AKNE TEDAVİSİNDE KULLANILAN
ÜRÜNLERİN STATÜSÜ
İLAÇLAR
Tedavi etkileri vardır ve bu etkilerini yazılı sözlü dile getirebilirler.
MEDICAL DEVICE
Hafif ve Orta Düzey Akne Tedavisinde
İlaç Düzeyinde Etki
Dermokozmetik Düzeyde Kolay Kullanım
Tedavi etkileri vardır ve bu etki yazılı/sözlü dile getirilebilir.
DERMOKOZMETİKLER
Eritamatöz Telenjiektazik
Rozasenin Tedavisinde
İçeriklerinde tedaviye edici aktif içerikler olsa dahi herhangi bir
tedavi iddasında bulunamazlar.
KOZMETİKLER
Tedavi etkileri yoktur ve bir tedavi iddasında bulunamazlar.
Geleceğin Peeling Solüsyonlar
Her Endikasyona Özel Peeling Solüsyonu
AKNENİN PATOJENLERİ
HİPER SEBORE (AŞIRI YAĞ SALINIMI)
HİPER KERATİNİZASYON (AŞIRI KERATİN ÜRETİMİ)
BAKTERİ KOLONİZASYONU
İNFLAMASYON
HİPERSEBORE
ANDROJENLER
TESTOSTERON
5 Reductase
DİHİDRO-TESTOSTERON
HİPER SEBORE
Sistemik düzeyde kadın ve erkekte androjen hormonlar mevcuttur.
Ergenlik döneminde yada hormonal dengesizliklerde oluşabilecek artışlar,
androjenlere duyarlı yağ hücrelerinde 5 alfa redüktaz enziminin de etkisi ile
bir seri reaksiyona sebep olarak hipersebore oluşumunu sağlar.
HİPER KERATİNİZASYON
Folikül içerisinde bulunan keratinosit hücrelerin artan Keratinizasyonu
incelendiğinde, folikül içi hücrelerinde olması gereken linoleik asit
miktarının azaldığı görülmüştür. Linoleik asit insan vücudunda
üretilemeyen çok değerli bir esansiyel bir yağ asididir ve Linoleik asit
foliküler keratinizasyonu kontrol altında tutan ana maddedir.
HİPERSEBORE
5 α-Reduktaz ve Linoleik asit birbirine antagonist maddelerdir.
Hiper seboreye bağlı olarak artan 5 α-reduktaz,
linoleik asiti baskılayarak azaltır.
BAKTERİ KOLONİZASYONU
YAĞ BEZLERİNİN ARTAN
ANDROJEN DUYARLILIĞI
5 Reductase
TESTOSTERON
DİHİDRO
TESTOSTERON
LİNOLEİK ASİT
EKSİKLĞİ
HİPER
SEBORE
HİPER
KERATİNİZASYON
PBA
KOLONİZASYONU
Pba’lardan salınan lipazlar trigliseridleri hidrolize ederek serbest yağ asitine dönüştürür.
Serbest yağ asitlerinin serbest radikal etkisi gösterir, folikül içerisinde olumsuz yönde artan
organik içerikler bağışıklık sistemini reaktif hale getirerek inflamasyon sürecini başlatır.
İNFLAMATUAR AKNE LEZYONU
AKNEDE BİLİNEN
TOPİKAL UYGULAMALAR
HİPERSEBORE
HİPERKERATİNİZASYON
TOPİKAL AJAN
BULUNMAMAKTADIR.
AKNE PATOJENLERİ
BAKTERİ
Erythromycin
Clyndamicin
Tetracyclines
Azelaic acid
Benzoilperoksit
9
Tretinoin
Isotretinoin
Adalepane
Azelaic acid
Retinaldehyd
INFLAMASYON
Adapalene
Azelaic acid
Corticosteroid
Topical treatment in acne: current status and future aspects
Harald P.M. Gollnick Andrea Krautheim
Dermatology 2003;206:29-36
BUGÜNKÜ MAJÖR AKNE TEDAVİLERİNİN + VE –’LERİ
ANTİBİOTİKLER
BENZOİLPEROKSİD
RETİNOİK ASİD
AZELAİK ASİD
Bakteri Direnci
Tedaviyi Sınırlayabilir
İrriasyon Oluşturma
Potansiyeli Yüksek
Bakteri Üzerinde
Etkisiz
Kozmetik Açıdan
Kullanımı Sorunlu
Hiperkeratinizasyonda
Etkisiz
Hastanın Tedaviye
Uyumunda Sorun
Hafif İrritasyona
Neden Olabilir
Hafif İrritasyona
Neden Olabilir
Hiperseborede
Etkisiz
Hiperseborede Etkisiz
Güneş Hassasiyeti
Yaratır (Fototoksik)
Hiperseborede
Etkisiz
ACNICARE AKTİF İÇERİKLERİ
AKNENİN TÜM PATOJENLERİNDE ETKİLİDİR
HİPERSEBORE
ETHYL LINOLEATE
ETHYL LINOLEATE
TRİETİLSİTRAT
TRİETİLSİTRAT
BAKTERİ
INFLAMASYON
TRİETİLSİTRAT
GT-PEPTIDE 10
HİPERKERATİNİZASYON
ETHYL LINOLEATE
YENİ
TRİETİLSİTRAT
GT-PEPTIDE 10
11
YENİ
1. TRİETİLSİTRAT; PBA’DAN SALINAN LİPAZLARLA
HİDROLİZE OLARAK AKTİF HALE GELİR
TRİGLİSERİDLER
PBA
HİDROLİZASYON
SERBEST YAĞ ASİTLERİ
İNFLAMASYON
LİPAZLAR
DİETİLSİTRAT
TRİETİLSİTRAT
HİDROLİZASYON
MONOETİLSİTRAT
SİTRİK ASİT
pH DÜŞER
PBA
KOLONİZASYONU
AZALIR
ACNICARE BİR ANTİBİYOTİK GİBİ
ETKİ GÖSTERİR
SAAT
PBA SAYISI
BAŞLANGIÇ
2.600.000
2 SAAT
1000
4 SAAT
<100
24 SAAT
<100
48 SAAT
<5
168 SAAT
<5
PBA Sayısındaki 2. saat sonrasındaki
hızlı azalış
PBA Sayısı
2600000
1000
Başlangıç
2. Saat
90
70
4.Saat
24. Saat
4,5
2
48. Saat 168 Saat
PBA 0-168 saat arasında sürekli azalma göstermiştir.
2. ŞİMDİ AKNİCARE YENİ ANTİBİOTİK PEPTİD
YENİ
GT-PEPTİDE-10 İLE DAHA DA GÜÇLÜ
İmmün sistemde görev yapan nötrofiller de yabancı organizmaları yok
etmek için hidrojenperoksid veya antibiotik peptidleri kullanırlar.
Antibiotik peptidler bakteriler üzerinde herhangi bir direnç geliştirmeksizin
etkin biçimde gram + / - bakteriler üzerinde etkili olabilirler.
AMPs
HYDROGEN PEROXYDE
Anti Microbial Peptides
Benzoilperoxyde
GT-peptide-10
NEUTROPHYL
Attività
antibatterica
Skin irritation
Antibacterial
activity
Skin irritation
+++
irritan
+++++
Yok
ANTİMİKROBİAL BİOMİMETİC PEPTİD:
YENİ
GT-PEPTIDE-10
Yeni bir biyomimetik peptid olan GT-Peptide 10, antibakteriyel bir peptid
ailesinin etkisini taklit eder. Bakterilerin geçirgenliğini artıran ve nötrofillerden
salınan peptidler gibi bakterilerin hücre zarından geçiş yaparak bakterinin
ölümüne neden olurlar.
GT-PEPTIDE-10
Antimikrobiyal Pepditler gram + bakteriler üzerinde kısmen etkili olmak ile
beraber gram – bakteriler üzerinde daha etkindiler. Ancak trietilsitrat ile
kombine edildiğinde gram + bakteriler üzerinde de güçlü bakterisid etki gösterir.
3. ETİLLİNOLATE PBA’DAN SALINAN LİPAZLARLA
HİDROLİZE OLARAK AKTİF HALE GELİR
PBA
LİPAZLAR
ETİLLİNOLATE
LİNOLEİK
ASİT
HİDROLİZASYON
1
FOLİKÜLER KERATİNİZASYON
KONTROL ALTINA ALINIR
LİNOLEİK ASİT
EKSİKLİĞİ GİDERİLİR
2
HİPERSEBORE
KONTROL ALTINA
ALINIR.
LİNOLEİK ASİT GÜÇLÜ BİR
5 reductase BASKILAYICISIDIR.
4. LİPİFREE TEKNOLOJİSİ İLE AKNELİ CİLTLERE
DAHA UYGUN FORMÜLLER
YENİ
TEKNOLOJİ
4. LİPİFREE TEKNOLOJİSİ
GT-Peptide 10
Taşıyıcı Lipid
Aktif Madde
Salisilik Asid
ve EtilLinolate
TrietilSitrat
Aknicare ürünler yağlı ve akneli ciltlerde daha kolay kullanılabilmesi için yeni Lipifree sistemi
ile formüle edilmiştir. Yağ taşıyıcı yerine aktif madde olarak görev yapan TrietilSitrat taşıyıcı
olarak kullanılmıştır. Böylece Aknicare akneli ciltlerde kolayca absorbe olur ve rahat kullanılır.
AKNICARE CB
Chest & Back
SIRT VE GÖĞÜS İÇİN SPREY
50 ml
Sırt ve göğüsteki hafif ve orta düzey aknenin tedavisi
için kullanılan fluid sprey.
TRİETİLSİTRAT
ETİLLİNOLATE
GT-PEPTIDE-10
ÇİNKO LAKTAT
SALİSİLİK ASİD (%0,5)
Sabah ve akşam kullanılır.
82,50
AKNICARE CB Chest & Back Klinik Etkinlik
YÜKSEK DÜZEY ETKİNLİK VE GÜVENLİ KULLANIM
Evaluation of efficacy and
tolerability of a fluid emulsion in the
treatment of comedonic and
inflammatory lesions localized on
the back and chest.
Aknicare® CB Chest & Back
spray emulsion has proven to be
highly effective both in respect of
comedonal and inflammatory lesions
localized on chest and back.
(baseline, 4 weeks, 8 weeks, 12
weeks)
Data on file General Topics:
Istituto San Gallicano,
Prof. Enzo Berardesca – Rome - 2012
12 Haftada Enflamatuvar
Lezyonlarda % 65 Azalma
12 Haftada Komedonal
Lezyonlarda % 62 Azalma
AKNICARE CB Chest & Back
Günde 2 Kez Sırtta Kullanımıştır
BAŞLANGIÇ
12 HAFTA SONRA
AKNICARE
Gentle Cleansing Gel
JEL TEMİZLEYİCİ
200 ml
Aktif akneleri hıza iyileşmesini sağlarken yeni
oluşumları azaltır. Cilt yağını dengeler, komedonları
giderir porlu görüntüyü azaltır. Rahat ve güvenli
kullanım sağlar. MSM hassasiyeti azaltır.
TRİETİLSİTRAT
MSM-METİL SULFONIL METAN
GT-PEPTIDE-10
Günde iki kez kullanılır su ile durulanır.
75,00
AKNICARE Cream
KREM
50 ml
Hafif ve orta düzey aknenin tedavisinde kullanılır.
Yağ içermeyen hafif formülü ile cildi nemlendirir ve ileri
düzey akne tedavisinde ek ajan olan kullanılabilir.
TRİETİLSİTRAT
ETİLLİNOLATE
GT-PEPTIDE-10
ÇİNKO LAKTAT
HYALÜRONİK ASİT
SALİSİLİK ASİT (%0,5)
Sabah ve akşam kullanılır.
80,00
AKNICARE Colored Cream
RENKLİ KREM
50 ml
Aknicare Cream gibi hafif ve orta düzey akneyi tedavi
ederken ayrıca ciltte kapatıcı olarak görev yapar.
TRİETİLSİTRAT
ETİLLİNOLATE
GT-PEPTIDE-10
ÇİNKO LAKTAT
HYALÜRONİK ASİT
SALİSİLİK ASİT (%0,5)
Sabah ve akşam kullanılır.
82,50
AKNICARE Lotion
LOSYON
25 ml
Hafif ve orta düzey akne tedavisini sağlarken yeni
oluşumları azaltır. Cilt yağını dengeler, komedonları
giderir porlu görüntüyü azaltır. Hassasiyet yaratmadan
rahat ve güvenli kullanım sağlar.
TRİETİLSİTRAT
ETİLLİNOLATE
GT-PEPTIDE-10
SALİSİLİK ASİT (%0,5)
Günde iki kez temiz cilde uygulanır.
80,00
AKNICARE SR
Skin Roller
SKIN ROLLER
5 ml
Aknede lokal ve hızlı çözüm sağlar. Günde 4/8 kez
kullanımda aknenin çıkışını durdurabilir. Hareketli
uygulama başlığı ile uygulama kolaylığı sağlar.
TRIETHYL CITRATE
ETİLLINOLATE
GT-PEPTIDE-10
OCTADESENEDOİK ASİT
SALİSİLİK ASİT (%0,5)
İhtiyaç halinde akne üzerine, 4 ila 8 kez uygulanır.
55,00
AKNICARE SUN SPF 30 PPD 20
GÜNEŞ KREMİ
50 ml
Akneli ciltleri güneşten korurken cildi yağlandırmaz ve
güvenilir güneş filtreleri ile cildi tam korur.
Formülündeki hyalüronik asit sayesinde cildi korurken
aynı zamanda nemlendirir ve akne tedavisine yardımcı
olur. Oral isotretinoin, topikal retinoidler ile
kombinasyona uygundur.
HYALÜRONİK ASİT
TRİETİLSİTRAT
GT-PEPTIDE-10
GÜNEŞ KORUYUCU FİLTRELER
(ETHYLHEXYL METHOXYCINNA MATE %3, OCTOCRYLENE %3, UVINUL %3, TİNOSORB S %3, TINOSORB M %1,8 )
İhtiyaç halinde günde en az iki kez kullanılır.
80,00
AKNICARE FLUID POWDER
KREM PUDRA
İçinde aktif maddeler sayesinde problemli ciltlerin
bakımını yaparken diğer taraftan cildi pürüzsüz gösterir.
Cildin genel görünümünü düzenler.
Porları tıkamaz cildi yağlandırmaz
TRİETİLSİTRAT
ETİLLİNOLATE
Bakım ve nemlendirici ürünlerin üzerine uygulanır.
75,00
AKNICARE ETKEN MADDE
KLİNİK ÇALIŞMA SONUÇLARI
ÇİFT KÖR-RANDOMİZE-PLASEBO KARŞILAŞTIRMALI
KLİNİK ÇALIŞMANIN SONUÇ AÇIKLAMASI:
Trietil-sitrat ve Etil-linolate içeren yeni losyon formülünün, hafif ve orta düzey
akne tedavisinde hem enflamatuvar hem de komedonal akne lezyonlarında etkin
olduğu gösterilmiştir. Yeni losyon hem hızlı sonuç vermekte ve genel olarak gayet
iyi tolore edilmektedir. Sürpriz bulgu ise özellikle hipersebore sorunu olan
hastalarda kolayca kullanılabilecek şekilde, yeni losyonun sebum üretimi üzerinde
şaşırtıcı etkisidir. Bu non-antibiotik formül, bugünkü akne tedavilerine faydalı bir
alternatif oluşturmaktadır.
British Journal of Dermatology 2007
NON-ENFLAMATUVAR LEZYONLAR
Başlangıç
12. hafta
48
% 75
ARTIŞ
31,5
27,5
-%55
AZALMA
14
Plasebo
Aknicare
Klinik çalışmanın 12. hafta sonunda
non-enflamatuvar lezyonların sayısındaki değişim
ENFLAMATUVAR LEZYONLAR
Başlangıç
12. Hafta
31
% 55
ARTIŞ
20
18,5
-%62
AZALMA
7
Placebo
Aknicare
Klinik çalışmanın 12. hafta sonunda
Enflamatuvar lezyonların (papül-püstül) değişim
SEBUM ÜRETİMİNDE AZALMA
Başlangıç
% 22
ARTIŞ
12. hafta
107,59
86,32
91,93
-%53
AZALMA
42,9
Placebo
Aknicare
Klinik çalışmanın 12. hafta sonunda en önemli bulgu;
Topikal bir losyon ile sebum üretimi klinik olarak ispatlanabilir düzeyde azalmıştır.
AKNICARE
KLİNİK ÇALIŞMA ÖNCESİ 12. HAFTA SONRASI
A. Charakida, M. Charakida and A.C. Chu
Department of Dermatology, Hammersmith Hospital, DuCane Road, London W12 0NN, U.K. Journal Compilation British
Association of Dermatologists • British Journal of Dermatology 2007
AKNICARE
KLİNİK ÇALIŞMA ÖNCESİ 12. HAFTA SONRASI
A. Charakida, M. Charakida and A.C. Chu
Department of Dermatology, Hammersmith Hospital, DuCane Road, London W12 0NN, U.K. Journal Compilation British
Association of Dermatologists • British Journal of Dermatology 2007
AKNICARE
KLİNİK ÇALIŞMA ÖNCESİ 12. HAFTA SONRASI
A. Charakida, M. Charakida and A.C. Chu
Department of Dermatology, Hammersmith Hospital, DuCane Road, London W12 0NN, U.K. Journal Compilation British
Association of Dermatologists • British Journal of Dermatology 2007
AKNE İÇİN TIBBİ PEELİNG SOLÜSYONU 5/15x2ml Flakon
Aknicare serisi ve/veya diğer tedaviler ile birlikte
haftada 1 kez kombine edilmesi halinde tedavinin hızını
ve kalitesini artırır. Aknicare ile yapılan komibine klinik
çalışmada aktif akneyi, 65. günde %50 iyileştirmiştir*.
%30 SALİSİLİK ASİD
GT-PEPTIDE-10
%4,5 TRİETİLSİTRAT
%0,5 ETİLLİNOLATE
Haftada 1 kez hekim tarafından 3-7 dk. uygulanır.
Enerpeel SA ve Aknicare günlük ürünleri 50 gün boyunca kombine kullanıldığında komedona aknede %64, açık komedonlarda %70, püstüllerde %85 ve papüllerde
%70 azalma sağladığı klinik çalışmada saptanmıştır. Çalışmanın sunumunu Lotis Pharma’dan talep edilebilir.
230,00 / 490,00
AKNE İÇİN TIBBİ PEELİNG SOLÜSYONU 8 x 5ml Flakon
Sırt ve göğüsteki aknenin tedavisi için hekimlerin
kullanımına yönelik peeling solüsyonudur. İhtiyaç
halinde yüz için de kullanılabilir. Aknicare ürünleri ile ve
diğer tedavi ajanları ile kombine kullanımı önerilir.
%30 SALİSİLİK ASİD
GT-PEPTIDE-10
%4,5 TRİETİLSİTRAT
%0,5 ETİLLİNOLATE
Haftada 1 kez hekim tarafından 3-7 dk. uygulanır.
500,00
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU
T-15 Gün
T0-Başlangıç
T-10Gün
İlk Lezyon Sayımı
Evde Hergün Günde 2 kez Aknicare
T-20 Gün
T-30 Gün
T-50 Gün
Son Lezyon Sayımı
Hekim 10 Günde 1 Enerpeel SA / 5-7 Dk
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
REDUCTION OF CLOSED COMEDONES T-15 T50
25,00
20,00
-64,04%
15,00
10,00
5,00
0,00
t-15
t50
Kapalı komdeonlarda azalma
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
REDUCTION OF OPEN COMEDONES T-15 T50
25,0
20,0
-69,52%
15,0
10,0
5,0
0,0
t-15
Açık komdeonlarda azalma
t50
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
REDUCTION OF PAPULES T-15 T50
20,0
18,0
16,0
14,0
-69,62%
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
t-15
Papüllerde azalma
t50
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
REDUCTION OF PUSTOLES T-15 T50
8,00
7,00
6,00
85,16%
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
t-15
Püstüllerde azalma
t50
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
GLOBAL SCORE
25,00
20,00
50%
15,00
10,00
5,00
0,00
t-15
t50
Genel iyileşme
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
ENERPEEL SA + AKNICARE KOMBİNASYONU SONUÇLAR
Download

Slayt 1 - Aknicare