KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
TRIPHENYLPHOSPHINE
ICSC: 0700
TRİFENİLFOSFİN
Triphenylphosphorous
C18H15P / (C6H5)3P
Moleküler Ağırlığı: 262.3
ICSC # 0700
CAS # 603-35-0
RTECS # SZ3500000
Nisan 20, 1994 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
İLK YARDIM/YANGINLA
MARUZ
SEMPTOMLAR
MÜCADELE
KALMA
Yanıcı. Yandığı zaman zehirli Açık alev olmamalı.
Su püskürtme, Köpük, Toz,
YANGIN
buharlar veya gazlar çıkar.
Karbondioksit.
Havada yayılmış ince toz
Toz birikimini önleyiniz. Kapalı
tanecikleri patlayıcı karışım
sistem, toz patlamasına karşı exmeydana getirir. Aleve maruz proof elektrik ekipmanı ve
PATLAMA
kalındığında buhar oluşumuyla aydınlatma.
küçük ( önemsiz) patlama
tehlikesi.
TOZ OLUŞMASINI
MARUZ
ÖNLEYİNİZ.
KALMA
Yerel aspirayon.
Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
TENEFFÜS Öksürük. Boğaz ağrısı.
yardımı için başvurun.
ETME
Kızarıklık.
Koruyucu eldiven.
Madde bulaşmış giysilerinizi
CİLTLE
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
TEMAS
yıkayın. Tıbbi yardım alın.
Kızarıklık, Acı.
Koruyucu gözlük (goggles).
Önce bol su ile birkaç dakika
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
hekime gidin.
Öksürük.
İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın. Tıbbi
ve sigara kullanmayın.
yardım alın.
YUTMA
Yemekten önce ellerinizi
yıkayınız.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Etrafa saçılan maddeyi sızdırmaz
Oksitleyicilerden, asitlerden ayrı
konteynırların içine süpürünüz, eğer depolayınız. İyi havalandırılmış
Risk Durumu:
uygunsa tozlanmayı önlemek için
yerlerde muhafaza edin.
Güvenlik Tavsiyeleri:
nemlendiriniz. Atığı dikkatlice
toplayınız, sonra emniyetli bir yere
götürünüz. Kişisel koruma: Zararlı
partiküller için P2 filtreli solunum
cihazı.
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
TRIPHENYLPHOSPHINE
ÖNEMLİ
VERİLER
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
KOKUSUZ BEYAZ KRİSTALLER.
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
Hava ile granül veya toz karışımı halinde ise
tozun kolay tutuşması nedeniyle patlama
tehlikesi vardır.
ICSC: 0700
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunumla aerosolleri yutma ile
vücuda tesir eder.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
20°C deki buharlaşması ihmal edilebilecek
derecede azdır. Fakat havadaki partikülleri
zararlı konsantrasyona çok çabuk ulaşır.
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde ısındığında fosfor oksitleri ve fosfini KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
içeren çok yüksek zehirli dumanlar çıkarır.
ETKİLERİ:
Güçlü asitlerle ve güçlü oksidanlarla
Göz, cilt ve solunum sistemine zarar verir.
reaksiyona girer.
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: MARUZ KALMA ETKİLERİ:
TLV ispatlanmamıştır.
Kaynama Noktası: 377°C
Rölatif buhar yoğunluğu (hava = 1): 9.0
Erime noktası: 80°C
Parlama noktası: 180°C o.c.
Rölatif yoğunluk (su = 1): 1.1
Suda çözünürlük: yok
ÇEVRESEL
VERİLER
NOT
Bu maddenin insan hayatı üzerindeki etkilerine ilişkin elde yeterli veri bulunmaması nedeniyle çok dikkat edilmesi
gerekir.
NFPA Kod: H 0; F 1; R 0;
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download

trıphenylphosphıne