GENÇ BİLİM İNSANLARIYLA BİRİKTE BÜYÜYEN ÜNİVERSİTE
HERŞEY SİZİN İÇİN, YÖNETİM HEPİMİZ İÇİN
27 Şubat 2015, Cuma günü yapılacak olan Rektörlük Seçimleri sonrasında, rektörlük makamına atanmam
durumunda yönetim çalışmalarımız aşağıdaki prensipler perspektifinde olacaktır. Bu çalışmalar tamamen
birey merkezli çalışmalar olacaktır. Birey merkezli bu çalışmalar, üniversitemizin akademik olarak
geliştirilebilmesi ve dünya literatürü ile rekabete edebilmesi için genç bilim insanlarının gerekli ve yeterli bilgi
ve tecrübeye ulaşması gerekmektedir. Bunun için genç bilim insanlarına yönelik aşağıdaki radikal tedbirler
alınacak ve teşvikler verilecektir.
1.
Yardımcı Doçent Arkadaşlar ve genç bilim insanlarının yabancı dil probleminin en pratik bir şekilde çözülmesi
için gerekli olan tüm maddi ve idari destek sağlanacak ve bu problem ortadan kaldırılacaktır. Bu çözüm,
talep (ihtiyaç duyan) eden genç bilim insanlarının 6 aylık süreyle anlaşma yapılan yurt dışında bir kursa
gönderilmesi yoluyla tüm masrafları üniversitemiz tarafından karşılanarak çözüm üretilecektir.
2.
Yardımcı Doçent arkadaşların bilgi ve tecrübesinin artırılması, konularında uzmanlaşması, uluslararası
gruplarla ortaklıklar kurabilmeleri ve uluslararası tecrübeyi üniversitemize taşıyabilmeleri için, Yurt Dışında
dalında önde gelen üniversite veya enstitülerle kurumsal anlaşmalar yapılarak, ihtiyaç duyulan dallara
öncelik verilmek kaydıyla, bu öncelik sıralamasının bilimsel kurul tarafından belirlenmesi yoluyla yurt dışına
gönderilecek ve bu süreçte söz konusu tüm masraflar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
3.
Teknik bölümlerde, Ar-Ge kapsamında merkezi laboratuvar kurulmasına hız verilecek, acil ihtiyaç olan
araştırma laboratuvarları temin edilecek, üniversitemiz ve genç bilim insanlarının, SCI kapsamlı yayınları
sayısının hızlı bir şekilde artırılması ve Üniversiteler sıralamasında kendine yakışır bir sıralamaya yükselmesi
için gerekli gayret otaya konacaktır.
4.
SCI kapsamına giren dergilerde yapılacak yayınların yabacı dil yazılımı ve düzenlenmesi için bir tercüme ve
yazım merkezi oluşturulacak ve yayın sayısının hızlı bir şekilde artırılması sağlanacaktır.
5.
Yardımcı Doçent Arkadaşların en kısa sürede Doçent unvanı kazanabilmeleri için, maddi ve manevi her türlü
destek sağlanarak bununla birlikte zamanında atamalar gerçekleştirilerek, akademik kadromuzun
zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.
6.
Tüm öğretim üyelerine unvanlarına bakılmaksızın eşit bir şekilde, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlığı
ve ders açma imkânı sağlanacaktır.
7.
Akademik unvan dikkate alınmaksızın, tüm öğretim üyelerine en az bir araştırma görevlisi kadrosu
sağlamaya çalışılacaktır.
8.
Yurt dışı ve Yurt içi tüm bilimsel faaliyetler bütçe ve üniversite imkânları dâhilinde desteklenecektir.
9.
DPT, TÜBİTAK, BAP projeleri hazırlamak isteyen elemanlarımız için tarafımızdan oluşturulacak bir proje ofisi
(Teknoloji Transfer Ofis “TTO”) ile teknik destek sağlanacaktır.
10. DPT, TÜBİTAK, BAP ve indeksli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarımıza bilimsel faaliyetlerde
kullanılmak üzere faaliyet (yayın ve atıf) sayısına göre her bir faaliyet için kendi hesaplarına maddi destek
verilecektir. Bu maddi destek miktarı ve ödeme şartları yapılacak düzenlemelere göre daha sonra
belirlenecektir.
11. En kısa zamanda Ar-Ge çalışmaları başlatılacak ve kapsamında araştırmacıların hem bilimsel çalışmalarına
maddi katkı sağlanacaktır.
12. Akademik personel arasında ücrete tabi ders dağılımlarda hakkaniyetli ve eşit dağılımın yapılması için
gerekli tedbirler alınacaktır.
Yukarıda maddeler halinde ifade edilen bilimsel çalışmaları desteklemeye yönelik yönetim ilkelerimiz,
demokratik, adil ve hakkaniyet ölçülerine uygun bir idari anlayış ortaya koyacağımıza dair taahhütlerimizdir, 4
yıl boyunca saklayınız.
http://www.ismailekincioglu.com
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU DPÜ Rektör Adayı
Download

Genç Bilim - Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU