BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ
İzmir’in tarihi M.Ö.130’lu yıllara dayanan en eski yerleşim yerlerinden BUCA ilçesinin
merkezinde yer alan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi şehrin gürültüsünden uzak çam ağaçları ve
zeytin ağaçları ile kaplı bir alanda hizmet vermektedir. Yerleşim yerinin güzelliği ve yeşilliği dışında,
aynı arazi içerisinde Forbes Köşkü olarak adlandırılan tarihi bir binayı da içermektedir. Forbes Köşkü
Buca’da yaşamakta olan Levanten Forbes Ailesi tarafından 1908 yılında yaptırılmıştır. Forbes Ailesi
İzmir’den ayrıldıktan sonra köşkte Whittal Ailesi yaşamaya başlamıştır. 1958'de ise SSK'nin malı olan
köşk, uzun yıllar poliklinik olarak kullanılmıştır. Daha sonra aynı bahçeye yeni ve daha büyük hastane
binası yapıldığı için köşk boş kalmıştır. Forbes köşkünün restorasyonu Halen İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü tarafında yapılmaya devam edilmektedir.
06.07.2002 tarihinde SSK Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 19.02.2005
tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığı bünyesine
geçmiştir.
405 yatak kapasiteli Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, 8 adet binasıyla 138.286
Metrekare arsa alanı üzerinde, 26.617 Metrekare kapalı alanıyla, (6.521 metrekare oturma alanı ve
yatak başına düşen 65,72 metrekare alanda), doğayla iç içe ve huzurlu bir ortamda hastalarına hizmet
vermektedir.
Hastane bünyesindeki Çimentaş Semt Polikliniği Buca Evka 1 mahallesinde bulunup her gün,
çocuk hastalıkları, genel cerrahi, dermatoloji, psikiyatri ve aile hekimliği branşlarında poliklinik
hizmeti vermektedir.
800 m2 alanda hizmet veren acil servis, tadilat süreci neticesi yeşil alan, triyaj, sarı alan,
kırmızı alan, travma odası ve geniş bekleme alanları ile 3. Seviye acil servis için gerekli fiziki alt yapıya
kavuşmuştur.
Hastane bünyesinde bulunan 26 adet yoğun bakım yatağı ( 10 yataklı 3. Basamak Yoğun
Bakım ünitesi, 9 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, 7 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi) ve 4
adet Lokal müdahale salonu ve göz ameliyathanesi ayrı olmakla birlikte toplam 9 ameliyathane
salonuyla yüksek standartlarda bakım kalitesi sunarak hastalara hizmet vermektedir.
1 doktor, 2 hemşire ve 1 personel ile 2013 yılında 1078 hastaya ulaşarak Genel
Sekreterliğimiz bünyesinde hizmette öncü bir rol üstlenen Evde Sağlık Hizmetleri birimi, bünyesinde
kayıtlı hastalarının yakınlarına ihtiyaç duydukları psikolojik destek, yatağa bağımlı hasta yönetimi gibi
konularda eğitim birimi ile koordinasyon kurarak ayda iki defa rutin olmak üzere eğitim seminerleri
vermeye başlamıştır.
Radyoloji ünitesinde IVP, Mamografi, USG, BT, MR hizmetleri, kardiyoloji ünitesinde EKO,
Holter, Eforlu EKG tetkikleri, Göz kliniğimizde Fundus fako, Otofloresanslı fundus fako, fluoresceinli
anjiografi, laser iridotomy, laser kapsülotomi, sineşiotomi, Argon laser uygulamaları, görme alanı
tetkiki, göz ultrasonografisi, göz pakimetri tetkiki ile tüm göz içi ve dışı cerrahi işlemler,
gastroenteroloji ve genel cerrahi kliniklerinde tüm üst-alt endoskopik tetkikler, dermatoloji kliniğinde
kriyoterapi ve elektrokoterizasyon uygulamaları, deri yama testleri ve dermatoskopik muayene ve
biyopsi uygulamaları, kalp-damar cerrahisi biriminde endovenöz laser ablasyon cerrahisi ve
telenjiektazik lezyonlara laser uygulaması işlemleri Sağlık Hizmet kalite Standartlarına uygun olarak
yapılmaktadır.
Hastane bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı merkezi İzmir ili içinde ilk olma unvanına
sahip olup 2 Psikiyatri uzmanı, 1 psikolog, 1 sosyal çalışma uzmanı, 2 hemşire kadrosu ile görev
yapmaktadır. Merkez çalışmalarında Halk Eğitim Merkezinden eğitmenler eşliğinde resim boyama ve
beden eğitimi dersleri verilmektedir. Toplam 87 kayıtlı hastası olan Toplum Ruh Sağlığı birimi düzenli
olarak evde hasta ziyaretleri de yapmaktadır.
Sağlık Hizmeti Türü
Acil Sağlık Hizmeti
Ameliyathane Hizmeti
İstatistiki Veriler
2012 11 Aylık
2013 11 Aylık
189.041
197.752
A grubu ameliyat sayısı
980
687
B grubu ameliyat sayısı
4.087
3.434
C grubu ameliyat sayısı
3.320
3.841
D (Günübirlik dahil) grubu ameliyat sayısı
8.787
8.385
E (Günübirlik dahil) grubu ameliyat sayısı
20.259
13.216
Diğer (D-E Hariç) günübirlik ameliyat
sayısı
9.754
7.001
Toplam ameliyat sayısı
47.187
36.564
82
88
788.137
774.051
Cerrahi servis yatak sayısı
221
221
Dahili servis yatak sayısı
158
158
Yatan hasta sayısı
14.978
17.153
Yatak doluluk oranı
57,9
57
Toplam Yatan Hasta Sayısı
2.043
1.793
BT çekim sayısı
21.905
22.311
MR çekim sayısı
14.645
14.210
USG çekim sayısı
38.158
32.784
Doppler USG çekim sayısı
6.712
8.655
EKO çekim sayısı
7.666
5.846
Endoskopik tetkik sayısı
1.482
2.159
Acil muayene sayısı
Poliklinik oda sayısı
Poliklinik Hizmeti
Ayaktan muayene sayısı (Acil Dahil)
Klinik Hizmetleri
Yoğun Bakım Hizmetleri
Görüntüleme Hizmetleri
Endoskopi Ünitesi
Kaliteli, etkin ve verimli hizmet anlayışını önemseyen Buca Seyfi Demirsoy Devlet
Hastanesinde; 10 yataklı 2. Basamak yoğun bakım ünitesi kurma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca
daha fazla hastaya ulaşmak için Endoskopi ünitesinin büyütülmesi 2014 yılı içerisinde
planlanmaktadır.
Hastane 05.10.2006 tarihinden 2012 yılına kadar kaliteli hizmetin yazılı kanıtı olan TSE- ISO
9001:2008 belgesine sahip olarak hizmet vermiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığının Değerlendirmelerinden yüksek puanlar alarak kaliteli hizmet anlayışını devam
ettirmektedir (2011/1. Dönem:0,81 - 2012/1. Dönem:0,95 - 2012/2. Dönem:0,98). Sağlık hizmetinin
sürekli iyileştirmenin yolunun eğitim olduğu bilinciyle hastanede hizmet içi eğitimler sürekli devam
etmektedir.
Sağlıklı bir yaşama kavuşmak en temel haklardan biridir. Kalitesi yükselen yaşamda hastalıklar ve
engellilik azalacaktır. Bu çerçevede hasta haklarına saygılı, memnuniyetin ön planda olduğu doğru ve
etkin sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla genç, dinamik ve donanımlı sağlık ve diğer
personel kadrosuyla özverili ve gayretli çalışmalar devam etmektedir.
Download

İyi uygulama örnekleri için burayı tıklayınız