ÇAĞRI…
Türkiye adına, bugün gelinen noktada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS|GIS)’nin
hayatımıza daha fazla katkısı nasıl sağlanabilir? Bu arayışımız, CBS alanında geride
bıraktığımız 30 yıllık tecrübemizle, ilk günkü heyecanımızla birlikte aynı şekilde
devam etmektedir. Ülke olarak çok önemli medeniyet projelerini birlikte başlattık,
başardık ve bir çoğunu bugün birlikte hayata geçirdik. Bilgi Toplumu olma yolunda, eDevlet ve Bilgi Üretim ve Paylaşım projeleri ile ülkemiz gelişti ve büyüdü. Bu büyüme,
gelişim ve değişim sürecinin daha da artarak devam etmesi adına, 30 yıllık
tecrübemizle birlikte ülkemizin geçmiş GIS Başarı Öykülerini anımsamak ve yeni
Başarı Öykülerini yazmak, GIS ile ülkemizin yeni yol haritalarını birlikte çizmek, yeni
proje fikirlerinde buluşmak adına, 30. özel yılımızda sizleri “GIS ile Bilgi Mühendisliği”
şölenimizde birlikte olmaya davet ediyoruz.
Bilgi Mühendisliği Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilecek iki günlük çalıştay
süresince, Kişi Veritabanları, Kişi Adres Beyan Veritabanları, Ulusal Adres Veri Tabanı,
Ulusal Plan Yönetim Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Ulusal Yapı Denetim
Sistemi, Arazi Yüksekliği e-Devlet Projeleri ile kurumsal bilgi sistemlerimizi çevrimiçi
birlikte çalıştıracak ve hayatımızı kolaylaştıracak ilgili olduğunuz veya ilgi
duyacağınız projeler konusunda fikirlerinizi diğer paydaşlar ile paylaşmak, mevcut
veya yeni projeleri tartışmak arzu ve düşüncesinde olan herkes çalıştayımıza
katılarak, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayabilir.
Çalıştay süresince, temel e-Devlet GIS projeleri her yönüyle ele alınarak, ülkemizde
“GIS Endüstrisi”nin gelişmesi adına, kamu ve özel sektörün yetki, görev ve
sorumlulukları; ulusal GIS tabanlı projelerde bilgi paylaşımının önemi ve gelişmeye
katkısı; GIS’in kurumsal otomasyonlara, iş hayatına katkısı; bilgi tabanlı projelerin
hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı; GIS’in toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik
yaşantımızı nasıl etkileyeceği gibi düşünsel sorulara hep birlikte cevap arayacağız.
Kısaca, Türkiye Bilgi Sistemi için “Bilgi Mühendisliği” yapacağız.
Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinde
Türkiye’nin 30 Yıllık GIS Yolculuğu
Davetimize katılımınızı bekler saygılarımı sunarım.
Dr. Halil Söğüt
İşlem Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve
Bilgi Mühendisliği Vakfı Başkanı
Türkiye GIS ile Gelişiyor…
İLETİŞİM : 0312 233 50 00
2024. Cadde No:14 Beysukent 06800 Ankara
www.islem.com.tr
[email protected]
Bu sürece sizler de ortak olunuz…
www.islem.com.tr
TÜRKİYE BİLGİ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI 28-29 MAYIS 2014 ANKARA
TÜRKİYE BİLGİ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI 28-29 MAYIS 2014 ANKARA
1. GÜN: 28 MAYIS 2014, Çarşamba
9:30 – 11:00
İşlem Haritacılık Programı
İşlem Planlama Araçları
8:30– 9:00
11:00 – 11:30
Ara
9:00– 10:00
11:30 – 13:00
İşlem Kentsel Dönüşüm
İşlem Numarataj - MAKS
İşlem Kent Yönetim Sistemi
13:00 – 14:30
Öğle Yemeği
14:30- 15:00
ArcGIS Yenilikleri
ArcGIS for Server
15:00- 15:30
Ara
15:30- 16:15
Portal for ArcGIS
Operations Dashboard for ArcGIS
Güncel program için www.islem.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
İLETİŞİM : 0312 233 50 00
2024. Cadde No:14 Beysukent 06800 Ankara
www.islem.com.tr
28 MAYIS 2014 KONFERANS SALONU ETKİNLİKLERİ
29 MAYIS 2014 PARALEL ETKİNLİKLER (4. SALON)
2. GÜN: 29 MAYIS 2014, Perşembe
Kayıt
Açılış Konuşması
Dr. Halil SÖĞÜT, Bilgi Mühendisliği Vakfı ve İşlem Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Müh. Alb. Onur LENK, Harita Genel Komutanlığı
Teknik Hizmetler Başkanı
10:00– 11:00
1. Oturum - Kişi Veri Tabanları
 Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi (MERNİS)
 Kamu Tüzel Kişi – Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT)
Sadettin KAYA, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı
Proje Koordinatörü
 Özel Tüzel Kişi – Merkezi Tüzel Kişi Sistemi (MERSİS)
11:00– 11:30
Ara
11:30 – 13:00
2. Oturum
Ulusal Adres Veri Tabanı
 Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAVT) ve Mekansal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS)
Şerife AKTAŞ, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü
Göksel TOKER, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Çözümleyici
Türkiye GIS ile Gelişiyor…
Bu sürece sizler de ortak olunuz…
www.islem.com.tr
TÜRKİYE BİLGİ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI 28-29 MAYIS 2014 ANKARA
TÜRKİYE BİLGİ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI 28-29 MAYIS 2014 ANKARA
Güncel program için www.islem.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
28 MAYIS 2014 KONFERANS SALONU ETKİNLİKLERİ
28 MAYIS 2014 KONFERANS SALONU ETKİNLİKLERİ
Adres Beyan Veri Tabanları
 Gerçek Kişi Adres Beyan Veri Tabanı
 Kamu Tüzel Kişi – Devlet Teşkilatı Adres Beyan Veri
Tabanı

13:00 – 14:30
14:30 – 15:15
Sadettin KAYA, Başbakanlık İdareyi Geliştirme
Başkanlığı Proje Koordinatörü
Özel Tüzel Kişi - Adres Beyan Veri Tabanı
Öğle Yemeği
3. Oturum


Ulusal Plan Yönetim Sistemi (UluPlan)
Arazi Yüksekliği Veri Tabanı
Müh. Yzb. Mustafa CANIBERK, , Harita Genel
Komutanlığı
15:15 – 15:45
15:45 – 16:30
Ara
4. Oturum


17:00 - …
Ulusal Yapı Denetim Sistemi (YDS)
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
30. Yıl Kutlaması
Türkiye GIS ile Gelişiyor…
İLETİŞİM : 0312 233 50 00
2024. Cadde No:14 Beysukent 06800 Ankara
www.islem.com.tr
Bu sürece sizler de ortak olunuz…
www.islem.com.tr
ATÖLYELER
29 MAYIS 2014 ATÖLYE ÇALIŞMALARI
9:30 – 11:00
1. SALON
3. SALON
Analitik Ticaret
Analitik Sağlık Bilgi ve Yönetimi
 Yaş gruplarının yoğunlaştığı bölgeler
nereler?
 Kârlılığı ve performansı artırmak için
gerçek veriye ihtiyaç vardır?
 Aile hekimliği
 Salgının kaynağını nasıl belirleyebilirim?
 Hastanelerin çevre illere hizmet alanlarını
belirleyebilir miyim?
 Yaşadığım ilçedeki sağlık birimleri
ihtiyacıma cevap veriyor mu?
 Evde sağlık hizmetlerini doğru yönetebiliyor
muyum?
Çevre Bilgi ve Yönetimi
11:30-13:00
 Doğru yer seçimi nasıl yapılmalı?
 Kim hangi doğal kaynağı nasıl
kullanıyor ve bu kaynağı nerede
tüketiyor?
 Çevresel Tesislerin yönetimi ve
planlaması nasıl yapılmalı?
Analitik Bankacılık Bilgi ve
Yönetimi
 Hedeflediğiniz en uygun müşteri nerede
biliyor musunuz?
 Müşterilerinizi ve sosyo-ekonomik ve
harcama davranışlarnı bilmeniz, yatırım
kararlarınızı nasıl yönlendirir?
 Müşteri odaklı satış ve pazarlama stratejimi
nasıl belirleyebilirim?
 Sizce konumsal analizler ve GIS çözümleri,
finansal hizmetler sektörü, ihtiyacı olan anlık ve
doğru veri elde etme belasından kurtarabilir mi?
 Tarımsal planlama, imar planına uygun
mu?
 İl nüfus yoğunluğuna göre eğitim
kurumları yayılım ve yönetimi nasıl yapılmalı?
 Taşımalı eğitim planlaması nasıl
yapılmalı?
KONFERANS SALONU
Plan Yönetimi
 Ülke çapında 1/1000, 1/5000,
1/25000,1/100.000 ölçekli planların durumu ve
yönetimi nasıl yapılmalı?
 Korunan alanlar nasıl yönetilmeli?
 Bilgi Sistemi ile üst planlar, alt planları nasıl
kontrol eder?
Nazım İmar Planı yapılırken, Çevre Düzeni
Planı ile nasıl kontrol edilebilir?
Uygulama İmar Planı yapılırken Nazım İmar
Planı ile nasıl kontrol edebilir?
İl Bilgi Sistemi
 Nüfus yoğunluğuna göre hangi hizmetlere
ihtiyaç var?
 Sosyal yardımlar nasıl planlanmalı ?
 Kalkınmaya yönelik ne tür planlar yapabilirim?
 Afetten en az zararla nasıl çıkarım?
 MAKS’ın dış hizmetler sunucusu olan Dış
Hizmetler İnternet Servisleri Sunucusu (DHİSS)
nedir? Yerel Yönetim Bilgi Sistemi altyapısında ne
fayda sağlar? Ne işe yarar?
Öğle Yemeği
13:00-14:30
Altyapı
(Su/Gaz/Elektrik/Telekom)
14:30-16:00
Tarım Bilgi ve Yönetimi
Ara
Analitik Eğitim Bilgi ve Yönetimi
11:00-11:30
 Nereye, ne tür ve ne zaman yatırım
yapmalıyım?
Bilgi Mühendisliği Vakfı‘nın katkılarıyla
2. SALON
Konut-Finans Yönetimi
(Bankalar – Sigortacılar)
 Kredi geri ödemesinin riskli olduğu yerler
nerelerdir?
 Kredi pazarlaması nerelerde yapılabilir?
 Taşkın bölgesine yakın olan yerler nereler?
 Deprem yönetmeliğinden önce ve sonra
yapılmış binalar nerelerdedir?
 Erozyon riski nerelerdedir?
Konutların işyerlerine mesafeleri ne kadardır?
Çalışma Hayatı Bilgi ve Yönetimi
 Türlerine göre iş yeri dağılımının izlenmesi
 Planlama ile Kooordinasyonun sağlanması
durumu (yeni işyeri nereye açılmalı, yakın
çevrede benzer iş alanları var mı?)
Büyükşehir Bilgi ve Yönetimi
İl/İlçe Belediye Bilgi ve Yönetimi
 Nüfus yoğunluğuna göre hangi hizmetlere
ihtiyaç var?
 Sosyal yardımlar nasıl planlanmalı ?
 Kalkınmaya yönelik ne tür planlar yapabilirim?
 Afetten en az zararla nasıl çıkarım?
 Belediyem bahse konu sistemlerle entegre mi?
 Vergilerimi daha efektif nasıl toplarım?
 Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) nasıl
yönetilmeli?
 MAKS’ın dış hizmetler sunucusu olan Dış
Hizmetler İnternet Servisleri Sunucusu (DHİSS)
nedir? Yerel Yönetim Bilgi Sistemi altyapısında ne
fayda sağlar? Ne işe yarar?
www.islem.com.tr
Download

Çalıştay Programı (PDF)