PROJE 4: UYGULAMALI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
Kurulması projelendirilen bu merkezi laboratuvar, özellikle tarımsal Islah (Genetik) çalışmaları, bitki
genetiği, biyoteknolojik ıslah çalışmaları ile fidan ve tohum teknolojisi konularına odaklanan Ar-Ge
programı uygulayarak, fide, fidan ve tohumda dışa bağlılığın önüne geçilmesi çalışmalarına anlamlı
katkı yapılması ülkemizin bu konuda lokomotif merkezi olması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra,
bitkisel ürünler yetiştirme ve ıslahı konularında destek sağlayacak mühendisleri ve ülkemizin büyük
ihtiyaç duyduğu genetik, bitki ıslahı ve tohumculuk konularından uzmanlaşmış bilim insanlarının
yetiştirilmesi çalışmaları yapacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesindeki bilgi birikiminin
Ar-Ge çalışmalarına dönüştürülmesine alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bir merkezi Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Uygulama merkezi olarak kurulması projelendirilen bu
merkez laboratuvar, diğer birimleri de bünyesinde bulunduracak şekilde genişlemeye müsait olarak
tarımsal alanlarda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile koordineli bir şekilde çalışacak, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin bilimsel ve bilgi altyapısı kullanabilecek, döner sermaye esasına
dayalı olarak ülke geneline hizmet sunabilecek, Rektörlüğe bağlı bir Ar-Ge merkezi olarak kurulacak
ve aşağıdaki birimlerden oluşacaktır.
1- Organik Tarım İhtisas Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
2- Termal Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
3- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisas Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
4- Hayvancılık Islah, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi
5- Tohumculuk ve Çeşit Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi
6- Sertifikalı Bitki Fidanı Üretme ve Çoğaltma Araştırma ve Uygulama Merkezi
7- Süs Bitkileri Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi
8- Tarım Araştırma ve Uygulama Çiftliği
9- Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı ve Sulama Teknikleri Uygulama Araştırma Merkezi
http://www.ismailekincioglu.com
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU DPÜ Rektör Adayı
Download

PROJE 4 - Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU