ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Hüseyin Günhan ÖZCAN
2.
Doğum Tarihi: 21.03.1985
3.
Unvanı: Araştırma Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Doktora (devam)
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yıl
2009
2013
2013-
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ozcan H.G., Gunerhan H., Hepbasli A. and Yaldirak H., “Environmental Impact and Performance
Comparison of Refrigerants (R744 and R134a) in a Mobile Air Conditioning System Used for Cooling
Buses”, International Journal of Engineering and Technology, vol. 7, pp. 233-241, 2015.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Araz M., Güngör A., Ozcan, H.G., Hepbasli, A., and Yaldirak H. “Performance Assessment of an
Elevator Air Conditioning Unit Using R-1234yf" 7th International Ege Energy Symposium &
Exhibition, pp. 1034-1046, 2014.
Ozcan H.G., Gunerhan H., Hepbasli A. and Yaldirak H., “Environmental Impact and Performance
Comparison of Refrigerants (R744 and R134a) in a Mobile Air Conditioning System Used for Cooling
Buses”, International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2014, pp. 212-221,
2014.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Gunerhan H., Yaldirak H. ve Ozcan H.G. “Alternatif Soğutkan Karbondioksite Geçiş Süreci” 1.
Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, s. 500-510, 2012.
Ozcan H.G., Gunerhan H. ve Yaldirak H. “Alternatif Soğutkan Karbondioksit” 11. Ulusal Tesisat
Mühendisleri Kongresi, c.1, s. 651-658, 2013.
Ozcan H.G., Gunerhan H. ve Hepbasli A. “Otobüsler için soğutma yükü hesabı” 2. Ulusal
İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, s. 524-536, 2014.
1
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
Devlet Destekli Projeler
“Otobüs İç Ortamının Soğutulmasını Sağlayan Mobil İklimlendirme Sisteminde Soğutucu Akışkan
Olarak Yapay Soğutkan R-134a Yerine Doğal Soğutkan Karbondioksit Kullanımı”, 3110329 numaralı
TÜBİTAK TEYDEB 1501 projesi.
“Hafif Raylı Sistem İklimlendirme Ünitesi”, 3110324 numaralı TÜBİTAK TEYDEB 1501 projesi.
“R-1234yf Soğutkanlı Asansör İklimlendirme Ünitesi Tasarımı”, 01075.STZ.2011-2 kodlu SANTEZ projesi.
“Dizel Motorlu Kamyon Soğutucu Cihazı Tasarımı ve Optimizasyonu” 01114.STZ.2011-2 kodlu SANTEZ
projesi.
Özel Sektör Projeleri

SKODA & SAFKAR: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı gerçekleştirilecek olan cadde
tramvayları için mobil iklimlendirme sistemi tasarımı kapsamında proje mühendisliği.

EGO ANKARAY: T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Raylı
Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan teknik ve idari şartname hükümlerinin
İncelenerek araçların soğutma ve havalandırma sistemi tasarımının gerçekleştirilmesi kapsamında
proje mühendisliği.

Üsküdar – Ümraniye - Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
tarafından 126 adet araç alımı gerçekleştirilmesi kapsamında araç üretimi için ihaleye katılan
Bombardier, Alstom, CAF, CNR ve Siemens firmalarının her biri için araç bazlı tasarımların
gerçekleştirilmesi faaliyetlerinde proje mühendisliği.

DURMAZLAR: Bursa menşeli firma tarafından üretilen “İpekböceği” araçlarının iklimlendirme sistemi
tasarımı, prototip üretimi ve performans testlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında proje mühendisi.

TÜVASAŞ - DMU & EMU: TÜVASAŞ tarafından alımı gerçekleştirilecek olan EMU (elektrikli çoklu
ünite) & DMU (dizelli çoklu ünite) araçları için verilen tasarım kriterleri kullanılarak ısıl yük
hesabının gerçekleştirilmesi ve ana bileşenlerinin seçilmesi.
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB Makine Mühendisleri Odası
11. Ödüller
2
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
3
Download

Hüseyin Günhan ÖZCAN