Yaylada patates üretimi: FARMİ kahverengi hardal çeşitlerimiz
çok soğuk hava koşullarına dayanıklı olmadığından yaylada patates
tarlalarının münavebe yılında, Nisan ayında ekilir, Haziran sonunda
parçalanarak toprağa gömülür ve on beş gün biyolojik fumigasyon için
beklenir. Bu süreyi takiben kısa yetişme süresi olan fasulye, brokkoli
gibi bir başka ürün yetiştirilebilir.
 Ekim sıklığı : Dekara kullanılacak tohum miktarı 0,8-1,0 kg dır. .
 Ekim şekli ve bakım işlemleri: Serpme ekimde tohum kaba kum
ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine goble ya da
tırmık çekilir. Başka bir bakımı yoktur.
 Toprağa karıştırma: Hardal bitkileri ilk çiçeklerinin görülmesinden
alt kapsüllerin tane bağlaması arasındaki sürede çapa makinesi ya
da zincirli parçalayıcı gibi bir aletle parçalanıp pullukla toprağa
gömülür, Üzerine rotovatör çekilerek kesek aralarından gaz kaçışı
önlenir.
EGE BÖLGESİ PATATES ÜRETİMİNDE
KAHVERENGİ HARDAL ÇEŞİTLERİ
İLE BİYOSİDAL YEŞİL
GÜBRELEME (BİYOFUMİGASYON)
UYGULAMALARI
Tarlanın Biyofumigasyon
yapılmış kısmı
ÖNEMLİDİR: Biyosidal etkiyi sağlamak için kahverengi hardal bitkilerini
toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde
bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşi sıra çalıştırılır ya
da kombine aletler kullanılır.
KAHVERENGİ HARDAL TOHUMLARINI TEMİN ETMEK ve
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİM NERESİDİR?
www.farmiturkey.com ; [email protected]
Adres: FARMİ Tarımsal Endüstriyel Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.
1771 sokak No: 33/1 Karşıyaka-İZMİR
Tel: 0232 3683471 : 0535 3064840
Tarlanın Biyofumigasyon
yapılmamış kısmı
PATATESTE NEDEN BİYOSİDAL YEŞİL GÜBRELEME
YAPMALIYIZ?
Patates, topraktan kısa zamanda büyük miktarda besin maddesi kaldıran
bir üründür. Ayrıca toprak kökenli hastalıklardan ve nematot zararından
en çok etkilenen bitkilerdendir. Özellikle ilkbahar ve güz dikimi yapılarak
yılda iki kez mahsul alınan tarlalarda toprak yorgunluğu kaçınılmaz olup,
hastalık problemleri de katlanarak artmaktadır.
Toprak hastalıkları ve bilhassa nematotlarla mücadele hem çok zor hem
de pahalıdır. Biyofumigasyon ya da bir diğer deyişle biyosidal yeşil
gübreleme bu konuda yeni ufuklar açmış ve yurtdışında son on yılda
yaygınlaşmıştır. Yurdumuzda ise ilk kez bizim çalışmalarımızla başlamıştır.
BİYOFUMİGASYON NEDİR?
Biyofumigasyon; bitki menşeli uçucu kimyasallar yardımı ile topraktaki
bitki hastalık etmenlerinin, nematotların ve yabancı otların azaltılması
işlemidir. Bu amaçla esas olarak lahanagiller familyasından bitkilerin
çürümesi sırasında doğal olarak salgıladığı izotiyosiyanat gazı (İTC)
kullanılır
Biyosidal yeşil gübreleme ise; biyofumigasyon yapma özelliğine sahip
bitkilerin patatesten önce yetiştirilip toprağa gömülmesi; böylece hem
toprağın dinlendirilmesi hem de hastalık ve zararlıların kontrol altına
alınması işlemidir. Bu amaçla toprakta parçalanırken mikrop öldürücü
ITC gazını çıkarma özelliğine sahip FARMİ kahverengi hardal çeşitlerimiz
kullanılmalıdır.
FARMİ kahverengi hardal çeşitleri ile biyosidal yeşil gübreleme ile:
 Toprağın kaybettiği organik maddesi geriye kazandırılmış olur.
Toprak dinlendirilir, bünyesi düzeltilir, su tutması arttırılır.
 Patatese verilen kimyasal gübrenin bitkiye yarayışlılığı arttırılır,
azotun sulama ile alt katmanlara yıkanması önlenir, önceden
yıkanmış olan azot patatesin kök seviyesine çıkartılır.
 Rhizoctonia (siyah siğil), Sclerotinia (beyaz sap çürüklüğü), tozlu ve
adi uyuz mantarları engellenir.
 Kök ur nematotları (Meloidogyn spp) ve tel kurtları ilaçsız doğal
yolla kontrol altına alınır
 Topraktaki faydalı mikroorganizmalar arttırılır
PATATESTE BİYOFUMİGASYON NASIL YAPILIR?
Ovada ilkbahar üretimi:
Gelecek yıl Şubat ayında patates
yetiştirilecek tarlaya kahverengi hardal yeşil gübre çeşitleri sonbahar
başında ekilir. Sulanarak yetiştirilir. Aralık ayında parçalanarak toprağa
gömülür ve Ocak ayı boyunca parçalanması beklenir. Kış sonunda
patates dikimi yapılır.
Ovada Güz üretimi:
Bölgemizde patates üreticilerinin pek çoğu
Haziran ayında ilkbahar patatesini sökünce tarlayı iki ay kadar boş
bırakmakta ve Ağustos ortasında aynı tarlaya güz patatesi
dikmektedir. Özellikle uyuz ve nematot problemi olan tarlalar
kahverengi hardal ile bu boş dönemde yeşil gübrelemeden çok yarar
sağlarlar. Ancak K.hardal ekiminin olabileceği kadar erken yapılması
15 Haziran’dan geçe kalmaması gerekir. Erkenci patates çeşitleri ile
turfanda üretim yapan çiftçilerimize uygundur.
Download

ege bölgesi patates üretiminde kahverengi hardal çeşitleri