HASTA HAKLARI
EĞİTİMİ
Hasta Hakları Nedir?
İnsan haklarının sağlık
alanına yansımasıdır.
Hasta Hakları Mevzuatı
• Anayasa,
• Hasta Hakları Yönetmeliği
• Hasta Hakları Uygulama
Genelgesi
Hasta Haklarının Amaçları
• Hastalara sağlık hizmetlerinden
tam olarak yararlanma konusunda
yardım etmek,
• Hastalarla sağlık çalışanları
arasındaki ilişkiyi desteklemek ve
geliştirmek,
• Hastaların sağlık hizmeti sürecine
aktif katılımını cesaretlendirmek,
Hasta Haklarının Amaçları
• Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık
hizmeti etkinliğini artırmak,
• Hasta hakları ile ilgili düzenli başvuru mekanizmaları
oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol sağlamak,
• Hasta-hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek sağlık
hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.
En Temel Hasta Hakları
• Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma
Hakkı
• Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı
• Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma,
Seçme ve Değiştirme Hakkı
• Mahremiyet
En Temel Hasta Hakları
• Aydınlatılmış Rıza
• Güvenlik
• Dini Vecibeleri Yerine
Getirebilme
• Saygınlık Görme ve Rahatlık
• Ziyaret ve Refakatçi
Bulundurma
• Başvuru ve Dava
En Temel Hasta Hakları
• Bilgilerin gizli tutulması
hakkı
• Tedaviyi reddetme ve
durdurma hakkı
Hasta sorumlulukları
Genel Sorumluluklar
kendi sağlığına dikkat etmek için
elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir
yaşam için verilen tavsiyelere
uymalıdır.
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve
kişisel bilgilerindeki değişiklikleri
zamanında bildirmek durumundadır.
Hasta; yakınmalarını, daha önce
geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi
bir tedavi görüp görmediğini, eğer
varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm
sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz
vermelidir.
Hastane Kurallarına Uymalıdır
Hasta; hastane personelinin, diğer
hastaların ve ziyaretçilerin haklarına
saygı göstermelidir.
Hasta; hastane malzemelerine verdiği
zararları karşılamak zorundadır.
Tedavisi ile ilgili Önerilere Uyma
Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili
tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve
anlayamadığı yerleri sormalıdır.
Hasta; uygulanacak tedaviyi
reddetmesi veya önerilere
uymamasından dolayı doğacak
sonuçlardan kendisi sorumludur
Neler Yapıldı?
Mevzuat Çalışmaları
•Hasta Hakları İletişim
Birimleri
•İnternetten başvuru imkanı
•Hasta Hakları İl
Koordinatörlükleri
•Eğitim Çalışmaları
başlatıldı .
Başvuru Nasıl Yapılır?
• Hasta Hakları İletişim Birimleri
• Bakanlık İnternet (https://hastahaklari.saglik.gov.tr/)
• SABİM (ALO 184)
Süreç Nasıl İşliyor?
HASTA HAKLARI
İLETİŞİM BİRİMİ
•DOSYALARI
DEĞERLENDİRİR.
•OY ÇOKLUĞU İLE KARAR
VERİR.
ALINAN TÜM BİLGİ VE
BELGELER HASTA HAKLARI
İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
GÖNDERİLİR
Süreç Nasıl İşliyor?
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
1-Başkan ( İl Sağlık Müdürü
tarafından Belirlenir)
2-sendika işyeri temsilcisi,
3-kurum temsilcisi,
4-dernek temsilcisi
5-vatandaştan oluşur.
Hasta Hakları Kültürü
Hasta Hakları Kültürü
Hasta Hakları Kültürü
Hasta Hakları Kültürü
Hasta Hakları Kültürü
Hasta Hakları Uygulaması Neler Kazandırdı?
•Yapılandırılmış bir sistem,
•Haklara ve sorumluluklara
sahip olduğunu öğrendi,
•İstediği hekimi seçme
hakkını elde etti,
•Hasta haklarını bilen sağlık
çalışanı,
Hasta Hakları Uygulaması Neler Kazandırdı?
•Haklarını savunacak sivil
toplum kuruluşlarının
sayısı arttı,
•Hasta hakları kurullarına
katılım arttı,
•Konuyla ilgili yapılan
araştırmalar arttı,
Son Söz
-Sevgiden; tortulu, bulanık sular, arı, duru bir
hale gelir.
-Sevgiden dertler şifa bulur.
-Sevgiden ölü dirilir.
-Sevgiden padişahlar kul olur.
Hz.Mevlana
Download

2015 yılı hasta hakları eğitimi