Sınıf : 7-B
\,
Ders
Gün
\v
Toplam Ders Saati: 35
(2)
(1)
(3)
(4)
Sınıf Öğretmeni : MURAT KARTAL
(6)
(7)
MATI
A.IŞIK
MATI
A.IŞIK
(5)
Pazartesi
MUZ
TUR1
TUR1
DÎN
DÎN
C.AKTÜYL C.AKTÜYL Ç.KARATA S.OLTULU S.OLTULU
Sah
ING
S.YAZICI
ING
S.YAZICI
TEK
TEK
(8)
O)
BED
BED
SOS
FEN
FEN
M.KARTAL M.KARTAL S.DUMAN B.AVİNCA B.AVİNCA
TUR1
TUR1
SOS
SOS
GÖR
Çarşamba M.KARAGÖ M.KARAGÖ C.AKTÜYL C.AKTÜYL S.DUMAN S.DUMAN M.KARAGÖ
Perşembe
ING
S.YAZICI
ING
S.YAZICI
MATI
A.IŞIK
Cuma
YDIL
S.YAZICI
YDIL
S.YAZICI
MATI
A.IŞIK
MATI
A.IŞIK
' TUR1
C.AKTÜYL
MATUYG
A.IŞIK
MATUYG
A.IŞIK
FEN
FEN
BLG
BLG
B.AVİNCA B.AVİNCA B.AVİNCA B.AVİNCA
Cumartesi
> ' •
Pazar
,- "-
OkulIMüdürül V_J//
S.No
Dersin Adı
Ders
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
2 BLG
BİLİM UYGUL.
2
BİRGÜL AVİNCAN
MURAT KARTAL
3 DiN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SERPİL
OLTULULAR
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
BİRGÜL AVİNCAN
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
MURAT
KARAGÖLGE
6 MATI
MATEMATİK
5
ARZU IŞIK
7 MATUYG
MATEMATİK UYGULAMALARI
2
ARZU IŞIK
8 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KAR-ATAŞ
9 SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
SAİT DUMAN
10 TEK
TEKNOLOJİ TAS
2
MURAT
KARAGÖLGE
11 TÜR1
TÜRKÇE
5
CAFER AKTÜYLÜ
12 YDİL
Y.DİL UYGL
i* '•-.
SEDA YAZICI
13 İNG
İNGİLİZCE
4
SEDA YAZICI
{
u
\
(10)
Toplam Ders Saati: 35
Sınıf : 7-C
\.
Ders
Gün
\
BLG
BLG
B.AVİNCA B.AVİNCA
Pazartesi
(3)
(4)
(5)
YDIL
S.YAZICI
YDIL
S.YAZICI
MATI
A.IŞIK
(2)
(D
Sınıf Öğretmeni : SERPİL OLTULULAR
(6)
BED
E.PEKER
Çarşamba
ING
S.YAZICI
FEN
FEN
MUZ
Ç. KARATA B.AVİNCA B.AVİNCA
MATI
AIŞIK
Cuma
MATI
A.IŞIK
TEK
TEK
ING
BED
E.PEKER M.KARAGÖ M.KARAGÖ . S.YAZICI
TUR1
TUR1
MATUYG MATUYG
Perşembe K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD C.AKTÜYL C.AKTÜYL
MATI
A.IŞIK
(10)
(9)
(8)
TUR1
TUR1
C.AKTÜYL C.AKTÜYL
FEN
DÎN
DÎN
FEN
GÖR
M.KARAGÖ B.AVİNCA B.AVİNCA S.OLTULU S.OLTULU
Sah
(7)
MATI
A.IŞIK
ING
TUR1
S.YAZICI C.AKTÜYL
. ING
S.YAZICI
SOS
S. DUMAN
SOS
SOS
S. DUMAN S. DUMAN
':
Cumartesi
\ ' .
Pazar
A
; '-
/
/ ••••'\
/
Ders
S.NO
ı BED
2 BLG
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
BİLİM UYGUL.
2
BİRGÜL AVİNCAN
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SERPİL
OLTULULAR
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
BİRGÜL AVİNCAN
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
MURAT
KARAGÜLCE
6 MATI
MATEMATİK
5
ARZU IŞIK
7 MATUYG
MATEMATİK UYGULAMALARI
2
K.SUHA
MÜHÜRDAROĞLU
8 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA1 KARATAŞ
9 SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
SAİT DUMAN
10 TEK
TEKNOLOJİ TAS
2
MURAT
KARAGÜLCE
11 TÜR1
TÜRKÇE
5
CAFER AKTÜYLÜ
12 YDİL
Y. DİL UYGL.
13 İNG
İNGİLİZCE
2
A
4
V
MEH
Okul/ 4u<%uVM£/
1
l
1
^
\
SEDA YAZICI
SEDA YAZICI
.
Sınıf : 7-A
"\
Ders
Gün
Toplam Ders Saati: 35
(2)
(D
(3)
W
Sınıf Öğretmeni : SAİT DUMAN
(5)
(6)
(7)
(8)
O)
\^
Pazartesi
MATI
MATI
TUR1
MUZ
TUR1
TEK
TEK
K.MÜHÜRD
K.MÜHÜRD
Ç. KARATA
C.AKTÜYL C.AKTÜYL M.KARAGÖ M.KARAGÖ
Sah
GÖR
SOS
SOS
FEN
FEN
DÎN
DÎN
S.DUMAN S.DUMAN M.KARAGÖ B.AVİNCA B.AVİNCA S.OLTULU S.OLTULU
Çarşamba
TUR1
ING
TUR1
C.AKTÜYL C.AKTÜYL S.YAZICI
ING
MATI
MATUYG MATUYG
S.YAZICI K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD
Perşembe
FEN
BLG
FEN
B.AVİNCA B.AVİNCA B.AVİNCA
BED
BLG
BED
TUR1
B.AVİNCA M.KARTAL M.KARTAL C.AKTÜYL
SOS
MATI
MATI
K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD S.DUMAN
Cuma
ING
S.YAZICI
ING
S.YAZICI
YDIL
S.YAZICI
YDIL
S.YAZICI
Cumartesi
•N Y!
'
,
Pazar
.: '-
r\
5.INO
Dersin Adı
Ders
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
2 BLG
BİLİM UYGUL.
2
BİRGÜL AVİNCAN
SERPİL
OLTULULAR
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
MURAT KARTAL
BİRGÜL AVİNCAN
MURAT
KARAGÜLCE
K.SUHA
MÜHÜRDAROĞLU
K.SUHA
MÜHÜRDAROĞLU
5 GÖR
GÖRSEL. SANATLAR
1
6 MATI
MATEMATİK
5
7 MATUYG
MATEMATİK UYGULAMALARI
2
8 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
9 SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
SAİT DUMAN
10 TEK
TEKNOLOJİ TAS
2
MURAT
KARAGÖLGE
11 TÜR1
TÜRKÇE
5
CAFER AKTÜYLÜ
12 YDİL
Y.DİL UYGL.
1> \.
SEDA YAZICI
13 ING
İNGİLİZCE
4
SEDA YAZICI
"V
İ
\
(10)
Sınıf : 6-D
\.
Ders
Gün
\
Toplam Ders Saati: 35
d)
Sınıf Öğretmeni : ÇAĞLA KARATAŞ
(3)
(4)
(5)
FEN
H.POLAT
ING2
H. BAŞ
ING2
H. BAŞ
(2)
Pazartesi
FEN
MATI
K.MÜHÜRD H.POLAT
Salı
HZ.MU.
HZ.MU.
TUR
TUR
DÎN
S.OLTULU S.OLTULU S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ M.GÜLEN
MATI
MATI
Çarşamba K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD
SPFIZ
E.PEKER
SPFIZ
E.PEKER
(7)
(6)
TUR
TUR
S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ
FEN
H.POLAT
DÎN
M.GÜLEN
ING2
H. BAŞ
FEN
H.POLAT
SOS
S.DUMAN
Perşembe
MATI
•MATI
SOS
GÖR
TUR
SOS
TUR
S.DUMAN S.DUMAN M.KARAGÖ K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ
Cuma
BED
E.PEKER
BİL
D. BEDİR
MUZ
BED
Ç.
KARATA
E.PEKER
(10)
(9)
(8)
KUR
BİL
KUR
D. BEDİR S.OLTULU S.OLTULU
-'
Cumartesi
A <
Pazar
/~\
f
/ ..../.!/
J
\rx
ILC
S. NO
Ders
Dersin Adı
Yer
Hs
Dersin
Öğretmeni
1 BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
2 BİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
DENİZ BEDİR
3 DİN
DÎN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
MUAMMER GÜLEN
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
6 HZ.MU.
Hz.Muhammed'in Hayatı
2
7 KUR
KUR'AN-I KERİM
2
B MATI
MATEMATİK
S
9 MUZ
MÜZİK
1
HALİSE POLAT
MURAT
KARAGÖLGE
SERPİL
OLTULULAR
SERPİL
OLTULULAR
K.SUHA
MÜHÜRDARÖĞLÜ
ÇAĞLA KARATAŞ
SAİT DUMAN
*• 3
10 SOS
SOSYAL BİLGİLER
11 SPFİZ
SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
2
12 TÜR
TÜRKÇE
6
13 ING2
INGİLIZCE2
3.
EMRAH PEKER
'
SEBAHATTIN
TAZEGÜL
HİLAL BAŞ
L
Okul MüdiM \j~>(j
V-*
ij
\
Sınıf : 6-C
X.
Ders
Gün
^\
Toplam Ders Saati: 35
(2)
(D
(3)
(4)
Sınıf Öğretmeni : MUAMMER GÜLEN
(5)
(6)
(7)
ING2
H. BAŞ
ING2
H. BAŞ
Pazartesi
KUR
KUR
TUR
TUR
MUZ
S.DİKBAŞ S.DİKBAŞ S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ Ç. KARATA
Sah
TUR
HZ.MU.
TUR
HZ.MU.
GÖR
SPFIZ
S.TAZEGÜ S.TAZEGÜ S.DİKBAŞ S.DİKBAŞ M.KARAGÖ E.PEKER
FEN
H.POLAT
Çarşamba
MATI
FEN
MATI
SOS
H.POLAT K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD A.EKİNCİ
TUR
SOS
TUR
A.EKİNCİ
S.TAZEGÜ
S.TAZEGÜ
Perşembe
BİL
D.BEDİR
Cuma
SOS
A.EKİNCİ
MATI
MATI
BİL
D.BEDİR K.MÜHÜRD K.MÜHÜRD
DÎN
M. GÜLEN
FEN
H.POLAT
ING2
H. BAŞ
(8)
(10)
(9)
SPFIZ
E.PEKER
DÎN
M.GÜLEN
.FEN
MATI
H.POLAT K.MÜHÜRD
BED
E.PEKER
BED
E.PEKER
-
Cumartesi
> <
Pazar
,- ";
/\
S.No
Yer
Hs
Dersin Adı
Ders
Dersin
Öğretmeni
ı BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
EMRAH PEKER
2 BİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
DENİZ BEDİR
3 DÎN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
MUAMMER GÜLEN
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
HALİSE POLAT
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
6 HZ.MU.
Hz.Muhammed'in Hayatı
2
7 KUR
KUR'AN-I KERİM
2
8 MATI
MATEMATİK
5
9 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
3
ABDULLAH
EKİNCIOĞLU
*•
10 SOS
SOSYAL BİLGİLER
11 SPFİZ
SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
2
12 TÜR
TÜRKÇE
6
13 İNG2
İNGİLİZCE2
.3
MURAT
KARAGÖLGE
SONGÜL FATMA
DİKBAS
SONGÜL FATMA
DİKBAS
K.SUHA t
MÜHÜRDAROĞLU
EMRAH PEKER
:.
SEBAHATTIN
TAZEGÜL
HİLAL BAŞ
_4
U
\v_
"^
Toplam Ders Saati: 35
Sınıf : 6-B
\.
Ders
Sınıf Öğretmeni : HALİSE POLAT
(6)
(7)
d)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pazartesi
TUR
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
SOS
A.EKİNCİ
FEN
H.POLAT
FEN
H.POLAT
Sah
BİL
D.BEDİR
MATI
MATI
BİL
D.BEDİR S.AKSAKA S.AKSAKA
TUR
H.ÇELİK
TUR
H.ÇELİK
Çarşamba
ING2
S. YAZICI
BED
ING2
BED
MATI
SOS
S.YAZICI M.KARTAL M.KARTAL S.AKSAKA A.EKİNCİ
SOS
A.EKİNCİ
Perşembe
SPFIZ
SPFIZ
DÎN
DÎN
GÖR
TUR
S.DİKBAŞ S.DİKBAŞ M.KARTAL M.KARTAL M.KARAGÖ H.ÇELİK
Cuma
FEN
H.POLAT
(8)
(10)
(9)
Gün _X.
FEN
H.POLAT
MATI
MATI
S.AKSAKA S.AKSAKA
ING2
S.YAZICI
HZ.MU.
HZ.MU.
KUR
S.DİKBAŞ S.DİKBAŞ S.DİKBAŞ
TUR
H.ÇELİK
KUR
MUZ
S.DİKBAŞ Ç.KARATA
' .
Cumartesi
>.
Pazar
r\
S. No
Dersin Adı
Ders
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED
BEDEN EĞİTİMİ
2
MURAT KARTAL
2 BİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
DENİZ BEDİR
3 DİN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
SONGÜL FATMA
DİKBAS
4 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
HALİSE POLAT
5 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
6 HZ.MU.
Hz.Muhammed'in Hayatı
2 •
7 KUR
KUR'AN-I KERİM
2
8 MATI
MATEMATİK
5
9 MUZ
MÜZİK .
1
ÇAĞLA KARATAŞ'
MURAT
KARAGÖLGE
SONGÜL FATMA
DİKBAS
SONGÜL FATMA
DİKBAS
SIRRI AKSAKAL
10 SOS
SOSYAL BİLGİLER
3
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
11 SPFİZ
SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
2
MURAT KARTAL
12 TÜR
TÜRKÇE
* .
HATİCE ÇELİK
13 İNG2
INGİLİZCE2
3
SEDA YAZICI
^..
:
:
;
|
\ r\
V
,
-••
Toplam Ders Saati : 30
\,
Ders
Gün
(2)
d)
(3)
W
Sınıf Öğretmeni : ABDULLAH EKİNCİOĞLU
(5)
(6)
R.ŞAHİN
(7)
(8)
(10)
(9)
\,
Pazartesi
T.C.I.
T.C.I.
SPR
MUZ
A. EKİNCİ A.EKİNCİ M.KARTAL Ç. KARATA
FEN
R.ŞAHİN
Salı
TUR1
TUR1
E.KARADU E.KARADU
FEN
R.ŞAHİN
Çarşamba
FEN
R.ŞAHİN
FEN
ING
H. BAŞ
ING
H. BAŞ
DÎN
DÎN
S.DİKBAŞ S.DİKBAŞ
ING
H. BAŞ
ING
H. BAŞ
TUR1
GÖR
E.KARADU M.KARAGO
TEK
TEK
TUR1
TUR1
MAT
MAT
Perşembe M.KARAGO M.KARAGO E.KARADU E.KARADU R.KARAAS R.KARAAS
BED
BED
MAT
VAT
REH
MAT
R.KARAAS R.KARAAS M.KARTAL M.KARTAL A.EKİNCİ A.EKİNCİ
Cuma
Cumartesi
N
'<
Pazar
y-X
S. No
Dersin Adı
Ders
1 BED
BEDEN EĞİTİMİ
Yer
Hs
Dersin
Öğretmeni
2
MURAT KARTAL
SONGÜL FATMA
DİKBAS
2 DÎN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
2
3 FEN
FEN VE TEKNOLOJİ
4
RIZA ŞAHİN
MURAT
KARAGÖLGE
R.NUR
KARAASLAN
4 GÖR
GÖRSEL SANATLAR
1
5 MAT
MATEMATİK
4
6 MUZ
MÜZİK
1
ÇAĞLA KARATAŞ
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
7 REH
REHBERLİK
1
8 SPR
SPORTİF ETKİNLİKLER
1
9 T.C.İ.
T.CÎNKİLAP TARİHİ
MURAT KARTAL .
2
v2
10 TEK
TEKNOLOJİ TAS
11 TÜR1
TÜRKÇE
5
12 VAT
VATANDAŞLIK
1
13 İNG
İNGİLİZCE
4
'
? •-.
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
MURAT
KARAGÖLGE
ERCAN
KARADUMAN
ABDULLAH
EKİNCİOĞLU
HİLAL BAŞ
/
MEHMFT ALİ Y i
\
OkulIMlidiiVi F)
.
H U \-r"
k
V
s.
')
1
Download

Sah TUR1 ING TEK ING (2) TUR1 ING TEK ING (3) MUZ BED TUR1