T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ÇEKMECE BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ESENYURT DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BİLGİ/BELGELER
HİZMETİN EN GEÇ
SUNULMA SÜRESİ
1
Poliklinik muayene
T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi
1 Saat
2
Muhtelif kan tahlili
Barkod
3 Saat
3
İdrar tahlili
Barkod
50 Dk.
4
Kültür - Antibiyogram
Barkod
3 Gün
5
Patoloji - Biyopsi İnceleme
Barkod
15 Gün
6
Gaita tahlili
Barkod
55 Dk.
7
Sağlık Kurulu Hizmetleri
(raporları)
Nüfus Cüzdanı, 3 adet resim, dilekçe ve ya Resmi makamlarca rapor isteniyorsa resmi üst yazı
3 Gün
8
Elektrokardiyografi
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
30 Dk.
9
Ekokardiyografi
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
-
10
Efor testi
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
-
11
Ritim holter
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
-
12
Çocuk Ritim Holter
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
-
13
Fizyo Terapi
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
3 Ay
14
A1, A2, A3 grubu ameliyatlar
15
B Grubu ameliyatlar
16
C Grubu ameliyatlar
17
D Grubu ameliyatlar
T.C. kimlik numarası beyanı, hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), SSK’lı hastalardan (çalışan),vizite kâğıdı, yeşil kartlı
hastalardan yeşil kart fotokopisi, yurt dışı SSK’lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, sağlık sigortası
olan hastalardan belge, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG
3 Gün
18
E Grubu ameliyatlar
T.C. kimlik numarası beyanı, hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), SSK’lı hastalardan (çalışan) vizite kâğıdı, yeşil kartlı hastalardan yeşil kart fotokopisi, yurt dışı SSK’lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, sağlık sigortası
olan hastalardan belge, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG
2 Gün
19
Lokal Müdahale
İstem kâğıdı/barkodu
3 Gün
20
Diş Protez
İstem kâğıdı/barkodu
15 Gün
21
Hasta taburcu (epikriz) raporu
Taburcu olan hastalara
Hemen
22
Ultrasonografi
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş radyolojik tetkikler
30 Gün
23
Renkli Doppler
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş radyolojik tetkikler
30 Gün
24
Anjiografi
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş radyolojik tetkikler, serolojik tetkikler,hemogram, kanama
parametreleri
Hemen
Girişimsel radyoloji
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş radyolojik tetkikler, serolojik tetkikler,
25
T.C. kimlik numarası beyanı, hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), SSK’lı hastalardan (çalışan) vizite kâğıdı, yeşil kartlı
hastalardan yeşil kart fotokopisi, yurt dışı SSK’lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, sağlık sigortası
olan hastalardan belge, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG
T.C. kimlik numarası beyanı, hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), SSK’lı hastalardan (çalışan) vizite kâğıdı, yeşil kartlı
hastalardan yeşil kart fotokopisi, yurt dışı SSK’lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, sağlık sigortası
olan hastalardan belge, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG
T.C. kimlik numarası beyanı, hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), SSK’lı hastalardan (çalışan) vizite kâğıdı, yeşil kartlı hastalardan yeşil kart fotokopisi, yurt dışı SSK’lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, sağlık sigortası
olan hastalardan belge, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG
-
4 Gün
4 Gün
hemogram, kanama parametreleri
26
Odiyometri
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu
25 Gün
27
Direkt röntgen
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş radyolojik tetkikler
Hemen
28
Endoskopi
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş raporları
15 Gün
29
Kolonoskopi
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş raporları
5 Ay
30
ESWL
Bilgi işlem numarası, Dr. İstem Barkodu, varsa geçmiş raporları
2 Gün
31
Solunum fonksiyon testi
İstem kâğıdı/barkodu
15 Dk.
32
Hasta yatış işlemi
Yatış kararı
Hemen
33
E Randevu
İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası
Hemen
34
E Laboratuvar sonuç alma
İstem kâğıdı/Barkodu
Hemen
35
EMG
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
4 Gün
36
EEG
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem Barkodu
3 Gün
*Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin berlitilen sürede tamamlanmaması,yukarıdaki tabloda bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı:Aziz OCAKOĞLU
Adı Soyadı: Ekrem İNCİ
Unvan :Başhekim
Unvan
Adres :İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi
Adres : Esenyurt Kaymakamlığı
Tel :0212 596 19 99
Tel :0212 699 41 43
Faks :0212 896 67 82
Faks :0212 620 54 87
e-Posta :[email protected]
e-Posta : [email protected]
: Kaymakam
Download

Esenyurt Devlet Hastanesi Hizmet Standartları