T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 10-A
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Sınıf Öğretmeni : HALİME ESRA ALTINTAŞ
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
H.ALTINT
İ.TOPKAY
İ.TOPKAY
KK4
H.ALTINT
Pazartesi
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
AR4
M.AKÇA
AR4
M.AKÇA
A.KAPLAN
Salı
H.ALTINT
COĞ2
HAD
S.KELEŞ
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
A.KAPLAN
A.KAPLAN
AR4
M.AKÇA
Çarşamba
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
DAN2
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
H.ÇIRAKK
KİM
FİZ
M.GÜNEŞ
A.KAPLAN
Ü.YILDIZ
Perşembe
A.KAPLAN
İ.TOPKAY
BİY
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
H.ÇIRAKK
Ü.YILDIZ
SİY
TED3
S.TOKAT
K.SÖYLER
Cuma
HAD
S.KELEŞ
FİZ
M.GÜNEŞ
Z.TÜRKKA
AR4
M.AKÇA
A.KAPLAN
KK4
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
FIK
İNG2
FIK
KK4
COĞ2
KİM
İNG2
Z.TÜRKKA
BİY
KK4
BİY
(9)
15:25
16:05
REH
SİY
BED1
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AR4
ARAPÇA
4
MEHMET AKÇA
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
KADİR SÖYLER
3 BİY
BİYOLOJİ
3
İLKAY TOPKAYA
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
AFRA KAPLAN
7 FİZ
FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
8 HAD
HADİS
2
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
13 REH
REHBERLİK
1
14 SİY
SİYER
2
15 TAR2
TARİH
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
AYLİN ERTAP
S.GÜRSEL
KELEŞ
ZAHİDE
TÜRKKAN
HASAN
ÇIRAKKOCA
AFRA KAPLAN
KUBİLAY ELMAS
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
ÜMMÜHAN
YILDIZ
BİLAL ÇAYIR
SIDIKA TOKAT
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 10-B
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
Pazartesi
TED3
B.GÜVEN
Salı
İ.TOPKAY
Çarşamba
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
H.ALTINT
COĞ2
HAD
S.KELEŞ
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
İ.TOPKAY
BİY
AR4
Ü.ÜNSAL
AR4
Ü.ÜNSAL
FIK
Y.GÜNEY
KK4
B.YÜCE
H.ÇIRAKK
KİM
SİY
S.DURNA
KK4
B.YÜCE
TED3
B.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
FİZ
G.URLU
H.ALTINT
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
İNG2
AR4
Ü.ÜNSAL
Perşembe
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
İ.TOPKAY
BİY
REH
G.URLU
HAD
S.KELEŞ
S.DEVECİ
BED1
KK4
B.YÜCE
KK4
B.YÜCE
Cuma
TAR2
F.GÜVEN
TAR2
F.GÜVEN
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
FIK
Y.GÜNEY
AR4
Ü.ÜNSAL
SİY
S.DURNA
H.ÇIRAKK
BİY
FİZ
G.URLU
Sınıf Öğretmeni : GÜLSÜM URLU
Toplam Ders Saati : 40
COĞ2
İNG2
(9)
15:25
16:05
KİM
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ü.SÜMEYRA
ÜNSAL
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
YILMAZ GÜNEY
7 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
8 HAD
HADİS
2
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
KUBİLAY ELMAS
13 REH
REHBERLİK
1
GÜLSÜM URLU
14 SİY
SİYER
2
SEVİM DURNA
15 TAR2
TARİH
2
FEDAİ GÜVEN
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
BEHİCE GÜVEN
SONER DEVECİ
İLKAY TOPKAYA
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
HASAN FİDAN
S.GÜRSEL
KELEŞ
AYŞE
ADEMOĞLU V.
HASAN
ÇIRAKKOCA
BAYRAM YÜCE
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 10-C
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Sınıf Öğretmeni : AYŞE ADEMOĞLU V.
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(8)
14:40
15:20
E.DEMİRC
E.DEMİRC
TED3
B.GÜVEN
A.ÇEVİKE
A.ÇEVİKE
KK4
B.AKMAN
FİZ
G.URLU
KK4
B.AKMAN
BİY
H.ALTAY
BİY
H.ALTAY
S.ZİLLİO
Ü.YILDIZ
H.ALTINT
A.ÇEVİKE
KK4
B.AKMAN
HAD
Y.GÜNEY
DAN2
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
MAT6
KK4
B.AKMAN
(7)
13:50
14:30
REH
İNG2
AR4
(6)
13:00
13:40
A.ADEMOĞ
İNG2
AR4
(5)
11:20
12:00
KİM
MAT6
SİY
MAT6
COĞ2
MAT6
AR4
Çarşamba
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
E.DEMİRC
Perşembe
H.ALTINT
COĞ2
BİY
H.ALTAY
H.ERDOĞD
H.ERDOĞD
K.SÖYLER
A.KAPLAN
A.ÇEVİKE
Ü.YILDIZ
Cuma
E.DEMİRC
KİM
HAD
Y.GÜNEY
A.KAPLAN
FIK
FİZ
G.URLU
TED3
B.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
MAT6
MAT6
E.DEMİRC
TAR2
S.ZİLLİO
E.DEMİRC
TAR2
BED1
FIK
AR4
(9)
15:25
16:05
SİY
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AYLA ÇEVİKER
YILDIRIM
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
AFRA KAPLAN
7 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
8 HAD
HADİS
2
YILMAZ GÜNEY
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
13 REH
REHBERLİK
1
14 SİY
SİYER
2
15 TAR2
TARİH
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
KADİR SÖYLER
HALİME ALTAY
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
AYLİN ERTAP
AYŞE
ADEMOĞLU V.
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
BAYRAM AKMAN
ELÇİN DEMİRCİ
AYŞE
ADEMOĞLU V.
ÜMMÜHAN
YILDIZ
HATİCE
ERDOĞDU
BEHİCE GÜVEN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 10-D
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
Pazartesi
AR4
M.AKÇA
HAD
İ.AKTAN
KK4
Y.AKMAN
Salı
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
M.SARISO
Çarşamba
TED3
N.ÇETİN
TED3
N.ÇETİN
E.TUNÇDE
Perşembe
KK4
Y.AKMAN
FIK
H.AYDIN
BİY
H.ALTAY
Cuma
İNG2
E.ORHAN
İNG2
E.ORHAN
M.SARISO
(4)
10:30
11:10
COĞ2
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
SİY
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
KİM
KK4
Y.AKMAN
KK4
Y.AKMAN
FİZ
M.GÜNEŞ
Ü.OCAKÇI
E.TUNÇDE
DAN2
FIK
H.AYDIN
BİY
H.ALTAY
HAD
İ.AKTAN
FİZ
M.GÜNEŞ
BİY
H.ALTAY
AR4
M.AKÇA
TED3
N.ÇETİN
K.SÖYLER
S.ZİLLİO
REH
MAT6
K.ELMAS
MAT6
K.ELMAS
AR4
M.AKÇA
AR4
M.AKÇA
Ü.OCAKÇI
COĞ2
DAN2
(5)
11:20
12:00
Sınıf Öğretmeni : MEVLÜT CAN SARISOY
S.ZİLLİO
M.SARISO
BED1
(9)
15:25
16:05
SİY
KİM
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AR4
ARAPÇA
4
MEHMET AKÇA
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
KADİR SÖYLER
3 BİY
BİYOLOJİ
3
HALİME ALTAY
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
7 FİZ
FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
8 HAD
HADİS
2
İBRAHİM AKTAN
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
ELVAN ORHAN
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
13 REH
REHBERLİK
1
14 SİY
SİYER
2
15 TAR2
TARİH
2
BİLAL ÇAYIR
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NECİP ÇETİN
MEVLÜT CAN
SARISOY
ESMA
TUNÇDEMİR
HAYRİ AYDIN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
YUSUF AKMAN
KUBİLAY ELMAS
MEVLÜT CAN
SARISOY
ÜZEYİR OCAKÇI
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 10-E
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
Sınıf Öğretmeni : ERKAN ÜNOĞLU
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
E.ÜNOĞLU
BİY
H.ALTAY
BİY
H.ALTAY
FİZ
M.GÜNEŞ
SİY
Y.GÜNEY
E.ÜNOĞLU
Salı
BİY
H.ALTAY
S.ZİLLİO
KİM
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
E.ÜNOĞLU
E.ÜNOĞLU
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
Çarşamba
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
FİZ
M.GÜNEŞ
TED3
B.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
KK4
H.AYDIN
A.KARAKU
AR4
HAD
İ.AKTAN
Perşembe
H.BOZKUR
BED1
SİY
Y.GÜNEY
HAD
İ.AKTAN
KK4
H.AYDIN
A.KARAKU
S.ZİLLİO
Cuma
E.ÜNOĞLU
MAT6
TED3
B.GÜVEN
KK4
H.AYDIN
KK4
H.AYDIN
FIK
H.AYDIN
A.KARAKU
MAT6
K.SÖYLER
E.ÜNOĞLU
MAT6
MAT6
MAT6
AR4
FIK
H.AYDIN
(8)
14:40
15:20
Pazartesi
COĞ2
MAT6
(7)
13:50
14:30
İNG2
KİM
AR4
COĞ2
(9)
15:25
16:05
H.BOZKUR
İNG2
REH
E.ÜNOĞLU
AR4
A.KARAKU
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AHMET
KARAKUŞ
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
HAYRİ AYDIN
7 FİZ
FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
8 HAD
HADİS
2
İBRAHİM AKTAN
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
ERKAN ÜNOĞLU
13 REH
REHBERLİK
1
ERKAN ÜNOĞLU
14 SİY
SİYER
2
YILMAZ GÜNEY
15 TAR2
TARİH
2
BİLAL ÇAYIR
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
BEHİCE GÜVEN
KADİR SÖYLER
HALİME ALTAY
HAYDAR
BOZKURT
HASAN FİDAN
AYŞE
ADEMOĞLU V.
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
HAYRİ AYDIN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 11-A
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Sınıf Öğretmeni : ÜNAL GÖNCÜ
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
Pazartesi
S.MAT4
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
Ö.DİLMEN
KK4
S.GEO
G.ŞAHİN
S.FİZ2
M.GÜNEŞ
Salı
AR4
S.ÖMÜR
AR4
S.ÖMÜR
HİT2
Y.AKMAN
S.KİM2
G.ÇAKIR
S.FİZ2
M.GÜNEŞ
REH
Ü.GÖNCÜ
A.YAZICI
AKK
S.GEO
G.ŞAHİN
Çarşamba
DMUS
A.EKER
A.YAZICI
AKK
İNG2
E.ORHAN
İNG2
E.ORHAN
HİT2
Y.AKMAN
TEF
Ş.ÖZMEN
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
Perşembe
TCİ
B.ÇAYIR
TCİ
B.ÇAYIR
Ö.DİLMEN
KK4
S.MAT4
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
K.SÖYLER
BED1
FEL
İ.ABA
AR4
S.ÖMÜR
Cuma
S.BİY2
Ü.GÖNCÜ
S.BİY2
Ü.GÖNCÜ
Ö.DİLMEN
KK4
TEF
Ş.ÖZMEN
TED3
S.TOKAT
AR4
S.ÖMÜR
S.KİM2
G.ÇAKIR
KK4
Ö.DİLMEN
FEL
İ.ABA
(9)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AKK
AKAİD KELAM
2
AYFER YAZICI
2 AR4
ARAPÇA
4
SEMRA ÖMÜR
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
KADİR SÖYLER
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
HASAN FİDAN
5 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
ALİ EKER
6 FEL
FELSEFE
2
İBRAHİM ABA
2
YUSUF AKMAN
İNGİLİZCE
2
ELVAN ORHAN
KUR'AN-I KERİM
4
ÖMER DİLMEN
10 REH
REHBERLİK
1
ÜNAL GÖNCÜ
11 S.BİY2
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
ÜNAL GÖNCÜ
12 S.FİZ2
SEÇMELİ FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
13 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
GÜL ŞAHİN
14 S.KİM2
SEÇMELİ KİMYA
2
GÜLAY ÇAKIR
15 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SALİH ÇOBAN
16 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
BİLAL ÇAYIR
17 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
SIDIKA TOKAT
18 TEF
TEFSİR
2
7 HİT2
8 İNG2
9 KK4
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 11-B
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
E.TIRAŞO
A.KAPLAN
Pazartesi
S.GEO
G.ŞAHİN
Salı
E.YILMAZ
Çarşamba
Y.YALÇIN
Perşembe
E.YILMAZ
E.YILMAZ
Cuma
AR4
S.ÖMÜR
G.AYDOĞD
S.MAT4
BED1
S.MAT4
FEL
S.MAT4
E.YILMAZ
Sınıf Öğretmeni : EMİNE TIRAŞOĞLU
Toplam Ders Saati : 40
HİT2
İNG2
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
AKK
(7)
13:50
14:30
TEF
Y.AKMAN
AR4
S.ÖMÜR
A.YAZICI
DAN2
N.DİŞÇİ
DAN2
N.DİŞÇİ
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
İNG2
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
G.AYDOĞD
A.YAZICI
KK4
Ş.ÇOĞAN
KK4
Ş.ÇOĞAN
A.KAPLAN
TCİ
S.SOS2
(8)
14:40
15:20
AKK
M.DEREBA
M.DEREBA
TCİ
AR4
S.ÖMÜR
AR4
S.ÖMÜR
S.MAT4
KK4
Ş.ÇOĞAN
TEF
Y.AKMAN
H.ERDOĞD
H.ERDOĞD
G.KUTLUC
G.KUTLUC
FEL
TED3
S.TOKAT
E.TIRAŞO
REH
S.GEO
G.ŞAHİN
KK4
Ş.ÇOĞAN
DMUS
A.EKER
S.SOS2
E.TIRAŞO
TAR2
TAR2
S.COĞ2
(9)
15:25
16:05
HİT2
S.COĞ2
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AKK
AKAİD KELAM
2
AYFER YAZICI
2 AR4
ARAPÇA
4
SEMRA ÖMÜR
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
YAHYA YALÇIN
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
NURCİHAN DİŞÇİ
5 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
ALİ EKER
6 FEL
FELSEFE
2
7 HİT2
8 İNG2
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
EMİNE
TIRAŞOĞLU
AFRA KAPLAN
AYŞE
ADEMOĞLU V.
İNGİLİZCE
2
KUR'AN-I KERİM
4
10 REH
REHBERLİK
1
11 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
12 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
13 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
EMİNE YILMAZ
14 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
GÜL AYDOĞDU
15 TAR2
TARİH
2
16 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
17 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
18 TEF
TEFSİR
2
9 KK4
ŞULE ÇOĞAN
EMİNE
TIRAŞOĞLU
GÜLPERİ
KUTLUCA
GÜL ŞAHİN
HATİCE
ERDOĞDU
MUSTAFA
DEREBAĞ
SIDIKA TOKAT
YUSUF AKMAN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 11-C
Ders
Sınıf Öğretmeni : GÜL ŞAHİN
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Ü.YILDIZ
Ü.YILDIZ
KK4
TED3
M.TOPÇU
TED3
M.TOPÇU
ING2
E.ORHAN
Y.YALÇIN
FEL
İ.ABA
Salı
REH
G.ŞAHİN
TEF
Ş.ÖZMEN
S.MAT4
G.ŞAHİN
S.MAT4
G.ŞAHİN
AR4
S.ÖMÜR
AR4
S.ÖMÜR
Ü.YILDIZ
E.ÜNOĞLU
Çarşamba
AR4
S.ÖMÜR
FEL
İ.ABA
DMUS
A.EKER
M.SARISO
E.TUNÇDE
E.TUNÇDE
G.AYDOĞD
S.SOS2
HİT2
H.AYDIN
Perşembe
TEF
Ş.ÖZMEN
S.MAT4
G.ŞAHİN
TCİ
F.GÜVEN
TCİ
F.GÜVEN
Ü.YILDIZ
KK4
TED3
M.TOPÇU
E.ÜNOĞLU
S.GEO
AKK
Ş.ÇOĞAN
Cuma
M.DEREBA
SEÇT
HİT2
H.AYDIN
ING2
E.ORHAN
G.AYDOĞD
S.MAT4
G.ŞAHİN
AR4
S.ÖMÜR
Gün
KK4
SEÇT
(3)
09:40
10:20
M.DEREBA
(4)
10:30
11:10
S.COĞ2
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
BED1
DAN2
DAN2
S.SOS2
S.COĞ2
M.SARISO
(7)
13:50
14:30
KK4
(8)
14:40
15:20
AKK
Ş.ÇOĞAN
(9)
15:25
16:05
S.GEO
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AKK
AKAİD KELAM
2
ŞULE ÇOĞAN
2 AR4
ARAPÇA
4
SEMRA ÖMÜR
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
YAHYA YALÇIN
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
6 FEL
FELSEFE
2
İBRAHİM ABA
2
HAYRİ AYDIN
İNGİLİZCE
2
ELVAN ORHAN
KUR'AN-I KERİM
4
10 REH
REHBERLİK
1
11 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
12 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
13 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
GÜL ŞAHİN
14 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
GÜL AYDOĞDU
15 SEÇT
SEÇMELİ TARİH
2
16 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
17 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
18 TEF
TEFSİR
2
7 HİT2
8 ING2
9 KK4
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
ESMA
TUNÇDEMİR
ALİ EKER
ÜMMÜHAN
YILDIZ
GÜL ŞAHİN
MEVLÜT CAN
SARISOY
ERKAN ÜNOĞLU
MUSTAFA
DEREBAĞ
FEDAİ GÜVEN
MEHMET ALİ
TOPÇU
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 11-D
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
Sınıf Öğretmeni : BEHİCE GÜVEN
Toplam Ders Saati : 40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
Pazartesi
KK4
S.KELEŞ
KK4
S.KELEŞ
HİT2
Y.GÜNEY
Salı
KK4
S.KELEŞ
TEF
Y.AKMAN
FEL
İ.ABA
G.KUTLUC
G.KUTLUC
G.AYDOĞD
Çarşamba
S.TAR4
F.GÜVEN
S.TAR4
F.GÜVEN
KK4
S.KELEŞ
HİT2
Y.GÜNEY
AKK
Ş.ÇOĞAN
Perşembe
DMUS
A.EKER
Y.YALÇIN
BED1
TED3
B.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
S.DAN
TCİ
F.GÜVEN
TCİ
F.GÜVEN
S.DAN
Cuma
E.TUNÇDE
E.TUNÇDE
FEL
İ.ABA
AKK
Ş.ÇOĞAN
(6)
13:00
13:40
S.COĞ4
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
S.TAR4
F.GÜVEN
S.TAR4
F.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
S.SOS2
AR4
S.ÖMÜR
AR4
S.ÖMÜR
G.KUTLUC
S.COĞ4
AR4
S.ÖMÜR
TEF
Y.AKMAN
G.KUTLUC
AR4
S.ÖMÜR
E.TUNÇDE
E.TUNÇDE
REH
B.GÜVEN
G.AYDOĞD
İNG2
M.DURAN
İNG2
M.DURAN
S.COĞ4
S.COĞ4
S.SOS2
DAN2
(9)
15:25
16:05
DAN2
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AKK
AKAİD KELAM
2
ŞULE ÇOĞAN
2 AR4
ARAPÇA
4
SEMRA ÖMÜR
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
YAHYA YALÇIN
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
6 FEL
FELSEFE
2
İBRAHİM ABA
2
YILMAZ GÜNEY
7 HİT2
8 İNG2
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
ESMA
TUNÇDEMİR
ALİ EKER
MEHMET Ç.
DURAN
İNGİLİZCE
2
KUR'AN-I KERİM
4
10 REH
REHBERLİK
1
11 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
12 S.DAN
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
13 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
14 S.TAR4
SEÇMELİ TARİH
4
FEDAİ GÜVEN
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
FEDAİ GÜVEN
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
BEHİCE GÜVEN
17 TEF
TEFSİR
2
YUSUF AKMAN
9 KK4
S.GÜRSEL
KELEŞ
BEHİCE GÜVEN
GÜLPERİ
KUTLUCA
ESMA
TUNÇDEMİR
GÜL AYDOĞDU
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 11-E
Ders
Sınıf Öğretmeni : HAYDAR BOZKURT
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
Ö.KARAGÖ
Ö.KARAGÖ
E.TIRAŞO
H.BOZKUR
H.BOZKUR
Salı
HİT2
H.AYDIN
K.ARSLAN
H.BOZKUR
S.COĞ4
AR4
S.KELEŞ
M.DEREBA
M.DEREBA
Çarşamba
E.TIRAŞO
TEF
Ş.ÖZMEN
HİT2
H.AYDIN
KK4
Y.AKMAN
AR4
S.KELEŞ
H.BOZKUR
Perşembe
F.ORAKÇI
F.ORAKÇI
S.TAR4
DMUS
A.EKER
G.AYDOĞD
A.ADEMOĞ
Cuma
S.DAN
N.DİŞÇİ
S.DAN
N.DİŞÇİ
AR4
S.KELEŞ
AR4
S.KELEŞ
K.SÖYLER
Gün
TED3
FEL
S.TAR4
TED3
AKK
FEL
(5)
11:20
12:00
REH
(6)
13:00
13:40
S.COĞ4
S.COĞ4
TCİ
S.SOS2
İNG2
S.TAR4
(8)
14:40
15:20
S.TAR4
H.BOZKUR
F.ORAKÇI
F.ORAKÇI
TCİ
KK4
Y.AKMAN
KK4
Y.AKMAN
S.COĞ4
DAN2
N.DİŞÇİ
DAN2
N.DİŞÇİ
İNG2
KK4
Y.AKMAN
Ö.KARAGÖ
AKK
TEF
Ş.ÖZMEN
G.AYDOĞD
A.ADEMOĞ
BED1
(7)
13:50
14:30
K.ARSLAN
(9)
15:25
16:05
TED3
S.SOS2
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
KIYASETTİN
ARSLAN
1 AKK
AKAİD KELAM
2
2 AR4
ARAPÇA
4
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
NUSRET DİŞÇİ
5 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
ALİ EKER
6 FEL
FELSEFE
2
7 HİT2
8 İNG2
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
S.GÜRSEL
KELEŞ
KADİR SÖYLER
EMİNE
TIRAŞOĞLU
HAYRİ AYDIN
AYŞE
ADEMOĞLU V.
İNGİLİZCE
2
KUR'AN-I KERİM
4
10 REH
REHBERLİK
1
11 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
12 S.DAN
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
13 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
GÜL AYDOĞDU
14 S.TAR4
SEÇMELİ TARİH
4
FİGEN ORAKÇI
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
9 KK4
YUSUF AKMAN
HAYDAR
BOZKURT
HAYDAR
BOZKURT
NUSRET DİŞÇİ
MUSTAFA
DEREBAĞ
ÖZAY KARAGÖZ
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 11-F
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
Ö.DİLMEN
H.BOZKUR
K.ARSLAN
FEL
İ.ABA
S.TAR4
İNG2
E.ORHAN
İNG2
E.ORHAN
TED3
M.TOPÇU
Pazartesi
TEF
Y.AKMAN
Salı
M.DEREBA
Çarşamba
E.TUNÇDE
Perşembe
E.TUNÇDE
E.TUNÇDE
DMUS
A.EKER
Ö.DİLMEN
S.TAR4
S.DAN
DAN2
Cuma
KK4
M.DEREBA
S.COĞ4
S.DAN
KK4
E.TUNÇDE
DAN2
Sınıf Öğretmeni : MUSTAFA DEREBAĞ
Toplam Ders Saati : 40
Ö.DİLMEN
S.SOS2
G.AYDOĞD
KK4
BED1
K.SÖYLER
(5)
11:20
12:00
AKK
KK4
S.COĞ4
Ö.DİLMEN
S.TAR4
M.DEREBA
(6)
13:00
13:40
HİT2
H.AYDIN
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
C.PINARB
C.PINARB
TED3
M.TOPÇU
H.BOZKUR
H.BOZKUR
C.PINARB
S.SOS2
AKK
S.COĞ4
AR4
S.COĞ4
H.BOZKUR
G.AYDOĞD
TEF
Y.AKMAN
S.TAR4
FEL
İ.ABA
M.DEREBA
REH
HİT2
H.AYDIN
AR4
TED3
M.TOPÇU
TCİ
F.GÜVEN
TCİ
F.GÜVEN
M.DEREBA
K.ARSLAN
AR4
C.PINARB
(9)
15:25
16:05
AR4
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
KIYASETTİN
ARSLAN
1 AKK
AKAİD KELAM
2
2 AR4
ARAPÇA
4
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
6 FEL
FELSEFE
2
İBRAHİM ABA
2
HAYRİ AYDIN
İNGİLİZCE
2
ELVAN ORHAN
KUR'AN-I KERİM
4
ÖMER DİLMEN
10 REH
REHBERLİK
1
11 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
12 S.DAN
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
13 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
14 S.TAR4
SEÇMELİ TARİH
4
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
7 HİT2
8 İNG2
9 KK4
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
CEMİL
PINARBAŞI
KADİR SÖYLER
ESMA
TUNÇDEMİR
ALİ EKER
MUSTAFA
DEREBAĞ
HAYDAR
BOZKURT
ESMA
TUNÇDEMİR
GÜL AYDOĞDU
MUSTAFA
DEREBAĞ
FEDAİ GÜVEN
MEHMET ALİ
TOPÇU
YUSUF AKMAN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-A
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(5)
11:20
12:00
N.ERDOĞA
A.YAZICI
KDİN
Ş.ÇOĞAN
İST
Ş.ÇOĞAN
Salı
HİT2
Ş.ÖZMEN
Ü.OCAKÇI
N.AŞIKDO
N.AŞIKDO
C.PINARB
Ü.OCAKÇI
S.KİM2
AR5
(4)
10:30
11:10
Pazartesi
KK4
Sınıf Öğretmeni : KADİR SÖYLER
Toplam Ders Saati : 40
C.PINARB
S.BİY2
S.MAT4
KEL
S.BİY2
S.FİZ2
M.GÜNEŞ
AR5
Çarşamba
S.ZİLLİO
S.ZİLLİO
S.KİM2
TED3
M.TOPÇU
TED3
M.TOPÇU
Perşembe
KDİN
Ş.ÇOĞAN
TEF
B.YÜCE
HİT2
Ş.ÖZMEN
K.SÖYLER
Cuma
S.FİZ2
M.GÜNEŞ
TED3
M.TOPÇU
C.PINARB
AR5
(6)
13:00
13:40
BED1
KK4
S.MAT4
AR5
C.PINARB
AR5
C.PINARB
REH
K.SÖYLER
S.MAT4
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
Ü.OCAKÇI
Ü.OCAKÇI
KK4
DAN2
KK4
DAN2
B.KALMAZ
B.KALMAZ
TRF
TEF
B.YÜCE
K.SÖYLER
GEO1
KEL
N.ERDOĞA
N.ERDOĞA
N.ERDOĞA
A.YAZICI
S.MAT4
İNG2
Y.TANIŞ
İNG2
Y.TANIŞ
İST
Ş.ÇOĞAN
N.ERDOĞA
(9)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AR5
ARAPÇA
5
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
İNGİLİZCE
2
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
Yer
Dersin
Öğretmeni
CEMİL
PINARBAŞI
KADİR SÖYLER
BÜLENT KALMAZ
NİLÜFER
ERDOĞAN
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
YUSUF NACİ
TANIŞ
ŞULE ÇOĞAN
2
ŞULE ÇOĞAN
KELAM
2
AYFER YAZICI
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
ÜZEYİR OCAKÇI
11 REH
REHBERLİK
1
KADİR SÖYLER
12 S.BİY2
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
13 S.FİZ2
SEÇMELİ FİZİK
2
14 S.KİM2
SEÇMELİ KİMYA
2
15 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
9 KEL
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
MEMET GÜNEŞ
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
NİLÜFER
ERDOĞAN
MEHMET ALİ
TOPÇU
BAYRAM YÜCE
KADİR SÖYLER
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-B
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
Toplam Ders Saati : 40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(5)
11:20
12:00
TEF
B.AKMAN
A.KAPLAN
DMUS
A.EKER
A.KAPLAN
Çarşamba
KDİN
H.AYDIN
A.KAPLAN
Perşembe
E.TIRAŞO
Ö.KARAGÖ
Ö.KARAGÖ
A.KAPLAN
F.ORAKÇI
Cuma
E.TIRAŞO
S.MAN2
TED3
N.DİŞÇİ
TEF
B.AKMAN
A.KAPLAN
KK4
S.MAT4
C.AĞDAK
Pazartesi
Salı
S.MAN2
KEL
(4)
10:30
11:10
DAN2
(7)
13:50
14:30
TED3
N.DİŞÇİ
A.KAPLAN
A.KAPLAN
HİT2
S.MAT4
C.AĞDAK
S.COĞ2
S.MAT4
C.AĞDAK
S.MAT4
C.AĞDAK
AR5
Ü.ÜNSAL
AR5
Ü.ÜNSAL
AR5
Ü.ÜNSAL
KK4
REH
Ü.ÜNSAL
İNG2
Y.TANIŞ
İNG2
Y.TANIŞ
Y.YALÇIN
F.ORAKÇI
STT2
AR5
Ü.ÜNSAL
AR5
Ü.ÜNSAL
GEO1
C.AĞDAK
A.KAPLAN
KEL
KDİN
H.AYDIN
KK4
A.KAPLAN
DAN2
A.KAPLAN
İST
STT2
İST
(8)
14:40
15:20
TED3
N.DİŞÇİ
G.KUTLUC
HİT2
(6)
13:00
13:40
S.COĞ2
G.KUTLUC
KK4
Sınıf Öğretmeni : Ü.SÜMEYRA ÜNSAL
(9)
15:25
16:05
TRF
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ü.SÜMEYRA
ÜNSAL
1 AR5
ARAPÇA
5
2 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
3 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
ALİ EKER
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
CEYDA AĞDAK
2
AFRA KAPLAN
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
İNGİLİZCE
2
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
ÖZAY KARAGÖZ
YUSUF NACİ
TANIŞ
AFRA KAPLAN
2
HAYRİ AYDIN
KELAM
2
AFRA KAPLAN
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
AFRA KAPLAN
11 REH
REHBERLİK
1
12 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
9 KEL
15 STT2
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
Ü.SÜMEYRA
ÜNSAL
GÜLPERİ
KUTLUCA
EMİNE
TIRAŞOĞLU
CEYDA AĞDAK
2
FİGEN ORAKÇI
TÜRK EDEBİYATI
3
NURCİHAN DİŞÇİ
17 TEF
TEFSİR
2
BAYRAM AKMAN
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
YAHYA YALÇIN
16 TED3
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-C
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
Sınıf Öğretmeni : CENK BAŞARAN
Toplam Ders Saati : 40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(6)
13:00
13:40
G.KUTLUC
C.PINARB
TEF
B.AKMAN
KEL
HİT2
Ş.ÇOĞAN
A.KAPLAN
A.KAPLAN
AR5
S.MAT4
C.AĞDAK
REH
KDİN
S.DURNA
TED3
N.DİŞÇİ
Salı
TED3
N.DİŞÇİ
TED3
N.DİŞÇİ
C.PINARB
C.PINARB
A.OKUMUŞ
Çarşamba
KDİN
S.DURNA
Ö.DİLMEN
TEF
B.AKMAN
HİT2
Ş.ÇOĞAN
G.KUTLUC
C.PINARB
C.PINARB
Perşembe
C.BAŞARA
C.BAŞARA
A.OKUMUŞ
B.KALMAZ
DAN2
GEO1
C.AĞDAK
A.KAPLAN
KK4
S.MAT4
C.AĞDAK
Cuma
İNG2
Y.TANIŞ
İNG2
Y.TANIŞ
DMUS
A.EKER
E.TIRAŞO
S.MAT4
C.AĞDAK
S.MAT4
C.AĞDAK
STT2
STT2
KEL
E.TIRAŞO
AR5
S.COĞ2
DAN2
B.KALMAZ
S.MAN2
TRF
S.DEVECİ
AR5
(8)
14:40
15:20
C.BAŞARA
İST
S.COĞ2
(7)
13:50
14:30
Pazartesi
AR5
S.MAN2
(5)
11:20
12:00
AR5
İST
Ö.DİLMEN
KK4
KK4
(9)
15:25
16:05
A.KAPLAN
KK4
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
CEMİL
PINARBAŞI
1 AR5
ARAPÇA
5
2 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
3 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
ALİ EKER
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
CEYDA AĞDAK
2
ŞULE ÇOĞAN
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
İNGİLİZCE
2
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
BÜLENT KALMAZ
YUSUF NACİ
TANIŞ
ÖMER DİLMEN
2
SEVİM DURNA
KELAM
2
AHMET OKUMUŞ
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
AFRA KAPLAN
11 REH
REHBERLİK
1
CENK BAŞARAN
12 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
9 KEL
15 STT2
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
GÜLPERİ
KUTLUCA
EMİNE
TIRAŞOĞLU
CEYDA AĞDAK
2
CENK BAŞARAN
TÜRK EDEBİYATI
3
NURCİHAN DİŞÇİ
17 TEF
TEFSİR
2
BAYRAM AKMAN
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
SONER DEVECİ
16 TED3
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-D
Ders
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
M.SARISO
Ü.OCAKÇI
İNG2
Y.TANIŞ
Salı
AR5
M.AKÇA
AR5
M.AKÇA
Ü.OCAKÇI
Gün
S.COĞ2
Sınıf Öğretmeni : M.GÜRAY DEMİRTAŞ
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
KK4
KK4
S.COĞ2
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
İNG2
Y.TANIŞ
AR5
M.AKÇA
AR5
M.AKÇA
M.DEMİRT
S.MAT4
G.ŞAHİN
KK4
S.MAT4
G.ŞAHİN
S.MAT4
G.ŞAHİN
KDİN
Ş.ÇOĞAN
M.DEMİRT
KK4
HİT2
Ş.ÖZMEN
Ü.OCAKÇI
Çarşamba
A.OKUMUŞ
KEL
TED3
M.TOPÇU
M.SARISO
M.DEMİRT
S.MAN2
Perşembe
TED3
M.TOPÇU
TED3
M.TOPÇU
GEO1
G.ŞAHİN
Ö.DİLMEN
Cuma
Ö.DİLMEN
İST
TEF
B.YÜCE
AR5
M.AKÇA
HİT2
Ş.ÖZMEN
BED1
İST
S.MAN2
(8)
14:40
15:20
K.SÖYLER
Ü.OCAKÇI
TEF
B.YÜCE
S.DEVECİ
TRF
KDİN
Ş.ÇOĞAN
F.ORAKÇI
S.MAT4
G.ŞAHİN
A.OKUMUŞ
KEL
STT2
DAN2
B.KALMAZ
(9)
15:25
16:05
REH
STT2
F.ORAKÇI
DAN2
B.KALMAZ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AR5
ARAPÇA
5
MEHMET AKÇA
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
KADİR SÖYLER
3 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
BÜLENT KALMAZ
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
GÜL ŞAHİN
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
İNGİLİZCE
2
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
YUSUF NACİ
TANIŞ
ÖMER DİLMEN
2
ŞULE ÇOĞAN
KELAM
2
AHMET OKUMUŞ
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
ÜZEYİR OCAKÇI
11 REH
REHBERLİK
1
12 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
9 KEL
15 STT2
16 TED3
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
2
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
MEVLÜT CAN
SARISOY
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
GÜL ŞAHİN
FİGEN ORAKÇI
MEHMET ALİ
TOPÇU
BAYRAM YÜCE
SONER DEVECİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-E
Ders
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
F.ORAKÇI
F.ORAKÇI
Salı
B.KALMAZ
Çarşamba
TED3
N.DİŞÇİ
Perşembe
A.ÇEVİKE
A.ÇEVİKE
Cuma
KK4
S.DURNA
E.TIRAŞO
Gün
ÇTT4
DAN2
AR5
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
ÇTT4
KK4
S.DURNA
KK4
S.DURNA
A.ÇEVİKE
B.KALMAZ
DAN2
DMUS
A.EKER
KDİN
H.AYDIN
Y.YALÇIN
TED3
N.DİŞÇİ
KEL
Ş.ÖZMEN
A.YAZICI
M.SARISO
M.SARISO
A.ÇEVİKE
REH
KK4
S.DURNA
KDİN
H.AYDIN
R.KARATA
ÇTT4
TED3
N.DİŞÇİ
R.KARATA
AR5
S.MAN2
S.MAN2
E.TIRAŞO
ÇTT4
F.ORAKÇI
AR5
Sınıf Öğretmeni : FİGEN ORAKÇI
TRF
İST
S.COĞ4
F.ORAKÇI
F.ORAKÇI
(8)
14:40
15:20
İNG2
M.DURAN
İNG2
M.DURAN
M.SARISO
İST
KEL
Ş.ÖZMEN
S.TED1
N.DİŞÇİ
A.YAZICI
S.COĞ4
TEF
AR5
TEF
S.COĞ4
M.SARISO
S.COĞ4
(9)
15:25
16:05
AR5
A.ÇEVİKE
HİT2
A.KAPLAN
HİT2
A.KAPLAN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
1 AR5
2 ÇTT4
3 DAN2
4 DMUS
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
9 KEL
Dersin Adı
ARAPÇA
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
Hs
5
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
AYLA ÇEVİKER
YILDIRIM
FİGEN ORAKÇI
DİL VE ANLATIM
2
BÜLENT KALMAZ
DİNİ MUSİKİ
1
ALİ EKER
2
AFRA KAPLAN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
İNGİLİZCE
2
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
2
MEHMET Ç.
DURAN
AYFER YAZICI
HAYRİ AYDIN
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
KELAM
2
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
11 REH
REHBERLİK
1
12 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.TED1
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NURCİHAN DİŞÇİ
16 TEF
TEFSİR
2
RIFAT KARATAŞ
17 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
YAHYA YALÇIN
SEVİM DURNA
FİGEN ORAKÇI
MEVLÜT CAN
SARISOY
EMİNE
TIRAŞOĞLU
NURCİHAN DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-F
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(4)
10:30
11:10
F.ORAKÇI
F.ORAKÇI
TED3
N.DİŞÇİ
Salı
Y.YALÇIN
M.DEMİRT
S.MAN2
KDİN
H.AYDIN
Çarşamba
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
AR5
S.ÖMÜR
Perşembe
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
Cuma
F.ORAKÇI
ÇTT4
TED3
N.DİŞÇİ
(3)
09:40
10:20
Pazartesi
TRF
Sınıf Öğretmeni : NUSRET DİŞÇİ
Toplam Ders Saati : 40
ÇTT4
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
ÇTT4
HİT2
Y.GÜNEY
R.KARATA
TEF
İNG2
Y.TANIŞ
İNG2
Y.TANIŞ
A.YAZICI
İST
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
KK4
S.DURNA
KK4
S.DURNA
KEL
Ş.ÖZMEN
AR5
S.ÖMÜR
KDİN
H.AYDIN
Y.YALÇIN
BED1
TED3
N.DİŞÇİ
Ö.KARAGÖ
Ö.KARAGÖ
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
AR5
S.ÖMÜR
KK4
S.DURNA
A.YAZICI
İST
HİT2
Y.GÜNEY
M.DEMİRT
S.MAN2
REH
N.DİŞÇİ
ÇTT4
AR5
S.ÖMÜR
AR5
S.ÖMÜR
R.KARATA
TEF
KEL
Ş.ÖZMEN
S.TED1
N.DİŞÇİ
KK4
S.DURNA
F.ORAKÇI
DAN2
(9)
15:25
16:05
DAN2
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AR5
ARAPÇA
5
SEMRA ÖMÜR
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
YAHYA YALÇIN
4
FİGEN ORAKÇI
2
ÖZAY KARAGÖZ
2
YILMAZ GÜNEY
3 ÇTT4
4 DAN2
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
9 KEL
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
DİL VE ANLATIM
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
İNGİLİZCE
2
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
2
YUSUF NACİ
TANIŞ
AYFER YAZICI
HAYRİ AYDIN
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
KELAM
2
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
11 REH
REHBERLİK
1
NUSRET DİŞÇİ
12 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
ŞEREF ÖZBEK
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.TED1
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NUSRET DİŞÇİ
16 TEF
TEFSİR
2
RIFAT KARATAŞ
17 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
YAHYA YALÇIN
SEVİM DURNA
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
NUSRET DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : 12-G
Ders
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
K.ARSLAN
K.ARSLAN
KK4
İNG2
E.ORHAN
İNG2
E.ORHAN
TED3
M.TOPÇU
Salı
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
TED3
M.TOPÇU
AR5
M.AKÇA
AR5
M.AKÇA
Ö.DİLMEN
Çarşamba
M.DEMİRT
S.MAN2
KDİN
H.AYDIN
R.KARATA
TEF
İST
Ş.ÖZMEN
Perşembe
B.KALMAZ
B.KALMAZ
K.ARSLAN
KK4
Cuma
AR5
M.AKÇA
AR5
M.AKÇA
C.BAŞARA
Gün
KK4
DAN2
Sınıf Öğretmeni : MEHMET ALİ TOPÇU
Toplam Ders Saati : 40
DAN2
(3)
09:40
10:20
ÇTT4
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
KDİN
H.AYDIN
Y.YALÇIN
HİT2
B.YÜCE
Y.YALÇIN
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
C.BAŞARA
C.BAŞARA
İST
Ş.ÖZMEN
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
AR5
M.AKÇA
S.TED1
M.TOPÇU
M.DEMİRT
ÇTT4
REH
M.TOPÇU
HİT2
B.YÜCE
K.ARSLAN
C.BAŞARA
TRF
TEF
(8)
14:40
15:20
R.KARATA
KEL
TED3
M.TOPÇU
(7)
13:50
14:30
ÇTT4
KK4
(9)
15:25
16:05
BED1
ÇTT4
S.MAN2
KEL
Ö.DİLMEN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AR5
ARAPÇA
5
MEHMET AKÇA
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
YAHYA YALÇIN
4
CENK BAŞARAN
2
BÜLENT KALMAZ
2
BAYRAM YÜCE
İNGİLİZCE
2
ELVAN ORHAN
İSLAM TARİHİ
2
3 ÇTT4
4 DAN2
5 HİT2
6 İNG2
7 İST
8 KDİN
9 KEL
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
DİL VE ANLATIM
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
2
KELAM
2
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
11 REH
REHBERLİK
1
12 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.TED1
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
16 TEF
TEFSİR
2
17 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
HAYRİ AYDIN
ÖMER DİLMEN
KIYASETTİN
ARSLAN
MEHMET ALİ
TOPÇU
ŞEREF ÖZBEK
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
MEHMET ALİ
TOPÇU
MEHMET ALİ
TOPÇU
RIFAT KARATAŞ
YAHYA YALÇIN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A10-A
Ders
Sınıf Öğretmeni : ZAHİDE TÜRKKAN
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
E.DEMİRC
E.DEMİRC
Salı
E.DEMİRC
Çarşamba
H.ERDOĞD
H.ERDOĞD
A.OKUMUŞ
Perşembe
KK4
S.KELEŞ
KK4
S.KELEŞ
E.DEMİRC
E.DEMİRC
Z.TÜRKKA
Z.TÜRKKA
İ.TOPKAY
Cuma
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
DAN2
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
KK4
S.KELEŞ
KİM
G.ÇAKIR
A.OKUMUŞ
Gün
MAT6
MAT6
TAR2
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
H.ALTINT
MAT6
FİZ
G.URLU
Y.YALÇIN
Ü.OCAKÇI
H.ALTINT
İ.TOPKAY
İ.TOPKAY
HAD
S.KELEŞ
KİM
G.ÇAKIR
AR4
Ü.ÜNSAL
AR4
Ü.ÜNSAL
Ü.OCAKÇI
FIK
MAT6
BED1
FİZ
G.URLU
SİY
MAT6
İNG2
COĞ2
İNG2
AR4
Ü.ÜNSAL
(8)
14:40
15:20
KK4
S.KELEŞ
TAR2
HAD
S.KELEŞ
(7)
13:50
14:30
MAT6
E.DEMİRC
COĞ2
(6)
13:00
13:40
BİY
BİY
FIK
AR4
Ü.ÜNSAL
(9)
15:25
16:05
BİY
SİY
TED3
S.TOKAT
REH
Z.TÜRKKA
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ü.SÜMEYRA
ÜNSAL
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
AHMET OKUMUŞ
7 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
8 HAD
HADİS
2
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
13 REH
REHBERLİK
1
14 SİY
SİYER
2
15 TAR2
TARİH
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
YAHYA YALÇIN
İLKAY TOPKAYA
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
AYLİN ERTAP
S.GÜRSEL
KELEŞ
ZAHİDE
TÜRKKAN
GÜLAY ÇAKIR
S.GÜRSEL
KELEŞ
ELÇİN DEMİRCİ
ZAHİDE
TÜRKKAN
ÜZEYİR OCAKÇI
HATİCE
ERDOĞDU
SIDIKA TOKAT
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A10-B
Ders
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
E.YILMAZ
E.YILMAZ
Ü.OCAKÇI
Ü.YILDIZ
Salı
HAD
Y.GÜNEY
KİM
G.ÇAKIR
E.YILMAZ
Çarşamba
İ.TOPKAY
REH
Perşembe
Y.YALÇIN
Gün
MAT6
BİY
BED1
TAR2
Cuma
H.ERDOĞD
MAT6
BİY
İ.TOPKAY
COĞ2
H.ALTINT
TAR2
H.ERDOĞD
Sınıf Öğretmeni : HATİCE ERDOĞDU
Toplam Ders Saati : 40
FIK
MAT6
H.ERDOĞD
KK4
Ü.YILDIZ
MAT6
E.YILMAZ
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
KK4
AR4
Ü.ÜNSAL
AR4
Ü.ÜNSAL
E.YILMAZ
MAT6
SİY
S.DURNA
Ü.OCAKÇI
Z.TÜRKKA
KİM
G.ÇAKIR
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
Ü.YILDIZ
H.ALTINT
KK4
FİZ
G.URLU
TED3
S.TOKAT
HAD
Y.GÜNEY
İ.TOPKAY
MAT6
DAN2
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
AR4
Ü.ÜNSAL
AR4
Ü.ÜNSAL
Ü.YILDIZ
E.YILMAZ
FIK
FİZ
G.URLU
(8)
14:40
15:20
İNG2
KK4
SİY
S.DURNA
(9)
15:25
16:05
İNG2
Z.TÜRKKA
COĞ2
BİY
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ü.SÜMEYRA
ÜNSAL
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
ÜZEYİR OCAKÇI
7 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
8 HAD
HADİS
2
YILMAZ GÜNEY
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
13 REH
REHBERLİK
1
14 SİY
SİYER
2
15 TAR2
TARİH
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
YAHYA YALÇIN
İLKAY TOPKAYA
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
AYLİN ERTAP
ZAHİDE
TÜRKKAN
GÜLAY ÇAKIR
ÜMMÜHAN
YILDIZ
EMİNE YILMAZ
HATİCE
ERDOĞDU
SEVİM DURNA
HATİCE
ERDOĞDU
SIDIKA TOKAT
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A10-C
Ders
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
A.HAZOĞL
A.HAZOĞL
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
İNG2
BİY
H.ALTAY
Salı
A.OKUMUŞ
COĞ2
KİM
G.ÇAKIR
REH
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
Çarşamba
E.YILMAZ
MAT6
FİZ
G.URLU
Y.YALÇIN
Perşembe
H.ERDOĞD
Gün
AR4
FIK
MAT6
TAR2
MAT6
Cuma
E.YILMAZ
AR4
H.ALTINT
E.YILMAZ
TAR2
Sınıf Öğretmeni : AYLİN ERTAP
Toplam Ders Saati : 40
İNG2
BED1
AR4
MAT6
(6)
13:00
13:40
BİY
H.ALTAY
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
B.KALMAZ
B.KALMAZ
DAN2
A.ERTAP
KK4
B.AKMAN
KK4
B.AKMAN
AR4
TED3
TED3
A.HAZOĞL
A.HAZOĞL
BİY
H.ALTAY
KİM
G.ÇAKIR
COĞ2
İ.ÖZEKİN
SİY
KK4
B.AKMAN
H.ERDOĞD
E.YILMAZ
E.YILMAZ
H.ALTINT
HAD
B.AKMAN
MAT6
FİZ
G.URLU
HAD
B.AKMAN
KK4
B.AKMAN
B.KALMAZ
E.YILMAZ
MAT6
(5)
11:20
12:00
TED3
SİY
İ.ÖZEKİN
(9)
15:25
16:05
FIK
A.OKUMUŞ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ATTİLA
HAZOĞLU
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
AHMET OKUMUŞ
7 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
8 HAD
HADİS
2
BAYRAM AKMAN
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
BAYRAM AKMAN
12 MAT6
MATEMATİK
6
EMİNE YILMAZ
13 REH
REHBERLİK
1
AYLİN ERTAP
14 SİY
SİYER
2
İDRİS ÖZEKİN
15 TAR2
TARİH
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
YAHYA YALÇIN
HALİME ALTAY
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
AYLİN ERTAP
AYŞE
ADEMOĞLU V.
GÜLAY ÇAKIR
HATİCE
ERDOĞDU
BÜLENT KALMAZ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A10-D
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
COĞ2
(4)
10:30
11:10
Pazartesi
FİZ
M.GÜNEŞ
FIK
Y.AKMAN
M.SARISO
Salı
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
E.ÜNOĞLU
E.ÜNOĞLU
Çarşamba
İNG2
E.ORHAN
İNG2
E.ORHAN
HAD
İ.AKTAN
E.ÜNOĞLU
Perşembe
AR4
M.AKÇA
AR4
M.AKÇA
KK4
H.AYDIN
İ.TOPKAY
Cuma
KK4
H.AYDIN
SİY
S.DURNA
TED3
N.ÇETİN
S.DEVECİ
MAT6
(5)
11:20
12:00
Sınıf Öğretmeni : ELVAN ORHAN
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
TAR2
F.GÜVEN
TAR2
F.GÜVEN
SİY
S.DURNA
E.ÜNOĞLU
E.ÜNOĞLU
MAT6
AR4
M.AKÇA
AR4
M.AKÇA
KK4
H.AYDIN
KK4
H.AYDIN
E.ÜNOĞLU
MAT6
FIK
Y.AKMAN
İ.TOPKAY
İ.TOPKAY
BİY
HAD
İ.AKTAN
H.ÇIRAKK
TED3
N.ÇETİN
TED3
N.ÇETİN
BED1
REH
E.ORHAN
FİZ
M.GÜNEŞ
H.ÇIRAKK
MAT6
KİM
MAT6
BİY
KİM
MAT6
(9)
15:25
16:05
BİY
COĞ2
M.SARISO
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AR4
ARAPÇA
4
MEHMET AKÇA
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
SONER DEVECİ
3 BİY
BİYOLOJİ
3
İLKAY TOPKAYA
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
YUSUF AKMAN
7 FİZ
FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
8 HAD
HADİS
2
İBRAHİM AKTAN
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
ELVAN ORHAN
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
ERKAN ÜNOĞLU
13 REH
REHBERLİK
1
ELVAN ORHAN
14 SİY
SİYER
2
SEVİM DURNA
15 TAR2
TARİH
2
FEDAİ GÜVEN
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NECİP ÇETİN
MEVLÜT CAN
SARISOY
HASAN FİDAN
HASAN
ÇIRAKKOCA
HAYRİ AYDIN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A10-E
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
Pazartesi
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
İNG2
M.DURAN
Salı
M.SARISO
COĞ2
KK4
A.EKER
B.KALMAZ
Çarşamba
BİY
H.ALTAY
BİY
H.ALTAY
A.KARAKU
Perşembe
A.KARAKU
A.KARAKU
E.ÜNOĞLU
Cuma
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
E.ÜNOĞLU
AR4
AR4
TED3
AR4
MAT6
MAT6
(4)
10:30
11:10
Sınıf Öğretmeni : HALİME ALTAY
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
M.SARISO
Ü.OCAKÇI
S.DEVECİ
TED3
REH
H.ALTAY
S.ZİLLİO
Ü.OCAKÇI
AR4
SİY
B.YÜCE
HAD
İ.AKTAN
E.ÜNOĞLU
E.ÜNOĞLU
İNG2
M.DURAN
B.KALMAZ
A.KARAKU
MAT6
COĞ2
KİM
FIK
KİM
(8)
14:40
15:20
BED1
BİY
H.ALTAY
FIK
FİZ
M.GÜNEŞ
MAT6
MAT6
E.ÜNOĞLU
S.ZİLLİO
B.KALMAZ
TED3
KK4
A.EKER
KK4
A.EKER
MAT6
HAD
İ.AKTAN
KK4
A.EKER
SİY
B.YÜCE
FİZ
M.GÜNEŞ
E.ÜNOĞLU
(9)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AHMET
KARAKUŞ
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
ÜZEYİR OCAKÇI
7 FİZ
FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
8 HAD
HADİS
2
İBRAHİM AKTAN
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
12 MAT6
MATEMATİK
6
ERKAN ÜNOĞLU
13 REH
REHBERLİK
1
HALİME ALTAY
14 SİY
SİYER
2
BAYRAM YÜCE
15 TAR2
TARİH
2
BİLAL ÇAYIR
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
BÜLENT KALMAZ
SONER DEVECİ
HALİME ALTAY
MEVLÜT CAN
SARISOY
HASAN FİDAN
MEHMET Ç.
DURAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
ALİ EKER
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A10-F
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Sınıf Öğretmeni : SONER DEVECİ
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(7)
13:50
14:30
KK4
Y.GÜNEY
HAD
B.AKMAN
BİY
H.ALTAY
S.DEVECİ
Salı
İNG2
M.DURAN
İNG2
M.DURAN
KK4
Y.GÜNEY
E.DEMİRC
E.DEMİRC
Çarşamba
FİZ
G.URLU
HAD
B.AKMAN
BİY
H.ALTAY
BİY
H.ALTAY
A.KARAKU
H.ALTINT
E.DEMİRC
E.DEMİRC
Perşembe
E.DEMİRC
E.DEMİRC
K.SÖYLER
AR4
SİY
B.YÜCE
FIK
Y.AKMAN
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
Cuma
KK4
Y.GÜNEY
KK4
Y.GÜNEY
A.KARAKU
AR4
FİZ
G.URLU
TED3
B.GÜVEN
KİM
G.ÇAKIR
SİY
B.YÜCE
MAT6
BED1
AR4
MAT6
TED3
B.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
FIK
Y.AKMAN
MAT6
KİM
G.ÇAKIR
H.ERDOĞD
(8)
14:40
15:20
Pazartesi
MAT6
REH
(6)
13:00
13:40
AR4
A.KARAKU
A.KARAKU
COĞ2
TAR2
MAT6
COĞ2
(9)
15:25
16:05
H.ALTINT
TAR2
H.ERDOĞD
MAT6
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AHMET
KARAKUŞ
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FIK
FIKIH
2
YUSUF AKMAN
7 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
8 HAD
HADİS
2
BAYRAM AKMAN
9 İNG2
İNGİLİZCE
2
10 KİM
KİMYA
2
11 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
YILMAZ GÜNEY
12 MAT6
MATEMATİK
6
ELÇİN DEMİRCİ
13 REH
REHBERLİK
1
SONER DEVECİ
14 SİY
SİYER
2
BAYRAM YÜCE
15 TAR2
TARİH
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
KADİR SÖYLER
HALİME ALTAY
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
HASAN FİDAN
MEHMET Ç.
DURAN
GÜLAY ÇAKIR
HATİCE
ERDOĞDU
BEHİCE GÜVEN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A11-A
Ders
Sınıf Öğretmeni : ESMA TUNÇDEMİR
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
E.TIRAŞO
C.PINARB
AR4
TED3
B.GÜVEN
TED3
B.GÜVEN
S.GEO
S.ÇOBAN
AKK
Ş.ÇOĞAN
Salı
S.KİM2
G.ÇAKIR
AKK
Ş.ÇOĞAN
KK4
B.YÜCE
S.GEO
S.ÇOBAN
TEF
S.KELEŞ
Çarşamba
HİT2
B.AKMAN
S.FİZ2
G.URLU
KK4
B.YÜCE
KK4
B.YÜCE
S.MAT4
S.ÇOBAN
Perşembe
TED3
B.GÜVEN
S.KİM2
G.ÇAKIR
HİT2
B.AKMAN
TEF
S.KELEŞ
E.TUNÇDE
E.TIRAŞO
S.FİZ2
G.URLU
S.DEVECİ
BED1
S.BİY2
Ü.GÖNCÜ
S.BİY2
Ü.GÖNCÜ
KK4
B.YÜCE
C.PINARB
Gün
FEL
Cuma
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
S.MAT4
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
E.TUNÇDE
İNG3
REH
FEL
AR4
İNG3
DAN2
AR4
C.PINARB
TCİ
C.BAŞARA
İNG3
(9)
15:25
16:05
DAN2
E.TUNÇDE
AR4
C.PINARB
TCİ
C.BAŞARA
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AKK
AKAİD KELAM
2
2 AR4
ARAPÇA
4
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 FEL
FELSEFE
2
6 HİT2
7 İNG3
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ŞULE ÇOĞAN
CEMİL
PINARBAŞI
SONER DEVECİ
ESMA
TUNÇDEMİR
EMİNE
TIRAŞOĞLU
BAYRAM AKMAN
AYŞE
ADEMOĞLU V.
İNGİLİZCE
3
8 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
9 REH
REHBERLİK
1
10 S.BİY2
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
11 S.FİZ2
SEÇMELİ FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
12 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
SALİH ÇOBAN
13 S.KİM2
SEÇMELİ KİMYA
2
GÜLAY ÇAKIR
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SALİH ÇOBAN
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
CENK BAŞARAN
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
BEHİCE GÜVEN
17 TEF
TEFSİR
2
BAYRAM YÜCE
ESMA
TUNÇDEMİR
ÜNAL GÖNCÜ
S.GÜRSEL
KELEŞ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A11-B
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
DAN2
N.DİŞÇİ
Pazartesi
İNG3
Sınıf Öğretmeni : GÜL AYDOĞDU
Toplam Ders Saati : 40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
DAN2
N.DİŞÇİ
S.GEO
G.ŞAHİN
İNG3
FEL
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
C.BAŞARA
C.BAŞARA
TCİ
S.SOS2
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
TCİ
S.MAT4
C.AĞDAK
S.MAT4
C.AĞDAK
A.YAZICI
HİT2
AR4
KK4
Ş.ÖZMEN
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
Salı
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
Çarşamba
AKK
Ş.ÇOĞAN
E.TIRAŞO
A.ADEMOĞ
M.DEREBA
M.DEREBA
A.KARAKU
A.YAZICI
Perşembe
G.KUTLUC
G.KUTLUC
S.COĞ2
S.MAT4
C.AĞDAK
S.MAT4
C.AĞDAK
A.OKUMUŞ
TEF
KK4
Ş.ÖZMEN
A.KARAKU
A.KARAKU
Cuma
KK4
Ş.ÖZMEN
KK4
Ş.ÖZMEN
G.AYDOĞD
TED3
S.TOKAT
AKK
Ş.ÇOĞAN
G.AYDOĞD
S.SOS2
S.GEO
G.ŞAHİN
S.COĞ2
FEL
E.TIRAŞO
İNG3
REH
G.AYDOĞD
SEÇT
A.KARAKU
SEÇT
TEF
A.OKUMUŞ
AR4
HİT2
AR4
(9)
15:25
16:05
BED1
K.SÖYLER
AR4
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AKK
AKAİD KELAM
2
2 AR4
ARAPÇA
4
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 FEL
FELSEFE
2
6 HİT2
7 İNG3
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ŞULE ÇOĞAN
AHMET
KARAKUŞ
KADİR SÖYLER
NURCİHAN DİŞÇİ
EMİNE
TIRAŞOĞLU
AYFER YAZICI
AYŞE
ADEMOĞLU V.
İNGİLİZCE
3
8 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
9 REH
REHBERLİK
1
10 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
11 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
12 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
CEYDA AĞDAK
13 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
GÜL AYDOĞDU
14 SEÇT
SEÇMELİ TARİH
2
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
SIDIKA TOKAT
17 TEF
TEFSİR
2
AHMET OKUMUŞ
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
GÜL AYDOĞDU
GÜLPERİ
KUTLUCA
GÜL ŞAHİN
MUSTAFA
DEREBAĞ
CENK BAŞARAN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A11-C
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
TEF
Sınıf Öğretmeni : İBRAHİM ABA
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
Pazartesi
A.OKUMUŞ
FEL
İ.ABA
HİT2
İ.AKTAN
AKK
Ş.ÇOĞAN
C.PINARB
Salı
İNG3
E.ORHAN
İNG3
E.ORHAN
KK4
B.AKMAN
KK4
B.AKMAN
Ö.KARAGÖ
Çarşamba
H.BOZKUR
S.COĞ2
REH
İ.ABA
KK4
B.AKMAN
G.AYDOĞD
Ö.KARAGÖ
Perşembe
M.DEREBA
TCİ
S.GEO
S.ÇOBAN
AKK
Ş.ÇOĞAN
İNG3
E.ORHAN
C.PINARB
Cuma
G.AYDOĞD
TEF
HİT2
İ.AKTAN
M.DEREBA
S.COĞ2
TCİ
S.SOS2
H.BOZKUR
M.DEREBA
A.OKUMUŞ
AR4
TED3
S.SOS2
SEÇT
SEÇT
(8)
14:40
15:20
S.GEO
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
TED3
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
TED3
S.MAT4
S.ÇOBAN
S.MAT4
S.ÇOBAN
AR4
KK4
B.AKMAN
FEL
İ.ABA
Ö.KARAGÖ
M.DEREBA
(7)
13:50
14:30
BED1
S.DEVECİ
AR4
C.PINARB
(9)
15:25
16:05
AR4
C.PINARB
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AKK
AKAİD KELAM
2
2 AR4
ARAPÇA
4
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
HASAN FİDAN
5 FEL
FELSEFE
2
İBRAHİM ABA
2
İBRAHİM AKTAN
İNGİLİZCE
3
ELVAN ORHAN
8 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
BAYRAM AKMAN
9 REH
REHBERLİK
1
İBRAHİM ABA
10 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
11 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
12 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SALİH ÇOBAN
13 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
GÜL AYDOĞDU
14 SEÇT
SEÇMELİ TARİH
2
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
6 HİT2
7 İNG3
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
ŞULE ÇOĞAN
CEMİL
PINARBAŞI
SONER DEVECİ
HAYDAR
BOZKURT
SALİH ÇOBAN
MUSTAFA
DEREBAĞ
MUSTAFA
DEREBAĞ
ÖZAY KARAGÖZ
AHMET OKUMUŞ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A11-D
Ders
FEL
İ.ABA
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
A.ADEMOĞ
Ö.KARAGÖ
G.KUTLUC
Salı
S.SOS2
İ.ABA
FEL
İ.ABA
AR4
S.KELEŞ
A.OKUMUŞ
E.TUNÇDE
E.TUNÇDE
M.DEREBA
M.DEREBA
Çarşamba
AR4
S.KELEŞ
AR4
S.KELEŞ
Ö.KARAGÖ
TED3
S.TAR4
F.GÜVEN
S.TAR4
F.GÜVEN
KK4
Y.GÜNEY
G.KUTLUC
Perşembe
A.ADEMOĞ
A.ADEMOĞ
G.KUTLUC
G.KUTLUC
S.COĞ4
KK4
Y.GÜNEY
AKK
B.YÜCE
A.OKUMUŞ
Cuma
K.SÖYLER
BED1
AR4
S.KELEŞ
REH
Y.GÜNEY
AKK
B.YÜCE
S.TAR4
F.GÜVEN
S.TAR4
F.GÜVEN
E.TUNÇDE
Gün
(1)
08:00
08:40
Sınıf Öğretmeni : YILMAZ GÜNEY
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
İNG3
İNG3
TED3
TED3
İNG3
S.COĞ4
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
S.COĞ4
(6)
13:00
13:40
HİT2
Y.AKMAN
TEF
Ö.KARAGÖ
DAN2
S.SOS2
İ.ABA
DAN2
(7)
13:50
14:30
KK4
Y.GÜNEY
TCİ
TEF
S.DAN
(8)
14:40
15:20
KK4
Y.GÜNEY
(9)
15:25
16:05
TCİ
S.COĞ4
HİT2
Y.AKMAN
S.DAN
E.TUNÇDE
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AKK
AKAİD KELAM
2
2 AR4
ARAPÇA
4
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 FEL
FELSEFE
2
6 HİT2
7 İNG3
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
İNGİLİZCE
3
8 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
9 REH
REHBERLİK
1
10 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
11 S.DAN
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
12 S.SOS2
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
13 S.TAR4
SEÇMELİ TARİH
4
14 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
16 TEF
TEFSİR
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
BAYRAM YÜCE
S.GÜRSEL
KELEŞ
KADİR SÖYLER
ESMA
TUNÇDEMİR
İBRAHİM ABA
YUSUF AKMAN
AYŞE
ADEMOĞLU V.
YILMAZ GÜNEY
YILMAZ GÜNEY
GÜLPERİ
KUTLUCA
ESMA
TUNÇDEMİR
İBRAHİM ABA
FEDAİ GÜVEN
MUSTAFA
DEREBAĞ
ÖZAY KARAGÖZ
AHMET OKUMUŞ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A11-E
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
Sınıf Öğretmeni : CEYDA AĞDAK
Toplam Ders Saati : 40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
Ö.KARAGÖ
Ö.KARAGÖ
TED3
S.MAT4
G.ŞAHİN
S.FİZ2
M.GÜNEŞ
S.GEO
C.AĞDAK
TED3
(7)
13:50
14:30
S.BİY2
Ü.GÖNCÜ
S.BİY2
Ü.GÖNCÜ
AR4
S.ÖMÜR
AR4
S.ÖMÜR
Ö.KARAGÖ
TED3
S.KİM2
G.ÇAKIR
HİT2
B.AKMAN
S.MAT4
G.ŞAHİN
(8)
14:40
15:20
Salı
E.TIRAŞO
FEL
AKK
B.YÜCE
AR4
S.ÖMÜR
Çarşamba
TEF
Y.GÜNEY
S.KİM2
G.ÇAKIR
E.TIRAŞO
FEL
KK4
A.EKER
REH
C.AĞDAK
S.GEO
C.AĞDAK
M.DEREBA
M.DEREBA
Perşembe
İNG3
E.ORHAN
İNG3
E.ORHAN
AKK
B.YÜCE
HİT2
B.AKMAN
KK4
A.EKER
KK4
A.EKER
AR4
S.ÖMÜR
TEF
Y.GÜNEY
Cuma
S.MAT4
G.ŞAHİN
S.MAT4
G.ŞAHİN
İNG3
E.ORHAN
KK4
A.EKER
E.TUNÇDE
DAN2
S.FİZ2
M.GÜNEŞ
K.SÖYLER
DAN2
E.TUNÇDE
TCİ
(9)
15:25
16:05
TCİ
BED1
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AKK
AKAİD KELAM
2
BAYRAM YÜCE
2 AR4
ARAPÇA
4
SEMRA ÖMÜR
3 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
KADİR SÖYLER
4 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
5 FEL
FELSEFE
2
6 HİT2
7 İNG3
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
ESMA
TUNÇDEMİR
EMİNE
TIRAŞOĞLU
BAYRAM AKMAN
İNGİLİZCE
3
ELVAN ORHAN
8 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
ALİ EKER
9 REH
REHBERLİK
1
CEYDA AĞDAK
10 S.BİY2
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
ÜNAL GÖNCÜ
11 S.FİZ2
SEÇMELİ FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
12 S.GEO
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
CEYDA AĞDAK
13 S.KİM2
SEÇMELİ KİMYA
2
GÜLAY ÇAKIR
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
GÜL ŞAHİN
15 TCİ
T.C.İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
MUSTAFA
DEREBAĞ
ÖZAY KARAGÖZ
YILMAZ GÜNEY
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A12- A
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
Pazartesi
KK4
İ.AKTAN
Salı
A.ÇEVİKE
Çarşamba
Perşembe
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
N.ERDOĞA
İ.ÖZEKİN
Ö.DİLMEN
A.ÇEVİKE
KEL
Ş.ÇOĞAN
S.DEVECİ
N.ERDOĞA
GEO1
HİT2
B.YÜCE
B.KALMAZ
İNG3
İ.ANAÇ
S.FİZ2
G.URLU
S.FİZ2
G.URLU
A.ÇEVİKE
AR4
KK4
İ.AKTAN
Ö.DİLMEN
KK4
İ.AKTAN
KK4
İ.AKTAN
N.ERDOĞA
N.ERDOĞA
A.ÇEVİKE
HİT2
B.YÜCE
S.KİM2
G.ÇAKIR
KEL
Ş.ÇOĞAN
TED3
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
İST
M.DUMAN
N.AŞIKDO
S.DEVECİ
N.ERDOĞA
İST
M.DUMAN
N.AŞIKDO
S.BİY2
S.KİM2
G.ÇAKIR
İNG3
İ.ANAÇ
İNG3
İ.ANAÇ
İ.ÖZEKİN
TEF
REH
S.TOKAT
TED3
S.TOKAT
AR4
Cuma
Sınıf Öğretmeni : SIDIKA TOKAT
Toplam Ders Saati : 40
S.MAT4
S.MAT4
KDİN
S.MAT4
TEF
BED1
AR4
S.BİY2
KDİN
DAN2
TRF
AR4
(9)
15:25
16:05
DAN2
B.KALMAZ
S.MAT4
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
5 HİT2
6 İNG3
7 İST
8 KDİN
9 KEL
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
İNGİLİZCE
3
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
AYLA ÇEVİKER
YILDIRIM
SONER DEVECİ
BÜLENT KALMAZ
NİLÜFER
ERDOĞAN
BAYRAM YÜCE
İLHAN ANAÇ
MEHMET AKİF
DUMAN
ÖMER DİLMEN
KELAM
2
ŞULE ÇOĞAN
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
İBRAHİM AKTAN
11 REH
REHBERLİK
1
SIDIKA TOKAT
12 S.BİY2
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
13 S.FİZ2
SEÇMELİ FİZİK
2
14 S.KİM2
SEÇMELİ KİMYA
2
15 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
16 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
İDRİS ÖZEKİN
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
SONER DEVECİ
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
GÜLSÜM URLU
GÜLAY ÇAKIR
NİLÜFER
ERDOĞAN
SIDIKA TOKAT
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A12- B
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
S.COĞ2
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
HİT2
İ.AKTAN
M.DEMİRT
N.ERDOĞA
KEL
KDİN
Ş.ÇOĞAN
KK4
Y.GÜNEY
TEF
B.YÜCE
N.ERDOĞA
Ö.KARAGÖ
Ö.KARAGÖ
N.ERDOĞA
S.MAT4
AR4
Ü.ÜNSAL
C.BAŞARA
C.BAŞARA
STT2
TED3
M.TOPÇU
İST
Ş.ÖZMEN
KK4
Y.GÜNEY
KK4
Y.GÜNEY
KK4
Y.GÜNEY
TED3
M.TOPÇU
TED3
M.TOPÇU
AR4
Ü.ÜNSAL
AR4
Ü.ÜNSAL
Ö.KARAGÖ
S.DEVECİ
TEF
B.YÜCE
HİT2
İ.AKTAN
S.DEVECİ
TRF
AR4
Ü.ÜNSAL
Ö.DİLMEN
KEL
İNG3
İ.ANAÇ
İNG3
İ.ANAÇ
İST
Ş.ÖZMEN
Salı
M.DEMİRT
Çarşamba
N.ERDOĞA
Perşembe
S.MAN2
S.MAT4
G.KUTLUC
Ö.DİLMEN
STT2
GEO1
S.MAT4
KDİN
Ş.ÇOĞAN
(8)
14:40
15:20
İNG3
İ.ANAÇ
G.KUTLUC
S.MAN2
(7)
13:50
14:30
S.COĞ2
Pazartesi
Cuma
Sınıf Öğretmeni : ÖZAY KARAGÖZ
Toplam Ders Saati : 40
DAN2
REH
S.MAT4
(9)
15:25
16:05
N.ERDOĞA
DAN2
BED1
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
5 HİT2
6 İNG3
7 İST
8 KDİN
9 KEL
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
İNGİLİZCE
3
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ü.SÜMEYRA
ÜNSAL
SONER DEVECİ
ÖZAY KARAGÖZ
NİLÜFER
ERDOĞAN
İBRAHİM AKTAN
İLHAN ANAÇ
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
ŞULE ÇOĞAN
KELAM
2
ÖMER DİLMEN
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
YILMAZ GÜNEY
11 REH
REHBERLİK
1
ÖZAY KARAGÖZ
12 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
15 STT2
16 TED3
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
2
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
GÜLPERİ
KUTLUCA
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
NİLÜFER
ERDOĞAN
CENK BAŞARAN
MEHMET ALİ
TOPÇU
BAYRAM YÜCE
SONER DEVECİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A12-C
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
S.MAT4
Sınıf Öğretmeni : BÜLENT KALMAZ
Toplam Ders Saati : 40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
KDİN
(6)
13:00
13:40
Pazartesi
N.ERDOĞA
N.ERDOĞA
Ö.DİLMEN
C.PINARB
AR4
İNG3
Y.TANIŞ
İNG3
Y.TANIŞ
Salı
HİT2
B.AKMAN
O.MUSARA
İST
TED3
M.TOPÇU
TED3
M.TOPÇU
DMUS
A.EKER
M.DEMİRT
Çarşamba
M.SARISO
M.SARISO
M.DEMİRT
Perşembe
HİT2
B.AKMAN
KK4
İ.AKTAN
B.KALMAZ
N.ERDOĞA
Cuma
KK4
İ.AKTAN
A.KAPLAN
TED3
M.TOPÇU
N.ERDOĞA
S.COĞ2
S.MAT4
(5)
11:20
12:00
S.COĞ2
KEL
S.MAN2
REH
TEF
AR4
İ.ÖZEKİN
C.PINARB
GEO1
S.MAN2
S.MAT4
N.ERDOĞA
KEL
TEF
A.KAPLAN
S.MAT4
STT2
C.BAŞARA
İ.ÖZEKİN
STT2
C.BAŞARA
(7)
13:50
14:30
KK4
İ.AKTAN
AR4
C.PINARB
TRF
Y.YALÇIN
DAN2
(8)
14:40
15:20
KK4
İ.AKTAN
AR4
C.PINARB
İST
O.MUSARA
DAN2
B.KALMAZ
B.KALMAZ
KDİN
İNG3
Y.TANIŞ
Ö.DİLMEN
(9)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AR4
ARAPÇA
4
2 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
3 DMUS
DİNİ MUSİKİ
1
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
5 HİT2
6 İNG3
7 İST
8 KDİN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
2
İNGİLİZCE
3
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
Yer
Dersin
Öğretmeni
CEMİL
PINARBAŞI
BÜLENT KALMAZ
ALİ EKER
NİLÜFER
ERDOĞAN
BAYRAM AKMAN
YUSUF NACİ
TANIŞ
OSMAN MUSARA
2
ÖMER DİLMEN
KELAM
2
AFRA KAPLAN
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
İBRAHİM AKTAN
11 REH
REHBERLİK
1
BÜLENT KALMAZ
12 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
9 KEL
15 STT2
16 TED3
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
2
TÜRK EDEBİYATI
3
17 TEF
TEFSİR
2
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
MEVLÜT CAN
SARISOY
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
NİLÜFER
ERDOĞAN
CENK BAŞARAN
MEHMET ALİ
TOPÇU
İDRİS ÖZEKİN
YAHYA YALÇIN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A12-D
Ders
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
Y.YALÇIN
C.BAŞARA
C.BAŞARA
ÇTT4
KK4
B.AKMAN
Salı
TEF
B.YÜCE
HİT2
Y.GÜNEY
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
KEL
Ş.ÖZMEN
Çarşamba
KEL
Ş.ÖZMEN
M.DEMİRT
S.MAN2
HİT2
Y.GÜNEY
A.HAZOĞL
Perşembe
Ö.DİLMEN
İST
KK4
B.AKMAN
C.BAŞARA
C.BAŞARA
Ö.KARAGÖ
Cuma
KK4
B.AKMAN
KK4
B.AKMAN
TEF
B.YÜCE
İNG3
Y.TANIŞ
İNG3
Y.TANIŞ
Gün
TRF
ÇTT4
Sınıf Öğretmeni : YAHYA YALÇIN
Toplam Ders Saati : 40
ÇTT4
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
Y.YALÇIN
M.DEMİRT
A.HAZOĞL
A.HAZOĞL
KDİN
H.AYDIN
A.HAZOĞL
AR4
TED3
N.DİŞÇİ
TED3
N.DİŞÇİ
BED1
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
İNG3
Y.TANIŞ
Ö.KARAGÖ
DAN2
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
S.COĞ4
Ş.ÖZBEK
TED3
N.DİŞÇİ
KDİN
H.AYDIN
S.TED1
N.DİŞÇİ
REH
AR4
İST
Ö.DİLMEN
ÇTT4
DAN2
S.MAN2
Y.YALÇIN
AR4
AR4
(9)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 ÇTT4
4 DAN2
5 HİT2
6 İNG3
7 İST
8 KDİN
9 KEL
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
DİL VE ANLATIM
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
Dersin
Öğretmeni
ATTİLA
HAZOĞLU
YAHYA YALÇIN
4
CENK BAŞARAN
2
ÖZAY KARAGÖZ
2
YILMAZ GÜNEY
İNGİLİZCE
3
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
Yer
2
YUSUF NACİ
TANIŞ
ÖMER DİLMEN
HAYRİ AYDIN
ŞERAFETTİN
ÖZMEN
KELAM
2
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
11 REH
REHBERLİK
1
YAHYA YALÇIN
12 S.COĞ4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
ŞEREF ÖZBEK
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.TED1
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NUSRET DİŞÇİ
16 TEF
TEFSİR
2
BAYRAM YÜCE
17 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
YAHYA YALÇIN
BAYRAM AKMAN
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
NUSRET DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A12-E
Ders
Sınıf Öğretmeni : AHMET OKUMUŞ
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
S.DEVECİ
A.YAZICI
A.OKUMUŞ
A.OKUMUŞ
K.ARSLAN
A.ÇEVİKE
Ö.KARAGÖ
Ö.KARAGÖ
Salı
F.ORAKÇI
F.ORAKÇI
STT2
GEO1
C.AĞDAK
M.SARISO
S.MAN2
S.MAT4
C.AĞDAK
A.ÇEVİKE
AR4
KEL
Ş.ÇOĞAN
Çarşamba
TED3
N.DİŞÇİ
TED3
N.DİŞÇİ
A.ÇEVİKE
A.ÇEVİKE
A.OKUMUŞ
HİT2
KDİN
H.AYDIN
KEL
Ş.ÇOĞAN
Perşembe
K.ARSLAN
K.ARSLAN
KK4
İNG3
M.DURAN
İNG3
M.DURAN
M.DEMİRT
A.OKUMUŞ
TEF
S.MAT4
C.AĞDAK
A.OKUMUŞ
Cuma
M.SARISO
S.COĞ2
KDİN
H.AYDIN
S.MAT4
C.AĞDAK
S.MAT4
C.AĞDAK
TED3
N.DİŞÇİ
İNG3
M.DURAN
S.DEVECİ
Gün
TRF
STT2
KK4
HİT2
İST
AR4
REH
S.COĞ2
KK4
M.DEMİRT
AR4
AR4
TEF
S.MAN2
A.YAZICI
DAN2
BED1
DAN2
(9)
15:25
16:05
İST
KK4
K.ARSLAN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AYLA ÇEVİKER
YILDIRIM
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
ÖZAY KARAGÖZ
4 GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
CEYDA AĞDAK
2
AYFER YAZICI
5 HİT2
6 İNG3
7 İST
8 KDİN
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
İNGİLİZCE
3
İSLAM TARİHİ
2
KARŞLAŞTIRILMALI DİNLER
TARİHİ
SONER DEVECİ
MEHMET Ç.
DURAN
AHMET OKUMUŞ
2
HAYRİ AYDIN
KELAM
2
ŞULE ÇOĞAN
10 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
11 REH
REHBERLİK
1
12 S.COĞ2
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
13 S.MAN2
SEÇMELİ MANTIK
2
14 S.MAT4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
9 KEL
15 STT2
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
KIYASETTİN
ARSLAN
AHMET OKUMUŞ
MEVLÜT CAN
SARISOY
M.GÜRAY
DEMİRTAŞ
CEYDA AĞDAK
2
FİGEN ORAKÇI
TÜRK EDEBİYATI
3
NUSRET DİŞÇİ
17 TEF
TEFSİR
2
AHMET OKUMUŞ
18 TRF
TRAFİK VE İLK YARDIM
1
SONER DEVECİ
16 TED3
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-A
Ders
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : BİLAL ÇAYIR
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
N.AŞIKDO
N.AŞIKDO
E.DEMİRC
E.DEMİRC
S.DEVECİ
A.OKUMUŞ
Salı
S.ZİLLİO
KK4
TED3
N.ÇETİN
H.BOZKUR
Z.TÜRKKA
Z.TÜRKKA
E.DEMİRC
FİZ
M.GÜNEŞ
FİZ
M.GÜNEŞ
REH
B.ÇAYIR
A.HAZOĞL
İNG6
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
A.HAZOĞL
A.HAZOĞL
DAN2
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
Gün
BİY
KİM
İNG6
Çarşamba
Z.TÜRKKA
Perşembe
A.OKUMUŞ
Cuma
A.OKUMUŞ
KK4
BİY
MAT6
A.OKUMUŞ
İNG6
Z.TÜRKKA
KK4
A.OKUMUŞ
KK4
KİM
S.ZİLLİO
COĞ2
H.BOZKUR
İNG6
Z.TÜRKKA
MAT6
E.DEMİRC
MAT6
BED1
COĞ2
İNG6
Z.TÜRKKA
MAT6
BİY
E.DEMİRC
N.AŞIKDO
TDB1
İNG6
SAĞ
N.AŞIKDO
(7)
13:50
14:30
TED3
N.ÇETİN
MAT6
AR4
AR4
(8)
14:40
15:20
TED3
N.ÇETİN
(9)
15:25
16:05
MAT6
E.DEMİRC
AR4
A.HAZOĞL
AR4
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ATTİLA
HAZOĞLU
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
10 MAT6
MATEMATİK
6
ELÇİN DEMİRCİ
11 REH
REHBERLİK
1
BİLAL ÇAYIR
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
13 TAR2
TARİH
2
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
AHMET OKUMUŞ
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NECİP ÇETİN
SONER DEVECİ
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
HAYDAR
BOZKURT
AYLİN ERTAP
MEMET GÜNEŞ
ZAHİDE
TÜRKKAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
AHMET OKUMUŞ
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
BİLAL ÇAYIR
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-B
Ders
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
H.BOZKUR
A.OKUMUŞ
TDB1
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
REH
M.DURAN
Salı
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
FİZ
M.GÜNEŞ
FİZ
M.GÜNEŞ
Çarşamba
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
A.HAZOĞL
A.OKUMUŞ
Perşembe
A.HAZOĞL
A.HAZOĞL
AR4
SAĞ
Ü.GÖNCÜ
Cuma
TED3
N.ÇETİN
TED3
N.ÇETİN
İNG6
M.DURAN
Gün
COĞ2
Pazartesi
AR4
Sınıf Öğretmeni : MEHMET Ç. DURAN
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
AR4
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
TED3
N.ÇETİN
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
A.OKUMUŞ
A.OKUMUŞ
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
S.ZİLLİO
A.HAZOĞL
KK4
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
H.BOZKUR
COĞ2
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
BİY
Ü.GÖNCÜ
BİY
Ü.GÖNCÜ
İNG6
M.DURAN
A.OKUMUŞ
KK4
BİY
Ü.GÖNCÜ
S.ZİLLİO
KK4
KİM
KİM
KK4
(9)
15:25
16:05
AR4
BED1
S.DEVECİ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ATTİLA
HAZOĞLU
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
10 MAT6
MATEMATİK
6
11 REH
REHBERLİK
1
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
13 TAR2
TARİH
2
BİLAL ÇAYIR
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
AHMET OKUMUŞ
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NECİP ÇETİN
SONER DEVECİ
ÜNAL GÖNCÜ
HAYDAR
BOZKURT
HASAN FİDAN
MEMET GÜNEŞ
MEHMET Ç.
DURAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
AHMET OKUMUŞ
OSMAN KOCA
MEHMET Ç.
DURAN
ÜNAL GÖNCÜ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-C
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
KK4
S.DURNA
Salı
N.AŞIKDO
N.AŞIKDO
A.ÇEVİKE
Çarşamba
KİM
G.ÇAKIR
KK4
S.DURNA
H.ALTINT
Perşembe
FİZ
G.URLU
FİZ
G.URLU
H.ALTINT
Cuma
TED3
N.DİŞÇİ
KİM
G.ÇAKIR
N.AŞIKDO
BİY
BED1
(3)
09:40
10:20
Pazartesi
S.DEVECİ
Sınıf Öğretmeni : NURCİHAN DİŞÇİ
Toplam Ders Saati : 40
DAN2
A.ERTAP
BİY
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
DAN2
A.ERTAP
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
İNG6
Z.İLTER
İNG6
Z.İLTER
AR4
TED3
N.DİŞÇİ
TED3
N.DİŞÇİ
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
İ.TOPKAY
SAĞ
İNG6
Z.İLTER
İNG6
Z.İLTER
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
COĞ2
REH
N.DİŞÇİ
A.ÇEVİKE
A.ÇEVİKE
H.ERDOĞD
H.ERDOĞD
BİY
KK4
S.DURNA
KK4
S.DURNA
TDB1
S.DURNA
İNG6
Z.İLTER
İNG6
Z.İLTER
AR4
COĞ2
A.ÇEVİKE
AR4
AR4
TAR2
(9)
15:25
16:05
TAR2
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AYLA ÇEVİKER
YILDIRIM
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
ZEHRA İLTER
8 KİM
KİMYA
2
GÜLAY ÇAKIR
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
SEVİM DURNA
10 MAT6
MATEMATİK
6
OSMAN KOCA
11 REH
REHBERLİK
1
NURCİHAN DİŞÇİ
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
İLKAY TOPKAYA
13 TAR2
TARİH
2
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
SONER DEVECİ
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
AYLİN ERTAP
HATİCE
ERDOĞDU
SEVİM DURNA
NURCİHAN DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-D
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
Pazartesi
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
Salı
TED3
N.ÇETİN
H.BOZKUR
A.KARAKU
Çarşamba
FİZ
M.GÜNEŞ
FİZ
M.GÜNEŞ
Perşembe
KK4
İ.AKTAN
Cuma
İNG6
M.DURAN
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
SAĞ
Ü.GÖNCÜ
KK4
İ.AKTAN
BİY
Ü.GÖNCÜ
MAT6
O.KOCA
A.KARAKU
AR4
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
S.DEVECİ
S.ZİLLİO
TAR2
B.ÇAYIR
TAR2
B.ÇAYIR
MAT6
O.KOCA
MAT6
O.KOCA
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
H.BOZKUR
COĞ2
TED3
N.ÇETİN
TED3
N.ÇETİN
BİY
Ü.GÖNCÜ
BİY
Ü.GÖNCÜ
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
REH
H.FİDAN
S.ZİLLİO
AR4
KK4
İ.AKTAN
KK4
İ.AKTAN
COĞ2
TDB1
Ş.ÇOĞAN
(4)
10:30
11:10
Sınıf Öğretmeni : HASAN FİDAN
AR4
KİM
AR4
A.KARAKU
A.KARAKU
BED1
MAT6
O.KOCA
(9)
15:25
16:05
KİM
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AHMET
KARAKUŞ
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
10 MAT6
MATEMATİK
6
OSMAN KOCA
11 REH
REHBERLİK
1
HASAN FİDAN
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
ÜNAL GÖNCÜ
13 TAR2
TARİH
2
BİLAL ÇAYIR
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
ŞULE ÇOĞAN
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
NECİP ÇETİN
SONER DEVECİ
ÜNAL GÖNCÜ
HAYDAR
BOZKURT
HASAN FİDAN
MEMET GÜNEŞ
MEHMET Ç.
DURAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
İBRAHİM AKTAN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-E
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
Sınıf Öğretmeni : NERİMAN AŞIKDOĞAN
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
Pazartesi
DAN2
H.FİDAN
DAN2
H.FİDAN
MAT6
S.ÇOBAN
MAT6
S.ÇOBAN
FİZ
G.URLU
S.DEVECİ
N.AŞIKDO
BİY
İNG6
M.DURAN
Salı
KK4
İ.AKTAN
KK4
İ.AKTAN
H.ALTINT
COĞ2
TDB1
Ş.ÇOĞAN
MAT6
S.ÇOBAN
MAT6
S.ÇOBAN
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
Çarşamba
MAT6
S.ÇOBAN
MAT6
S.ÇOBAN
TED3
N.DİŞÇİ
TED3
N.DİŞÇİ
KK4
İ.AKTAN
KİM
G.ÇAKIR
H.ALTINT
Perşembe
İNG6
M.DURAN
İNG6
M.DURAN
FİZ
G.URLU
KİM
G.ÇAKIR
A.KARAKU
AR4
TED3
N.DİŞÇİ
N.AŞIKDO
Cuma
A.KARAKU
İNG6
M.DURAN
KK4
İ.AKTAN
N.AŞIKDO
AR4
AR4
A.KARAKU
TAR2
H.ERDOĞD
TAR2
H.ERDOĞD
BED1
(8)
14:40
15:20
COĞ2
SAĞ
BİY
(9)
15:25
16:05
AR4
A.KARAKU
REH
N.AŞIKDO
BİY
N.AŞIKDO
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AHMET
KARAKUŞ
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
İBRAHİM AKTAN
10 MAT6
MATEMATİK
6
SALİH ÇOBAN
11 REH
REHBERLİK
1
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
13 TAR2
TARİH
2
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
SONER DEVECİ
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
HALİME ESRA
ALTINTAŞ
HASAN FİDAN
GÜLSÜM URLU
MEHMET Ç.
DURAN
GÜLAY ÇAKIR
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
HATİCE
ERDOĞDU
ŞULE ÇOĞAN
NUSRET DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-F
Ders
Sınıf Öğretmeni : ŞEREF ÖZBEK
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
A.ÇEVİKE
A.ÇEVİKE
A.YAZICI
A.YAZICI
N.AŞIKDO
N.AŞIKDO
Ü.YILDIZ
TDB1
FİZ
G.URLU
Salı
Z.KATLAN
SAĞ
COĞ2
Ş.ÖZBEK
DAN2
A.ERTAP
DAN2
A.ERTAP
Çarşamba
A.ÇEVİKE
Perşembe
Z.TÜRKKA
Z.TÜRKKA
Z.KATLAN
Cuma
N.AŞIKDO
BİY
FİZ
G.URLU
TED3
N.DİŞÇİ
Gün
AR4
MAT6
AR4
İNG6
AR4
MAT6
KK4
İNG6
KK4
BİY
İNG6
Z.KATLAN
Z.TÜRKKA
Z.TÜRKKA
BED1
REH
Ş.ÖZBEK
Z.TÜRKKA
S.ZİLLİO
H.ERDOĞD
H.ERDOĞD
Z.KATLAN
MAT6
TED3
N.DİŞÇİ
COĞ2
Ş.ÖZBEK
A.YAZICI
TED3
N.DİŞÇİ
Z.KATLAN
Y.YALÇIN
İNG6
MAT6
İ.TOPKAY
BİY
İNG6
KİM
MAT6
TAR2
MAT6
Z.KATLAN
TAR2
KK4
İNG6
Z.TÜRKKA
(8)
14:40
15:20
(9)
15:25
16:05
KK4
A.YAZICI
AR4
A.ÇEVİKE
KİM
S.ZİLLİO
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
AYLA ÇEVİKER
YILDIRIM
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
AYLİN ERTAP
6 FİZ
FİZİK
2
GÜLSÜM URLU
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
10 MAT6
MATEMATİK
6
11 REH
REHBERLİK
1
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
13 TAR2
TARİH
2
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
YAHYA YALÇIN
NERİMAN
AŞIKDOĞAN
ŞEREF ÖZBEK
ZAHİDE
TÜRKKAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
AYFER YAZICI
ZAFER
KATLANDUR
ŞEREF ÖZBEK
İLKAY TOPKAYA
HATİCE
ERDOĞDU
ÜMMÜHAN
YILDIZ
NURCİHAN DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-G
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
Pazartesi
İNG6
E.ORHAN
İNG6
E.ORHAN
Salı
FİZ
M.GÜNEŞ
Y.YALÇIN
A.HAZOĞL
Çarşamba
Z.KATLAN
Z.KATLAN
MAT6
Perşembe
BİY
Ü.GÖNCÜ
S.ZİLLİO
KİM
Cuma
Z.KATLAN
MAT6
MAT6
BED1
Sınıf Öğretmeni : SELAHATTİN ZİLLİOĞLU
Toplam Ders Saati : 40
AR4
(4)
10:30
11:10
(5)
11:20
12:00
(6)
13:00
13:40
TAR2
B.ÇAYIR
Ü.YILDIZ
A.HAZOĞL
AR4
İNG6
E.ORHAN
H.BOZKUR
TED3
N.ÇETİN
TED3
N.ÇETİN
İNG6
E.ORHAN
İ.TOPKAY
İNG6
E.ORHAN
İNG6
E.ORHAN
K.ARSLAN
A.HAZOĞL
Z.KATLAN
Z.KATLAN
KK4
TED3
N.ÇETİN
FİZ
M.GÜNEŞ
S.ZİLLİO
KİM
BİY
Ü.GÖNCÜ
BİY
Ü.GÖNCÜ
AR4
MAT6
Z.KATLAN
K.ARSLAN
KK4
COĞ2
SAĞ
AR4
DAN2
H.FİDAN
(8)
14:40
15:20
TAR2
B.ÇAYIR
A.HAZOĞL
TDB1
(7)
13:50
14:30
KK4
K.ARSLAN
REH
S.ZİLLİO
MAT6
DAN2
H.FİDAN
(9)
15:25
16:05
KK4
K.ARSLAN
COĞ2
H.BOZKUR
MAT6
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ATTİLA
HAZOĞLU
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
MEMET GÜNEŞ
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
ELVAN ORHAN
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
10 MAT6
MATEMATİK
6
11 REH
REHBERLİK
1
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
13 TAR2
TARİH
2
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
YAHYA YALÇIN
ÜNAL GÖNCÜ
HAYDAR
BOZKURT
HASAN FİDAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
KIYASETTİN
ARSLAN
ZAFER
KATLANDUR
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
İLKAY TOPKAYA
BİLAL ÇAYIR
ÜMMÜHAN
YILDIZ
NECİP ÇETİN
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
T.C
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Sınıf : A9-H
Ders
Gün
(1)
08:00
08:40
Pazartesi
REH
F.GÜVEN
Salı
Z.TÜRKKA
Çarşamba
A.HAZOĞL
Perşembe
Z.KATLAN
Cuma
S.ZİLLİO
İNG6
AR4
MAT6
KİM
(2)
08:50
09:30
(3)
09:40
10:20
Y.YALÇIN
K.ARSLAN
FİZ
M.GÜNEŞ
K.ARSLAN
BED1
KK4
KK4
AR4
MAT6
A.HAZOĞL
MAT6
Sınıf Öğretmeni : FEDAİ GÜVEN
Toplam Ders Saati : 40
(4)
10:30
11:10
FİZ
M.GÜNEŞ
KK4
K.ARSLAN
(5)
11:20
12:00
(8)
14:40
15:20
DAN2
A.ERTAP
M.SARISO
Ü.YILDIZ
AR4
TED3
N.DİŞÇİ
BİY
Ü.GÖNCÜ
BİY
Ü.GÖNCÜ
İNG6
TAR2
F.GÜVEN
TAR2
F.GÜVEN
İNG6
Z.KATLAN
Z.KATLAN
Z.TÜRKKA
Z.KATLAN
A.HAZOĞL
AR4
BİY
Ü.GÖNCÜ
İ.TOPKAY
COĞ2
TED3
N.DİŞÇİ
TED3
N.DİŞÇİ
K.ARSLAN
M.SARISO
(7)
13:50
14:30
DAN2
A.ERTAP
A.HAZOĞL
MAT6
(6)
13:00
13:40
Z.TÜRKKA
SAĞ
KK4
KİM
S.ZİLLİO
İNG6
Z.TÜRKKA
COĞ2
İNG6
Z.TÜRKKA
MAT6
Z.KATLAN
TDB1
(9)
15:25
16:05
İNG6
Z.TÜRKKA
MAT6
Z.KATLAN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.OSMAN MUSARA
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
ATTİLA
HAZOĞLU
1 AR4
ARAPÇA
4
2 BED1
BEDEN EĞİTİMİ
1
3 BİY
BİYOLOJİ
3
4 COĞ2
COĞRAFYA
2
5 DAN2
DİL VE ANLATIM
2
6 FİZ
FİZİK
2
7 İNG6
İNGİLİZCE
6
8 KİM
KİMYA
2
9 KK4
KUR'AN-I KERİM
4
10 MAT6
MATEMATİK
6
11 REH
REHBERLİK
1
12 SAĞ
SAĞLIK BİLGİSİ
1
İLKAY TOPKAYA
13 TAR2
TARİH
2
FEDAİ GÜVEN
14 TDB1
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
15 TED3
TÜRK EDEBİYATI
3
YAHYA YALÇIN
ÜNAL GÖNCÜ
MEVLÜT CAN
SARISOY
AYLİN ERTAP
MEMET GÜNEŞ
ZAHİDE
TÜRKKAN
SELAHATTİN
ZİLLİOĞLU
KIYASETTİN
ARSLAN
ZAFER
KATLANDUR
FEDAİ GÜVEN
ÜMMÜHAN
YILDIZ
NUSRET DİŞÇİ
Okul Müdürü
(10)
16:10
16:50
Download

2. Dönem Haftalık Ders Programını İndirmek İçin Tıklayınız