SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler
Hizmetin
Tamamlanma
Süresi
(En Geç)
1. Hekim Seçme
1-T.C Numaralı kimlik, 2-Seçilen hekim ismi
Aynı gün
2. Poliklinik Muayene
1-T.C Numaralı kimlik,
Aynı gün
3. Hasta Yatışı
1-T.C Numaralı kimlik, 2-Hasta yatış kağıdı
Aynı gün
Sağlık Kurulu(SalıPerşembe),Silah Ruhsatı, Durum 1-T.C Numaralı kimlik, 2-Dilekçe, 3-Ücret ödendi makbuzu
Bildirir Raporu..vb
1-T.C Numaralı kimlik 2 – Hastanın tüm tetkikleri (gerektiğinde)
5. Sürekli İlaç Kullanım Raporu
3- Hekim istemi
4.
Aynı gün
Aynı gün
6. Özürlü Raporu
1-T.C Numaralı kimlik 2- Dilekçe, kurum yazısı
7. Bilgisayarlı Tomografiler(BT)
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
9. Patolojik Tetkikler
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Sitoloji 15 gün
Biyopsi 15 gün
Ameliyat Planı Ve
10.
Gerçekleştirilmesi
1- T.C Numaralı kimlik,2-Yatış onayı,3-Hastanın tüm tetkikleri,
4- Hasta dosyası
11.Epikriz Raporu (BED)
1-T.C Numaralı kimlik, 2-Dilekçe
Aynı gün
12.Ameliyat Raporu (BED)
1-T.C Numaralı kimlik, 2-Dilekçe
Aynı gün
13.Hasta Hakları Başvurusu
1-Başvuru formu
40 gün
1-T.C Numaralı kimlik, 2-Hastanın tüm tetkikleri
1 gün
8.
14.
Manyetik Rezonans
Görüntüleme(MR)
Günübirlik Tedavi Kapsamında
Küçük Cerrahi Müdahale
10 iş günü
1 gün
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi(Otomasyon
üzerinden)
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi(Otomasyon
üzerinden)
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi(Otomasyon
üzerinden)
15.Laboratuar Tetkikleri
16.Kültür Tetkikleri
17.Tüberküloz Kültürü
Aynı gün
3 gün
40 gün
18.Röntgen Çekimi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
19.Ultrason Çekilmesi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi.
1 gün
20.Doopler USG
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
21.Kemik Dansitometresi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
22.EEG
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
2 gün
23.EMG
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
2 gün
24.EKO
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
25.Eforlu EKG
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
20 gün
26.Endoskopi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
20 gün
27.Kolonoskopi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
20 gün
28 Mamografi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
Aynı gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 16.12. 2014 Tarihinde güncellenmiştir.
İlk Müracaat Yeri
Adı
Soyadı
Ünvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
: Uz. Dr. Bilge ÖZŞARLAK KARAARSLAN
:
:
:
:
:
Başhekim Yardımcısı
Konak Mah. İnci Sk. No: 1 SÖKE
0 256 518 23 61
0 256 512 12 26
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
Adı
Soyadı
Ünvan
Adres
Tel
Faks
e-Posta
: Uz. Dr.Selma ÖZCAN
:
:
:
:
:
Hastane Yöneticisi(Başhekim)
Atatürk Mah. Kekik Sokak - 7/5 SÖKE
0 256 518 23 61
0 256 512 12 26
[email protected]
Download

A3 Hizmet Standartları 15.08.2014 Güncel