T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Adı
Toplam
Diş Hekimliği Fakültesi Lisans
203
Toplam :
203
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Program Adı
Toplam
İktisat Bölümü Lisans
80
İşletme Bölümü Lisans
80
Maliye Bölümü Lisans
78
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans
82
Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans
85
Toplam :
405
İslami İlimler Fakültesi
Program Adı
Toplam
İslami İlimler Fakültesi Lisans
143
Toplam :
143
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Program Adı
Toplam
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans
99
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans
153
Harita Mühendisliği Bölümü Lisans
93
İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans
133
Makine Mühendisliği Bölümü Lisans
144
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü Lisans
104
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Lisans
90
Toplam :
816
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Adı
Toplam
Hemşirelik Bölümü Lisans
644
Toplam :
644
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Program Adı
Toplam
Felsefe Bölümü Lisans
21
Medya Ve İletişim Bölümü Lisans
21
Sosyoloji Bölümü Lisans
Tarih Bölümü Lisans
22
22
86
Toplam :
1/1
Su Ürünleri Fakültesi
Program Adı
Toplam
Su Ürünleri Fakültesi Lisans
64
Toplam :
Tıp Fakültesi
Program Adı
Tıp Fakültesi Lisans
64
Toplam
521
Toplam :
521
Turizm Fakültesi
Program Adı
Toplam
Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans
130
Turizm Rehberliği Bölümü Lisans
62
Toplam :
LİSANS PROGRAMLARI TOPLAM
192
3074
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Adı
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Önlisans
Fizyoterapi Programı Önlisans
İlk ve Acil Yardım Programı Önlisans
Yaşlı Bakımı Programı Önlisans
Toplam
43
30
48
49
Toplam :
170
LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI TOPLAM
3244
Fen Bilimleri Enstitüsü
Program Adı
Biyokompozit Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora
Biyokompozit Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Biyomedikal Teknolojileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Ekoturizm Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı Doktora(İngilizce)
Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans (Celal Bayar Ünv)
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora (İngilizce)
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Su Ürünleri Anabilim Dalı Doktora
Su Ürünleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Adı
Toplam
1
2
37
18
14
4
28
5
22
17
19
34
17
63
Toplam :
281
Toplam
1/1
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı Ortak Doktora (Ege)
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Ortak Doktora (Şifa)
Anatomi Anabilim Dalı Nöroanatomi Doktora
Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Endodonti Anabilim Dalı Ortak Doktora ( Ege)
Fizyoloji Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans (CBÜ)
Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Hemşirelik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans(İkinci Öğretim)
Oral Biyoloji Ve Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora Programı
Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti Ortak Doktora (Şifa)
Pedodonti Anabilim Dalı Ortak Doktora (Ege)
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Ortak Doktora (Ege)
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Ortak Doktora(kırıkkale)
Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı Doktora
Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans (Süleyman Demirel)
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Toplam :
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Adı
Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans
İç Denetim ve Bağımsız Denetim Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim
İşletme Anabilim Dalı Doktora(Türkçe)
İşletme Anabilim Dalı İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim
Küresel Yönetişim ve Siyaset Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Küresel Yönetişim ve Siyaset Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans
Maliye Anabilim Dalı Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim
Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Maliye ve Mali Yönetim Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora (ingilizce)
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Türkçe)
7
3
1
1
3
4
34
34
5
9
7
5
5
1
9
1
129
Toplam
19
35
25
8
15
1
37
143
19
22
136
16
16
42
19
20
6
46
8
36
27
30
Toplam :
726
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR TOPLAM
1136
ÜNİVERSİTE GENEL TOPLAM
4380
1/1
Download

tc izmir kâtip çelebi üniversitesi 2014-2015 eğitim