YALOVA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN VE DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS PROJELERİ
S.N
PROJE NO
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE ADI
FAKÜLTESİ
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
İİBF
20.11.2012
28.05.2014
1 2012/YL/003
Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM
Foksiyonlanmış ve Silanlanmış Karbon Elyaf Poliamid Kompozitlerinin Isıl ve Mekanik
Özelliklerinin İncelenmesi
2 2012/YL/007
Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM
Karbon Elyaf Takviyeli Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Mühendislik Fakültesi
07.08.2012
02.02.2014
3 2012/YL/008
Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM
Karbon Elyaf Takviyeli Polietilenin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Mühendislik Fakültesi
20.11.2012
20.11.2013
4 2012/YL/009
Yrd.Doç.Dr. E.Hilal MERT
Polihıpe Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi
20.11.2012
20.11.2013
5 2012/YL/010
Yrd.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
Yenilenebilir Kaynaklar Kullanılarak Ambalaj Malzemesi için Kaplama Malzemesi
Hazırlanması
Mühendislik Fakültesi
20.11.2012
20.11.2013
6 2012/YL/011
Doç.Dr. Kenan DAĞCI
Soğuk Savaş Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti-Kazakistan İlişkilerini Belirleyen Faktörler
İİBF
20.11.2012
20.12.2013
7 2012/YL/012
Yrd.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
Sitrik Asit Esaslı Biyobozunur Elastomerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
20.11.2012
20.11.2013
8 2013/YL/013
Prof.Dr. Jülide HIZAL YÜCESOY
Tekstil Atık Su Arıtma Tesislerinde Organik Boyar Mdde Yüklü Adsorbanların Geri
Kazanımını Sağlayacak Havuz Dizaynı
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
9 2013/YL/014
Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM
Gluten Esaslı Biyobozunur Blendlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
10 2013/YL/015
Yrd.Doç.Dr. E.Hilal MERT
Biyolojik Uygulamalar İçin Çapraz Bağlı, Yüksek Gözenekli Polıhıpe Kompozitlerinin
Hazırlanması
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
11 2013/YL/016
Prof.Dr. Mustafa ÖZTAŞ
Borik Asidin Kimyasal Püskürtme Yöntemiyle Büyütülen ZnS Filmlerinin Karakterizyonu
Mühendislik Fakültesi
Etkisinin İncelenmesi
30.05.2013
30.05.2014
12 2013/YL/017
Yrd.Doç.Dr. Didem OMAY
Kitosan Bazlı Hidrojellerin Enzimatik Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
13 2013/YL/018
Doç.Dr. Sinan ŞEN
Poliakrilamit - Tabakasal Silikat Nanokompozit Hidrojellerinin Sentezi ve Ağır Metal
Gideriminde Kullanımı
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
14 2013/YL/019
Yrd.Doç.Dr. Recep YILDIZ
Engeli Bulunan Bireylerin ve Bakımlarını Üstlenen Aile Fertlerinin Komşuluk ve
Akrabalık İlişkileri
İİBF
30.05.2013
30.01.2014
15 2013/YL/020
Yrd.Doç.Dr. Recep YILDIZ
Engeli Bulunan Bireylerin ve Bakımlarını Üstlenen Aile Fertlerinin Zaman Algıları
İİBF
30.05.2013
30.01.2014
16 2013/YL/021
Yrd.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
Biyobozunabilir Polimerik Ambalaj Malzemeleri
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
17 2013/YL/022
Yrd.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı ve Tasarım Esaslarına Göre İmalatı Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
18 2013/YL/023
Yrd.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
Bilgisayar Destekli Plastik Mikro Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.05.2014
19 2013/YL/025
Yrd.Doç.Dr. Sibel B. KABAKCI
Katalitik Piroliz Yöntemiyle Zeytinyağı Üretim Atıklarından Piroliz Yağı Eldesi
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.07.2014
20 2013/YL/026
Yrd.Doç.Dr. Sibel B. KABAKCI
Gemilerde Enerji Verimliliği Planının Kabotaj Hattında Çalışan Yüksek Hızlı Araç/Yolcu
Gemisine Feribotuna Uygulanarak Değerlendirilmesi
Mühendislik Fakültesi
30.05.2013
30.07.2014
21 2013/YL/027
Doç.Dr. M.Atilla TAŞDELEN
Foto “Click“ Kimyasıyla Yıldız Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
26.11.2013
26.11.2014
22 2013/YL/028
Doç.Dr. M.Atilla TAŞDELEN
Foto “Click“ Kimyasıyla Aşı Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
26.11.2013
26.11.2014
23 2013/YL/029
Prof.Dr. Kenan DAĞCI
Kamu Diplomasisi ve İletişim: Afrika Ekseninde Türkiye ve Çin’in Faaliyetlerinin
Karşılaştırılması
Proje Devam Ediyor
26.11.2013
26.11.2014
24 2013/YL/030
Yrd.Doç.Dr. Didem OMAY
Lipaz İmmobilize Edilmiş PAAm Hidrojellerinin Şişme, Aktivite ve Salım Davranışının
İncelenmesi
Mühendislik Fakültesi
26.11.2013
26.11.2014
25 2013/YL/031
Yrd.Doç.Dr. Didem OMAY
Biyokompozit Malzemeler Kullanılarak Değerli Metallerin Geri Kazanılması ve Sistem
Kinetiğinin İncelenmesi
Mühendislik Fakültesi
26.11.2013
26.11.2014
26 2013/YL/032
Doç.Dr. İ.Gökhan TEMEL
UV Işıkla Çapraz Bağlanma Derecesi Değişebilen Hidrojellerin Sentezi ve Çeşitli
Özelliklerinin İncelenmesi
Mühendislik Fakültesi
26.11.2013
26.11.2014
27 2013/YL/033
Doç.Dr. İ.Gökhan TEMEL
ATRP Kullanılarak Çok Kollu Çapraz Bağlı Merkeze Sahip Çözünebilen Yıldız Tipi
Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
26.11.2013
26.11.2014
28 2013/YL/034
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ESEN
Yenilenebilir Kaynaklı Liken Esaslı Dolgu Malzemesinin AYPE ile Değerlendirilmesi
YMYO
26.11.2013
26.05.2014
29 2013/YL/035
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ESEN
Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerize Olabilen Monomer Sentezi ve Polimerleştirilmesi
YMYO
26.11.2013
26.11.2014
Download

yükseklisans devam eden projeler