BACTOGUARD
ORGANİK GÜBRELER
Soğuk
Stresi
Dolu
Stresi
Tuz
Stresi
Su
Stresi
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
www.bactogen.com
BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER
BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyonlardan ve bitki
menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik
tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç
duydukları besin elementlerini sağlarlar. Bitkilerin kök gelişimini ve
stres koşullarına karşı dayanıklılıklarını artırırken toprağın
biyoçeşitliliğini zengileştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımını
mümkün kılarlar. Çevre kirliğine neden olmamasından dolayı diğer
gübrelerimizin arasında çok farklı bir konuma sahiptirler. Bu gübrelerin
kullanımı ile elde edilen ürünlerde tat, aroma, hastalığa karşı
dayanıklılık ve raf ömrü gibi kalite parametrelerinde de belirgin
artışlar görülür. BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER kategorisinde
BACTOBOOST, BACTOGUARD, HUMANICA, LIFEPOWER, LIFEBAC-N,
LIFEBAC-P, LIFEBAC-NP ürünlerimiz yer almaktadır.
UYARI: Yüksek verim alabilmek için, toprağın ihtiyacına göre gübre kullanmak gerekir.
Üreticilerimize Yeditepe Üniversitesi Merkez Laboratuvarları aracılığıyla toprak, bitki, gübre ve su analizi hizmeti vermekteyiz.
Ayrıca ürün desenine uygun organik gübre reçetesi yazan uzman ziraat mühendislerimizle bitki besleme ve biyolojik mücadele
konularında yönlendirmelerde bulunup ürün yetiştirme sürecini baştan sona takip etmekteyiz. Böylece verimli ve sürdürülebilir bir
üretim modeli uygulamanıza yardımcı olmaktayız.
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
(Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) üyesidir.
Bactogen ürünleri, Yeditepe Üniversitesi
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından geliştirilmiştir.
Doğru Ürün Kullanımı
Bünyesinde doğal formda organik asit, aminoasit, antioksidan enzimler ve hormon içeriği bulunan BACTOGUARD, bitki menşeli sıvı bir
organik gübredir. Soğuk, dolu, su ve tuz stresine karşı etkin koruma sağlar. BACTOGUARD bitkilerin fide veya büyüme döneminde
karşılaştığı bu stres koşulları karşısında besin ve iyon dengesini mümkün kılar. Gelişimini tamamlamış bitki örtüsünde ise özellikle doludan
kaynaklanan yaprak parçalanması ve şekil bozukluğunun giderilmesinde üstün performans gösterir. Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde,
sulamanın gecikmesi veya yağışların bölge ortalamasının atında gerçekleşmesi durumunda bitkilerin kuraklık stresine karşı dayanıklılık
mekanizmasını düzenler ve bu olumsuz etkinin bertaraf edilmesini sağlar. BACTOGUARD, yetiştirme ortamındaki su kalitesinin düşük
olması veya coğrafi yapıdan kaynaklanan orta düzeyli tuzluluk halinde ise doğal antioksidan enzim ve organik asitlerle bitkilerin su ve besin
alım dengesini sağlar, onları tuz stresine karşı etkili şekilde korur.
Yetkili Satıcı
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
+90 216 469 77 77
[email protected]
www.bactogen.com
Yeditepe Sağlık: Dereboyu Cad. No:29,R 4 Blok,Kat 4, D:28 Brandium Ataşehir-İstanbul
Download

ORGANİK GÜBRELER - Bactogen Biyoteknolojik Ürünler