KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 1156
ACETOPHENONE
ASETOFENON
1-Phenylethanone
Phenyl methyl ketone
Acetylbenzene
C8H8O / C6H5COCH3
Moleküler Ağırlığı: 120.1
ICSC # 1156
CAS # 98-86-2
RTECS # AM5250000
EC #
606-042-00-1
Ekim 24, 1994 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
MARUZ
SEMPTOMLAR
KALMA
Yanıcı.
Açık alev olmamalı.
YANGIN
İLK YARDIM/YANGINLA
MÜCADELE
Alkol-resistant köpük, Toz,
Karbondioksit.
82°C nin üstünde patlayıcı
82°C nin üstünde kapalı sistem,
buhar/hava karışımı oluşabilir. havalandırma.
SİS OLUŞMASINI
MARUZ
ÖNLEYİNİZ.
KALMA
Havalandırma, yerel aspirasyon Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
TENEFFÜS Başağrısı. Baş dönmesi.
Uyuklama.
veya solunum koruyucuları.
yardımı için başvurun.
ETME
Cilt kuruluğu.
Koruyucu eldiven.
Madde bulaşmış giysilerinizi
CİLTLE
çıkarınız. Cildi bol su ile
TEMAS
yıkayın veya duş alın.
Kızarıklık, Acı.
Koruyucu gözlük (spectacles). Önce bol su ile birkaç dakika
yıka (kontak lens varsa çıkar)
•GÖZ
hekime gidin.
Mide bulantısı. (bakınız
İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın. Tıbbi
YUTMA
teneffüs etme).
ve sigara kullanmayın.
yardım alın.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Mümkün olduğu kadar sızan sıvıları Güçlü oksitleyicilerden ayrı
Xn Sembol
sızmaz kaplarda toplayınız. Bu
depolayınız. Tabandan havalandırma Risk Durumu: 22-36
maddeyi kuma veya inert absorsant yapınız.
Güvenlik Tavsiyeleri: 2-26
kullanarak emdirin ve güvenli bir
yerde muhafaza edin. (Ekstra kişisel
koruma: Organik buhar ve zararlı
tozlar için A/P2 filtreli solunum
cihazı).
PATLAMA
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 1156
ÖNEMLİ VERİLER
ACETOPHENONE
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
RENKSİZ SIVI VEYA BEYAZ KRİSTAL,
KAREKTERİSTİK KOKULU.
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunum, deri ve yutma ile
vücuda tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20°C buharlaşmasıyla
havadaki zararlı kirliğine çok yavaş ulaşır.
Fakat sprey şeklinde veya çevreye
yayılmasıyla çok daha hızlı ulaşır.
KİMYASAL TEHLİKELER:
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ:
TLV: 10 ppm; 49 mg/m3 (ACGIH 1993-1994). KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
ETKİLERİ:
Göze zarar verir. Merkezi sinir sistemini
etkiler. Yüksek seviyede maruz kalma
bilinç kaybına neden olur.
Kaynama Noktası: 202°C
Erime noktası: 20°C
Rölatif yoğunluk (su = 1): 1.03
Suda çözünürlüğü: zayıf
Buhar basıncı, kPa 15°C de: 0.133
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Bu sıvı ciltte bozulmaya neden olur.
Rölatif buhar yoğunluğu (hava = 1): 4.1
Buharın rölatif yoğunluğu/20°C deki hava
karışımı (hava = 1): 1
Parlama noktası: 82°C o.c.
Kendi kendine tutuşma noktası: 571°C
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
üssü olarak): 1.58
ÇEVRESEL
VERİLER
NOT
Alkollü içecekler ile birlikte kullanılması, zararlı etkilerini arttırır. Ticari Adları: Hypnone.
NFPA Kod: H1; F2; R0
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Download

ACETOPHENONE