ADİL, İLKELİ, KUCAKLAYAN VE BAŞARIYA KİLİTLENMİŞ BİR YÖNETİM İÇİN
Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım;
Hepimizin malumu olmak üzere, 27 Şubat 2015, Cuma günü üniversitemizde, özde değişim seçimi
yapılacaktır. Bu seçim, birçok iyi şeyleri beraberinde getirmeye adayken, birçok kötülükleri de maziye
gömmeye hazırlandığımız bir seçim olacaktır.
İnsanın, adâlet üzere hareket etmesi evrensel değer olan bir insanlık görevidir. Hakkaniyetli bir yönetim
sergileyebilmek için, haksızlık yapma içgüdülerini öncelikli olarak ortadan kaldırmak, nefret duygusu
yerine, hak üzere sevgi, barış, kardeşlik ve birlikte yaşama duygusunu pekiştirmek, birbirimize
katlanabilme duygusunu üniversitemiz her ferdine yaşatmak ve sürdürülebilir huzurlu bir üniversite
ortamı oluşturmak gerekliliğine inanmaktayım.
Bu çerçeveden bakıldığında, böylesine büyük bir sorumluluğu yüklendiğimin farkındayım. Fakat bu
sorumluğun bana yüklediği farkındalık ile devamında bahsettiğim olumsuzluklardan bazılarına
değinmeden de geçmek istemedim. Bunu, vicdani, ahlaki ve akademik bir vazife olarak gördüm.
Bu süreçte, bildiğiniz üzere her birinizi çalışma makamınızda ziyaret ettim. Birlikte üniversitemiz,
birimleriniz ve şahsınızın problemlerini yerinde dinleyip, çözüm önerilerinizle birlikte tavsiyelerinizi
dinledim. Bazılarınızla da bu süreçte tanışma memnuniyetini yaşadım. Bu bağlamda, seçim çalışması,
benim için çok olumlu ve memnuniyet verici geçmesine rağmen, maalesef, bazı arkadaşlarımızın maruz
kaldığı haksızlıklardan rahatsız olduğumu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan biri ve en önemlisi özlük
haklarının ihlalidir.
Bu çerçeveden üniversitemize bakıldığında, birçok arkadaşımızın özlük haklarının verilmediğini, gasp
edildiğini, hak ve hukuktan uzak uygulamalar yapıldığını, öğretim elemanlarının çalışma ortamlarında
huzurlarının bozulduğunu bizzat gördüm.
Ne yazık ki, benzer mağduriyet ve haksızlıkları yakın
zamanda şahsen yaşamış birisi olarak, bu öğretim üyesi arkadaşlarımın mağduriyetleri ve uğradıkları
haksızlıkları çok iyi anlamaktayım. Bu nedenle, hak ihlallerinin ne demek olduğunu yaşayan ve iyi bilen
birisi olarak, mağduriyeti söz konusu olan, Profesörlük kadrosu bekleyen Doçent arkadaşlarıma,
Doçentlik kadrosu bekleyen Yardımcı Doçent arkadaşlarıma ve Yardımcı Doçentlik kadrosu bekleyen
ve halen alamamış olan Doktor Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma adil davranacağım bu belge ile sözüm
ve taahhüdümdür. Bu nedenle, Rektörlük görevini devir aldığımda ilk icraatım, mağdur edilen tüm
arkadaşlarımızın kadro tahsis talep işlemlerini başlatmak ve tamamlamak olacaktır. Aslında, bu
taahhüdümüz öğretim üyelerine bir lütuf olmayıp hak ettiği değeri vermeye yönelik bir icraattır.
Hak ettiği kazanımları alamayan ve mağduriyet duygusu ile huzursuz olan hiçbir DPÜ mensubunun
bulunmadığı aydınlık ve huzur içinde bir gelecek için hep birlikte, iri olacağımız, diri olacağımız ve huzur
yuvası evrensel bir üniversite oluşturacağımız günler için, hepinize sevgi ve muhabbetler sunarım.
NOT: Görevi devir aldıktan sonraki ilk icraatımızın ne olduğu hususunu sorgulamanızı rica ediyorum.
http://www.ismailekincioglu.com
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU DPÜ Rektör Adayı
Download

Kilitlenmiş Bir Yönetim - Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU