T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim
üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını,
Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten
Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve
bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet
CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar
haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik
Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik
Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını
kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi
ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde
dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;
anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların
Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve
eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları
gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık
Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı
belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta
olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.
maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca
belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı
yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web
sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı
kadrolara başvuru yapamazlar.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.
6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen
kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı
Sayfa 1 / 4
olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar
verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya
durumunda olmamaları gerekmektedir.
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na başvuracak
Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı
Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde
yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru
dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir.
İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
ADRES:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi
No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA
Telefon: 0 332 280 80 73-74
SIRA
NO
BİRİM
ANABİLİM
DALI/PROGRAM
BÖLÜM
K.UNVANI
DERECE
ADETİ
ÖZEL ŞARTLAR
Profesör
1
1
Zemin, kaya, kütle hareketleri
konularında yayınları olmak.
1
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
2
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Fotogrametri
Profesör
1
1
3
Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp
Profesör
1
1
4
Sosyal ve Beşeri
İktisat
Bilimler Fakültesi
İktisat Politikası
Profesör
1
1
5
Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen
ve Matematik
Alanlar Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Doçent
1
1
6
Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen
ve Matematik
Alanlar Eğitimi
Kimya Eğitimi
Doçent
1
1
7
Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen
ve Matematik
Alanlar Eğitimi
Fizik Eğitimi
Doçent
1
1
8
Fen Fakültesi
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Doçent
2
1
9
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Sosyal Hizmet
Geoteknik
-
Doçent
Sayfa 2 / 4
3
1
Uzaktan algılama ve coğrafi
bilgi sistemleri entegrasyonu
ile zamana bağlı değişim
analizleri üzerine çalışmaları
olmak.
Acil vakalarda ultrason
uygulamalarıyla ilgili
çalışmaları olmak.
Para, banka denetimi ve
düzenlemeleri konularında ve
panel ekonometrisi alanında
çalışmış olmak.
Latince ve canlıların temel
bileşenlerinin öğretimiyle
ilgili çalışmaları olmak.
Tiyosemikarbazonlarla metal
ve flavonoid ve ağır
metallerin voltametrik tayini
konusunda çalışmaları olmak.
"Fizik eğitiminde pedagojikanolojik modeller" konusunda
doktora yapmış olmak. Fizik
laboratuvarı kaygısı üzerine
çalışmaları olmak.
Antimikrobiyal biopolimerler
üzerine çalışmaları olmak.
Kırsal kesim ve varoşlarda
yaşayan gerekli eğitim desteği
alamayan aile ve çocuklara
yönelik kültürel eğitim
çalışmaları yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
12
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
-
13
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
14
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
15
10
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
3
1
3
1
Yardımcı
Doçent
2
1
Şehir ve Bölge
Planlama
Yardımcı
Doçent
1
1
Harita
Mühendisliği
Ölçme Tekniği
Yardımcı
Doçent
3
1
Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık Tarihi
Yardımcı
Doçent
1
1
16
Ereğli Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları
ve Öğretimi
Yardımcı
Doçent
1
1
17
Sosyal ve Beşeri
Sanat Tarihi
Bilimler Fakültesi
Erken Hıristiyan ve
Bizans Sanatları
Yardımcı
Doçent
1
1
18
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Endodonti
Yardımcı
Doçent
3
1
19
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Ortodonti
Yardımcı
Doçent
2
1
20
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Ortodonti
Yardımcı
Doçent
3
1
21
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Periodontoloji
Yardımcı
Doçent
3
1
22
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Periodontoloji
Yardımcı
Doçent
3
1
23
Turizm Fakültesi
Rekreasyon
Yönetimi
Rekreasyon
Yönetimi
Yardımcı
Doçent
4
1
24
Seydişehir
Meslek
Yüksekokulu
Gıda İşleme
Un ve Unlu
Mamüller
Teknolojisi
(Değirmencilik) Pr.
Yardımcı
Doçent
1
1
25
Ereğli
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
-
Yardımcı
Doçent
1
1
11
-
Sayfa 3 / 4
Tıp Fakültesi mezuniyeti ve
Anestezi ve Reanimasyon
uzmanlığı belgesi olmak.
"Kentsel ulaşım planlaması"
konusunda doktora yapmış
olmak.
Barajlardaki deformasyonların
geodezik ve geoteknik
yöntemlerle izlenmesi
konularında çalışmaları
olmak.
"Anıtsal yapıların kullanım
sürecinde değerlendirilmesi"
konusunda doktora yapmış
olmak.
"Türkiye ve ABD'de okul
müdürlerinin yetiştirilmesi"
konusunda çalışmaları olmak.
Bizans sanatı alanında ve
Konya'daki Bizans eserleri
üzerine çalışmaları olmak.
Kök ucu dolgu maddelerinin
periodontal ligament
fibroblastları üzerindeki
biyouyumluluğuna etkileri
hakkında çalışma yapmış
olmak.
Bölgesel kanin
retraksiyonunda kullanılan
"reverse closing loop"
springinin etkileri hakkında
çalışma yapmış olmak.
Farklı ortodontik adezivlerin
dental plak ve çürük oluşumu
üzerine etkileri hakkında
çalışmış olmak.
Diyod lazerin sigara içen
periodontitisli bireyler
üzerindeki etkileri hakkında
çalışmış olmak.
Protetik yüklemeden sonra
periimplant oluğu sıvısındaki
biyokimyasal değişimler
hakkında çalışmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
konusunda doktora yapmış
olmak. Rekreasyon
uygulamaları üzerine
çalışmaları olmak.
Flaman sarım hibrit boruların
yorulma davranışı ve
alüminyum döküm alaşımları
üzerine çalışmaları olmak.
"E-B Motorin yakıtları
üzerine" çalışmaları olmak.
26
Ereğli
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
-
Yardımcı
Doçent
3
1
"Katı-Sıvı arayüzey enerjileri
ve ötektik alaşımların
doğrusal katılaştırılması"
konularında çalışmaları
olmak.
27
Ereğli
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
-
Yardımcı
Doçent
3
1
İklimlendirme ve
parametreleri üzerine
çalışmaları olmak.
28
Adalet Meslek
Yüksekokulu
Adalet Meslek
Yüksekokulu
-
Yardımcı
Doçent
5
1
29
Adalet Meslek
Yüksekokulu
Adalet Meslek
Yüksekokulu
-
Yardımcı
Doçent
5
1
Sayfa 4 / 4
"Osmanlı sosyal güvenlik
hukukunda temel kurumlar"
konusunda doktora yapmış
olmak.
John Rawls'in ve Robert
Nozick'in adalet teorileri
konusunda doktora yapmış
olmak.
Download

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı