T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda
belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim
dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık
Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı
belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel
Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik
ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde
dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.
maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek
jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı
Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.)
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı
kadrolara başvuru yapamazlar.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.
4. İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim
dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite
Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya
durumunda olmamaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili
birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan
başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon
numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan
başvurular geçersiz sayılacaktır.
ADRES:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal
Caddesi Bera İş Merkezi
No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA
Telefon: 0.332.280 80 73
Sayfa 1 / 2
SIRA
NO
BİRİM
1
Fen Fakültesi
2
3
ANABİLİM
DALI/PROGRAM
BÖLÜM
K.UNVANI
DERECE
ADETİ
Biyoteknoloji -
Yardımcı
Doçent
4
1
Fen Fakültesi
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Yardımcı
Doçent
3
1
Fen Fakültesi
MatematikBilgisayar
Bilimleri
Uygulamalı
Matematik
Yardımcı
Doçent
5
1
4
Fen Fakültesi
MatematikBilgisayar
Bilimleri
Uygulamalı
Matematik
Yardımcı
Doçent
5
1
5
Havacılık ve
Uzay
Bilimleri
Fakültesi
Uçak
Uçak
Mühendisliği Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3
1
6
Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Yardımcı
Doçent
3
1
7
Seydişehir
Ahmet Cengiz Makine
Mekanik
Mühendislik Mühendisliği
Fakültesi
Yardımcı
Doçent
3
1
Deri ve Zührevi
Hastalıklar
Sayfa 2 / 2
ÖZEL ŞARTLAR
Bulut kimyasıyla uzaktan
kontrol edilen deneyler
konusunda yayını olmak.
Vitamin D'nin meme kanser
hücresinin proliferasyon
enerji düzeyi ve invazyonuna
etkisi konusunda yayını
olmak.
Liu-tipi lojistik regrasyon
tahmin edicileri konusunda
yayınları olmak.
Lineer olmayan fark
denklemleri ve denklem
sistemleri konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi lisans
mezunu olmak. Enerji
teknolojileri konularında
yüksek lisans, doktora
yapmış olmak.
Pediatrik yaş grubunda
kazanılmış melanositik
nevüslerin dermatoskopik
muayene ile gelişimlerinin
izlenmesi konusunda
çalışması olmak.
Lisans, yüksek lisans ve
doktorası Makine
Mühendisliğinden olmak.
Download

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı