ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
1.
2.
3.
Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler
1. T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik belgesi (15 yaş üzeri için
fotoğraflı)
2. Adres ve telefon bilgileri beyanı
3. Ücretli hastalar için vezne makbuzu
4. Hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı
Poliklinik muayenesi
1-Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim
ismi bildirilmesi
Hekim seçme hakkının kullandırılması
Röntgen çekimi
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
4.
EKG
5.
Laboratuvar tetkikleri
(Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Hormon, Romatizmal testler,
Gaitada parazit, gizli kan)
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
İstirahat Raporu
1- T.C Kimlik Numarası yazılı Kimlik fotokopisi (15 yaş üzeri
için fotoğraflı)
2- İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat
süresinin belirtildiği rapor kâğıdı
3-Ücret Ödendi Makbuzu
4. Hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi,
5. Çekilen röntgen filmleri ve yapılan tetkikler
6.
1-TC Kimlik no
2-Protokol No
7. Online Laboratuar Sonuçları
T.C Kimlik Numarası yazılı Kimlik fotokopisi (15 yaş üzeri
için fotoğraflı)
2- Çekilen röntgen filmleri ve yapılan tetkikler
3- Hekim tarafından düzenlenen rapor kâğıdı
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
2 saat
1 dakika
2 saat
Acil vakalar: 30 dakika
20 dakika
Acil vakalar: 10 dakika
4
saat
1
gün
4
saat
1
Gün
2
Saat
18. İlaç, Malzeme Raporu
9.
Adli vakalar için rapor düzenlenmesi
12-
T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi
Mahkemeden alınan üst yazı
10
Epikriz Raporu
.
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Dilekçe
30 dakika
11
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Başvuru Formu
15 iş günü
Hasta Hakları Başvurusu
12
Organ Bağış İşlemleri
.
1-TC Kimlik Belgesi
30 dakika
13 Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi
.
1. Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya
Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya
vekili imzalı),
2. T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik belgesi (15 yaş üzeri için
fotoğraflı)
14
Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi
.
1-Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),
15 gün
15
Satın alma
.
1-Malzeme istek belgesi
2-Lüzum Müzekkeresi
3-Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi
4-Teklif belgesi
2-Kamu ihale kurumu(KİK ) internet sayfasında ilanı.
3-Gazeteye ihale ilanı
4-İhale sonucu, tebliğ ve onaylaması
5-Sözleşme
6-Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı
7-Fatura
8-Ödeme Belgesi
2
1.
16
Acil Hasta Kabulü
.
2.
17
Enjeksiyon, pansuman İşlemleri
.
Varsa T.C Kimlik Numaralı Kimlik(15 Yaş Üzeri
Fotoğraflı)
Ücretli hastalar için vezne makbuzu
1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2- Reçetenin nüshası
1
1
gün
ay
dakika
30 dakika
1-Cenaze Teslim Formu
2-Ölüm Belgesi
2 gün
3-Defin Ruhsatı
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
18
Morg Hizmetleri
.
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı
Soyadı
:
Atila KAĞNICI
Uz.Dr Nilay DANIŞ
Ünvan
:
İdari Mali İşler Müdürü
Başhekim / Hastane Yönetici.
Adres
:
Çameli Devlet Hastanesi Çameli/Denizli
Çameli Devlet Hastanesi Çameli/Denizli
Tel
:
0258 5716403
0258 5716404
Faks
:
0258 5715226
0258 5715226
e-Posta
:
[email protected]
[email protected]
Download

ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU