetri Grupları
FİZ 519 İLERİ ATOM FİZİĞİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Fotoelektrik olayı, Siyah cismin ışıması, Compton olayı, X-ışınları, Bohr modeli, Stern-Gerlach
deneyi, De Broglie hipotezi, kuantum mekaniğinin temelleri, Heisenberg belirsizlik prensibi,
Schrödinger denklemi, işlemciler, açısal momentum, merkezcil kuvvetler, yaklaşık yöntemler,
enerji özdeğerleri, özfonksiyonları tanımlamak suretiyle yukarıda tanımlanan bazı fiziksel
parametreleri hidrojen atomu ve iyonlarında uygulamak.
FİZ 521 ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ-I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Schrödinger Denklemi, kutu içinde parçacık, operatörler özellikleri ve açısal momentum, açısal
momentum ve hidrojen atomu, moleküler yapılar, molekullerin dönme ve titreşim enerjileri,
molekullerde elektronik geçişleri öğrencilere tanımlamak
FİZ 523 YARI İLETKEN FİZİĞİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Yarıiletken fiziğinde temel kavramlar, Yarıiletken istatistiği, İletim mekanizmaları, Yaratılama yok
olma mekanizmaları, p-n eklemleri, Yarıiletken lazerler, Yarıiletken büyütme teknikleri.
FİZ 525 İLERİ ELEKTROMAGNETİK TEORİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Elektrostatik, sınır değer problemleri, mağnetizma, dielektrik, mağnetostatik.
FİZ 527 SPEKTROSKOPİ YÖNTEMLERİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Spektroskopinin temel prensipleri, Mikrodalga spektroskopisi, İnfrared spektroskopisi, Raman
spektroskopisi, Atomların elektronik spektroskopisi, İki atomlu moleküller, Çok atomlu moleküller,
Moleküllerde simetri, Molekül spektroskopisi
51
FİZ 529 X-IŞINI FLÜORESANS SPEKTROSKOPİSİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Elektromanyetik radyasyon, X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, dedektör gelişimi, X ve ışını kaynağı ve özellikleri, -ışını ve nükleer seviyelerin uyarılması, nükleer seviyelerin
deeksitasyonu, Fotoelektrik soğurma,
Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi,
Karakteristik X-Işını Şiddet İfadelerinin Elde Edilmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve
soğurucular (kolimatörler, zırlama )
FİZ 531 RADYASYON FİZİĞİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Radyasyonun madde ile etkileşimi, alfa, beta, gamma, nötron radyasyonları, ölçüm teknikleri,
radyasyondan korunma ilkeleri, dozimetri.
FİZ 533 DOĞRUSAL OLMAYAN TİTREŞİMLER (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Doğrusal titreşimler, doğrusal olmayan kuvvet etkisinde serbest titreşimler, sönümlü serbest
titreşimler, singüler noktalar ve singülerite uygulamaları, Lienard ve Dufting metodları, beslemeli
salınımlar, beslemeli sistemlerde zorlamalı salınımlar, Hill denklemi, kararlılık ve uygulamaları.
FİZ 535 YARI İLETKEN YÜZEY FİZİĞİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Kristal yapılar, yüzeylerin atomik yapısı, yüzeyin gazlarla etkileşimi, yüzeylerin elektronik yapısı,
yüzey fiziğinde deneysel teknikler.
FİZ 537METAL FİZİĞİ I (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Elementler, Metalin Yapısı, Kristal Yapısının Metallerin Özelliklerine Etkisi, Anizotropi, 8-N
Kuralı, Polimorfizm, Katı Çözeltiler, Basit metalik Yapılarda Farklı Elementlerin Atomlarının
Yerleşimi, Elektron Fazları, Metalik Kristallerde Elektronlar, Metalik Bağ, Metallarin Elekronik
Teorileri, Bir Örgüdeki elektron Hareketi, Geçiş elementlerinin elektronik yapıları, Kristal
Kusurları, Dislokasyon Teorisi
FİZ 539 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Kritik olaylar ve faz dönüşümleri, Polimorfik Değişimler, Faz Dönüşümünün Morfolojisi,
Widsmantatten Yapılarında Örgü İlişkileri, Çökelti Şekli, Ötektik Reaksiyonlar ve Süreksiz
Çökeltiler, Yaşlandırma esnasında meydana Gelen Değişiklikler, Spinodal dekompozisyon,
Massive Dönüşümleri, Faz Kararlılığı, Kapalı bir sistemde denge, Faz dönüşümlerine sıcaklığın
etkisi, Faz dönüşümlerine basıncın etkisi, Faz dönüşümlerine kompozisyonun etkisi, Faz dönüşüm
derecesi, İç kararlılık, Tek fazlı sistem, İki fazlı sistem, Dalgalanmalar, Kararlı, kararsız ve yarı
kararlı durumlar, Yapısal kusurlar, Yüzey serbest enerjisi, Yüzey gerilimi, Difüzyon.
52
FİZ 541 NÜKLEER PARÇACIK FİZİĞİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Çekirdeğin temel özellikleri: Çekirdeğin hacmi, şekli, yük dağılımı, spin ve parite; Bağlanma
enerjisi, yarı deneysel kütle formülü; Sıvı damlası modeli; Fission ve Fusion, Yük simetrisi ve
nükleer kuvvetler; Izospin; alfa, beta ve gama bozunumları, Nükleer reaksiyonlar, reaksiyon
mekanizması, bileşik çekirdekler ve direk reaksiyonlar; Temel parçacıklar (Quark, baryon, mezon,
lepton), Spin ve Parite belirlenmesi.
53
FİZ 502 MOLEKÜLER MODELLEME (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Moleküler Modellemede Temel Kavramlar, Moleküler Mekanik Metodlar, Hartree-Fock Teorisi,
Temel Setler, Geometri Optimizasyonu, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi, Elektron Korelasyon
Metodları, QM/MM Karma Modeller.
FİZ 504 KRİSTALOGRAFİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
X-Işınının kristallerle etkileşimi, Toz Kırınımı, Tek Kristal Kırınımı, Kristal yapıların belirlenmesi
FİZ 506 İLERİ SAYISAL ÇÖZÜMLEME II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Asimtotik İterasyon Metodu, Varyasyon Metodu, Schrödinger Denkleminin AİM ile çözümü
FİZ 508 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Kuantum Mekaniğinde Açısal Momentum, Küresel Simetrik Sistemler Ve Saçılma Teorisi, Radyal
adenklem, Hidrojen Atomu, Elektronların Elektromanyetik alanla etkileşmesi, Pertürbasyon Teorisi
FİZ 510 MATEMATİKSEL FİZİK II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Sonsuz Seriler, Kompleks Değişkenler, Rezidu Cebiri, Özel Fonksiyonlar, Fourier Serileri, İntegral
Dönüşümleri
FİZ 512 İLERİ KATIHAL FİZİĞİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Elektrik ve termal iletkenlik, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve eksitonlar,
metaller ve Fermi yüzeyleri, süperiletkenlik, dielektrik özellikler,
manyetik özellikler,
diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve
kesişim fiziği.
FİZ 514 KRİSTAL ÖRGÜ DİNAMİĞİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Tek boyutlu örgülerde dalga yayılması ve örgünün kuantumlanması, elastik sabitler ve elastik
dalgalar, üç boyutlu örgülerde örgü titreşimlerinin kuantumlanması ve dispersiyon bağıntıları,
phenomenolojik modeller, spesifik ısı ve debye modeli, katılarda yavaş nötronların saçılım teorisi.
kesişim fiziği
FİZ 516 ATOM VE MOLEKÜLLERİN ELEKTRONİK YAPI TEORİSİ II (3-0) 3
(SEÇMELİ)
Bir ve iki merkez tek elektron integrallerinden overlap, elektron çekirdek etkileşim ve kinetik enerji
integrallerinin analitik çözümlerini yapmak ve hesaplamak. Ayrıca yine bir ve iki merkez iki elektron integrallerinden Coulomb, Exchange, Hibrid ve diğer fiziksel parametrelere karşılık gelen
integrallerin analitik ifadeleriyle birlikte degerlerini hesaplamak Slater Tipli Atom Orbitallerinin Bir
54
Merkezden Başka Bir Merkeze Taşınması, Elektron yük yoğunluğu, elektron yük yoğunluğunun
çok merkezli integrallerde kullanımını vermek.
FİZ 518 GRUP TEORİSİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Grup temsilleri, karakter tablolarının oluşturulması, indirgenebilir temsiller, temsil teorisinin
kuantum mekaniğine uygulanması, indirgenemez temsiller için baz fonksiyonları, dönme grubu ve
açısal momentum, Hibrid Orbitaller ve Moleküler Orbitalleri öğrencilere tanımlamak
FİZ 520 İLERİ ATOM FİZİĞİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Bir elektronlu atomların elektromanyetik ışınımla etkileşmesi, dipol yaklaşıklığı, seçim kuralları.
Hidrojen tipi atomların ince ve aşırı ince yapısı, elektrik ve manyetik alanla etkileşimi. İki ve daha
fazla elektronlu atomlar, merkezcil alan yaklaşımı, Hartree-Fock Roothaan yöntemi, öz uyumlu alan
yöntemi, spin-spin etkileşimi ve spin- yörünge etkileşimi, çok elektronlu atomların elektromanyetik
alanla etkileşimini tanımlamak. Çok elektronlu sistemlerin Slater determinantı ve enerjilerinin
hesaplanmasını öğrencilere aktarmak.
FİZ 522 ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Pertürbasyon teorisi, varyasyon, pauli ilkesi, elektron spini, bir ve iki elektronlu atomlar, iki atomlu
moleküllerin elektronik yapısı, moleküllerde ab initio hesaplamaları yaparak öğrencilere aktarmak
FİZ 524 LAZER FİZİĞİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Populasyon tersinimi ve pompalama, Üç seviyeli ve dört seviyeli lazer sistemleri, Boşluk ve geri
besleme, Başlangıç durumu, Q-kilitleme teknikleri, Koherent ve girişim, Lazer teorisinin
elemanları, Uzaktan etkilenen yayınım ve kazanç katsayısı, Osilasyon, Lazerlerin ve mazerlerin
tipleri, Verimlilik ölçüm sistemleri
FİZ 526 MEDİKAL FİZİK (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Terminoloji, Modelleme ve ölçüm, Vücut içindeki ve dışındaki kuvvetler, Tıpta sıcaklık ve
soğukluk-enerji, iş ve güç, basınç, Solunum fiziği, Kardiovaskülar sistemin fiziği, Vücut içinde
elektrik, Tıpta elektrik ve manyetizmanın uygulamaları, Gözün ve görmenin fiziği, Diagnostik, Xışınlarının fiziği, Nükleer tıp fiziği, Radyasyon terapi fiziği.
FİZ 528 X-IŞINI FLÜORESANS SPEKTROSKOPİSİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılması, elastik ve inelastik saçılmalar, form faktörü
yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesiti,
soğurma etkileri ve soğurma katsayıları.
55
FİZ 530 RADYASYON SAYAÇLARI VE ÖLÇÜMLERİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Radyasyonun genel özellikleri; Gazlı radyasyon sayaçları; Katı radyasyon sayaçları; Nötron
sayaçları; Yavaş ve hızlı nötron ölçme metotları; Puls işleme ve şekillendirme; Lineer ve Logic
(mantık) pulse fonksiyonları.
FİZ 532 PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Temel tanımlar ve birimler, temel rölativistik formalizm, hızlandırıcıların sınıflandırılması ve genel
kullanım alanları, kütle merkezi enerjisi ve ışınlık, lineer hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, ikincil
demetler, sinkrotron ışınımı, zigzaglayıcılar ve salındırıclar, serbest elektron lazeri, sinkrotron
ışınımın kullanım alanları, ikincil demetlerin kullanım alanları, enerji yükselteçi: hızlandırıcıya
dayalı yeni tip nükleer reaktör, Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi.
FİZ 534 YARI İLETKEN YÜZEY FİZİĞİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Ab initio pseudopotansiyel yaklaşımı, yüzeye atom tutunması, Grup III-V ve grup IV yarıiletken
yüzeylerin yeniden yapılanmaları.
FİZ 536 METAL FİZİĞİ II (3-0) 3 (SEÇMELİ)
İstiflenme Hataları; Tane sınırları ve Tane Şekilleri, Plastik deformasyon, Kayma ile deformasyon,
Kayma Mekanizması, İkizlenme ile Deformasyon, Kayma ve İkizlenme Kristalografisi, İkizler,
Deformasyon İkizleri, Stereografik Projeksiyon, Süperörgüler, Süperörgü çeşitleri, L12 veya
Cu3AuI tipi süperörgüler, B2 tipi süperörgüler, L10 veya CuAuI tipi süperörgüler, DO3 ve L21
süperörgüler, DO19 veya Mg3Cd tipi süperörgüler.
FİZ 538 FAZ DİYAGRAMLARI VE ALAŞIM TEKNİĞİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Faz Diyagramlarının Koordinatları, Denge Diyagramları, Gibbs Faz yasası, Denge Diyagramlarının
Çizimi, İki Bileşenli alaşımların Denge Sistemi, Sıvı ve Katı halde Birbiri İçerisinde Hiçbir Oranda
Çözünememe, Sıvı ve katı halde Her Oranda Çözünebilme, Denge Diyagramları ile İlgili Önemli
Bulgular, Sıvı fazda tamamen çözünme, katı fazda çözünememe, Sıvı halde mükemmel çözünme,
katı
halde
kısmi
çözünebilme,
Katı Çözelti alaşımının
Denge
soğutması,
Difüzyon,
Homojenizasyon, Katı Çözelti Alaşımlarının Özellikleri, Ötektik alaşım sistemlerinin Özellikleri,
Bileşiklere ait denge diyagramları, Katı halde dönüşüm gösteren denge sistemleri, Alaşım
yapılarında
dengesizlikler,
Kristal
segregasyonu,
Yaşlandırma
Sertleştirmesi,
Peritektik
Reaksiyonu, Monotektik reaksiyon, Alotropi, düzenli-Düzensiz Dönüşüm, Ötektoid reaksiyon,
Peritektoid reaksiyon, Kompleks Diyagramlar, Üç bileşenli denge sistemleri ile ilgili uygulamalar
56
FİZ 540 DENEYSEL TEKNİKLER VE DATA ANALİZİ (3-0) 3 (SEÇMELİ)
Deneysel datanın yorumlanması ve analizi; Hassaslık, hata analizi, gauss dağılımı, lineer ve lineer
olmayan eğrilerin fit edilmesi, Yarı-iletken detektörler ve çalışma prensipleri, signal alma,
Detektorde gürültü azaltma ve filtreleme, Fourier dönüşümleri,
57
Download

Dersler - Aksaray Üniversitesi Fizik Bölümü