Toplam Ders Saati: 30
Sınıf: 8-B
X~ Ders
Gün
(D
(2)
(3)
GÖR
M.KARAGÖ
ING
H. B AŞ
ING
H. BAŞ
(4)
Sınıf Öğretmeni : SONGÜL FATMA DİKBAŞ
(6)
(5)
(7)
(8)
(10)
(9)
\-,
Pazartesi
VKT
BED
BED
A.EKİNCİ M.KARTAL M.KARTAL
Salı
DÎN
TUR1
TUR1
DÎN
S. DİKBAŞ S.DİKBAŞ E.KARADU E.KARADU
Çarşamba
MAT
MAT
R.KARAAS R.KARAAS
FEN
R.ŞAHİN
Perşembe
TUR1
TUR1
E.KARADU E.KARADU
ING
H. BAŞ
Cuma
MUZ
TEK
TEK
MAT
MAT
REH
M.KARAGÖ
M.KARAGÖ
R.KARAAS
R.KARAAS
S.DİKBAŞ Ç.KARATA
FEN
FEN
R.ŞAHİN
R.ŞAHİN
FEN
SPR
TUR1
R.ŞAHİN M.KARTAL E.KARADU
ING
H. BAŞ
T.C.I.
A.EKİNCİ
•T.C.I.
A.EKİNCİ
-
Cumartesi
\ \ ..Pazar
n
Dersin Adı
Ders
S.No
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
MURAT KARTAL
2 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SONGÜL FATMA
DİKBAŞ
3 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
RIZA ŞAHİN
4 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
5 MAT
MATEMATİK
4
6 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
7 REH
REHBERLİK
1
SONGÜL FATMA
DİKBAŞ
8 SPR
SPORTİF EFKİNLİKLER
1
MURAf KARTAL
9 T.C.İ.
T.C.İNKİLAP TARİHİ
2
TEKNOLOJİ TAS
2
MURAT
KARAGÖLGE
R.NUR
KARAASLAN
11
TÜRl
TÜRKÇE
5
12
VAT
VATANDAŞLIK
l/-
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
MURAT
KARAGÖLGE
ERCAN
KARADUMAN
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
İNGİLİZCE
4
HİLAL BAŞ
10 TEK
13 İNG
(
1
,— t
\
\
Toplam Ders Saati: 30
\,
Ders
(3)
(2)
(D
(4)
Sınıf Öğretmeni : RIZA ŞAHİN
(5)
(6)
T.C.I.
A.EKİNCİ
T.C.I.
A.EKİNCİ
(7)
(8)
(10)
O)
Gün _\^
FEN
TUR1
TUR1
R.ŞAHİN E.KARADU E.KARADU
Pazartesi
FEN
R.ŞAHİN
Salı
FEN
REH
GÖR
R.ŞAHİN M.KARAGÖ R.ŞAHİN
FEN
R.ŞAHİN
MAT
MAT
VAT
TUR1
Çarşamba E.KARADU A.EKİNCİ R.KARAAS R.KARAAS
DÎN
DÎN
MAT
MAT
S.DİKBAŞ
S.DİKBAŞ
R.KARAAS
R.KARAAS
Perşembe
ING
H. BAŞ
Cuma
ING
H. B AŞ
TUR1
TUR1
E.KARADU E.KARADU
BED
E.PEKER
BED
E.PEKER
ING
H. BAŞ
ING
H. B AŞ
TEK
TEK
MUZ
SPR
E.PEKER Ç.KARATA M.KARAGÖ M.KARAGÖ
Cumartesi
\ (•,
Pazar
: ':
f\
S.No
Dersin Adı
Ders
Hs
Yer
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
2 DÎN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SONGÜL FATMA
DİKBAS
3 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
RIZA ŞAHİN
4 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
5 MAT
MATEMATİK
4
6 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
7 REH
REHBERLİK
1
RIZA ŞAHIN
8 SPR
SPORTİF ETKİNLİKLER
1
MURAT
KARAGÖLGE
R.NUR
KARAASLAN
EMRAH PEkER
T.C.İNKİLAP TARİHİ
2
10 TEK
TEKNOLOJİ TAS
2
11 TÜRl
TÜRKÇE
5
12 VAT
VATANDAŞLIK
V
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
MURAT
KARAGÖLGE
ERCAN
KARADUMAN
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
13 İNG
İNGİLİZCE
4
HİLAL BAŞ
..--
~\
Dersin
Öğretmeni
1 BED
9 T.C.İ.
-1
\
\,
Ders
Sınıf Öğretmeni : ERCAN KARADUMAN
Toplam Ders Saati: 30
Sınıf: 8-D
(3)
(2)
(D
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(9)
N
Gün
\
Pazartesi
FEN
GÖR
TUR1
E.KARADU M.KARAGÖ R.ŞAHİN
FEN
R.ŞAHİN
DÎN
S.DİKBAŞ
DÎN
S.DİKBAŞ
Salı
MAT
MAT
R.KARAAS R.KARAAS
BED
E.PEKER
BED
E.PEKER
ING
H. BAŞ
ING
H. B AŞ
Çarşamba
TUR1
TUR1
REH
VAT
A.EKİNCİ E.KARADU E.KARADU E.KARADU ,
ING
H. BAŞ
ING
H. BAŞ
Perşembe
MAT
MAT
TUR1
T.C.I.
• TÜRl
T.C.I.
A.EKİNCİ A.EKİNCİ R.KARAAS R.KARAAS E.KARADU E.KARADU
FEN
R.ŞAHİN
FEN
TEK
TEK
M.KARAGÖ M.KARAGÖ R.ŞAHİN
Cuma
MUZ
SPR
Ç.KARATA
E.PEKER
',
Cumartesi
\ v..
Pazar
,- '-
/
/
Dersin Adı
Ders
S.No
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
2 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SONGÜL FATMA
DİKBAS
3 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
RIZA ŞAHİN
•MURAT
KARAGÖLGE
R.NUR
KARAASLAN
4 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
5 MAT
MATEMATİK
4
6 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
7 REH
REHBERLİK
1
ERCAN
KARADUMAN
8 SPR
SPORTİF ETKİNLİKLER
1
T.C.İNKİLAP TARİHİ
2
TEKNOLOJİ TAS
2
11 TÜRl
TÜRKÇE
5
12 VAT
VATANDAŞLIK
13 İNG
İNGİLİZCE
9 T.C.I.
10
TEK
'A'-4
EMRAH PEKER
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
MURAT
KARAGÖLGE
ERCAN
KARADUMAN
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
HİLAL BAŞ
V»-
-,l
SteK
MEHÎ
^
Okul
\
Sınıf : 5-A
"X.
Ders
Gün
\v
Toplam Ders Saati: 35
(2)
(D
(3)
Sınıf Öğretmeni : SIRRI AKSAKAL
(4)
(5)
(6)
(7)
OKB
H.ÇELİK
OKB
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
(8)
Pazartesi
MATI
MATI
MATI
S.AKSAKA S.AKSAKA S.AKSAKA
Salı
HZ.MU.
M.GÜLEN
HZ.MU.
M.GÜLEN
TUR
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
MATI
MATI
GÖR
S.AKSAKA S.AKSAKA M.KARAGÖ
Çarşamba
BİL
D.BEDİR
BİL
D.BEDİR
SOS
S.DUMAN
KUR
M.GÜLEN
KUR
BED
BED
M.GÜLEN M.KARTAL M.KARTAL
Perşembe
TUR
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
FEN
H.POLAT
FEN
H.POLAT
DÎN
M.GÜLEN
DÎN
M.GÜLEN
ING2
H. BAŞ
ING2
H. BAŞ
ING2
H. B AŞ
MUZ
F.DELİCE
FEN
H.POLAT
FEN
H.POLAT
SOS
SOS
S.DUMAN S.DUMAN
Cuma
(9)
(10)
" .
Cumartesi
\ V ,
Pazar
- •-
,r\
Dersin Adı
Ders
S.No
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
MURAT KARTAL
2 BİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
DENİZ BEDİR
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
MUAMMER GÜLEN
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
HALİSE POLAT
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
MURAT
KARAGÖLGE
6 HZ.MU.
Hz.Muhammed'in Hayatı
2
MUAMMER GÜLEN
7 KUR
KUR'AN-I KERİM
2
MUAMMER GÜLEN
8 MATI
MATEMATİK
5
SIRRI AKSAKAL
9 MUZ
MÜZİK
1
FERİT DELİCE
2
HATİCE ÇELİK
3
SAİT DUMAN
10 OKB
OKUMA BECERİLERİ
11
SOSYAL BİLGİLER
SOS
12 TÜR
TÜRKÇE
13 İNG2
İNGİLİZCE2
t
•6 • '.
3 '••
HATİCE ÇELİK
HİLAL BAŞ
v_
\
V
Toplam Ders Saati: 35
Sınıf : 5-B
x
\
Ders
Gün
\
W
(3)
(2)
(D
Sınıf Öğretmeni :
(5)
(7)
(6)
(8)
Pazartesi
HZ.MU.
MATI
MUZ
HZ.MU.
MATI
KUR
KUR
F.DELİCE S.OLTULU S.OLTULU S.AKSAKA S.AKSAKA S.OLTULU S.OLTULU
Salı
MATI
MATI
S.AKSAKA S.AKSAKA
Çarşamba
OKB
OKB
TUR
TUR
S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ
BİL
D.BEDİR
BİL
D.BEDİR
TUR
TUR
S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ
FEN
R.ŞAHİN
FEN
R.ŞAHİN
SOS
S.DUMAN
ING2
H. BAŞ
Perşembe
BED
E.PEKER
BED
E.PEKER
TUR
TUR
SOS
SOS
GÖR
S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ S.DUMAN S.DUMAN M.KARAGC
FEN
Cuma
R.ŞAHİN
FEN
R.ŞAHİN
MATI
DÎN
DÎN
S.AKSAKA S.OLTULU S.OLTULU
ING2
H. BAŞ
(10)
(9)
ING2
H. BAŞ
-•
Cumartesi
'
Pazar
,- "-
_^2i.
(
\
Dersin Adı
Ders
S.No
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
2 BİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
DENİZ BEDİR
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SERPİL
OLTULULAR
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
RIZA ŞAHİN
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
6 HZ.MU.
Hz.Muhammed'in Hayatı
2
7 KUR
KURAN-I KERİM
2
8 MATI
MATEMATİK
5
SIRRI AKSAKAL
9 MUZ
MÜZİK
1
FERİT DELİCE
SEBAHATTIN
TAZEGÜL
MURAT
KARAGÖLGE
SERPİL
OLTULULAR
SERPİL
OLTULULAR
10
OKB
OKUMA BECERİLERİ
2
n
SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
SAİT DUMAN
12 TÜR
TÜRKÇE
i,\
SEBAHATTIN
TAZEGÜL
13 İNG2
INGİLİZCE2
3
HİLAL BAŞ
&jj
MEH)
Okul
M^M
3
-
V
K\
^
*.
?
,
Toplam Ders Saati: 35
Sınıf: 6-A
1
\~ Ders
Sınıf Öğretmeni : HATİCE ÇELİK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pazartesi
HZ.MU.
M.GÜLEN
HZ.MU.
M.GÜLEN
DÎN
M.GÜLEN
DÎN
M.GÜLEN
KUR
M.GÜLEN
Sah
TUR
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
ING2
S.YAZICI
BED
MATI
ING2
BED
S.YAZICI M.KARTAL M.KARTAL S.AKSAKA
Gün
(6)
(7)
(9)
(8)
(10)
\^
Çarşamba
SOS
MATI
MATI
S.AKSAKA S.AKSAKA A.EKİNCİ
Perşembe
FEN
H.POLAT
Cuma
FEN
H.POLAT
SPFIZ
SPFIZ
M.KARTAL M.KARTAL
KUR
MUZ
M.GÜLEN Ç. KARATA
SOS
GÖR
TUR
A.EKİNCİ .M.KARAGÖ H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
BİL
D.BEDİR
ING2
S.YAZICI
FEN
H.POLAT
MATI
MATI
FEN
H.POLAT S.AKSAKA S.AKSAKA
TUR
• BİL
D.BEDİR
SOS
A.EKİNCİ
Cumartesi
x
'«
Pazar
,- "-
s\
S.No
Dersin Adı
Ders
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
MURAT KARTAL
2 BİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
DENİZ BEDİR
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
MUAMMER GÜLEN
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
HALİSE POLAT
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
MURAT
KARAGÖLGE
6 HZ.MU.
Hz.Muhammed'in Hayatı
2
MUAMMER GÜLEN
7 KUR
KUR'AN-I KERİM
2
MUAMMER GÜLEN
8 MATI
MATEMATİK
5
SJRR1 AKSAKAL
9 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
10 SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
11 SPFİZ
SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
2
MURAT KARTAL
12 TÜR
TÜRKÇE
6 'f ,
HATİCE ÇELİK
13 İNG2
İNGİLİZCE2
3
SEDA YAZICI
iwJ/\
/
M EH n
/
Okul 1
L
/l
y
\
•'
•-. " _
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf ; 7-D
\~ Ders
(3)
(2)
(D
(4)
Sınıf Öğretmeni : EMRAH PEKER
(6)
(5)
(7)
(8)
(10)
(9)
Gün _N,
Pazartesi
ING
S.YAZICI
ING
TEK
GÖR
TEK
FEN
FEN
S.YAZICI M.KARAGÖ M.KARAGÖ M.KARAGÖ B.AVİNCA B.AVİNCA
Salı
BED
E.PEKER
BED
E.PEKER
SOS
S.DUMAN
MATI
A.IŞIK
Çarşamba
SOS
SOS
S.DUMAN S.DUMAN
BLG
H.POLAT
BLG
H.POLAT
Perşembe
TUR1
TUR1
C.AKTÜYL C.AKTÜYL
ING
S.YAZICI
ING
S.YAZICI
Guma
TUR1
MUZ
DÎN
TUR1
C.AKTÜYL
C.AKTÜYL
S.OLTULU
Ç.
KARATA
S.OLTULU
MATI
A.IŞIK
YDIL
S.YAZICI
TUR1
MATUYG MATUYG
C.AKTÜYL R.KARAAS R.KARAAS
MATI
A.IŞIK
.FEN
FEN
B.AVİNCA B.AVİNCA
DÎN
.
YDIL
S.YAZICI
MATI
A.IŞIK
MATI
A.IŞIK
Cumartesi
x ->
»
Pazar
s~\
_v
// S°\
/...|.
A
S.No
Dersin Adı
Ders
HS
Yer
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
2 BLG
BİLİM UYGUL.
2
HALİSE POLAT
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SERPİL
OLTULULAR
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
BİRGÜL AVİNCAN
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
MURAT
KARAGÖLGE
6 MATI
MATEMATİK
5
ARZU IŞIK
7 MATUYG
MATEMATİK UYGULAMALARI
2
R.NUR
KARAASLAN
8 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
9 SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
SAİT DUMAN
2
MURAT
KARAGÖLGE
*•
10 TEK
TEKNOLOJİ TAS
11 TÜR1
TÜRKÇE
5
CAFER AKTÜYLÜ
12 YDİL
Y.DİL UYGL.
2
SEDA YAZICI
13 İNG
İNGİLİZCE
4
SEDA YAZICI
l
& (\
HMET ki YILI&V \j \
Jl MlidWQjs-X/
\
î
\
^\
\
Download

R.ŞAHİN