PROJE 2: TERMAL SAĞLIK TURİZM PROJESİ
Günümüzde sağlık sektöründe, artan önleyici ve tamamlayıcı tıp tekniklerinin değerlendirilmesi
giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle Termal sağlık Turizmi önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu
alanda yapılacak olan yatırımlarla Kütahya’da orta ve uzun vadede kalkınma sağlanacak ve rekabet
düzeyi artacaktır. Bu projenin temel unsurları, termal kaynak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi
ve Spor uygulamalarıdır. Dolayısıyla üniversitemizin bünyesinde bulunan bu kaynaklar yardımıyla
projenin hayata geçirilmesi sonucunda, ulusal ve uluslararası hizmet veren bir termal sağlık
kompleksi, bu alanda Kütahya’mızın kalkınmasında öncülük görevi yapacaktır. Bu proje, Kütahya’da
bulunan termal tesislerin kapasitelerinin, kullanımının artırımı ve uygulama merkezlerinin
oluşturulması ve bunların farkındalığının ulusal basın aracılığıyla Türkiye genelinde görsel ve yazılı
basın yayın aracılığıyla tanıtımın yapılmasını amaçlamaktadır. Bu projenin paydaşları Üniversite,
Sanayi ve Ticaret Odası, Yerel Yönetim, valilik, ilgili STK lar, Özel sektör temsilciler ve girişimciler
olacaktır. Bu proje içerik ve hizmet alanları açısından aşağıdaki şekilde planlanması düşünülmektedir:
a. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
b. Fizyoterapi Klinikler Okulu









Genel fizyoterapi

Masaj tedavisi
Denge Kliniği

Plates
Akupunktur

Rehabilitasyon
Topluluk egzersiz sınıfları

Spor fizyoterapi
Baş ağrısı ve migren kliniği

Doğum öncesi ve sonrası terapi
İş sağlığı

Aile planlaması uygulamaları eğitimini yapmak
Yaşlı kişiler sağlık Merkezi

Alzheimer hastaların rehabilitesi
Ortopedi
 Daum sendrumlu hasta rehabilitesi
 Özel (Kanser vb.) hasta rehabilitesi
Stres yönetimi
Fizyoterapi Klinikleri Okulu'nda tüm hizmetler halka açık olacak Randevu hizmetler
alınılabileceği gibi, bu merkezden, akademik personelin ve aile fertlerinin hizmet alması ve
tedavi süreçlerini takip etmeleri için Akademik ve Danışma İrtibat Büroları kurulacaktır.
Ayrıca ilgili kuruluşlar ile yapılacak resmi antlaşmalar ile yukarıdaki hizmetler uluslararası
boyutta yabancı yaşlı ve emekli vatandaşlara da verilmesi düşünülmektedir. Bu termal sağlık
kampüsünde ağıdaki birimler bulunacaktır.

Fizyoterapi Okulu Binası

Termal Havuzlar

Yürüyüş ve Spor alanları

Dinlenme Merkezleri.
c. Hemşirelik Yüksek Okulu İntörnlük ve Mezuniyet Projesi




Uygulama alanı ile entegre etmek,
Gerekli pratik becerileri daha üst düzeye çıkartmak,
Hemşirelik sürecini yerinde uygulamak,
Bilimsel çalışma esaslarını öğrenmek
http://www.ismailekincioglu.com
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU DPÜ Rektör Adayı
Download

PROJE 2 - Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU